Navigáció kihagyása

Az Azure-szolgáltatáshoz tartozó SLA-k összefoglalója

Last updated: August 2022

A Defender külső támadási felületének kezelése

We guarantee for a given Defender EASM resource that query availability for the Attack Surface Inventory & derived analytics will not fall below 99.9%, calculated as specified below.

No SLA is provided during the free demo period or prior to the completion of the initial successful generation (“discovery”) of an inventory.

Az összes részlet megtekintése

Active Directory Domain Services

Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában sikeresen fognak befejeződni a Felügyelt Tartományhoz tartozó felhasználói fiókok tartományi hitelesítésére, a gyökér DSE-hez való LDAP-kötésre, illetve rekordok DNS-keresésére irányuló Azure Active Directory tartományi szolgáltatási kérések.

Az összes részlet megtekintése

Apache Cassandrához használható Azure-beli felügyelt példány

 • Mindegyik Azure Managed Instance for Apache Cassandra szolgáltatással telepített Cassandra Adatközpont esetében garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,95%-ában adatkapcsolattal fog rendelkezni a Cassandra Adatközponthoz, feltéve, hogy a Cassandra Adatközpont teljesíti a Megfelelő Hálózati Konfiguráció követelményeit.
 • Egy Rendelkezésre Állási Zónákat támogató Azure-régióban engedélyezett Rendelkezésreállásizóna-támogatással telepített mindegyik Cassandra Adatközpont esetében garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,99%-ában adatkapcsolattal fog rendelkezni a Cassandra Adatközponthoz, feltéve, hogy a Cassandra Adatközpont teljesíti a Megfelelő Hálózati Konfiguráció követelményeit.

Az összes részlet megtekintése

API Management

 • Garantáljuk, hogy az API Management Szolgáltatás Fogyasztási szinten, Alap szinten, Normál szinten és Prémium szinten, egyetlen régióra kiterjedően méretezett telepítés esetén futtatott példányai az időnek legalább 99,95%-ában válaszolni fognak a műveletek végrehajtására irányuló kérésekre.
 • Garantáljuk, hogy az API Management Szolgáltatás Prémium szinten, két vagy több régióra kiterjedően méretezett telepítés esetén futtatott példányai az időnek legalább 99,99%-ában válaszolni fognak a műveletek végrehajtására irányuló kérésekre.​ ​
 • Garantáljuk, hogy az API Management Szolgáltatás Prémium szinten, egy régió két vagy több rendelkezésre állási zónájára kiterjedően méretezett telepítés esetén futtatott példányai az időnek legalább 99,99%-ában válaszolni fognak a műveletek adott régióbeli végrehajtására irányuló kérésekre.

A következőkhöz nem tartozik SLA:​

 • az API Management Szolgáltatás Fejlesztői szintje;
 • az API Management saját kiszolgálón üzemeltetett elemei.​

Az összes részlet megtekintése

App Configuration

Garantáljuk, hogy egy ügyfél előfizetésének keretében futtatott Konfigurációtárak az idő legalább 99,9%-ában rendelkezésre fognak állni. Ingyenes szint esetén a Konfigurációtárakhoz nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

App Service

Garantáljuk, hogy egy ügyfél előfizetésének keretében futtatott Alkalmazások az idő legalább 99,95%-ában rendelkezésre fognak állni. Az Alkalmazások Ingyenes vagy Megosztott szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Application Gateway

Garantáljuk, hogy minden egyes két vagy több közepes vagy nagy példánnyal rendelkező Application Gateway Felhőszolgáltatás, illetve automatikus méretezés vagy zónaredundancia támogatására képes telepítések az időnek legalább 99,95%-ában rendelkezésre fognak állni.

Az összes részlet megtekintése

Application Insights

Az Azure Monitor most már egységbe foglalja a Log Analytics és az Application Insights képességeit az Ön alkalmazásának figyelemmel kísérése érdekében. A Log Analytics és az Application Insights használatát különálló szolgáltatásokként is folytathatja, ha kívánja. Lásd a hozzájuk tartozó SLA-kat lentebb.

Az Azure Monitor szolgáltatásra vonatkozó SLA

A Log Analytics szolgáltatásra vonatkozó SLA

Garantáljuk, hogy az Application Insights Szolgáltatás adatkésése az idő 99,9%-ában nem fogja meghaladni a két órát.

Az összes részlet megtekintése

Automation

Garantáljuk, hogy a Runbook-feladatok legalább 99,9%-a a tervezett kezdési időpontjától számított 30 percen belül elkezdődik.

Garantáljuk az Azure Automation DSC-ügynökszolgáltatás legalább 99,9%-os rendelkezésre állását.

Az Azure Automation Ingyenes szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Az Azure vendégkonfigurációja Azure Arc használatával csatlakoztatott kiszolgálókhoz

 • A Guest Configuration ARM-erőforrás-szolgáltatója esetében a REST API-tranzakciók 99,9%-os rendelkezésre állását garantáljuk. A rendelkezésre állás csak a REST API-tranzakciókra garantált, az Azure Arc-kompatibilis ügynökbeli Guest Configuration-ügyfél képességeinek adatkapcsolati állapotára nem.

Az összes részlet megtekintése

Azure Active Directory

Garantáljuk az Alap és a Prémium szintű Azure Active Directory szolgáltatások 99,99%-os rendelkezésre állását. A szolgáltatások a következő esetekben tekintendők rendelkezésre állónak:

 • A felhasználók be tudnak jelentkezni az Azure Active Directory szolgáltatásba.
 • Az Azure Active Directory szolgáltatás sikeresen kiad a felhasználóknak a szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásokba való bejelentkezéséhez szükséges hitelesítést vagy hitelesítési lexikális elemeket.

Az Azure Active Directory Ingyenes kiadásához nem kínálunk SLA-t.

Az összes részlet megtekintése

Azure Active Directory B2C

Garantáljuk az Azure Active Directory B2C szolgáltatások legalább 99,99%-os rendelkezésre állását. A szolgáltatások a következő esetekben tekintendők „rendelkezésre álló”-nak:

 • A szolgáltatások képesek feldolgozni az Azure AD B2C szolgáltatásokba történő felhasználói regisztrációt és bejelentkezést.
 • Az Azure AD B2C szolgáltatás sikeresen kiad a felhasználóknak a szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásokba való bejelentkezéséhez szükséges hitelesítést vagy hitelesítési lexikális elemeket.

Az összes részlet megtekintése

Azure Advisor

Az Advisor ingyenes szolgáltatás, ezért nem tartozik hozzá pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA.

Az összes részlet megtekintése

Azure Analysis Services

Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában sikeresen fejeződnek be az egy Azure Analysis Services-kiszolgáló végrehajtott Ügyfélműveletek.

Az összes részlet megtekintése

Azure Applied AI Services

 • Garantáljuk, hogy az Applied AI Services szolgáltatás az időnek legalább 99,9%-ában rendelkezésre fog állni. Az Ingyenes szinthez nem tartozik SLA.
 • Az Azure Bot Services szolgáltatásra vonatkozó SLA itt található.
 • Az Azure Cognitive Search szolgáltatásra vonatkozó SLA itt található.

Az összes részlet megtekintése

Azure Arc

Azure Arc-kompatibilis Kubernetes

 • A REST API-tranzakciók 99,9%-os rendelkezésre állását garantáljuk az Azure Arc-kompatibilis Kubernetes-fürtökön lévő Kubernetes-konfiguráció erőforráson. A rendelkezésre állás csak az Azure Arc-kompatibilis Kubernetes-erőforráson lévő Kubernetes-konfiguráció erőforráson végrehajtott REST API-tranzakciókra garantált, az ügyfél által felügyelt Kubernetes-fürtön telepített ügynökök adatkapcsolati állapotán végrehajtottakra nem.
 • Mivel a Kubernetes-fürt Azure Arc-kompatibilis Kuberneteshez történő csatlakoztatása ingyenes művelet, a Kubernetes-fürtök Azure Archoz való csatlakoztatásáért felelős Kubernetes Connect szolgáltatás rendelkezésre állására nem biztosítunk pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA-t.

Az összes részlet megtekintése

Azure Backup

Az Azure Backup szolgáltatás biztonságimásolat-készítő és visszaállító funkciójának legalább 99,9%-os rendelkezésre állását garantáljuk.

Az összes részlet megtekintése

Azure Bastion

Az Azure Bastion közvetlenül az Azure Portalon keresztül biztosít RDP- és SSH-hozzáférést az Ön virtuális gépei számára, anélkül, hogy a virtuális gépen nyilvános IP-címe lenne szükség.

Garantáljuk, hogy az Azure Bastion az időnek legalább 99,95%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Azure Bot Services

Garantáljuk, hogy az idő 99,9%-ában az Azure Bot Services Prémium Csatornák sikeresen fogadják a Prémium Csatornák API-végpontjához érkező REST API-hívásokat, és sikeresen válaszolnak is rájuk.

Az összes részlet megtekintése

Azure Cognitive Search

99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk az indexlekérdezési kérésekre, ha az Azure Cognitive Search Szolgáltatás-példány két vagy több replikával van konfigurálva, valamint az indexfrissítési kérésekre, ha az Azure Cognitive Search Szolgáltatás-példány három vagy több replikával van konfigurálva. Az Ingyenes szinthez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Azure Communication Services

Az Azure Communication Services két különböző SLA-val rendelkezik, az üzenet eredetétől függően:

 • Hívás (hang- és videohívások – VoIP és PSTN (nyilvános telefonhálózati) egyaránt)
 • Minden egyéb alapszolgáltatás (SMS, Csevegés, UTM, Erőforrás-szolgáltató, Események és Értesítések)

Az összes részlet megtekintése

Azure Confidential Ledger

We guarantee that we will process Azure Confidential Ledger transactions within 5 seconds at least 99.9% of the time.

Az összes részlet megtekintése

Azure Container Apps

We guarantee that Apps running in a customer subscription will be available 99.95% of the time.

Az összes részlet megtekintése

Azure Cosmos DB

Az Azure Cosmos-adatbázis a Microsoft globálisan elosztott többmodelles adatbázis-szolgáltatása. Az átlátható méretezhetőségnek és adatreplikálásnak köszönhetően kulcsrakész globális elosztást kínál bármennyi Azure-régióra vonatkozóan, bárhol is tartózkodjanak a felhasználók. A szolgáltatás átfogó, 99,99%-os SLA-kat garantál, amelyek lefedik az átvitelre, a konzisztenciára, az elérhetőségre és a késésre vonatkozó garanciákat az önálló Azure-régiókra vonatkozó Cosmos adatbázis-fiókok esetében az öt Konzisztenciaszint valamelyikére konfigurálva, illetve több Azure-régiót magában foglaló adatbázis-fiókok esetében a négy relaxált Konzisztenciaszint valamelyikére konfigurálva. Az Azure Cosmos DB lehetővé teszi több Azure-régió írható végpontként történő konfigurálását egy Adatbázis-fiók számára. Ebben a konfigurációban a Cosmos-adatbázis 99,999%-os SLA-t kínál az olvasás és írás rendelkezésre állása tekintetében.

Az összes részlet megtekintése

Azure Data Explorer

Garantáljuk az Azure Data Explorer Szolgáltatás legalább 99,9%-os rendelkezésre állását. Korábbi nevén: Kusto.

Az összes részlet megtekintése

Azure Data Lake Storage Gen1

Garantáljuk, hogy a Data Lake Store az időnek legalább 99,9%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Azure Data Share

Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában sikeresen fel fogjuk dolgozni az Azure Data Share API-műveleteinek végrehajtására irányuló kéréseket.

Az összes részlet megtekintése

Azure Database for MariaDB

Garantáljuk, hogy az ügyfelek Microsoft Azure Database for MariaDB Server adatbázisa az időnek legalább 99,99%-ában adatkapcsolatban tud állni internetes átjárónkkal.

Az összes részlet megtekintése

Azure Database for MySQL

Garantáljuk, hogy az ügyfelek Microsoft Azure Database for MySQL Server adatbázisa az időnek legalább 99,99%-ában adatkapcsolatban tud állni internetes átjárónkkal.

Az összes részlet megtekintése

Azure Database for PostgreSQL

Garantáljuk, hogy az ügyfelek Microsoft Azure Database for PostgreSQL Server – Egyetlen kiszolgáló adatbázisa az időnek legalább 99,99%-ában adatkapcsolatban fog állni internetes átjárónkkal.

Garantáljuk, hogy az ügyfelek az időnek legalább 99,95%-ában adatkapcsolattal fognak rendelkezni Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Rugalmas skálázás (Citus) Nagy Rendelkezésre Állású Csomópontjakhoz.

Garantáljuk, hogy az ügyfelek az időnek legalább 99,99%-ában adatkapcsolattal fognak rendelkezni Zónaredundáns, Nagy Rendelkezésre Állású módban konfigurált Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Rugalmas kiszolgálójukhoz.

Garantáljuk, hogy az ügyfelek az időnek legalább 99,95%-ában adatkapcsolattal fognak rendelkezni Egyazon Zónában Redundáns, Nagy Rendelkezésre Állású módban konfigurált Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Rugalmas kiszolgálójukhoz.

Garantáljuk, hogy az ügyfelek az időnek legalább 99,9%-ában adatkapcsolattal fognak rendelkezni nem Zónaredundáns, Nagy Rendelkezésre Állású módban konfigurált Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Rugalmas kiszolgálójukhoz.

Az összes részlet megtekintése

Azure Databricks

Garantáljuk, hogy az Azure Databricks az időnek 99,95%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Azure DDoS Protection

Garantáljuk, hogy a DDoS Védelmi Szolgáltatás az időnek legalább 99,99%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Azure Dedicated HSM

Az Azure dedikált HSM egy ingyenes szolgáltatás, ezért nem tartozik hozzá pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA.

Az összes részlet megtekintése

Azure Defender

Az Azure Defender Standard szintje esetén garantáljuk a Védett Csomópontokra vonatkozó Biztonsági Figyelésből származó információk 99,9%-os rendelkezésre állását. Az Azure Security Center Ingyenes szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Azure DevOps

 • Garantáljuk az Azure DevOps Services legalább 99,9%-os rendelkezésre állását az Azure DevOps Services díjköteles felhasználói számára, beleértve az Azure DevOps Services díjköteles Felhasználóalapú Kiterjesztéseivel rendelkező felhasználókat is, a hozzá tartozó Azure DevOps Services fiókelérése tekintetében.
 • Garantáljuk a legalább 99,9%-os rendelkezésre állást a díjköteles Azure Pipelines használatával történő összeállítási és telepítési műveletek végrehajtása tekintetében.

Az összes részlet megtekintése

Azure DevTest Labs

Az Azure DevTest Labs ingyenes szolgáltatás, ezért nem tartozik hozzá pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA. Az Ön Lab szolgáltatásának rendelkezésre állása az alapul szolgáló virtuális gépek, tárterület és a használt kulcstrezor-erőforrások SLA-ján alapul. A részleteket A Virtual Machines szolgáltatás SLA-ja, A Storage szolgáltatás SLA-ja és A Key Vault szolgáltatás SLA-ja tartalmazza.

Az összes részlet megtekintése

Azure Digital Twins

Garantáljuk, hogy az Azure Digital Twins az időnek legalább 99,9%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Azure DNS

Garantáljuk, hogy az érvényes DNS-kérésekre az idő 100%-ában legalább egy Azure DNS-névkiszolgálótól válasz fog érkezni.

Az összes részlet megtekintése

Azure ExpressRoute

Az ExpressRoute dedikált körének legalább 99,95%-os rendelkezésre állását garantáljuk.

Az összes részlet megtekintése

Azure Firewall

Az Azure Tűzfal teljesen állapotkövető natív tűzfalképességeket kínál a Virtuális Hálózati erőforrások számára, beépített magas rendelkezésre állással és automatikus skálázási képességgel.

Garantáljuk, hogy az Azure Firewall az idő legalább 99,95%-ában rendelkezésre fog állni, amikor azt egyetlen Rendelkezési Állási Zónába telepítik.

Garantáljuk, hogy az Azure Tűzfal az idő legalább 99,99%-ában rendelkezésre fog állni, amikor azt kettő vagy több Rendelkezési Állási Zónába telepítik ugyanazon Azure-régión belül.

Az összes részlet megtekintése

Azure Firewall Manager

Az Azure Firewall Manager szolgáltatáshoz nem tartozik saját, pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA. Az alapul szolgáló szolgáltatásokra a saját SLA-juk feltételei érvényesek. A részleteket az Azure Firewall, a VPN Gateway és az Azure Virtual WAN szolgáltatás SLA-ja tartalmazza.

Az összes részlet megtekintése

Azure Fluid Relay

We guarantee that Fluid Relay running in a customer subscription will be available 99.9% of the time.

No SLA is provided for the Basic Tier.

Az összes részlet megtekintése

Azure Front Door and Azure Front Door (classic)

Garantáljuk, hogy az Azure Front Door és az Azure Front Door (classic) az idő legalább 99,99%-ában válaszolni fog az ügyfélprogramok kéréseire, és hibátlanul biztosítani fogja a kért tartalmat. Ellenőrizzük és elfogadjuk bármely, az Ön tartalmának folyamatos figyelésére Ön által kiválasztott, ésszerű, független mérőrendszer által biztosított adatokat. A mérőrendszer által felkínált normál ügynökök közül Önnek ki kell választania néhány olyant, amelyek általánosan elérhetőek, és amelyek együttesen legalább öt különböző földrajzi helyet képviselnek szerte a világ városaiban (kivéve a Kínai Népköztársaságot).

Az összes részlet megtekintése

Azure Functions

A Fogyasztási csomagon futtatott Függvényalkalmazások esetében garantáljuk, hogy a kapcsolódó függvények a kezdeményezés sikeres indítását követően az idő 99,95%-ban rendelkezésre állnak.

A Prémium csomagon vagy a Dedikált App Service csomagon futtatott Függvényalkalmazások esetében garantáljuk, hogy a társított számítások az időnek legalább 99,95%-ában rendelkezésre állnak.

Az összes részlet megtekintése

Azure Health Data Services

Garantáljuk, hogy az Azure Health Data Services és az Azure API for FHIR szolgáltatás az időnek legalább 99,9%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Azure HPC Cache

Az Azure HPC Cache nem kínál pénzügyi feltételeket megfogalmazó szolgáltatási szint megállapodást.

Az összes részlet megtekintése

Azure Information Protection

Garantáljuk, hogy a végfelhasználók a szolgáltatás időtartamának 99,9%-ában képesek lesznek IRM-dokumentumok és e-mailek létrehozására és fogadására.

Az összes részlet megtekintése

Azure IoT Central

Garantáljuk, hogy az IoT Central az idő legalább 99,9%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Azure IoT Edge

Az Azure IoT Edge ingyenes szolgáltatás, ezért nem tartozik hozzá pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA.

Az összes részlet megtekintése

Azure IoT Hub

 • Az IoT Hub esetén garantáljuk, hogy a telepített IoT Hub központok az idő legalább 99,9%-ában üzeneteket tudnak küldeni, illetve fogadni a regisztrált eszközöktől, és a Szolgáltatás létrehozási, olvasási, frissítési és törlési műveleteket tud végrehajtani az IoT Hub központokon.
 • Az IoT Hub Device Provisioning Szolgáltatás esetén garantáljuk, hogy a telepített kiépítési szolgáltatások az idő legalább 99,9%-ában tudja fogadni az eszközökről érkező kiépítési kérelmeket, és regisztrálja őket egy IoT-központnál.
 • Az IoT Hub Ingyenes szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Azure Key Vault Managed HSM

Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában a Felügyelt HSM-tranzakciókat 5 másodpercen belül fel fogjuk dolgozni.

Az összes részlet megtekintése

Azure Kubernetes Service (AKS)

Az Azure Kubernetes Service (a továbbiakban „AKS”) szolgáltatásra vonatkozó Rendelkezésre Állási SLA-t vásárló ügyfeleink számára 99,95%-os rendelkezésre állást garantálunk az Azure Rendelkezésre Állási Zónákat használó Kubernetes API Server for AKS Fürtök esetében, és 99,9%-osat az Azure Rendelkezésre Állási Zónákat nem használó AKS Fürtök esetében. Az ingyenes fürtöket használó ügyfelek számára az AKS nem kínál pénzügyi feltételeket megfogalmazó szolgáltatási szint megállapodást, de igyekszik elérni a Kubernetes API-kiszolgáló legalább 99,5%-os rendelkezésre állását. Az Ön fürtjében lévő ügynökcsomópontok rendelkezésre állására a Virtual Machines szolgáltatás SLA-ja vonatkozik. További részleteket A Virtual Machines szolgáltatás SLA-ja tartalmaz.

Az összes részlet megtekintése

Azure Lab Services

Az Azure Lab Services részeként biztosított bármely Laboratóriumi Virtuális Gép esetén legalább 99,9%-os Laboratóriumi Virtuális Gép Adatkapcsolatot garantálunk.

Az összes részlet megtekintése

Azure Logic Apps

Garantáljuk, hogy egy ügyfél előfizetésének keretében futtatott Logikai Alkalmazások az idő legalább 99,9%-ában rendelkezésre fognak állni.

Az összes részlet megtekintése

Azure Managed Applications

Az Azure által Felügyelt Alkalmazásokhoz nem tartozik saját, pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA. Az alapul szolgáló infrastruktúrára és szoftverszolgáltatásokra a saját SLA-juk feltételei érvényesek.

Az összes részlet megtekintése

Azure Maps

Garantáljuk, hogy az Azure Maps az időnek legalább 99,9%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Azure Monitor

Az Azure Monitor most már egységbe foglalja a Log Analytics és az Application Insights képességeit az Ön alkalmazásának figyelemmel kísérése érdekében. A Log Analytics és az Application Insights használatát különálló szolgáltatásokként is folytathatja, ha kívánja. Lásd a hozzájuk tartozó SLA-kat lentebb.

A Log Analytics szolgáltatásra vonatkozó SLA

Az Application Insights szolgáltatásra vonatkozó SLA

Az Azure Monitor lehetővé teszi a részletes teljesítményi és használati adatok, tevékenységek és diagnosztikai naplók gyűjtését, valamint a riasztások és értesítések egységes meghatározását az Azure erőforrásaival. Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában az Azure Monitor végrehajtja a riasztási szabályokat, indítja, majd kézbesíti az értesítéseket.

Az összes részlet megtekintése

Azure NetApp Files

Garantáljuk az Azure NetApp Files szolgáltatás legalább 99,99%-os rendelkezésre állását.

Az összes részlet megtekintése

Azure Open Datasets

Az Azure Open Datasets ingyenes szolgáltatás, ezért nem tartozik hozzá pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA.

Az összes részlet megtekintése

Azure Policy

Az Azure Policy ingyenes szolgáltatás, ezért nem tartozik hozzá pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA.

Az összes részlet megtekintése

Azure Private Link

Garantáljuk, hogy az Azure Privát Kapcsolat az időnek legalább 99,99%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Azure Red Hat OpenShift

Garantáljuk, hogy az Azure Red Hat OpenShift az időnek legalább 99,9%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Azure Route Server

Az Azure Route Server egyszerűsíti az Ön virtuális hálózati berendezése és virtuális hálózata közötti dinamikus útválasztást. Nem kell statikus útvonalakat konfigurálnia, sem egyéni parancsfájlokat írnia a hálózatbeli útvonalmódosítások kezeléséhez.

Garantáljuk, hogy az Azure Route Server az időnek legalább 99,95%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Azure RTOS

A Valós idejű operációs rendszerhez (RTOS) nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Azure Sentinel

Az Azure Sentinel alapját az Azure Monitor Log Analytics képezi. Az Azure Sentinel rendelkezésre állása a Log Analytics szolgáltatásra vonatkozó SLA-n alapul. További részleteket A Log Analytics szolgáltatás SLA-ja tartalmaz.

Az összes részlet megtekintése

Azure SignalR Service

Garantáljuk, hogy a SignalR Szolgáltatás az idő legalább 99,9%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Azure Site Recovery

 • A Helyszíniből Helyszínibe történő Feladatátvételre konfigurált minden egyes Védett Példány esetén garantáljuk a Site Recovery szolgáltatás legalább 99,9%-os rendelkezésre állását. A rendelkezésre állást havi számlázási ciklusonként számítjuk ki.
 • A Helyszíniből Azure-ba történő tervezett és nem tervezett Feladatátvételre konfigurált minden egyes Védett Példány esetén kétórás Célul Kitűzött Helyreállítási Időt garantálunk.
 • Minden egyes Azure-ból Azure-ba történő Feladatátvételre beállított Védett Példány esetén kétórás Célul Kitűzött Helyreállítási Időt garantálunk.

Az összes részlet megtekintése

Azure Sphere

Az Azure Sphere szolgáltatásnak nincs havi díja, ezért nem tartozik hozzá pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA.

Az összes részlet megtekintése

Azure Spring Apps

We guarantee that Azure Spring Apps running in a Customer subscription will be available 99.9% of the time.

No SLA is provided for Apps under the Basic Tier

Az összes részlet megtekintése

Azure SQL Database

Azure SQL Database is a fully managed relational database with built-in regional high availability and turnkey geo-replication to any Azure region. It includes intelligence to support self-driving features such as performance tuning, threat monitoring, and vulnerability assessments and provides fully automated patching and updating of the code base.

 • Azure SQL Database Business Critical, Premium or General Purpose tiers configured as Zone Redundant Deployments have an availability guarantee of at least 99.995%.
 • Azure SQL Database Hyperscale, Business Critical, Premium, or General Purpose tiers not configured for Zone Redundant deployments have an availability guarantee of at least 99.99%.
 • Azure SQL Database Basic or Standard tiers have an availability guarantee of at least 99.99%.
 • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery point objective (RPO) of 5 sec for 100% of deployed hours.
 • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery time objective (RTO) of 30 sec for 100% of deployed hours.

Az összes részlet megtekintése

Azure SQL Managed Instance

Az Azure SQL Managed Instance egy teljes körűen kezelt relációs adatbázispéldány beépített regionális magas rendelkezésre állással és kulcsrakész georeplikációval bármely Azure-régióhoz. Széleskörű kompatibilitást biztosít az SQL Serverrel, lehetővé téve a helyszíni alkalmazások nagymértékű modernizálását. Beépített intelligenciája támogatja az önálló vezetési funkciókat, például a teljesítményhangolást, a veszélyforrás-figyelést és a sebezhetőségfelmérést, továbbá teljesen automatizált javítást és a kódbázisfrissítést biztosít.

Garantáljuk az Azure SQL Managed Instance legalább 99,99%-os rendelkezésre állását. Ez az Üzletileg Kritikus szintre és az Általános Célú szintre egyaránt érvényes.

Az összes részlet megtekintése

Azure Stream Analytics

 • Garantáljuk a Stream Analytics API legalább 99,9%-os rendelkezésre állását.
 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában a telepített Stream Analytics-feladatok vagy adatokat fognak feldolgozni, vagy adatfeldolgozásra kész állapotban fognak várakozni.

Az összes részlet megtekintése

Azure Synapse Analytics

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában sikeresen fejeződnek be az Azure Synapse-beli adatbázison végrehajtott ügyfélműveletek.

 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában sikeresen fel fogjuk dolgozni az Azure Synapse-ban használt Adatintegrálási Erőforrásokkal kapcsolatos műveletek végrehajtására irányuló kéréseket.
 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában az összes Azure Synapse-folyamattevékenység-futtatás végrehajtása a beütemezett végrehajtási időpontjától számított 4 percen belül elkezdődik.
 • Garantáljuk, hogy az idő legalább 99%-ában sikeresen létre fognak jönni az Apache Spark-munkamenetek.

Az összes részlet megtekintése

Azure Time Series Insights

Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában sikeresen fel fogjuk dolgozni az Idősorozat-elemzések adatsík-API-nak küldött kéréseket.

Az összes részlet megtekintése

Azure Virtual Desktop

Az Azure Virtual Desktop szolgáltatásra való jogosultságot az itt olvasható licencfeltételek ismertetik. A Microsoft nem kínál pénzügyi feltételeket megfogalmazó szolgáltatási szint megállapodást. Igyekszünk az Azure Virtual Desktop szolgáltatás URL-címeinek legalább 99,9%-os rendelkezésre állását biztosítani. Az Ön előfizetésébe tartozó, munkamenetet biztosító gazda virtuális gépek rendelkezésre állására a Virtual Machines szolgáltatás SLA-ja vonatkozik.

További részleteket A Virtual Machines szolgáltatás SLA-ja tartalmaz.

Az összes részlet megtekintése

Azure VMware Solution

 • Garantáljuk, hogy az Azure VMware Solution az időnek legalább 99,9%-ában rendelkezésre fog állni.
 • Garantáljuk, hogy az Azure VMware kezelési eszközök (vCenter Server és NSX Manager) az időnek legalább 99,9%-ában rendelkezésre fognak állni.

Az összes részlet megtekintése

Azure VMware Solution by CloudSimple

 • Garantáljuk, hogy az Azure VMware Solutions az időnek legalább 99,9%-ában rendelkezésre fog állni.
 • Garantáljuk, hogy az Azure VMware kezelési eszközök (vCenter Server és NSX Manager) az időnek legalább 99,9%-ában rendelkezésre fognak állni.

Az összes részlet megtekintése

Azure Vnet NAT

Garantáljuk, hogy az Azure VNet NAT szolgáltatást használó, két vagy több Kifogástalan Virtuálisgép-példányt kiszolgáló NAT-végpont az időnek legalább 99,99%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Azure Web PubSub

Garantáljuk, hogy a Web PubSub Szolgáltatás az idő legalább 99,9%-ában rendelkezésre fog állni.

A Web PubSub Szolgáltatás Ingyenes szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

BareMetal Infrastruktúra

 • A Nagy Rendelkezésre Állású Párban konfigurált BareMetal Infrastruktúra- (a továbbiakban „BareMetal”-) munkaterhelések esetében garantáljuk, hogy Ön az időnek legalább 99,99%-ában legalább egy példányhoz adatkapcsolattal fog rendelkezni.
 • Minden Egyetlen Példány esetében garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában rendelkezni fog adatkapcsolattal.

Az összes részlet megtekintése

Batch

We guarantee at least 99.9% of the time, we will successfully process requests to perform operations against Batch accounts.

Az összes részlet megtekintése

BizTalk Services

Alap, Normál és Prémium szint esetén garantáljuk, hogy az ügyfelek BizTalk-szolgáltatási Környezetei az időnek legalább 99,9%-ában adatkapcsolatban tudnak állni internetes átjárónkkal. A Fejlesztői szintű BizTalk-szolgáltatásokhoz nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Cloud Services és Virtual Machines

 • A Cloud Services esetében garantáljuk, hogy amikor Ön különböző tartalék és frissítési tartományban egy szerepkör két vagy több példányát telepíti, akkor legalább egy szerepkörpéldány az időnek legalább 99,95%-ában Szerepkörpéldány-Adatkapcsolattal fog rendelkezni.
 • Az ugyanabba a Rendelkezésre Állási Csoportba telepített két vagy több példánnyal rendelkező összes Virtuális Gép esetében garantáljuk, hogy Ön az időnek legalább 99,95%-ában Virtuális Gép Adatkapcsolattal fog rendelkezni.
 • Bármely, az összes lemez esetében prémium szintű tárfiókot használó Egypéldányos Virtuális Gép esetében garantáljuk, hogy Ön az időnek legalább 99,9%-ában Virtuális Gép Adatkapcsolattal fog rendelkezni.

Az összes részlet megtekintése

Cognitive Services

Garantáljuk, hogy a Standard szinten futtatott Cognitive Services az idő legalább 99,9%-ában rendelkezésre fog állni. Az Ingyenes szinthez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Container Registry

Az Azure Container Registry ingyenes szolgáltatás, ezért nem tartozik hozzá pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA. Az alapul szolgáló tárfiókra azonban a Storage SLA alkalmazandó. A részleteket Storage szolgáltatás SLA-ja tartalmazza.

Az összes részlet megtekintése

Content Delivery Network

Garantáljuk, hogy a CDN az időnek legalább 99,9%-ában válaszolni fog az ügyfélprogramok kéréseire, és hibátlanul biztosítani fogja a kért tartalmat. Ellenőrizzük és elfogadjuk bármely, az Ön tartalmának folyamatos figyelésére Ön által kiválasztott, ésszerű, független mérőrendszer által biztosított adatokat. A mérőrendszer által felkínált normál ügynökök közül Önnek ki kell választania néhány olyant, amelyek általánosan elérhetőek, és amelyek együttesen legalább öt különböző földrajzi helyet képviselnek szerte a világ városaiban (kivéve a Kínai Népköztársaságot).

Az összes részlet megtekintése

Cost Management + Billing

Garantáljuk, hogy az Ön Cross Cloud-költésének (a Cross Cloud jelenleg kizárólag az AWS-re korlátozódik) megtekintésére és kezelésére az Azure Cost Management szolgáltatás az időnek legalább 99,9%-ában rendelkezésre fog állni.

Nem alkalmazandó az SLA, ha a költési adatok megtekintése a Cross Cloud-végpontokkal kapcsolatos problémák miatt, az Azure Cost Management szolgáltatáson kívüli problémák miatt vagy azért hiúsul meg, mert az Ügyfél megváltoztatja Azure-konfigurációját.

Az Ön Azure-költésének megtekintéséhez és kezeléséhez nem tartozik SLA, mert az ingyenes szolgáltatás.

Az összes részlet megtekintése

Data Catalog

 • Garantáljuk a Data Catalog Standard Edition legalább 99,9%-os rendelkezésre állását az Adatkatalógus-adminisztrátorok számára a felhasználók hozzáadását és/vagy eltávolítását célzó műveletek végrehajtására.
 • Garantáljuk a Data Catalog Standard Edition legalább 99,9%-os rendelkezésre állását az Adatkatalógus-felhasználók számára a bejegyzések Data Catalog adatkatalógusba történő bejegyzését, abban történő megkeresését és onnan történő törlését célzó API-hívások végrehajtására.

Az Azure Data Catalog ingyenes kiadásához nem tartozik SLA

Az összes részlet megtekintése

Data Lake Analytics

Garantáljuk, hogy a Data Lake Analytics az időnek legalább 99,9%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

Event Grid

Garantáljuk, hogy az Ügyfelek az idő legalább 99,99%-ában képesek lesznek üzeneteket közzétenni az Event Gridben.

Az összes részlet megtekintése

Event Hubs

Az Alap és Normál szintek esetén garantáljuk, hogy az Eseményközpontok az időnek legalább 99,95%-ában rendelkezésre fognak állni.

A Prémium és a Dedikált szint esetén garantáljuk, hogy az Event Hub Eseményközpontok az időnek legalább 99,99%-ában rendelkezésre fognak állni.

Az összes részlet megtekintése

Gyorsítótár

 • Bármely Normál, Prémium, Enterprise és Enterprise Flash szintű Gyorsítótár esetén garantáljuk, hogy Ön az időnek legalább 99,9%-ában adatkapcsolatban tud állni a Gyorsítótár-végponttal.
 • Bármely Enterprise és Enterprise Flash szintű, egyazon Azure-régióbeli három vagy több Rendelkezésre Állási Zónában telepített Gyorsítótár esetén garantáljuk, hogy Ön az időnek legalább 99,99%-ában adatkapcsolatban tud állni a Gyorsítótár-végponttal.
 • Bármely olyan Enterprise és Enterprise Flash szintű Gyorsítótár esetén, (1) amelyet legalább három Azure-régióban és e régiók mindegyikében három vagy több Rendelkezésre Állási Zónában telepítettek, és (2) amelynek esetében a Gyorsítótár minden példányánál engedélyezve van az aktív georeplikáció, garantáljuk, hogy Ön az időnek legalább 99,999%-ában adatkapcsolatban fog tudni állni egy (1) regionális Gyorsítótár-végponttal.

Az összes részlet megtekintése

HDInsight

A HDInsight esetében garantáljuk, hogy bármely Ön által telepített HDInsight-fürt a havi számlázási ciklus során az időnek legalább 99,9%-ában külső adatkapcsolattal fog rendelkezni.

Az összes részlet megtekintése

Health Bot

Garantáljuk, hogy az Azure Health Bot Csatornák az idő 99,9%-ában sikeresen fogadják az Azure Health Bot Csatornák API-Végpontjához intézett REST API-hívásokat, és sikeresen válaszolnak az ilyen hívásokra.

Az összes részlet megtekintése

Igény szerinti kapacitásfoglalások virtuális gépek számára

 • Az összes Igény Szerinti Kapacitáslefoglalás esetében garantáljuk, hogy Ön az időnek legalább 99,9%-ban számítási kapacitással fog rendelkezni legfeljebb a Virtuális Gépek lefoglalt mennyiségére vonatkozóan.

Az összes részlet megtekintése

Key Vault

Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,99%-ában a Key Vault kulcstrezor-tranzakciókat 5 másodpercen belül fel fogjuk dolgozni.

Az összes részlet megtekintése

Load Balancer

Garantáljuk, hogy az Azure Standard Load Balancer szolgáltatást használó, két vagy több Kifogástalan Virtuálisgép-példányt kiszolgáló Elosztott terhelésű végpont az időnek legalább 99,99%-ában rendelkezésre fog állni.

A Basic Load Balancer nem része az SLA szerződésnek.

Az összes részlet megtekintése

Log Analytics

Az Azure Monitor most már egységbe foglalja a Log Analytics és az Application Insights képességeit az Ön alkalmazásának figyelemmel kísérése érdekében. A Log Analytics és az Application Insights használatát különálló szolgáltatásokként is folytathatja, ha kívánja. Lásd a hozzájuk tartozó SLA-kat lentebb.

Az Azure Monitor szolgáltatásra vonatkozó SLA

Az Application Insights szolgáltatásra vonatkozó SLA

Garantáljuk, hogy a naplózott adatok indexelése az idő legalább 99,9%-ában attól számított hat órán belül meg fog történni, hogy az adatokat az Operations Management Suite Log Analytics Szolgáltatás betette az indexelendők várakozási sorába.

Az Operations Management Suite Log Analytics Ingyenes szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Machine Learning Studio

 • A Request Response Service (Request Response Service – a továbbiakban: „RRS”) szolgáltatás esetében az API-tranzakciók 99,95%-os rendelkezésre állását garantáljuk.
 • A Kötegelt Végrehajtási Szolgáltatás (Batch Execution Service – a továbbiakban: „BES”) és az Alkalmazáskezelés API Szolgáltatások esetében az API-tranzakciók 99,9%-os rendelkezésre állását garantáljuk.

A Machine Learning Ingyenes szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Managed Disks

A Felügyelt Lemezekhez nem tartozik pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA. A Managed Disks szolgáltatás rendelkezésre állása az alapul szolgáló használt tárterület és a Managed Disks szolgáltatáshoz kapcsolt virtuális gép SLA-ján alapul. A részleteket A Virtual Machines szolgáltatás SLA-ja és A Storage szolgáltatás SLA-ja tartalmazza.

Az összes részlet megtekintése

Media Services

 • A Media Services Encoding szolgáltatás esetén a RES API-tranzakcióknak 99,9%-os rendelkezésre állását garantáljuk.
 • Ha Folyamatos Átvitel esetén legalább egy Folyamatos Átviteli Egységet vásárol, akkor 99,9%-os garantált rendelkezésre állással sikeresen fogjuk kiszolgálni a meglévő médiatartalomra vonatkozó kéréseket.
 • Élő Csatornák esetében garantáljuk, hogy a futtatott Csatornák az időnek legalább 99,9%-ában külső adatkapcsolattal fognak rendelkezni.
 • A Tartalomvédelmi Szolgáltatás esetében garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában sikeresen teljesíteni fogjuk a kulcskéréseket.
 • Az Indexer Szolgáltatás esetében az időnek legalább 99,9%-ában sikeresen ki fogjuk szolgálni a Kódolásra Fenntartott Egység által feldolgozott Indexelési Feladatra irányuló kéréseket.

Az összes részlet megtekintése

Microsoft Purview

 • Garantáljuk, hogy a Purview Szolgáltatás az idő legalább 99,9%-ában rendelkezésre fog állni.
 • A Purview Szolgáltatás Ingyenes szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Mobile Services

Egy ügyfél Normál vagy Prémium szintű előfizetése esetén az összes biztosított Azure Mobile Services szolgáltatásokra vonatkozó REST API-hívás esetén 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk. A Mobile Services Ingyenes szintjéhez nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Network Watcher

Garantáljuk, hogy az idő 99,9%-ában a Hálózati Diagnosztikai Eszközök sikeresen végrehajtják és visszaküldik a választ.

Az összes részlet megtekintése

Power BI Embedded

Garantáljuk a Power BI Embedded legalább 99,9%-os rendelkezésre állását a felhasználók által végrehajtott API-hívások és jelentésbeágyazások vonatkozásában.

Az összes részlet megtekintése

Remote Rendering

 • A Konverzió funkció esetében a REST API-tranzakciók 99,9%-os rendelkezésre állását garantáljuk.
 • Garantáljuk, hogy a Rendering-munkamenetek az idő legalább 99,9%-ában rendelkezni fognak külső adatkapcsolattal.

Az összes részlet megtekintése

SAP HANA on Azure – Nagyméretű Példányok

 • A Nagy Rendelkezésre Állású Párban konfigurált SAP HANA on Azure esetében garantáljuk, hogy Ön az időnek legalább 99,99%-ában adatkapcsolattal fog rendelkezni.
 • Minden Egyetlen Példány esetében garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában rendelkezni fog adatkapcsolattal.

Az összes részlet megtekintése

Scheduler

Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában az összes beütemezett feladat végrehajtása a tervezett végrehajtási időpontjától számított 30 percen belül elkezdődik.

Az összes részlet megtekintése

Service Bus

 • Service Bus Relay Továbbítók esetében garantáljuk, hogy a megfelelően konfigurált alkalmazások az időnek legalább 99,9%-ában kapcsolatba tudnak lépni egy telepített Továbbítóval.
 • Service Bus-Válólisták és Témák esetében garantáljuk, hogy a megfelelően konfigurált alkalmazások az időnek legalább 99,9%-ában üzeneteket tudnak küldeni, illetve fogadni, vagy más műveleteket tudnak végrehajtani egy telepített Várólistán, illetve Témán.
 • Service Bus Alap és Normál szintű Értesítési Központja esetén garantáljuk, hogy a megfelelően konfigurált alkalmazások az időnek legalább 99,9%-ában értesítéseket tudnak küldeni, vagy Értesítési Központtal kapcsolatos regisztrációkezelési műveletet tudnak végrehajtani.
 • Alap és Normál szintű Event Hub eseményközpontok esetében garantáljuk, hogy a megfelelően konfigurált alkalmazások az időnek legalább 99,9%-ában üzeneteket tudnak küldeni, illetve fogadni, vagy más műveleteket tudnak végrehajtani az Event Hub eseményközponton.

Az összes részlet megtekintése

Service Fabric

A Service Fabric ingyenes szolgáltatás, ezért nem tartozik hozzá pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA. Az Ön Service Fabric-fürtjének rendelkezésre állása az alapul szolgáló virtuális gépek és a használt tárolási erőforrások SLA-ján alapul. A részleteket A Virtual Machines szolgáltatás SLA-ja és A Storage szolgáltatás SLA-ja tartalmazza.

Az összes részlet megtekintése

Spatial Anchors

Garantáljuk, hogy az Azure Spatial Anchors az időnek legalább 99,9%-ában rendelkezésre fog állni.

Az összes részlet megtekintése

SQL Server Stretch Database

Garantáljuk, hogy az ügyfelek SQL Server Stretch Database adatbázisa az idő legalább 99,9%-ában adatkapcsolatban tud állni internetes átjárónkkal.

Az összes részlet megtekintése

Static Web Apps

Garantáljuk, hogy a Normál üzemeltetési csomag keretében futtatott Alkalmazások az idő legalább 99,95%-ában rendelkezésre fognak állni. Az Ingyenes csomagbeli Alkalmazásokhoz nem tartozik SLA.

Az összes részlet megtekintése

Storage Accounts

 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,99%-ában (Ritka Elérésű Szint és Archívumelérési* Szint esetén legalább 99,9%-ában) sikeresen fogjuk feldolgozni a Georedundáns Írásvédett (RA-GRS) Tárfiókok adatainak olvasására vonatkozóan érkező kéréséket, feltéve, hogy az elsődleges régióból történő sikertelen adatolvasási kísérletet a másodlagos régióból történő olvasási próbálkozás követi. A másodlagos régióban nem támogatott a rehidratálás.
 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában (Ritka Elérésű Szint és Archívumelérési* Szint esetén legalább 99%-ában) sikeresen fogjuk feldolgozni a Helyileg Redundáns (LRS), a Zónaredundáns (ZRS) és a Georedundáns (GRS) Tárfiókok adatainak olvasására vonatkozóan érkező kéréséket.
 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában (Ritka Elérésű Szint és Archívumelérési* Szint esetén legalább 99%-ában) sikeresen fogjuk feldolgozni a Helyileg Redundáns (LRS), a Zónaredundáns (ZRS) és a Georedundáns (GRS), valamint a Georedundáns Írásvédett (RA-GRS) Tárfiókba történő adatírásra vonatkozóan érkező kéréséket.

Az összes részlet megtekintése

StorSimple

 • Az Azure StorSimple szolgáltatás Biztonságimásolat-készítő, Felhőrétegező és Visszaállító funkciójának legalább 99,9%-os rendelkezésre állását garantáljuk.
 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában sikeresen fel fogjuk dolgozni az Azure StorSimple Data Manager-kéréseket.

Az összes részlet megtekintése

Traffic Manager

Garantáljuk, hogy a DNS-kérdésekre az időnek legalább 99,99%-ában érvényes válasz fog érkezni legalább egy Azure Traffic Manager névkiszolgálófürtünktől.

Az összes részlet megtekintése

Virtual Machine Scale Sets

A Virtual Machine Scale Sets ingyenes szolgáltatás, ezért nem tartozik hozzá pénzügyi feltételeket megfogalmazó SLA. Ha azonban a Virtual Machine Scale Sets legalább 2 Hibatartományba tartozó Virtuális Gépet tartalmaz, akkor a rendelkezésre állásra az alapul szolgáló Virtual Machines szolgáltatás SLA-ja alkalmazandó. A részleteket a Virtual Machines szolgáltatás SLA-ja tartalmazza.

Az összes részlet megtekintése

Virtual WAN

Az Azure Virtuális WAN olyan hálózati szolgáltatás, amely optimalizált és automatizált telephelyek közötti kapcsolatot biztosít az Azure útján. A Virtuális WAN lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a telephelyeket összekapcsolják egymással és az Azure-ral, hálózati és biztonsági igényeiket virtuális eszközökkel – például tűzfalakkal és az Azure hálózati és biztonsági szolgáltatásokkal – központosítva.

Garantáljuk az Azure Virtuális WAN 99,95%-os rendelkezésre állását.

Az összes részlet megtekintése

Visual Studio App Center

 • Legalább 99,9%-os időráfordítást garantálunk a műveletek létrehozására a Visual Studio Alkalmazásközpont Létrehozó Szolgáltatásának segítségével.
 • Legalább 99,9%-os időráfordítást garantálunk az alkalmazás tesztelésére irányuló műveletekre a Visual Studio Alkalmazásközpont Tesztelő Szolgáltatásának segítségével.
 • Legalább 99,9%-os időráfordítást garantálunk a leküldéses értesítéses műveletekre a Visual Studio Alkalmazásközpont Leküldéses Értesítések Szolgáltatásának segítségével.

Az összes részlet megtekintése

VPN Gateway

Garantáljuk minden egyes Alapszintű VPN-átjáró vagy Alapszintű ExpressRoute-átjáró 99,9%-os rendelkezésre állását.

Garantáljuk minden egyes Standard, Nagy Teljesítményű, VpnGw1, VpnGw2, VpnGw3 Átjáró VPN-hez 99,95%-os rendelkezésre állását.

Garantáljuk minden egyes Standard, Nagy Teljesítményű, Ultranagy Teljesítményű Átjáró ExpressRoute-hoz 99,95%-os rendelkezésre állását.

Az összes részlet megtekintése

Web Application Firewall

A webalkalmazási tűzfal rendelkezésre állására vonatkozóan a kiválasztott üzembe állítási lehetőség, az Application Gateway, illetve az Azure Front Door SLA-ja tartalmaz garanciát. A részleteket Az Application Gateway szolgáltatás SLA-ja és Az Azure Front Door szolgáltatás SLA-ja tartalmazza.

Az összes részlet megtekintése

Windows 10 IoT Core Services

 • A Device Update Center esetében azt ígérjük, hogy az idő legalább 99,9%-ában az Ügyfél képes lesz bejelentkezni az Device Update Center Szolgáltatásba, és a Szolgáltatás képes lesz eszközmodellek létrehozására, csomagok létrehozására, csomagok közzétételére és a frissítéseknek az eszközökre küldésére.
 • Az LTSC hozzáférés esetében azt ígérjük, hogy az idő legalább 99,9%-ában a felhasználók képesek lesznek bejelentkezni a Device Update Center Szolgáltatásba, és a Szolgáltatás hozzáférést fog biztosítani a Windows 10 IoT Core LTSC kiadásaihoz tartozó frissítésekhez.
 • A Device Health Attestation ügyféloldali technológia, ezért nem rendelkezik online szolgáltatás SLA-val.

Az összes részlet megtekintése

A Microsoft a fentiekben felsorolt bármelyik SLA lényegi kedvezőtlen módosítása előtt legalább 90 nappal értesítést küld.

Az összes Azure-szolgáltatás rendelkezésre állását havi számlázási ciklusonként számítjuk ki. Ide kattintva letöltheti a Microsoft Azure-szolgáltatások többségére vonatkozó SLA-kat. Az Active Directory szolgáltatásra vonatkozó SLA itt található.