Overføring til Azure for differensiering og vekst

Chevron er et multinasjonalt energiselskap som har investeringer innen alle industriområder for olje, naturgass og geotermisk energi. De er i ferd med å foreta en digital transformasjonsprosess som strekker seg på tvers av alle forretningsenheter, og de har kommet til Azure for å få nødvendig hastighet og fleksibilitet. De migrerer sin programportefølje til Azure, inkludert en teknologimiks av plattform som en tjeneste (PaaS), Tingenes Internett (IoT), stordata og infrastruktur som en service (IaaS). I tillegg til CAPEX til OPEX-effektiviteter, åpner de opp for ny innovasjon og en forbedring av sikkerheten sin og forskriftssamsvar.

Løsninger for skyoverføringer i stor skala

6,000 apper i porteføljen
IaaS + PaaS todelt overføringstilnærming

"Chevron has always seen technology as a differentiator, but the cloud enables us to deliver value to the business so much faster. As we migrate thousands of applications to Azure, we are taking the opportunity to modernize. Re-writing applications and taking advantage of Azure platform services while using an automated code pipeline is what will give us the speed to enable digital in the future."

Victoria Harris, Leder for Public Cloud ved Chevron