Serwer Machine Learning Server na maszynach wirtualnych

Korzystaj z uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji przy obsłudze danych

Elastyczna platforma uczenia maszynowego do odkrywania szczegółowych informacji za pomocą języków R i Python

Twórz innowacyjne modele predykcyjne na platformie zapewniającej wydajność, wybór modeli uczenia maszynowego oraz łatwość dostosowywania, których potrzebujesz. Wdrażaj w ciągu kilku minut, używając gotowych maszyn wirtualnych platformy Azure w systemie Linux lub Windows, które obejmują biblioteki języków R i Python. Tylko serwer Machine Learning Server zapewnia wbudowane biblioteki, narzędzia i języki, jak również operacjonalizację klasy korporacyjnej, przeprowadzając przy tym analizy bezpośrednio tam, gdzie znajdują się dane.

Gotowe obrazy maszyn wirtualnych

Aprowizuj obciążenie uczenia maszynowego w kilka minut, używając gotowej maszyny wirtualnej platformy Azure dla systemu Windows lub Linux, w pełni skonfigurowanej dla algorytmów języków R i Python.

Osadzone biblioteki sprawdzonych modeli

Uzyskaj dostęp do gotowych modeli sztucznej inteligencji obejmujących analizę tonacji i analizę tekstu. Wybierz między sprawdzonymi modelami w języku R i Python połączonymi z najlepszymi bibliotekami uczenia maszynowego typu open source oraz firmy Microsoft.

Elastyczna platforma do tworzenia i trenowania modeli

Wybierz najlepszą platformę, język i narzędzia do tworzenia modeli, a następnie trenuj w dużej skali na platformie Azure. Wdrażaj w wybranym środowisku, aby osiągnąć maksymalną przenośność.

Innowacyjne narzędzia do dostosowywania

Twórz nowe algorytmy odzwierciedlające unikatowe wymagania. Twórz zaawansowane modele analityczne, korzystając z dowolnych, komercyjnych i typu open source, zintegrowanych środowisk projektowych, takich jak Visual Studio Tools dla języków R i Python.

Niezawodna skalowalność i wydajność

Skaluj analizę, od pojedynczych serwerów po duże klastry, z niezrównaną wydajnością, korzystając z technologii przetwarzania w pamięci i asynchronicznego przetwarzania wsadowego.

Operacjonalizacja klasy korporacyjnej

Wdróż wytrenowane modele w bezpiecznym i skalowalnym środowisku jednym wierszem kodu. Oceniaj natychmiast w scenariuszach o dużych obciążeniach za pomocą usług internetowych czasu rzeczywistego.

Dlaczego warto zaufać serwerowi Machine Learning Server na maszynach wirtualnych?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Klienci używający maszyn wirtualnych z serwerem Machine Learning Server

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać serwera Machine Learning Server na maszynach wirtualnych, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji dla systemu Linux i Windows.

Rozszerz możliwości serwera Machine Learning Server na maszynach wirtualnych o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Dokumentacja i zasoby

Powiązane produkty i usługi

Azure SQL Database

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Odkryj, jak serwer Machine Learning Server pozwala korzystać z uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji przy obsłudze danych