Dienstovereenkomst voor Azure Active Directory B2C

Voor het laatst bijgewerkt: 2016 juli

We garanderen een beschikbaarheid van ten minste 99,9% voor de dienst Azure Active Directory B2C. De dienst wordt geacht beschikbaar te zijn voor een directory in de volgende scenario's:

  • De dienst is in staat aanvragen voor het inschrijven en aanmelden van gebruikers, het bewerken van profielen, het opnieuw instellen van het wachtwoord en multifactorverificatie.
  • Ontwikkelaars zijn in staat vermeldingen in de directory toe te voegen, te lezen, te schrijven en te verwijderen.

Er wordt geen SLA verstrekt voor de Free-laag van Azure Active Directory B2C.