Dienstovereenkomst voor Service Fabric

Voor het laatst bijgewerkt: maart 2016

Service Fabric is een gratis service en heeft daarom zelf geen SLA met financiële ondersteuning. De beschikbaarheid van uw Service Fabric-cluster is gebaseerd op de SLA van de onderliggende virtuele machines en de gebruikte opslagbronnen. Zie de SLA voor Virtuele Machines en de SLA voor Opslag voor meer informatie.