Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla usługi Azure DevTest Labs

Ostatnia aktualizacja: maj 2016 r.

Usługa Azure DevTest Labs jest świadczona bezpłatnie, nie podlega zatem umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe. Dostępność Laboratorium zależy od umowy SLA dla użytych zasobów w ramach przypisanych do tej usługi maszyn wirtualnych, magazynu i magazynu kluczy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w umowie SLA dla usługi Virtual Machine, umowie SLA dla usługi Storage i umowie SLA dla usługi Key Vault.