Managed Disks — umowa SLA

Ostatnia aktualizacja: luty 2017

Usługa Managed Disks nie podlega konsekwencjom finansowym związanym z umową SLA. Dostępność usługi Managed Disks zależy od postanowień umowy SLA dotyczącej używanego magazynu i używanej maszyny wirtualnej, do której jest podłączona. Więcej informacji znajduje się w umowach SLA dotyczących Maszyn Wirtualnych i Magazynu.