Trace Id is missing

Betal for det du bruker av Azure – og få gratistjenester

Opprett en Azure-konto og kjøp skytjenester til forbruksbaserte priser.

 
  • Få månedlige mengder utvalgte tjenester gratis.
  • Du betaler bare for det du bruker utover gratismengdene.
  • Ingen forhåndsforpliktelser. Avbryt når som helst.

Slik fungerer forbruksbaserte priser for Azure

Opprett en Azure-konto uten forhåndskostnader.

Aktiver tjenester og betal bare for det du bruker utover gratismengdene.

Skaler eller slutt å bruke tjenester når som helst, uten oppsigelsesgebyr.

Dra nytte av gratisprodukter

Disse produktene er gratis opptil de angitte månedlige mengdene. Noen er alltid gratis for alle Azure-kunder, og noen er gratis i 12 måneder bare for nye kunder.

12 måneder

12 måneder

Alltid

12 måneder

Alltid

Alltid

Alltid

Alltid

Dra nytte av oversiktlige og konkurransedyktige priser

Se forskjellen på sammenlignbare tjenester i Azure og AWS.

Virtuelle Windows-maskiner

OPPTIL

besparelser på71 prosent1

sammenlignet med AWS EC2

SQL Managed Instance

OPPTIL

85 prosent besparelser2

sammenlignet med Amazon RDS

Virtuelle SQL Server-maskiner

OPPTIL

besparelser på45 prosent3

sammenlignet med AWS EC2

Prismatch med sammenlignbare tjenester i AWS

Prismatch med sammenlignbare tjenester i AWS
AZURE-TJENESTE PRISMATCH STARTPRIS
Virtuelle Linux-maskiner
AWS EC2*
Fra 0,004 USD per time
Funksjoner
AWS Lambda*
Fra 0,20 USD per million kjøringer
Blokkbloblagring (ZRS HOT)
Amazon S3 Standard*
Fra 0,023 USD per GB per måned
Blokkbloblagring (ZRS COOL)
Amazon S3 Standard-Infrequent Access*
Fra 0,013 USD per GB per måned
*Prismatch er tilgjengelig for offentlig tilgjengelige priser fra 21. november 2018, men bare for kvalifiserte produkter av nyeste generasjon i samme sammenlignbare geografiske område. Prisjusteringer som følge av prisfall fra AWS kan ta opptil 90 dager å behandle.

Måter å spare på med Azure

Når du er klar, konfigurerer vi en konto til deg i Azure

1 Beregningene er basert på scenarioer med drift 744 timer i måneden over 12 måneder med forekomster som reserveres for en 3-årsperiode. Prisene er fra 24. oktober 2018 med forbehold om endringer. Besparelseberegninger er basert på to virtuelle Azure-maskiner av typen D2V3 i området USA, vest 2, med redusert databehandlingspris til SUSE Linux Enterprise Basic-pris med Azure Hybrid Benefit. AWS-beregninger er basert på to virtuelle m5.Large-maskiner i USA, vest (Oregon) ved bruk av Windows Server-forbruksbetalingspriser for reserverte forekomster under standardperioden på 3 år forhåndsbetalt. Faktiske besparelser kan variere i henhold til område, forekomststørrelse og ytelsesnivå. Besparelsene er uten Software Assurance-kostnader, som kan variere basert på volumlisensavtalen.

2 Beregningene er basert på scenarioer med drift 744 timer i måneden over 12 måneder med kapasitet som reserveres for en 3-årsperiode. Prisene er fra 24. oktober 2018 med forbehold om endringer. Besparelser er basert på en administrert forretningskritisk forekomst av Azure SQL Database med 8 virtuelle kjerner i USA, vest 2 som kjører på Azure Hybrid Benefit-pris. AWS-beregninger er basert på RDS for SQL EE for db.r4.2xlarge i USA, vest (Oregon) i en multi-AZ-utrulling for reserverte forekomster under standardperioden på 3 år forhåndsbetalt. Faktiske områdepriser og programrabatter kan gjelde. Faktiske besparelser kan variere i henhold til område, forekomststørrelse og ytelsesnivå. Besparelsene er uten Software Assurance-kostnader, som kan variere basert på volumlisensavtalen.

3 Beregningene er basert på scenarioer med drift 744 timer i måneden over 12 måneder med forekomster som reserveres for en 3-årsperiode. Prisene er fra 15. juni 2018 med forbehold om endringer. Besparelser er basert på en virtuell Azure-maskin av typen D13 v2 med åtte kjerner i USA, øst 2-området på CentOS / Ubuntu Linux med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Azure Hybrid Benefit for Windows Server. AWS-beregninger er basert på r3.2xlarge i USA, øst (N. Virginia) til Windows-pris med mobilitetsrettighetene for SQL Server-lisens. Faktiske besparelser kan variere i henhold til område, forekomststørrelse og ytelsesnivå. Besparelsene er uten Software Assurance-kostnader, som kan variere basert på volumlisensavtalen.