HDInsight — umowa SLA

Ostatnia aktualizacja: maj 2015 r.

W przypadku HDInsight, Microsoft gwarantuje, że dowolny Klaster HDInsight wdrożony przez Klienta będzie miał zewnętrzną łączność na poziomie co najmniej 99,9% czasu w miesięcznym cyklu rozliczeniowym.