Azure DevTest Labs — umowa SLA

Ostatnia aktualizacja: maj 2016 r.

Usługa Azure DevTest Labs jest usługą bezpłatną, w związku z czym nie podlega konsekwencjom finansowym związanym z umową SLA. Dostępność Laboratorium zależy od postanowień umowy SLA dotyczącej wykorzystywanych maszyn wirtualnych oraz zasobów magazynu i magazynu kluczy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiednich umowach SLA dotyczących maszyn wirtualnych, magazynu oraz magazynu kluczy.