Összefoglalás az Azure-szolgáltatások garantált szolgáltatási szintjeiről

Utolsó frissítés: 2017. április

Azure Active Directory

We guarantee at least 99.9% availability of the Azure Active Directory Basic and Premium services. The services are considered available in the following scenarios:

 • Users are able to login to the service, login to the Access Panel, access applications on the Access Panel and reset passwords.
 • IT administrators are able to create, read, write and delete entries in the directory or provision or de-provision users to applications in the directory.

No SLA is provided for the Free tier of Azure Active Directory.

Download Active Directory SLA

Minden részlet megjelenítése

Azure Active Directory B2C

Azure Active Directory B2C

Garantáljuk az Azure Active Directory B2C szolgáltatás legalább 99,9%-os elérhetőségét. Címtár esetében a szolgáltatás a következő esetekben tekinthető elérhetőnek:

 • A szolgáltatás képes kezelni a felhasználó regisztrálását, bejelentkezését, profilszerkesztését, jelszóátállítását és többtényezős hitelesítését.
 • A fejlesztők képesek bejegyzéseket létrehozni, olvasni, írni és törölni a címtárban.

Az Azure Active Directory B2C Ingyenes szintjéhez nem biztosítunk szolgáltatói szerződést (SLA-t).

Minden részlet megjelenítése

Active Directory Domain Services

Active Directory Domain Services

Garantáljuk, hogy a felügyelt tartomány felhasználói fiókjaiból érkező Azure Active Directory Domain Services tartományhitelesítési kérelmek, az LDAP gyökér-DSE kötéskérelmek, illetve a DNS-kereséses rekordlekérdezések az esetek legalább 99,9%-ában sikeresek lesznek.

Minden részlet megjelenítése

Azure Advisor

Advisor

Az Advisor ingyenes szolgáltatás, így önmagában nem vonatkozik rá pénzügyi felelősséggel vállalt garantált szolgáltatásiszint-szerződés.

Minden részlet megjelenítése

Azure Analysis Services

Analysis Services

Garantáljuk, hogy az Azure Analysis Services-kiszolgálókon végrehajtott ügyfélműveletek legalább 99,9%-ban sikeresek lesznek.

Minden részlet megjelenítése

API Management

API Management

 • Garantáljuk, hogy Standard csomag esetén az API Management szolgáltatás példányai a művelet-végrehajtási kérésekre az idő 99,9%-ában válaszolni fognak.
 • Garantáljuk, hogy prémium szintű csomag esetén az API Management szolgáltatás példányai a művelet-végrehajtási kérésekre az idő 99,95%-ában válaszolni fognak.

Az API Management szolgáltatás fejlesztői szintjéhez nem biztosítunk SLA-t.

Minden részlet megjelenítése

App Service

App Service

Garantáljuk, hogy egy adott ügyfél-előfizetés által használt Apps szolgáltatás az idő 99,95%-ában elérhető. Ingyenes vagy közös tarifacsomag esetén az Apps szolgáltatáshoz nem biztosítunk SLA-t.

Minden részlet megjelenítése

Application Gateway

Application Gateway

Minden legalább két közepes vagy nagy méretű példánnyal rendelkező Application Gateway felhőszolgáltatás esetében legalább 99,95%-os elérhetőséget garantálunk.

Minden részlet megjelenítése

Application Insights

Application Insights

Garantáljuk, hogy az Application Insights szolgáltatásban az adatkésések az esetek 99,9%-ában nem fogják meghaladni a két órát.

Minden részlet megjelenítése

Automation

Automation

Garantáljuk, hogy a forgatókönyv-feladatok legalább 99,9%-a a tervezett indulási időtől számított 30 percen belül elindul.

Garantáljuk az Azure Automation DSC-ügynök szolgáltatás legalább 99,9%-os elérhetőségét.

Az Azure Automation ingyenes díjcsomagjához nem biztosítunk szolgáltatói szerződést (SLA-t).

Minden részlet megjelenítése

Automation and Control

Automation and Control

Az Automation and Control rendelkezésre állása az alapjául szolgáló Log Analytics-munkaterület szolgáltatási szintjétől és az Automation-fiókhoz felhasznált erőforrásoktól függ. További információt a Log Analytics SLA és az Automation SLA témakörökben talál.

Minden részlet megjelenítése

Backup

Backup

Garantáljuk az Azure Backup szolgáltatás biztonsági mentési és visszaállítási funkciójának legalább 99,9%-os elérhetőségét.

Minden részlet megjelenítése

BizTalk Services

BizTalk Services

Garantáljuk, hogy Basic, Standard és Premium szintű ügyfeleink az idő legalább 99,9%-ában elérik BizTalk szolgáltatási környezeteikből internetes átjárónkat. A BizTalk Services fejlesztői szintjéhez nem biztosítunk SLA-t.

Minden részlet megjelenítése

Azure Bot Service

We guarantee that 99.9% of the time the Azure Bot Service Premium Channels will successfully receive and respond to REST API calls to the Premium Channels API Endpoint.

Minden részlet megjelenítése

Gyorsítótár

Gyorsítótár

Garantáljuk, hogy ügyfeleink az idő legalább 99,9%-ában kapcsolódni tudnak a Gyorsítótár végpontjairól internetes átjárónkhoz.

Minden részlet megjelenítése

Cognitive Services

Cognitive Services

Garantáljuk a standard szintű Cognitive Services legalább 99,9%-os rendelkezésre állását. Az ingyenes csomaghoz nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést.

Minden részlet megjelenítése

Content Delivery Network

Tartalomkézbesítési hálózat (CDN)

Garantáljuk, hogy a CDN az idő legalább 99,9%-ában válaszol az ügyfélkérésekre, és hiba nélkül továbbítja a kért tartalmat. Minden olyan üzletileg ésszerű független mérési rendszertől elfogadjuk az adatokat, amelyet Ön tartalomfigyelésre kiválaszt. A mérési rendszer megjelenít egy listát, amiben a bárki által elérhető standard ügynökök szerepelnek. Az ügynökök együttese a világ legalább öt, különböző térségben fekvő urbanizált térségét (nagyvárosát) reprezentálja (Kína kivételével). A használni kívánt ügynököket ebből a listából kell kiválasztani.

Minden részlet megjelenítése

Cloud Services and Virtual Machines

 • For Cloud Services, we guarantee that when you deploy two or more role instances in different fault and upgrade domains, at least one role instance will have Role Instance Connectivity at least 99.95% of the time.
 • For all Virtual Machines that have two or more instances deployed in the same Availability Set, we guarantee you will have Virtual Machine Connectivity to at least one instance at least 99.95% of the time.
 • For any Single Instance Virtual Machine using premium storage for all disks, we guarantee you will have Virtual Machine Connectivity of at least 99.9%.

Minden részlet megjelenítése

Container Registry

Azure Container Registry

Az Azure Container Service (ACS) egy ingyenes szolgáltatás, ezért nem biztosítunk hozzá pénzügyi garanciát tartalmazó szolgáltatói szerződést. Ugyanakkor az általános tárhely rendelkezésre állását a Storage szolgáltatói szerződésének feltételei szabályozzák. További információt a Storage szolgáltatói szerződésében talál.

Minden részlet megjelenítése

Data Catalog

Data Catalog

 • Garantáljuk a Data Catalog Standard kiadásának legalább 99,9%-os elérhetőségét a Data Catalog-rendszergazdák számára a felhasználó-hozzáadási, illetve -eltávolítási műveletek végrehajtásához.
 • Garantáljuk a Data Catalog Standard kiadásának legalább 99,9%-os elérhetőségét a Data Catalog-felhasználóknak a Data Catalog szolgáltatásra irányuló API-hívások végrehajtására a bejegyzések regisztrálásához, kereséséhez és törléséhez.

Az Azure Data Catalog ingyenes díjcsomagjához nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést (SLA-t)

Minden részlet megjelenítése

Data Lake Analytics

Data Lake Analytics

Garantáljuk a Data Lake Analytics 99,9%-os rendelkezésre állását.

Minden részlet megjelenítése

Data Lake Store

Data Lake Store

Garantáljuk a Data Lake Store 99,9%-os rendelkezésre állását.

Minden részlet megjelenítése

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs

Az Azure DevTest Labs egy ingyenes szolgáltatás, így önmagában nem vonatkozik rá pénzügyi felelősséggel vállalt garantált szolgáltatási szint. A labor rendelkezésre állása az alapjául szolgáló virtuális gépek, tárolási és Key Vault-erőforrások garantált szolgáltatási szintjein alapul. További részletekért lásd a Virtual Machines, a Storage és a Key Vault szolgáltatás garantált szolgáltatási szintjeit (SLA).

Minden részlet megjelenítése

Azure DNS

Azure DNS

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,99%-ában válasz érkezik az érvényes DNS-lekérdezésekre legalább egy Azure DNS-névkiszolgálótól.

Minden részlet megjelenítése

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB

A teljes körűen felügyelt Azure Cosmos DB olyan NoSQL-alapú dokumentumadatbázis-szolgáltatás, amelynek sémamentes adatokra épülő lekérdezési és tranzakciófeldolgozási funkcióihoz kiszámítható és megbízható teljesítmény, valamint gyors fejlesztést biztosító lehetőségek társulnak. A szolgáltatás 99,99%-os rendelkezésre állást, gyors adatátvitelt, közel valós idejű adatelérést és konzisztenciát garantál.

Minden részlet megjelenítése

Azure Event Hubs-eseményközpontok

Azure Event Hubs-eseményközpontok

Az Event Hubs alap- és normál szintű csomagjai esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk, vagyis a megfelelően konfigurált alkalmazások képesek üzeneteket küldeni vagy fogadni, vagy egyéb műveleteket képesek végrehajtani az eseményközponton.

Minden részlet megjelenítése

ExpressRoute

ExpressRoute

Garantáljuk az ExpressRoute dedikált kapcsolatcsoportok (circuitek) legalább 99,95%-os elérhetőségét.

Minden részlet megjelenítése

Functions

Functions

Az App Service-díjcsomagokkal futtatott Functions-alkalmazások esetében garantáljuk, hogy a társított számítási Functions-erőforrás az idő 99,95%-ában elérhető lesz.

A használatalapú díjcsomagokkal futtatott Functions-alkalmazások esetében nem biztosítunk szolgáltatói szerződést.

Minden részlet megjelenítése

HockeyApp

HockeyApp

Garantáljuk a HockeyApp Service legalább 99,9%-os elérhetőségét.

Minden részlet megjelenítése

HDInsight

HDInsight

Az üzembe helyezett HDInsight-fürtökhöz egy-egy havi elszámolási időszakban legalább 99,9%-os külső elérhetőséget garantálunk.

Minden részlet megjelenítése

Insight and Analytics

Insight and Analytics

Az Insight and Analytics rendelkezésre állása az alapjául szolgáló Log Analytics-munkaterület szolgáltatási szintjétől és az Automation-fiókhoz felhasznált erőforrásoktól függ. További információt a Log Analytics SLA és az Automation SLA témakörökben talál.

Minden részlet megjelenítése

IoT Hub

 • For IoT Hub, we promise that at least 99.9% of the time deployed IoT hubs will be able to send messages to and receive messages from registered devices and the Service will able to perform create, read, update, and delete operations on IoT hubs.
 • For the IoT Hub Device Provisioning Service, we promise that at least 99.9% of the time deployed provisioning services will be able to receive provisioning requests from devices and register them to an IoT hub.
 • No SLA is provided for the Free Tier of IoT Hub.

Minden részlet megjelenítése

Key Vault

Key Vault

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában 5 másodperc alatt feldolgozzuk a Key Vault-tranzakciókat.

Minden részlet megjelenítése

Log Analytics

Log Analytics

Az Operations Management Suite Log Analytics szolgáltatása általi indexelés céljából várólistára helyezett adatok esetében garantáljuk a naplóadatok hat órán belüli indexelését az esetek legalább 99,9%-ában.

Az Operations Management Suite Log Analytics szolgáltatásának ingyenes szintjéhez nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést.

Minden részlet megjelenítése

Logic Apps

Logic Apps

Garantáljuk, hogy egy adott ügyfél-előfizetés által használt Logic Apps szolgáltatás az idő 99,9%-ában elérhető.

Minden részlet megjelenítése

Machine Learning Studio

Machine Learning

 • A Request Response Service (RRS) API-tranzakciói esetében 99,95%-os rendelkezésre állást garantálunk.
 • A Batch Execution Service (BES) és a felügyeleti API-k API-tranzakciói esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk.

A Machine Learning ingyenes csomagjához nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést.

Minden részlet megjelenítése

Azure által felügyelt alkalmazások

Azure Managed Applications

Azure Managed Applications does not have a financially backed SLA of its own. The underlying infrastructure and software services are governed by their own SLAs.

Minden részlet megjelenítése

Managed Disks

Managed Disks

A Managed Disks szolgáltatásra nem vonatkozik pénzügyi felelősséggel vállalt szolgáltatási szint. A Managed Disks rendelkezésre állása az alapjául szolgáló tárolási és virtuális gépi szolgáltatás szolgáltatási szintjein alapul. További részletekért lásd a Virtual Machines és a Storage szolgáltatás garantált szolgáltatási szintjeit (SLA).

Minden részlet megjelenítése

Media Services

Media Services

 • A Media Services Encoding szolgáltatás REST API-tranzakciói esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk.
 • Legalább egy igény szerinti folyamatos átviteli egység megvásárlása esetén a folyamatos átvitel sikeresen, 99,9%-os rendelkezésre állási garanciával kiszolgálja a meglévő médiatartalmak iránti kéréseket.
 • Az élő csatornák esetében garantáljuk, hogy a futtatott csatornák az idő 99,9%-ában elérhetők lesznek kívülről.
 • A Content Protection esetében garantáljuk, hogy a kulcskéréseket az idő 99,9%-ában sikeresen teljesítjük.
 • Az indexelő esetében sikeresen, 99,9%-os rendelkezésre állási garanciával kiszolgáljuk az egy kódolási egységgel feldolgozott indexelési kéréseket.

Minden részlet megjelenítése

Mobile Engagement

Mobile Engagement

Az Azure Mobile Engagement szolgáltatásba irányuló REST API-hívások kapcsán legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk. Az ingyenes csomaghoz nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést.

Minden részlet megjelenítése

Mobile Services

Mobilszolgáltatások

Garantáljuk a REST API-hívások 99,9%-os rendelkezésre állását a Standard és Premium szintű ügyfél-előfizetések keretein belül vásárolt összes Azure-mobilszolgáltatáshoz. A mobilszolgáltatások Ingyenes szintjéhez nem biztosítunk SLA-t.

Minden részlet megjelenítése

Azure Monitor

Azure Monitor

Az Azure Monitor ingyenes szolgáltatás, így önmagában nem vonatkozik rá pénzügyi felelősséggel vállalt garantált szolgáltatási szint.

Minden részlet megjelenítése

Multi-Factor Authentication

Multi-Factor Authentication

Garantáljuk az Azure Multi-Factor Authentication 99,9%-os rendelkezésre állását. A szolgáltatás akkor tekinthető működésképtelennek, ha nem tudja fogadni vagy feldolgozni egy adott ügyfél-előfizetéshez tartozó, többtényezős hitelesítési szolgáltató hitelesítési kéréseit.

Minden részlet megjelenítése

Network Watcher

Network Watcher

Garantáljuk, hogy a hálózati diagnosztikai eszközök az idő 99,9%-ában sikeresen futnak és válasszal térnek vissza.

Minden részlet megjelenítése

Power BI Embedded

Power BI Embedded

A felhasználóknak minimum 99,9%-os rendelkezésre állást biztosítunk a Power BI Embedded szolgáltatásban API-hívások végrehajtására és jelentések beágyazására.

Minden részlet megjelenítése

Protection and Recovery

Protection and Recovery

A Protection and Recovery rendelkezésre állása az alapjául szolgáló Backup- és Site Recovery-fiók szolgáltatási szintjétől és felhasznált erőforrásaitól függ. További információt a Backup SLA és a Site Recovery SLA témakörökben talál.

Minden részlet megjelenítése

SAP HANA on Azure Large Instances

SAP HANA az Azure-ban (nagyméretű példányok)

Legalább 99,99%-os kapcsolati elérhetőséget garantálunk legalább az egyik példányhoz, ha az Azure-beli SAP HANA magas rendelkezésre állású párként lett konfigurálva.

Minden részlet megjelenítése

Scheduler

Scheduler

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában minden ütemezett feladat végrehajtása a tervezett végrehajtási időtől számított 30 percen belül megkezdődik.

Minden részlet megjelenítése

Azure Search

Search

Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk az indexlekérdezési és az indexfrissítési kérelmek esetében, ha egy adott Azure Search-szolgáltatáspéldányhoz legalább két replika van beállítva. Az ingyenes csomaghoz nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést.

Minden részlet megjelenítése

Security Center

Security Center

Az Azure Security Center standard díjcsomagja esetében garantáljuk a védett csomópontok biztonsági figyelés információinak 99,9%-os rendelkezésre állását. Az Azure Security Center ingyenes szintjéhez nem biztosítunk szolgáltatói szerződést (SLA-t).

Minden részlet megjelenítése

Biztonság és megfelelőség

Biztonság és megfelelőség

A Biztonság és megfelelőség rendelkezésre állása az alapjául szolgáló Log Analytics-munkaterület szolgáltatási szintjétől és az Automation-fiókhoz felhasznált erőforrásoktól függ. További információt a Log Analytics SLA és az Automation SLA témakörökben talál.

Minden részlet megjelenítése

Service Bus

Service Bus

 • A Service Bus-továbbítók esetén 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk, vagyis a megfelelően konfigurált alkalmazások képesek kapcsolatot létesíteni egy továbbítóval.
 • A Service Bus-üzenetsorok és -témakörök esetén 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk, vagyis a megfelelően konfigurált alkalmazások képesek üzeneteket küldeni vagy fogadni, vagy egyéb műveleteket képesek végrehajtani egy üzenetsoron vagy témakörön.
 • Az alapszintű Service Bus és a standard szintű Értesítési központ esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk, vagyis a megfelelően konfigurált alkalmazások képesek értesítéseket küldeni az értesítési központnak, illetve képesek végrehajtani az értesítési köponttal kapcsolatos regisztrációkezelési műveleteket.
 • Az Event Hubs alap- és normál szintű csomagjai esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk, vagyis a megfelelően konfigurált alkalmazások képesek üzeneteket küldeni vagy fogadni, vagy egyéb műveleteket képesek végrehajtani az eseményközponton.

Minden részlet megjelenítése

Service Fabric

Service Fabric

A Service Fabric egy ingyenes szolgáltatás, így önmagában nem vonatkozik rá pénzügyi felelősséggel vállalt garantált szolgáltatási szint. A Service Fabric-fürt rendelkezésre állása az alapjául szolgáló virtuális gépek és tárolási erőforrások garantált szolgáltatási szintjein alapul. További részletekért lásd a Virtual Machines és a Storage szolgáltatás garantált szolgáltatási szintjeit (SLA).

Minden részlet megjelenítése

Site Recovery

Site Recovery

 • Minden egyes, helyi környezetek közötti feladatátvételre konfigurált védett példány esetében garantáljuk a Site Recovery szolgáltatás legalább 99,9%-os rendelkezésre állását. Az elérhetőséget havi elszámolási időszakra vetítve számítjuk ki.
 • Minden egyes, helyszíniről az Azure-ra történő, tervezett és nem tervezett feladatátvételre konfigurált védett példány esetében kétórás helyreállási idő-célkitűzést garantálunk.

Minden részlet megjelenítése

SQL Database

Basic, Standard, and Premium Tiers

We guarantee at least 99.99% of the time customers will have connectivity between their single or elastic Basic, Standard, or Premium Microsoft Azure SQL Database and our Internet gateway.

Web and Business Tiers (retired)

We guarantee at least 99.9% of the time customers will have connectivity between their Web or Business Microsoft Azure SQL Database and our Internet gateway.

Minden részlet megjelenítése

SQL Data Warehouse

SQL Data Warehouse

Garantáljuk, hogy az SQL Data Warehouse-adatbázisokon végrehajtott ügyfélműveletek az idő legalább 99,9%-ában sikeresek lesznek.

Minden részlet megjelenítése

SQL Server Stretch Database

SQL Stretch Database

Garantáljuk ügyfeleinknek, hogy SQL Server Stretch Database szolgáltatásuk az idő legalább 99,9%-ában kapcsolódni fog internetes átjárónkhoz.

Minden részlet megjelenítése

Storage

Storage

 • Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,99%-ában (a lassú elérési szint esetében 99,9%-ában) sikeresen feldolgozzuk a georedundáns írásvédett társzolgáltatási (RA-GRS) fiókokból érkező adatolvasási kérelmeket, feltéve, hogy az elsődleges régióból történő sikertelen adatolvasási kísérletek megismétlődnek a másodlagos régióban.
 • Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában (a lassú elérési szint esetében 99,9%-ában) sikeresen feldolgozzuk a helyileg redundáns társzolgáltatási (LRS), a zónaredundáns társzolgáltatási (ZRS) és a georedundáns társzolgáltatási (GRS) fiókokból érkező adatolvasási kérelmeket.
 • Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában (a lassú elérési szint esetében 99%-ában) sikeresen feldolgozzuk a helyileg redundáns társzolgáltatási (LRS), a zónaredundáns társzolgáltatási (ZRS), a georedundáns társzolgáltatási (GRS) és a georedundáns írásvédett társzolgáltatási (RA-GRS) fiókokba történő adatírást.

Minden részlet megjelenítése

StorSimple

StorSimple

Garantáljuk az Azure StorSimple szolgáltatás biztonsági mentési, felhőrétegzési és visszaállítási funkciójának legalább 99,9%-os elérhetőségét.

Minden részlet megjelenítése

Stream Analytics

Stream Analytics

 • Garantáljuk a Stream Analytics API legalább 99,9%-os elérhetőségét.
 • Garantáljuk, hogy az idő 99,9%-ában az üzembe helyezett Stream Analytics-feladatok adatok feldolgozását végzik, vagy rendelkezésre állnak ezen célra.

Minden részlet megjelenítése

Time Series Insights

Time Series Insights

We guarantee that at least 99.9% of the time, we will successfully process requests to the Time Series Insights data plane API.

Minden részlet megjelenítése

Traffic Manager

Traffic Manager

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,99%-ában a DNS-lekérdezésekre érvényes válasz érkezik az Azure Traffic Manager legalább egy névkiszolgáló-fürtjétől.

Minden részlet megjelenítése

Virtual Machine Scale Sets

Virtual Machine Scale Sets

A Virtual Machine Scale Sets egy ingyenes szolgáltatás, így önmagában nem vonatkozik rá pénzügyi felelősséggel vállalt garantált szolgáltatási szint. Ha azonban a Virtual Machine Scale Sets-csoport legalább 2 hibatűrési tartományt tartalmaz, abban az esetben a mögöttes Virtual Machines garantált szolgáltatási szintje vonatkozik rá. További részletekért lásd a Virtual Machines garantált szolgáltatási szintjeit (SLA).

Minden részlet megjelenítése

Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services

 • A Visual Studio Team Services esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a fizetős Visual Studio Team Services-felhasználóknak – beleértve a Visual Studio Team Services felhasználóalapú bővítményeinek fizetős felhasználóit is – a kapcsolódó Visual Studio Team Services-fiók eléréséhez.
 • Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a fizetős Visual Studio Team Services buildelési szolgáltatás használatával történő buildelési műveletek végrehajtásához.
 • Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a fizetős Visual Studio Team Services Load Testing Service használatával történő terheléses tesztelési műveletek végrehajtásához.
 • Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a fizetős Visual Studio Team Services buildelés szolgáltatás használatával történő buildelési és üzembe helyezési műveletek végrehajtásához.
 • Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a fizetős Visual Studio Team Services kódkereső szolgáltatás használatával történő kódkeresési műveletek végrehajtásához.

Minden részlet megjelenítése

Visual Studio App Center

Visual Studio App Center

 • We guarantee at least 99.9% availability to execute build operations using Visual Studio App Center Build Service.
 • We guarantee at least 99.9% availability to execute test operations using Visual Studio App Center Test Service.
 • We guarantee at least 99.9% availability to execute push notification operations using Visual Studio App Center Push Notification Service.

Minden részlet megjelenítése

VPN Gateway

VPN Gateway

99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk minden egyes alapszintű átjáróhoz VPN-hez vagy ExpressRoute-hoz.

99,95%-os rendelkezésre állást garantálunk minden Standard, Nagy teljesítményű, VpnGw1, VpnGw2 és VpnGw3 átjáróhoz VPN-hez.

99,95%-os rendelkezésre állást garantálunk minden Standard, Nagy teljesítményű és Ultranagy teljesítményű átjáróhoz ExpressRoute-hoz.

Minden részlet megjelenítése

Ha a fentiekben felsorolt SLA-k bármelyikében alapvető tartalmi változás következik be, arról a Microsoft legalább 90 nappal korábban tájékoztatást ad közre.

Az Azure-szolgáltatások rendelkezésre állását minden esetben a havi elszámolási időszakra vetítve számítjuk ki. A legtöbb Microsoft Azure-szolgáltatás szolgáltatói szerződését innen letöltheti. Az Active Directory szolgáltatói szerződése (SLA) itt található.