Hopp over navigasjon

Overføring til Azure for differensiering og vekst

Chevron er et multinasjonalt energiselskap som har investeringer innen alle industriområder for olje, naturgass og geotermisk energi. De er i ferd med å foreta en digital transformasjonsprosess som strekker seg på tvers av alle forretningsenheter, og de har kommet til Azure for å få nødvendig hastighet og fleksibilitet. De migrerer sin programportefølje til Azure, inkludert en teknologimiks av plattform som en tjeneste (PaaS), Tingenes Internett (IoT), stordata og infrastruktur som en service (IaaS). I tillegg til CAPEX til OPEX-effektiviteter, åpner de opp for ny innovasjon og en forbedring av sikkerheten sin og forskriftssamsvar.

Løsninger for skyoverføringer i stor skala

6,000 apper i porteføljen
IaaS + PaaS todelt overføringstilnærming

"Chevron har alltid sett på teknologi som en avgjørende faktor, men skyen gjør oss i stand til å levere verdiskapning til bedriften mye raskere. Mens vi overfører tusenvis av programmer til Azure, benytter vi oss av anledningen til å modernisere. Ved å skrive om programmer og benytte oss av fordelene ved Azure-plattformtjenestene ved hjelp av et automatisert kodedatasamlebånd, oppnår vi hastigheten som danner den digitale fremtiden."

Victoria Harris, Leder for Public Cloud ved Chevron