Pomiń nawigację

Umowa SLA dla usługi Virtual Machine Scale Sets

Ostatnia aktualizacja: październik 2017 r.

Usługa Virtual Machine Scale Sets jest usługą bezpłatną, nie podlega zatem umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe. Jeśli jednak usługa Virtual Machine Scale Sets obejmuje Maszyny Wirtualne w co najmniej dwóch Domenach Błędów, zastosowanie ma dostępność określona w odpowiedniej umowie SLA dotyczącej Maszyn Wirtualnych dla co najmniej dwóch wystąpień. Jeśli zestaw skalowania obejmuje jedną Maszynę Wirtualną, zastosowanie ma dostępność dla Maszyny Wirtualnej o Pojedynczym Wystąpieniu. Więcej informacji na ten temat zawiera umowa SLA dotycząca Maszyn Wirtualnych.

Historia wersji

1.1 Ostatnia aktualizacja: październik 2017 r.
Uwagi do wersji: Dodano postanowienia dotyczące Maszyny Wirtualnej o Pojedynczym Wystąpieniu.

1.0 Ostatnia aktualizacja: Marzec 2016 r.