Navigáció kihagyása

Az Azure-szolgáltatásokhoz tartozó SLA-k összefoglalása

Utolsó frissítés dátuma: 2018. március

Azure Active Directory

Az Alap és a Prémium szintű Azure Active Directory szolgáltatások legalább 99,9%-os rendelkezésre állását garantáljuk. A szolgáltatások a következő esetekben tekintendők rendelkezésre állónak:

 • A felhasználók be tudnak jelentkezni a szolgáltatásba, be tudnak jelentkezni a Hozzáférési Panelbe, alkalmazásokat tudnak elérni a Hozzáférési Panelen, továbbá vissza tudják állítani jelszavukat.
 • A rendszergazdák a címtárban elemeket tudnak létrehozni, olvasni, írni és törölni, illetve a címtárban felhasználóknak tudják engedélyezni és tiltani alkalmazások használatát.

Az Azure Active Directory Ingyenes szintjéhez nem tartozik SLA.

Az Active Directory SLA letöltése

Az összes részlet megtekintése

Azure Active Directory B2C

Garantáljuk az Azure Active Directory B2C szolgáltatás legalább 99,9%-os rendelkezésre állását. Egy címtár esetében a szolgáltatás a következő esetekben tekintendő rendelkezésre állónak:

 • A szolgáltatás fel tud dolgozni regisztrációra, bejelentkezésre, profilszerkesztésre, jelszó-visszaállításra és többtényezős hitelesítésre irányuló kéréseket.
 • A fejlesztők a címtárban bejegyzéseket tudnak létrehozni, olvasni, írni és törölni.

Az Azure Active Directory B2C Ingyenes szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Active Directory Domain Services

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában sikeresen fognak befejeződni a Felügyelt Tartományhoz tartozó felhasználói fiókok tartományi hitelesítésére, a gyökér DSE-hez való LDAP-kötésre, illetve rekordok DNS-keresésére irányuló Azure Active Directory Domain Services-kérések.

Az összes részlet megtekintése

Azure Advisor

Az Advisor ingyenes szolgáltatás, ezért nem tartozik hozzá pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA.

Az összes részlet megtekintése

Azure Analysis Services

Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában sikeresen fejeződnek be az egy Azure Analysis Services-kiszolgáló végrehajtott Ügyfélműveletek.

Az összes részlet megtekintése

API Management

 • Garantáljuk, hogy az API-kezelő Szolgáltatás Normál szinten futtatott példányai az időnek legalább 99,9%-ában válaszolni fognak a műveletek végrehajtására irányuló kérésekre.
 • Garantáljuk, hogy az API-kezelő Szolgáltatás Prémium szinten, két vagy több régióra kiterjedő telepítés esetén futtatott példányai az időnek legalább 99,95%-ában válaszolni fognak a műveletek végrehajtására irányuló kérésekre.

Az API Management Szolgáltatás Fejlesztői szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

App Service

Garantáljuk, hogy egy ügyfél előfizetésének keretében futtatott Alkalmazások az idő legalább 99,95%-ában rendelkezésre fognak állni. Az Alkalmazások Ingyenes vagy Megosztott szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Application Gateway

Garantáljuk, hogy minden egyes két vagy több közepes vagy nagy példánnyal rendelkező Alkalmazásátjáró Felhőszolgáltatás az időnek legalább 99,95%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Application Insights

Garantáljuk, hogy az Application Insights Service adatkésleltetése az idő 99,9%-ában nem haladja meg a két órát.

Az összes részlet megtekintése

Automation

Garantáljuk, hogy a Runbook-feladatok legalább 99,9%-a a tervezett kezdési időpontjától számított 30 percen belül elkezdődik.

Garantáljuk az Azure Automation DSC-ügynökszolgáltatás legalább 99,9%-os rendelkezésre állását.

Az Azure Automation Ingyenes szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Automation and Control

Az Automation & Control rendelkezésre állása az alapul szolgáló Log Analytics-munkaterület és a használt Automation-erőforrások SLA-ján alapul. A részleteket a Log Analytics SLA-ja és az Automation SLA-ja tartalmazza.

Az összes részlet megtekintése

Azure Maps

Garantáljuk, hogy az Azure Maps az időnek legalább 99,9%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Backup

Garantáljuk az Azure Backup szolgáltatás biztonságimásolat-készítő és visszaállító funkciójának legalább 99,9%-os rendelkezésre állását.

Az összes részlet megtekintése

BizTalk Services

Alap, Standard és Prémium szint esetén garantáljuk, hogy az ügyfelek BizTalk-szolgáltatási Környezetei az idő legalább 99,9%-ában adatkapcsolatban tudnak állni internetes átjárónkkal. A Fejlesztői szintű BizTalk-szolgáltatásokhoz nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Azure Bot Service

Garantáljuk, hogy az idő 99,9%-ában az Azure Bot szolgáltatás prémium csatornák sikeresen fogadják és válaszolnak a prémium csatorna API-végpontra érkező REST API-hívásokra.

Az összes részlet megtekintése

Gyorsítótár

Garantáljuk, hogy az ügyfelek Gyorsítótár-végpontjai az idő legalább 99,9%-ában adatkapcsolatban tudnak állni internetes átjárónkkal.

Az összes részlet megtekintése

Cognitive Services

Garantáljuk, hogy a Normál szinten futtatott Kognitív Szolgáltatások az idő legalább 99,9%-ában rendelkezésre fognak állni. Az Ingyenes szinthez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Content Delivery Network

Garantáljuk, hogy a CDN az idő legalább 99,9%-ában válaszolni fog az ügyfélprogramok kéréseire és hibátlanul biztosítani fogja a kért tartalmat. Ellenőrizzük és elfogadjuk bármely, az Ön tartalmának folyamatos figyelésére Ön által kiválasztott, észszerű, független mérőrendszer által biztosított adatokat. A mérőrendszer által felkínált standard ügynökök közül Önnek ki kell választania néhány olyan ügynököt, amely általánosan elérhető, és amelyek együttesen legalább öt különböző földrajzi helyet képviselnek szerte a világ városaiban (kivéve a Kínai Népköztársaságot).

Az összes részlet megtekintése

Felhőszolgáltatások és Virtuális Gépek

 • Felhőszolgáltatások esetében garantáljuk, hogy amikor Ön különböző tartalék és frissítési tartományban egy szerepkör két vagy több példányát telepíti, akkor legalább egy szerepkörpéldány az időnek legalább 99,95%-ában Szerepkörpéldány-Adatkapcsolattal fog rendelkezni.
 • Az ugyanabba a Rendelkezésre Állási Csoportba telepített két vagy több példánnyal rendelkező összes Virtuális Gép esetén garantáljuk, hogy Ön az időnek legalább 99,95%-ában Virtuális Gép Adatkapcsolattal fog rendelkezni.
 • Bármely, az összes lemez esetében prémium szintű tárfiókot használó Egypéldányos Virtuális Gép esetében garantáljuk, hogy Ön az időnek legalább 99,9%-ában Virtuális Gép Adatkapcsolattal fog rendelkezni.

Az összes részlet megtekintése

Container Registry

Az Azure Container Registry ingyenes szolgáltatás, ezért nem tartozik hozzá pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA. Azonban az alapul szolgáló tárterületre a Tárterület SLA-ja érvényes. További részlegeket a Tárterület SLA-jában olvashat.

Az összes részlet megtekintése

Azure Cosmos DB

Az Azure Cosmos DB egy teljes körűen felügyelt, NoSQL típusú dokumentumadatbázis-szolgáltatás, amely a sémamentes adatok lekérdezését és tranzakciófeldolgozását, kiszámítható és megbízható teljesítményt, valamint gyors fejlesztést biztosít. A szolgáltatás 99,99%-ban garantálja a rendelkezésre állást, a teljesítményt, az alacsony késleltetést és a konzisztenciát.

Az összes részlet megtekintése

Data Catalog

 • Garantáljuk a Data Catalog Standard Edition legalább 99,9%-os rendelkezésre állását az Adatkatalógus-adminisztrátorok számára a felhasználók hozzáadását és/vagy eltávolítását célzó műveletek végrehajtására.
 • Garantáljuk a Data Catalog Standard Edition legalább 99,9%-os rendelkezésre állását az Adatkatalógus-felhasználók számára a bejegyzések Data Catalog adatkatalógusba történő bejegyzését, abban történő megkeresését és onnan történő törlését célzó API-hívások végrehajtására.

Az Azure Data Catalog ingyenes kiadásához nem tartozik SLA

Az összes részlet megtekintése

Data Lake Analytics

Garantáljuk, hogy a Data Lake Analytics legalább az idő 99,9%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Data Lake Store

Garantáljuk, hogy a Data Lake Store legalább az idő 99,9%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Azure DDoS elleni védelem

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,99%-ában elérhető lesz a DDoS elleni védelem Szolgáltatás.

Az összes részlet megtekintése

Azure DevTest Labs

Az Azure DevTest Labs ingyenes szolgáltatás, ezért nem tartozik hozzá pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA. Az Ön Lab szolgáltatásának rendelkezésre állása az alapul szolgáló virtuális gépek, tárterület és a használt Key Vault-erőforrások SLA-ján alapul. A részleteket a Virtuális Gép SLA-ja, a Tárterület SLA-ja és a Key Vault SLA-ja tartalmazza.

Az összes részlet megtekintése

Azure DNS

Garantáljuk, hogy az érvényes DNS-kérésekre az idő legalább 99,99%-ában legalább egy Azure DNS-névkiszolgálótól válasz fog érkezni.

Az összes részlet megtekintése

Event Grid

Garantáljuk, hogy az Ügyfelek az idő legalább 99,99%-ában képesek lesznek üzeneteket közzétenni az Event Gridben.

Az összes részlet megtekintése

Azure Event Hubs-eseményközpontok

Alap és Normál szintű Eseményközpontok esetén garantáljuk, hogy a megfelelően konfigurált alkalmazások az időnek legalább 99,9%-ában üzeneteket tudnak küldeni, illetve fogadni, vagy más műveleteket tudnak végrehajtani az Eseményközponton.

Az összes részlet megtekintése

ExpressRoute

Az ExpressRoute dedikált körének legalább 99,95%-os rendelkezésre állását garantáljuk.

Az összes részlet megtekintése

Functions

Alkalmazásszolgáltatási Csomagokon futó Függvényalkalmazások esetében garantáljuk, hogy a társított Függvényszámítások az idő legalább 99,95%-ában rendelkezésre fognak állni.

Felhasználási Csomagok keretében futtatott Függvényalkalmazásokhoz nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

HockeyApp

Garantáljuk a HockeyApp Szolgáltatás legalább 99,9%-os rendelkezésre állását.

Az összes részlet megtekintése

HDInsight

A HDInsight esetén garantáljuk, hogy bármely Ön által telepített HDInsight-fürt a havi számlázási ciklus során az idő legalább 99,9%-ában külső adatkapcsolattal fog rendelkezni.

Az összes részlet megtekintése

Insight and Analytics

Az Insight & Analytics rendelkezésre állása az alapul szolgáló Log Analytics-munkaterület és a használt Automation-erőforrások SLA-ján alapul. A részleteket a Log Analytics SLA-ja és az Automation SLA-ja tartalmazza.

Az összes részlet megtekintése

IoT Hub

 • Az IoT Hub esetén garantáljuk, hogy a telepített IoT Hub központok az idő legalább 99,9%-ában üzeneteket tudnak küldeni, illetve fogadni a regisztrált eszközöktől, és a Szolgáltatás létrehozási, olvasási, frissítési és törlési műveleteket tud végrehajtani az IoT Hub központokon.
 • Az IoT Hub Device Provisioning Szolgáltatás esetén garantáljuk, hogy a telepített kiépítési szolgáltatások az idő legalább 99,9%-ában tudja fogadni az eszközökről érkező kiépítési kérelmeket, és regisztrálja őket egy IoT-központnál.
 • Az IoT Hub Ingyenes szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Key Vault

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában a Key Vault-tranzakciókat 5 másodpercen belül fel fogjuk dolgozni.

Az összes részlet megtekintése

Azure Kubernetes Service (AKS)

As a free service, AKS does not offer a financially-backed service level agreement. We will strive to attain at least 99.5% availability for the Kubernetes API server. The availability of the agent nodes in your cluster is covered by the Virtual Machines SLA. Please see the Virtual Machines SLA for more details.

Az összes részlet megtekintése

Log Analytics

Garantáljuk, hogy a naplózott adatok indexelése az idő legalább 99,9%-ában attól számított hat órán belül meg fog történni, hogy az adatokat az Operations Management Suite Log Analytics Szolgáltatás betette az indexelendők várakozási sorába.

Az Operations Management Suite Log Analytics Ingyenes szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Load Balancer

Garantáljuk, hogy az Azure Standard Load Balancer szolgáltatást használó, két vagy több Kifogástalan Virtuálisgép-példányt kiszolgáló Elosztott terhelésű végpont az időnek legalább 99,99%-ában rendelkezésre fog állni.

A Basic Load Balancer nem része az SLA szerződésnek.

Az összes részlet megtekintése

Logic Apps

Garantáljuk, hogy egy ügyfél előfizetésének keretében futtatott Logikai Alkalmazások az idő legalább 99,9%-ában rendelkezésre fognak állni.

Az összes részlet megtekintése

Machine Learning Studio

 • A Request Response Service (a továbbiakban „RRS”) szolgáltatás esetén az API-tranzakciók 99,95%-os rendelkezésre állását garantáljuk.
 • Kötegelt Végrehajtási Szolgáltatás (a továbbiakban „BES”) és Alkalmazáskezelés API Szolgáltatás esetén az API-tranzakciók 99,9%-os rendelkezésre állását garantáljuk.

A Machine Learning Ingyenes szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Azure által felügyelt alkalmazások

Az Azure által Felügyelt Alkalmazásokhoz nem tartozik saját, pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA. Az alapul szolgáló infrastruktúrára és szoftverszolgáltatásokra a saját SLA-juk feltételei érvényesek.

Az összes részlet megtekintése

Managed Disks

A Managed Disks szolgáltatáshoz nem tartozik pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA. A Managed Disks rendelkezésre állása az alapul szolgáló tárterületnek és annak a virtuális gépnek az SLA-ján alapul, amelyhez csatlakoztatva van. A részleteket a Virtuális Gép SLA-ja és a Tárterület SLA-ja tartalmazza.

Az összes részlet megtekintése

Media Services

 • A Médiaszolgáltatások Kódolás szolgáltatás esetén a RES API-tranzakcióknak 99,9%-os rendelkezésre állását garantáljuk.
 • Ha Folyamatos Átvitel esetén legalább egy Folyamatos Átviteli Egységet vásárol, akkor 99,9%-os garantált rendelkezésre állással sikeresen fogjuk kiszolgálni a meglévő médiatartalomra vonatkozó kéréseket.
 • Élő Csatornák esetén garantáljuk, hogy a futtatott Csatornák az időnek legalább 99,9%-ában külső adatkapcsolattal fognak rendelkezni.
 • A Tartalomvédelmi Szolgáltatás esetén garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában sikeresen teljesíteni fogjuk a kulcskéréseket.
 • Az Indexelő Szolgáltatás esetén az időnek legalább 99,9%-ában sikeresen ki fogjuk szolgálni a Kódolásra Fenntartott Egység által feldolgozott Indexelési Feladatra irányuló kéréseket.

Az összes részlet megtekintése

Mobile Services

Egy ügyfél Standard vagy Prémium szintű előfizetése esetén az összes biztosított Azure-mobilszolgáltatásra vonatkozó REST API-hívás esetén 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk. A Mobilszolgáltatások Ingyenes szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Azure Monitor

Az Azure Monitor ingyenes szolgáltatás, ezért nem tartozik hozzá pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA.

Az összes részlet megtekintése

Multi-Factor Authentication

A Windows Azure Multi-Factor Authentication 99,9%-os rendelkezésre állását garantáljuk. A szolgáltatás akkor tekintendő rendelkezésre nem állónak, ha nem tudja fogadni vagy feldolgozni az ügyfél előfizetésének keretében telepített Multi-Factor Authentication hitelesítésszolgáltatónak szánt hitelesítési kéréseket.

Az összes részlet megtekintése

A MySQL-hez készült Azure Database

Garantáljuk, hogy az ügyfelek Microsoft Azure Database for MySQL Server adatbázisa az időnek legalább 99,99%-ában adatkapcsolatban tud állni internetes átjárónkkal.

Az összes részlet megtekintése

Network Watcher

Garantáljuk, hogy az idő 99,9%-ában a Hálózati Diagnosztikai Eszközök sikeresen végrehajtják és visszaküldik a választ.

Az összes részlet megtekintése

A PostgreSQL-hez készült Azure Database

Garantáljuk, hogy az ügyfelek Microsoft Azure Database for PostgreSQL Server adatbázisa az időnek legalább 99,99%-ában adatkapcsolatban tud állni internetes átjárónkkal.

Az összes részlet megtekintése

Power BI Embedded

Garantáljuk a Power BI Embedded legalább 99,9%-os rendelkezésre állását a felhasználók által végrehajtott API-hívások és jelentésbeágyazások vonatkozásában.

Az összes részlet megtekintése

Protection and Recovery

A Protection & Recovery rendelkezésre állása az alapul szolgáló Backup szolgáltatás és a használt Site Recovery-fiók-erőforrások SLA-ján alapul. A részleteket a Backup SLA-ja és a Site Recovery SLA-ja tartalmazza.

Az összes részlet megtekintése

SAP HANA on Azure – Nagyméretű Példányok

 • A Nagy Rendelkezésre Állású Párban konfigurált SAP HANA on Azure esetében garantáljuk, hogy Ön az időnek legalább 99,99%-ában adatkapcsolattal fog rendelkezni.
 • Minden Egyetlen Példány esetében garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában rendelkezni fog adatkapcsolattal.

Az összes részlet megtekintése

Scheduler

Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában az összes beütemezett feladat végrehajtása a tervezett végrehajtási időpontjától számított 30 percen belül elkezdődik.

Az összes részlet megtekintése

Azure Search

99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk az indexlekérdezési kérésekre, ha az Azure Search Szolgáltatás-példány két vagy több replikával van konfigurálva, valamint az indexfrissítési kérésekre, ha az Azure Search Szolgáltatás-példány három vagy több replikával van konfigurálva. Az Ingyenes szinthez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Security Center

Az Azure Security Center Standard szintje esetén garantáljuk a Védett Csomópontra vonatkozó Biztonsági Figyelésből származó információk 99,9%-os rendelkezésre állását. Az Azure Security Center Ingyenes szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Security & Compliance

A Security & Compliance rendelkezésre állása az alapul szolgáló Log Analytics-munkaterület és a használt Automation-erőforrások SLA-ján alapul. A részleteket a Log Analytics SLA-ja és az Automation SLA-ja tartalmazza.

Az összes részlet megtekintése

Service Bus

 • Szolgáltatásbusz Továbbítói esetén garantáljuk, hogy a megfelelően konfigurált alkalmazások az időnek legalább 99,9%-ában kapcsolatba tudnak lépni egy telepített Továbbítóval.
 • Szolgáltatásbusz Várakozási sorai és Témái esetén garantáljuk, hogy a megfelelően konfigurált alkalmazások az időnek legalább 99,9%-ában üzeneteket tudnak küldeni, illetve fogadni, vagy más műveleteket tudnak végrehajtani egy telepített Várakozási soron, illetve Témán.
 • Szolgáltatásbusz Alap és Normál szintű Értesítési Központja esetén garantáljuk, hogy a megfelelően konfigurált alkalmazások az időnek legalább 99,9%-ában értesítéseket tudnak küldeni, vagy Értesítési Központtal kapcsolatos regisztrációkezelési műveletet tudnak végrehajtani.
 • Alap és Normál szintű Eseményközpontok esetén garantáljuk, hogy a megfelelően konfigurált alkalmazások az időnek legalább 99,9%-ában üzeneteket tudnak küldeni, illetve fogadni, vagy más műveleteket tudnak végrehajtani az Eseményközponton.

Az összes részlet megtekintése

Service Fabric

A Service Fabric ingyenes szolgáltatás, ezért nem tartozik hozzá pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA. Az Ön Service Fabric-fürtjének rendelkezésre állása az alapul szolgáló virtuális gépek és a használt tárolási erőforrások SLA-ján alapul. A részleteket a Virtuális Gép SLA-ja és a Tárterület SLA-ja tartalmazza.

Az összes részlet megtekintése

Site Recovery

 • A Helyszíniből Helyszínibe történő Feladatátvételre konfigurált minden egyes Védett Példány esetén garantáljuk a Site Recovery szolgáltatás legalább 99,9%-os rendelkezésre állását. A rendelkezésre állást havi számlázási ciklusonként számítjuk ki.
 • A Helyszíniből Azure-ba történő tervezett és nem tervezett Feladatátvételre konfigurált minden egyes Védett Példány esetén kétórás Célul Kitűzött Helyreállítási Időt garantálunk.

Az összes részlet megtekintése

Azure SQL Database

Alap, Standard és Prémium szint

Garantáljuk, hogy az ügyfelek önálló vagy rugalmas, Alap, Standard, illetve Prémium szintű Microsoft Azure SQL Database szolgáltatása az idő legalább 99,99%-ában adatkapcsolatban tud állni internetes átjárónkkal.

Webes és Üzleti szint (kivezetve)

Garantáljuk, hogy az ügyfelek Webes, illetve Üzleti szintű Microsoft Azure SQL Database szolgáltatása az idő legalább 99,9%-ában adatkapcsolatban tud állni internetes átjárónkkal.

Az összes részlet megtekintése

SQL Data Warehouse

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában sikeresen fejeződnek be az SQL Data Warehouse-adatbázison végrehajtott ügyfélműveletek.

Az összes részlet megtekintése

SQL Server Stretch Database

Garantáljuk, hogy az ügyfelek SQL Server Stretch Database adatbázisa az idő legalább 99,9%-ában adatkapcsolatban tud állni internetes átjárónkkal.

Az összes részlet megtekintése

Storage

 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,99%-ában (Ritka Elérésű Szint esetén legalább 99,9%-ában) sikeresen fogunk feldogozni adatolvasási kéréseket Georedundáns Írásvédett (RA-GRS) Tárfiókokból, feltéve, hogy az elsődleges régióból történő sikertelen adatolvasási kísérletet a másodlagos régióból történő olvasási próbálkozás követi.
 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában (Ritka Elérésű Szint esetén legalább 99%-ában) sikeresen fogunk feldogozni adatolvasási kéréseket Helyileg Redundáns (LRS), Zónaredundáns (ZRS) és Georedundáns (GRS) Tárfiókokból.
 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában (Ritka Elérésű Szint esetén legalább 99%-ában) sikeresen fogunk feldogozni adatírási kéréseket Helyileg Redundáns (LRS), Zónaredundáns (ZRS) és Georedundáns (GRS), valamint Georedundáns Írásvédett (RA-GRS) Tárfiókokba.

Az összes részlet megtekintése

StorSimple

 • Az Azure StorSimple szolgáltatás Biztonságimásolat-készítő, Felhőrétegező és Visszaállító funkciójának legalább 99,9%-os rendelkezésre állását garantáljuk.
 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában sikeresen fel fogjuk dolgozni az Azure StorSimple Data Manager-kéréseket.

Az összes részlet megtekintése

Stream Analytics

 • Garantáljuk a Stream Analytics API legalább 99,9%-os rendelkezésre állását.
 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában a telepített Stream Analytics-feladatok vagy adatokat fognak feldolgozni, vagy adatfeldolgozásra kész állapotban fognak várakozni.

Az összes részlet megtekintése

Time Series Insights

Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában sikeresen fel fogjuk dolgozni az Idősorozat-elemzések adatsík-API-nak küldött kéréseket.

Az összes részlet megtekintése

Traffic Manager

Garantáljuk, hogy a DNS-kérdésekre az idő legalább 99,99%-ában érvényes válasz fog érkezni legalább egy Azure Traffic Manager-névkiszolgálófürtünktől.

Az összes részlet megtekintése

Virtual Machine Scale Sets

A Virtual Machine Scale Sets ingyenes szolgáltatás, ezért nem tartozik hozzá pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA. Ha azonban a Virtual Machine Scale Sets legalább 2 Hibatartományba tartozó Virtuális Gépet tartalmaz, akkor a rendelkezésre állásra az alapul szolgáló Virtuális Gépek SLA-ja alkalmazandó. A részleteket a Virtuális Gépek SLA-ja tartalmazza.

Az összes részlet megtekintése

Visual Studio Team Services

 • Garantáljuk, hogy a Visual Studio Team Services szolgáltatás az időnek legalább 99,9%-ában rendelkezésére fog állni a Visual Studio Team Services szolgáltatást díjköteles módon igénybe vevő felhasználók – ideértve a Visual Studio Team Services díjköteles Felhasználóalapú Kiterjesztéseinek felhasználóit is – számára abból a célból, hogy elérjék a társított Visual Studio Team Services-fiókot.
 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában végrehajthatók alkalmazás létrehozására irányuló műveletek a Visual Studio Team Services díjköteles Alkalmazáslétrehozó Szolgáltatásának segítségével.
 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában végrehajthatók terheléses tesztelési műveletek a Visual Studio Team Services díjköteles Terheléses Tesztelési Szolgáltatásának segítségével.
 • Legalább 99,9%-os időráfordítást garantálunk a műveletek létrehozására és telepítésére a Visual Studio Team Services díjköteles Alkalmazáslétrehozó és Telepítési Szolgáltatásának segítségével.
 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában végrehajthatók kódkereső műveletek a Visual Studio Team Services díjköteles Kódkeresési Szolgáltatásának segítségével.

Az összes részlet megtekintése

Visual Studio App Center

 • Legalább 99,9%-os időráfordítást garantálunk a műveletek létrehozására a Visual Studio Alkalmazásközpont Létrehozó Szolgáltatásának segítségével.
 • Legalább 99,9%-os időráfordítást garantálunk az alkalmazás tesztelésére irányuló műveletekre a Visual Studio Alkalmazásközpont Tesztelő Szolgáltatásának segítségével.
 • Legalább 99,9%-os időráfordítást garantálunk a leküldéses értesítéses műveletekre a Visual Studio Alkalmazásközpont Leküldéses Értesítések Szolgáltatásának segítségével.

Az összes részlet megtekintése

VPN Gateway

Garantáljuk minden egyes Alapszintű VPN-átjáró vagy Alapszintű ExpressRoute-átjáró 99,9%-os rendelkezésre állását.

Garantáljuk minden egyes Standard, Nagy Teljesítményű, VpnGw1, VpnGw2, VpnGw3 VPN-átjáró 99,95%-os rendelkezésre állását.

Garantáljuk minden egyes Standard, Nagy Teljesítményű, Ultranagy teljesítményű ExpressRoute-átjáró 99,95%-os rendelkezésre állását.

Az összes részlet megtekintése

Azure Information Protection

Garantáljuk, hogy a végfelhasználók a szolgáltatás időtartamának 99,9%-ában képesek lesznek IRM-dokumentumok és e-mailek létrehozására és fogadására.

Az összes részlet megtekintése

A Microsoft a fentiekben felsorolt bármelyik SLA lényegi kedvezőtlen módosítása előtt legalább 90 nappal értesítést küld.

Az összes Azure-szolgáltatás rendelkezésre állását havi számlázási ciklusonként számítjuk ki. Ide kattintva letöltheti a Microsoft Azure-szolgáltatások többségére vonatkozó SLA-kat. Az Active Directory szolgáltatásra vonatkozó SLA itt található.