Összefoglalás az Azure-szolgáltatások garantált szolgáltatási szintjeiről

Utolsó frissítés: 2016. szeptember

Azure Active Directory

Az Azure Active Directory Alap és Prémium szintű szolgáltatásaihoz legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk. A szolgáltatások a következő esetekben tekinthetők elérhetőnek:

 • A felhasználók be tudnak jelentkezni a szolgáltatásba, megjelenik az Access Panel (Elérési panel), amelyen keresztül elérik az alkalmazásokat, és tudják módosítani a jelszavakat.
 • Az informatikai rendszergazdák tudnak bejegyzéseket létrehozni, olvasni, írni és törölni a címtárban, felhasználókat hozzárendelni alkalmazásokhoz, illetve megszüntetni hozzárendeléseket a címtárban.

Az Azure Active Directory Ingyenes szintjéhez nem biztosítunk szolgáltatói szerződést (SLA-t).

Az Active Directory SLA letöltése

Minden részlet megjelenítése

Azure Active Directory B2C

Garantáljuk az Azure Active Directory B2C szolgáltatás legalább 99,9%-os elérhetőségét. Címtár esetében a szolgáltatás a következő esetekben tekinthető elérhetőnek:

 • A szolgáltatás képes kezelni a felhasználó regisztrálását, bejelentkezését, profilszerkesztését, jelszóátállítását és többtényezős hitelesítését.
 • A fejlesztők képesek bejegyzéseket létrehozni, olvasni, írni és törölni a címtárban.

Az Azure Active Directory B2C Ingyenes szintjéhez nem biztosítunk szolgáltatói szerződést (SLA-t).

Minden részlet megjelenítése

Active Directory Domain Services

Garantáljuk, hogy a felügyelt tartomány felhasználói fiókjaiból érkező Azure Active Directory Domain Services tartományhitelesítési kérelmek, az LDAP gyökér-DSE kötéskérelmek, illetve a DNS-kereséses rekordlekérdezések az esetek legalább 99,9%-ában sikeresek lesznek.

Minden részlet megjelenítése

API Management

 • Garantáljuk, hogy Standard csomag esetén az API Management szolgáltatás példányai a művelet-végrehajtási kérésekre az idő 99,9%-ában válaszolni fognak.
 • Garantáljuk, hogy prémium szintű csomag esetén az API Management szolgáltatás példányai a művelet-végrehajtási kérésekre az idő 99,95%-ában válaszolni fognak.

Az API Management szolgáltatás fejlesztői szintjéhez nem biztosítunk SLA-t.

Minden részlet megjelenítése

App Service

Garantáljuk, hogy egy adott ügyfél-előfizetés által használt Apps szolgáltatás az idő 99,95%-ában elérhető. Ingyenes vagy közös tarifacsomag esetén az Apps szolgáltatáshoz nem biztosítunk SLA-t.

Minden részlet megjelenítése

Application Gateway

Minden legalább két közepes vagy nagy méretű példánnyal rendelkező alkalmazásátjáró felhőszolgáltatás esetében legalább 99,9%-os elérhetőséget garantálunk.

Minden részlet megjelenítése

Application Insights

Garantáljuk, hogy az Application Insights szolgáltatásban az adatkésések az esetek 99,9%-ában nem fogják meghaladni a két órát.

Minden részlet megjelenítése

Automation

Garantáljuk, hogy a forgatókönyv-feladatok legalább 99,9%-a a tervezett indulási időtől számított 30 percen belül elindul.

Garantáljuk az Azure Automation DSC-ügynök szolgáltatás legalább 99,9%-os elérhetőségét.

Az Azure Automation ingyenes díjcsomagjához nem biztosítunk szolgáltatói szerződést (SLA-t).

Minden részlet megjelenítése

Automation and Control

Az Automation and Control rendelkezésre állása az alapjául szolgáló Log Analytics-munkaterület szolgáltatási szintjétől és az Automation-fiókhoz felhasznált erőforrásoktól függ. További információt a Log Analytics SLA és az Automation SLA témakörökben talál.

Minden részlet megjelenítése

Backup

Garantáljuk az Azure Backup szolgáltatás biztonsági mentési és visszaállítási funkciójának legalább 99,9%-os elérhetőségét.

Minden részlet megjelenítése

BizTalk Services

Garantáljuk, hogy Basic, Standard és Premium szintű ügyfeleink az idő legalább 99,9%-ában elérik BizTalk szolgáltatási környezeteikből internetes átjárónkat. A BizTalk Services fejlesztői szintjéhez nem biztosítunk SLA-t.

Minden részlet megjelenítése

Gyorsítótár

Garantáljuk, hogy ügyfeleink az idő legalább 99,9%-ában kapcsolódni tudnak a Gyorsítótár végpontjairól internetes átjárónkhoz.

Minden részlet megjelenítése

Cognitive Services

Garantáljuk a standard szintű Cognitive Services legalább 99,9%-os rendelkezésre állását. Az ingyenes csomaghoz nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést.

Minden részlet megjelenítése

Tartalomkézbesítési hálózat (CDN)

Garantáljuk, hogy a CDN az idő legalább 99,9%-ában válaszol az ügyfélkérésekre, és hiba nélkül továbbítja a kért tartalmat. Minden olyan üzletileg ésszerű független mérési rendszertől elfogadjuk az adatokat, amelyet Ön tartalomfigyelésre kiválaszt. A mérési rendszer megjelenít egy listát, amiben a bárki által elérhető standard ügynökök szerepelnek. Az ügynökök együttese a világ legalább öt, különböző térségben fekvő urbanizált térségét (nagyvárosát) reprezentálja (Kína kivételével). A használni kívánt ügynököket ebből a listából kell kiválasztani.

Minden részlet megjelenítése

Felhőszolgáltatások és virtuális gépek

 • A Cloud Services esetében garantáljuk, hogy ha két vagy több szerepkörpéldányt telepít különböző hibatűrési és frissítési tartományokba, legalább egy szerepkörpéldány az idő legalább 99,95%-ában elérhető lesz.
 • A Virtual Machines szolgáltatásban minden olyan virtuális gép esetében, amelynek két vagy több példánya működik ugyanabban a rendelkezésre állási csoportban, legalább egy példányhoz minimum 99,95%-ban elérhető kapcsolatot garantálunk.
 • A minden lemezhez a Premium Storage-ot használó egypéldányos virtuális gépek esetén garantáljuk a virtuális gép legalább 99,9%-os rendelkezésre állású kapcsolatát.

Minden részlet megjelenítése

Data Catalog

 • Garantáljuk a Data Catalog Standard kiadásának legalább 99,9%-os elérhetőségét a Data Catalog-rendszergazdák számára a felhasználó-hozzáadási, illetve -eltávolítási műveletek végrehajtásához.
 • Garantáljuk a Data Catalog Standard kiadásának legalább 99,9%-os elérhetőségét a Data Catalog-felhasználóknak a Data Catalog szolgáltatásra irányuló API-hívások végrehajtására a bejegyzések regisztrálásához, kereséséhez és törléséhez.

Az Azure Data Catalog ingyenes díjcsomagjához nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést (SLA-t)

Minden részlet megjelenítése

Data Lake Analytics

Garantáljuk a Data Lake Analytics 99,9%-os rendelkezésre állását.

Minden részlet megjelenítése

Data Lake Store

Garantáljuk a Data Lake Store 99,9%-os rendelkezésre állását.

Minden részlet megjelenítése

Azure DevTest Labs

Az Azure DevTest Labs egy ingyenes szolgáltatás, így önmagában nem vonatkozik rá pénzügyi felelősséggel vállalt garantált szolgáltatási szint. A labor rendelkezésre állása az alapjául szolgáló virtuális gépek, tárolási és Key Vault-erőforrások garantált szolgáltatási szintjein alapul. További részletekért lásd a Virtual Machines, a Storage és a Key Vault szolgáltatás garantált szolgáltatási szintjeit (SLA).

Minden részlet megjelenítése

Azure DNS

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,99%-ában válasz érkezik az érvényes DNS-lekérdezésekre legalább egy Azure DNS-névkiszolgálótól.

Minden részlet megjelenítése

DocumentDB

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,99%-ában sikeresen feldolgozzuk a DocumentDB-erőforrásokkal kapcsolatos művelet-végrehajtási kérelmeket.

Minden részlet megjelenítése

Azure Event Hubs-eseményközpontok

Az Event Hubs alap- és normál szintű csomagjai esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk, vagyis a megfelelően konfigurált alkalmazások képesek üzeneteket küldeni vagy fogadni, vagy egyéb műveleteket képesek végrehajtani az eseményközponton.

Minden részlet megjelenítése

ExpressRoute

Garantáljuk az ExpressRoute dedikált kapcsolatcsoportok (circuitek) legalább 99,95%-os elérhetőségét.

Minden részlet megjelenítése

Functions

Az App Service-díjcsomagokkal futtatott Functions-alkalmazások esetében garantáljuk, hogy a társított számítási Functions-erőforrás az idő 99,95%-ában elérhető lesz.

A használatalapú díjcsomagokkal futtatott Functions-alkalmazások esetében nem biztosítunk szolgáltatói szerződést.

Minden részlet megjelenítése

HockeyApp

Garantáljuk a HockeyApp Service legalább 99,9%-os elérhetőségét.

Minden részlet megjelenítése

HDInsight

Az üzembe helyezett HDInsight-fürtökhöz egy-egy havi elszámolási időszakban legalább 99,9%-os külső elérhetőséget garantálunk.

Minden részlet megjelenítése

Insight and Analytics

Az Insight and Analytics rendelkezésre állása az alapjául szolgáló Log Analytics-munkaterület szolgáltatási szintjétől és az Automation-fiókhoz felhasznált erőforrásoktól függ. További információt a Log Analytics SLA és az Automation SLA témakörökben talál.

Minden részlet megjelenítése

IoT Hub

 • Az IoT Hub esetében garantáljuk, hogy az idő 99,9%-ában az üzembe helyezett IoT-csomópontok képesek lesznek üzeneteket küldeni a regisztrált eszközöknek, és üzeneteket fogadni azoktól, valamint a Szolgáltatás képes lesz létrehozási, olvasási, frissítési és törlési műveleteket végrehajtani az IoT-csomópontokon.
 • Az IoT Hub ingyenes szintjéhez nem biztosítunk SLA-t.

Minden részlet megjelenítése

Key Vault

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában 5 másodperc alatt feldolgozzuk a Key Vault-tranzakciókat.

Minden részlet megjelenítése

Log Analytics

Az Operations Management Suite Log Analytics szolgáltatása általi indexelés céljából várólistára helyezett adatok esetében garantáljuk a naplóadatok hat órán belüli indexelését az esetek legalább 99,9%-ában.

Az Operations Management Suite Log Analytics szolgáltatásának ingyenes szintjéhez nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést.

Minden részlet megjelenítése

Logic Apps

Garantáljuk, hogy egy adott ügyfél-előfizetés által használt Logic Apps szolgáltatás az idő 99,9%-ában elérhető.

Minden részlet megjelenítése

Machine Learning

 • A Request Response Service (RRS) API-tranzakciói esetében 99,95%-os rendelkezésre állást garantálunk.
 • A Batch Execution Service (BES) és a felügyeleti API-k API-tranzakciói esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk.

A Machine Learning ingyenes csomagjához nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést.

Minden részlet megjelenítése

Managed Disks

A Managed Disks szolgáltatásra nem vonatkozik pénzügyi felelősséggel vállalt szolgáltatási szint. A Managed Disks rendelkezésre állása az alapjául szolgáló tárolási és virtuális gépi szolgáltatás szolgáltatási szintjein alapul. További részletekért lásd: Virtual Machines és Storage SLA.

Minden részlet megjelenítése

Media Services

 • A Media Services Encoding szolgáltatás REST API-tranzakciói esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk.
 • Legalább egy igény szerinti folyamatos átviteli egység megvásárlása esetén a folyamatos átvitel sikeresen, 99,9%-os rendelkezésre állási garanciával kiszolgálja a meglévő médiatartalmak iránti kéréseket.
 • Az élő csatornák esetében garantáljuk, hogy a futtatott csatornák az idő 99,9%-ában elérhetők lesznek kívülről.
 • A Content Protection esetében garantáljuk, hogy a kulcskéréseket az idő 99,9%-ában sikeresen teljesítjük.
 • Az indexelő esetében sikeresen, 99,9%-os rendelkezésre állási garanciával kiszolgáljuk az egy kódolási egységgel feldolgozott indexelési kéréseket.

Minden részlet megjelenítése

Mobile Engagement

Az Azure Mobile Engagement szolgáltatásba irányuló REST API-hívások kapcsán legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk. Az ingyenes csomaghoz nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést.

Minden részlet megjelenítése

Mobilszolgáltatások

Garantáljuk a REST API-hívások 99,9%-os rendelkezésre állását a Standard és Premium szintű ügyfél-előfizetések keretein belül vásárolt összes Azure-mobilszolgáltatáshoz. A mobilszolgáltatások Ingyenes szintjéhez nem biztosítunk SLA-t.

Minden részlet megjelenítése

Multi-Factor Authentication

Garantáljuk az Azure Multi-Factor Authentication 99,9%-os rendelkezésre állását. A szolgáltatás akkor tekinthető működésképtelennek, ha nem tudja fogadni vagy feldolgozni egy adott ügyfél-előfizetéshez tartozó, többtényezős hitelesítési szolgáltató hitelesítési kéréseit.

Minden részlet megjelenítése

Power BI Embedded

A felhasználóknak minimum 99,9%-os rendelkezésre állást biztosítunk a Power BI Embedded szolgáltatásban API-hívások végrehajtására és jelentések beágyazására.

Minden részlet megjelenítése

Protection and Recovery

A Protection and Recovery rendelkezésre állása az alapjául szolgáló Backup- és Site Recovery-fiók szolgáltatási szintjétől és felhasznált erőforrásaitól függ. További információt a Backup SLA és a Site Recovery SLA témakörökben talál.

Minden részlet megjelenítése

RemoteApp

Garantáljuk, hogy ügyfeleink az idő legalább 99,9%-ában kapcsolódni tudnak alkalmazásaikhoz a RemoteApp szolgáltatáson keresztül. A RemoteApp ingyenes csomagjához nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést.

Minden részlet megjelenítése

SAP HANA az Azure-ban (nagyméretű példányok)

Legalább 99,99%-os kapcsolati elérhetőséget garantálunk legalább az egyik példányhoz, ha az Azure-beli SAP HANA magas rendelkezésre állású párként lett konfigurálva.

Minden részlet megjelenítése

Scheduler

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában minden ütemezett feladat végrehajtása a tervezett végrehajtási időtől számított 30 percen belül megkezdődik.

Minden részlet megjelenítése

Search

Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk az indexlekérdezési és az indexfrissítési kérelmek esetében, ha egy adott Azure Search-szolgáltatáspéldányhoz legalább két replika van beállítva. Az ingyenes csomaghoz nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést.

Minden részlet megjelenítése

Security Center

Az Azure Security Center standard díjcsomagja esetében garantáljuk a védett csomópontok biztonsági figyelés információinak 99,9%-os rendelkezésre állását. Az Azure Security Center ingyenes szintjéhez nem biztosítunk szolgáltatói szerződést (SLA-t).

Minden részlet megjelenítése

Biztonság és megfelelőség

A Biztonság és megfelelőség rendelkezésre állása az alapjául szolgáló Log Analytics-munkaterület szolgáltatási szintjétől és az Automation-fiókhoz felhasznált erőforrásoktól függ. További információt a Log Analytics SLA és az Automation SLA témakörökben talál.

Minden részlet megjelenítése

Service Bus

 • A Service Bus-továbbítók esetén 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk, vagyis a megfelelően konfigurált alkalmazások képesek kapcsolatot létesíteni egy továbbítóval.
 • A Service Bus-üzenetsorok és -témakörök esetén 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk, vagyis a megfelelően konfigurált alkalmazások képesek üzeneteket küldeni vagy fogadni, vagy egyéb műveleteket képesek végrehajtani egy üzenetsoron vagy témakörön.
 • Az alapszintű Service Bus és a standard szintű Értesítési központ esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk, vagyis a megfelelően konfigurált alkalmazások képesek értesítéseket küldeni az értesítési központnak, illetve képesek végrehajtani az értesítési köponttal kapcsolatos regisztrációkezelési műveleteket.
 • Az Event Hubs alap- és normál szintű csomagjai esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk, vagyis a megfelelően konfigurált alkalmazások képesek üzeneteket küldeni vagy fogadni, vagy egyéb műveleteket képesek végrehajtani az eseményközponton.

Minden részlet megjelenítése

Service Fabric

A Service Fabric egy ingyenes szolgáltatás, így önmagában nem vonatkozik rá pénzügyi felelősséggel vállalt garantált szolgáltatási szint. A Service Fabric-fürt rendelkezésre állása az alapjául szolgáló virtuális gépek és tárolási erőforrások garantált szolgáltatási szintjein alapul. További részletekért lásd a Virtual Machines és a Storage szolgáltatás garantált szolgáltatási szintjeit (SLA).

Minden részlet megjelenítése

Site Recovery

 • Minden egyes, helyi környezetek közötti feladatátvételre konfigurált védett példány esetében garantáljuk a Site Recovery szolgáltatás legalább 99,9%-os rendelkezésre állását.
 • Minden egyes, helyi környezet és Azure közötti, tervezett és nem tervezett feladatátvételre konfigurált védett példány esetében négyórás helyreállítási időcélt garantálunk a nem titkosított védett példányokhoz, illetve hatórás helyreállítási időcélt a titkosított védett példányokhoz, a védett példány méretétől függően.

Minden részlet megjelenítése

SQL Database

Alap, Standard és Prémium szint

Garantáljuk ügyfeleinknek, hogy különálló vagy elasztikus alap-, standard vagy prémium szintű Microsoft Azure SQL Database szolgáltatásuk az idő legalább 99,99%-ában kapcsolódni fog internetes átjárónkhoz.

Web és Business csomagok (kivezetve)

Garantáljuk ügyfeleinknek, hogy Webes vagy Üzleti szintű Microsoft Azure SQL Database szolgáltatásuk az idő legalább 99,9%-ában kapcsolódni fog internetes átjárónkhoz.

Minden részlet megjelenítése

SQL Data Warehouse

Garantáljuk, hogy az SQL Data Warehouse-adatbázisokon végrehajtott ügyfélműveletek az idő legalább 99,9%-ában sikeresek lesznek.

Minden részlet megjelenítése

SQL Stretch Database

Garantáljuk ügyfeleinknek, hogy SQL Server Stretch Database szolgáltatásuk az idő legalább 99,9%-ában kapcsolódni fog internetes átjárónkhoz.

Minden részlet megjelenítése

Storage

 • Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,99%-ában (a lassú elérési szint esetében 99,9%-ában) sikeresen feldolgozzuk a georedundáns írásvédett társzolgáltatási (RA-GRS) fiókokból érkező adatolvasási kérelmeket, feltéve, hogy az elsődleges régióból történő sikertelen adatolvasási kísérletek megismétlődnek a másodlagos régióban.
 • Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában (a lassú elérési szint esetében 99,9%-ában) sikeresen feldolgozzuk a helyileg redundáns társzolgáltatási (LRS), a zónaredundáns társzolgáltatási (ZRS) és a georedundáns társzolgáltatási (GRS) fiókokból érkező adatolvasási kérelmeket.
 • Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában (a lassú elérési szint esetében 99%-ában) sikeresen feldolgozzuk a helyileg redundáns társzolgáltatási (LRS), a zónaredundáns társzolgáltatási (ZRS), a georedundáns társzolgáltatási (GRS) és a georedundáns írásvédett társzolgáltatási (RA-GRS) fiókokba történő adatírást.

Minden részlet megjelenítése

StorSimple

Garantáljuk az Azure StorSimple szolgáltatás biztonsági mentési, felhőrétegzési és visszaállítási funkciójának legalább 99,9%-os elérhetőségét.

Minden részlet megjelenítése

Stream Analytics

 • Garantáljuk a Stream Analytics API legalább 99,9%-os elérhetőségét.
 • Garantáljuk, hogy az idő 99,9%-ában az üzembe helyezett Stream Analytics-feladatok adatok feldolgozását végzik, vagy rendelkezésre állnak ezen célra.

Minden részlet megjelenítése

Traffic Manager

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,99%-ában a DNS-lekérdezésekre érvényes válasz érkezik az Azure Traffic Manager legalább egy névkiszolgáló-fürtjétől.

Minden részlet megjelenítése

Virtual Machine Scale Sets

A Virtual Machine Scale Sets egy ingyenes szolgáltatás, így önmagában nem vonatkozik rá pénzügyi felelősséggel vállalt garantált szolgáltatási szint. Ha azonban a Virtual Machine Scale Sets-csoport legalább 2 hibatűrési tartományt tartalmaz, abban az esetben a mögöttes Virtual Machines garantált szolgáltatási szintje vonatkozik rá. További részletekért lásd a Virtual Machines garantált szolgáltatási szintjeit (SLA).

Minden részlet megjelenítése

Visual Studio Team Services

 • A Visual Studio Team Services esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a fizetős Visual Studio Team Services-felhasználóknak – beleértve a Visual Studio Team Services felhasználóalapú bővítményeinek fizetős felhasználóit is – a kapcsolódó Visual Studio Team Services-fiók eléréséhez.
 • Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a fizetős Visual Studio Team Services buildelési szolgáltatás használatával történő buildelési műveletek végrehajtásához.
 • Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a fizetős Visual Studio Team Services Load Testing Service használatával történő terheléses tesztelési műveletek végrehajtásához.
 • Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a fizetős Visual Studio Team Services buildelés szolgáltatás használatával történő buildelési és üzembe helyezési műveletek végrehajtásához.
 • Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a fizetős Visual Studio Team Services kódkereső szolgáltatás használatával történő kódkeresési műveletek végrehajtásához.

Minden részlet megjelenítése

VPN Gateway

99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk minden egyes alapszintű átjáróhoz VPN-hez vagy ExpressRoute-hoz.

99,95%-os rendelkezésre állást garantálunk minden egyes standard átjáróhoz VPN-hez vagy ExpressRoute-hoz.

99,95%-os rendelkezésre állást garantálunk minden egyes nagy teljesítményű átjáróhoz VPN-hez vagy ExpressRoute-hoz.

Minden részlet megjelenítése

Ha a fentiekben felsorolt SLA-k bármelyikében alapvető tartalmi változás következik be, arról a Microsoft legalább 90 nappal korábban tájékoztatást ad közre.

Az Azure-szolgáltatások rendelkezésre állását minden esetben a havi elszámolási időszakra vetítve számítjuk ki. A legtöbb Microsoft Azure-szolgáltatás szolgáltatói szerződését innen letöltheti. Az Active Directory szolgáltatói szerződése (SLA) itt található.