Pomiń nawigację

Platforma Azure dla bankowości i rynków kapitałowych

Wprowadzaj innowacyjne rozwiązania w chmurze dla bankowości i rynków kapitałowych, korzystając z platformy Azure. Dostarczaj zróżnicowane środowiska klienckie, wprowadzaj płatności w czasie rzeczywistym, zarządzaj ryzykiem w całym przedsiębiorstwie i optymalizuj zapobieganie przestępstwom finansowym.

Przyspiesz podejmowanie decyzji, korzystając z szybkiej analizy ryzyka i szczegółowych informacji

Skorzystaj z nieograniczonych, elastycznych zasobów w chmurze, aby wprowadzić wydajniejsze zarządzanie ryzykiem i sprostać wymaganiom dotyczącym zapewnienia zgodności prawnej. Szybciej wykonuj bardziej szczegółowe analizy ryzyka, modelowanie i symulacje. Popraw jakość szczegółowych informacji o ryzyku, zarządzaj rozszerzaniem ryzyka zgodnie ze zdarzeniami rynkowymi, zmniejsz koszty infrastruktury i szybciej odpowiadaj na presje regulacyjne.

Dowiedz się więcej o przetwarzaniu sieciowym ryzyka na potrzeby bankowości na platformie Azure

Przeczytaj, jak MUFG Securities wykorzystuje przetwarzanie sieciowe ryzyka w chmurze

MUFG
"I can now manage 750 machines in Azure on weekdays and a thousand on weekends. Plus an extra 300 production machines on-prem. And that's all done by one person."

-Dr Robert K. Griffiths, dyrektor ds. obliczeń o wysokiej wydajności

Kuwait Finance House
"If I could give advice to someone interested in digital transformation, my advice is partner with Microsoft. It is not about the technology. It cannot be. It is about the quality and depth of the partner you work with to implement your digital vision."

-Mazin AlNahedh, dyrektor naczelny grupy

Uprość zarządzanie danymi i zmniejsz koszty

Przekształć zarządzanie danymi i uzyskaj dostęp do nowych możliwości dzięki platformie Azure. Rozszerz opcje dotyczące magazynu danych i cyklu życia przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów w porównaniu z systemami lokalnymi. Skorzystaj z zaawansowanych i zintegrowanych usług danych na potrzeby uczenia, przewidywania oraz zapewnienia zgodności.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu danymi w bankowości na platformie Azure

Przeczytaj, jak w Kuwait Finance House wprowadzono bankowość cyfrową

Zapewnij bezpieczeństwo i zgodność

Skorzystaj z najnowszych innowacji w dziedzinie zabezpieczeń i z łatwością zapewniaj zgodność prawną. Platforma Azure zapewnia najwyższy poziom zgodności ze wszystkich dostawców chmury i oferuje dedykowany program gwarantujący zgodność usług finansowych. Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą prawa do przeprowadzania kontroli, jawności operacji, zautomatyzowanej inspekcji i samodzielnego raportowania. Zunifikuj zarządzanie zabezpieczeniami i zoptymalizuj zapobieganie przestępstwom finansowym w całym środowisku.

Dowiedz się więcej w Centrum zaufania firmy Microsoft

Szybko rozpocznij pracę z rozwiązaniem dla bankowości i rynków kapitałowych

Powiązane rozwiązania

Obliczenia o wysokiej wydajności (HPC)

Obliczenia o wysokiej wydajności (HPC)

Uzyskaj w pełni zarządzane superkomputery z pojedynczym dostępem i z magazynem o wysokiej wydajności bez przenoszenia danych.

Dowiedz się więcej

Tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie

Tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie

Chroń swoje dane i aplikacje bez względu na to, gdzie się znajdują, aby uniknąć kosztownych przerw w pracy firmy.

Dowiedz się więcej

Analiza w skali chmury

Skróć czas uzyskiwania szczegółowych informacji za pomocą kompleksowego rozwiązania do analizy w chmurze.

Dowiedz się więcej