Összefoglalás az Azure-szolgáltatások garantált szolgáltatási szintjeiről

Utolsó frissítés: 2018. március

Azure Active Directory

Az Azure Active Directory Alap és Prémium szintű szolgáltatásaihoz legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk. A szolgáltatások a következő esetekben tekinthetők elérhetőnek:

 • A felhasználók be tudnak jelentkezni a szolgáltatásba, megjelenik az Access Panel (Elérési panel), amelyen keresztül elérik az alkalmazásokat, és tudják módosítani a jelszavakat.
 • Az informatikai rendszergazdák tudnak bejegyzéseket létrehozni, olvasni, írni és törölni a címtárban, felhasználókat hozzárendelni alkalmazásokhoz, illetve megszüntetni hozzárendeléseket a címtárban.

Az Azure Active Directory Ingyenes szintjéhez nem biztosítunk szolgáltatói szerződést (SLA-t).

Az Active Directory SLA letöltése

Minden részlet megjelenítése

Azure Active Directory B2C

Garantáljuk az Azure Active Directory B2C szolgáltatás legalább 99,9%-os elérhetőségét. Címtár esetében a szolgáltatás a következő esetekben tekinthető elérhetőnek:

 • A szolgáltatás képes kezelni a felhasználó regisztrálását, bejelentkezését, profilszerkesztését, jelszóátállítását és többtényezős hitelesítését.
 • A fejlesztők képesek bejegyzéseket létrehozni, olvasni, írni és törölni a címtárban.

Az Azure Active Directory B2C Ingyenes szintjéhez nem biztosítunk szolgáltatói szerződést (SLA-t).

Minden részlet megjelenítése

Active Directory Domain Services

Garantáljuk, hogy a felügyelt tartomány felhasználói fiókjaiból érkező Azure Active Directory Domain Services tartományhitelesítési kérelmek, az LDAP gyökér-DSE kötéskérelmek, illetve a DNS-kereséses rekordlekérdezések az esetek legalább 99,9%-ában sikeresek lesznek.

Minden részlet megjelenítése

Azure Advisor

Az Advisor ingyenes szolgáltatás, így önmagában nem vonatkozik rá pénzügyi felelősséggel vállalt garantált szolgáltatásiszint-szerződés.

Minden részlet megjelenítése

Azure Analysis Services

Garantáljuk, hogy az Azure Analysis Services-kiszolgálókon végrehajtott ügyfélműveletek legalább 99,9%-ban sikeresek lesznek.

Minden részlet megjelenítése

API Management

 • Garantáljuk, hogy Standard csomag esetén az API Management szolgáltatás példányai a művelet-végrehajtási kérésekre az idő 99,9%-ában válaszolni fognak.
 • Garantáljuk, hogy prémium szintű csomag esetén az API Management szolgáltatás példányai a művelet-végrehajtási kérésekre az idő 99,95%-ában válaszolni fognak.

Az API Management szolgáltatás fejlesztői szintjéhez nem biztosítunk SLA-t.

Minden részlet megjelenítése

App Service

Garantáljuk, hogy egy adott ügyfél-előfizetés által használt Apps szolgáltatás az idő 99,95%-ában elérhető. Ingyenes vagy közös tarifacsomag esetén az Apps szolgáltatáshoz nem biztosítunk SLA-t.

Minden részlet megjelenítése

Application Gateway

Minden legalább két közepes vagy nagy méretű példánnyal rendelkező Application Gateway felhőszolgáltatás esetében legalább 99,95%-os elérhetőséget garantálunk.

Minden részlet megjelenítése

Application Insights

Garantáljuk, hogy az Application Insights szolgáltatásban az adatkésések az esetek 99,9%-ában nem fogják meghaladni a két órát.

Minden részlet megjelenítése

Automation

Garantáljuk, hogy a forgatókönyv-feladatok legalább 99,9%-a a tervezett indulási időtől számított 30 percen belül elindul.

Garantáljuk az Azure Automation DSC-ügynök szolgáltatás legalább 99,9%-os elérhetőségét.

Az Azure Automation ingyenes díjcsomagjához nem biztosítunk szolgáltatói szerződést (SLA-t).

Minden részlet megjelenítése

Automation and Control

Az Automation and Control rendelkezésre állása az alapjául szolgáló Log Analytics-munkaterület szolgáltatási szintjétől és az Automation-fiókhoz felhasznált erőforrásoktól függ. További információt a Log Analytics SLA és az Automation SLA témakörökben talál.

Minden részlet megjelenítése

Backup

Garantáljuk az Azure Backup szolgáltatás biztonsági mentési és visszaállítási funkciójának legalább 99,9%-os elérhetőségét.

Minden részlet megjelenítése

BizTalk Services

Garantáljuk, hogy Basic, Standard és Premium szintű ügyfeleink az idő legalább 99,9%-ában elérik BizTalk szolgáltatási környezeteikből internetes átjárónkat. A BizTalk Services fejlesztői szintjéhez nem biztosítunk SLA-t.

Minden részlet megjelenítése

Azure Bot Service

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában az Azure Bot Service Prémium szintű csatornái sikeresen megkapják és feldolgozzák a Prémium szintű csatornák API-végpontjaira érkező REST API-hívásokat.

Minden részlet megjelenítése

Gyorsítótár

Garantáljuk, hogy ügyfeleink az idő legalább 99,9%-ában kapcsolódni tudnak a Gyorsítótár végpontjairól internetes átjárónkhoz.

Minden részlet megjelenítése

Cognitive Services

Garantáljuk a standard szintű Cognitive Services legalább 99,9%-os rendelkezésre állását. Az ingyenes csomaghoz nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést.

Minden részlet megjelenítése

Content Delivery Network

Garantáljuk, hogy a CDN az idő legalább 99,9%-ában válaszol az ügyfélkérésekre, és hiba nélkül továbbítja a kért tartalmat. Minden olyan üzletileg ésszerű független mérési rendszertől elfogadjuk az adatokat, amelyet Ön tartalomfigyelésre kiválaszt. A mérési rendszer megjelenít egy listát, amiben a bárki által elérhető standard ügynökök szerepelnek. Az ügynökök együttese a világ legalább öt, különböző térségben fekvő urbanizált térségét (nagyvárosát) reprezentálja (Kína kivételével). A használni kívánt ügynököket ebből a listából kell kiválasztani.

Minden részlet megjelenítése

Felhőszolgáltatások és virtuális gépek

 • A Cloud Services esetében garantáljuk, hogy ha két vagy több szerepkörpéldányt telepít különböző hibatűrési és frissítési tartományokba, legalább egy szerepkörpéldány az idő legalább 99,95%-ában elérhető lesz.
 • A Virtual Machines szolgáltatásban minden olyan virtuális gép esetében, amelynek két vagy több példánya működik ugyanabban a rendelkezésre állási csoportban, legalább egy példányhoz minimum 99,95%-ban elérhető kapcsolatot garantálunk.
 • A minden lemezhez a Premium Storage-ot használó egypéldányos virtuális gépek esetén garantáljuk a virtuális gép legalább 99,9%-os rendelkezésre állású kapcsolatát.

Minden részlet megjelenítése

Container Registry

Az Azure Container Service (ACS) egy ingyenes szolgáltatás, ezért nem biztosítunk hozzá pénzügyi garanciát tartalmazó szolgáltatói szerződést. Ugyanakkor az általános tárhely rendelkezésre állását a Storage szolgáltatói szerződésének feltételei szabályozzák. További információt a Storage szolgáltatói szerződésében talál.

Minden részlet megjelenítése

Data Catalog

 • Garantáljuk a Data Catalog Standard kiadásának legalább 99,9%-os elérhetőségét a Data Catalog-rendszergazdák számára a felhasználó-hozzáadási, illetve -eltávolítási műveletek végrehajtásához.
 • Garantáljuk a Data Catalog Standard kiadásának legalább 99,9%-os elérhetőségét a Data Catalog-felhasználóknak a Data Catalog szolgáltatásra irányuló API-hívások végrehajtására a bejegyzések regisztrálásához, kereséséhez és törléséhez.

Az Azure Data Catalog ingyenes díjcsomagjához nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést (SLA-t)

Minden részlet megjelenítése

Data Lake Analytics

Garantáljuk a Data Lake Analytics 99,9%-os rendelkezésre állását.

Minden részlet megjelenítése

Data Lake Store

Garantáljuk a Data Lake Store 99,9%-os rendelkezésre állását.

Minden részlet megjelenítése

Azure DevTest Labs

Az Azure DevTest Labs egy ingyenes szolgáltatás, így önmagában nem vonatkozik rá pénzügyi felelősséggel vállalt garantált szolgáltatási szint. A labor rendelkezésre állása az alapjául szolgáló virtuális gépek, tárolási és Key Vault-erőforrások garantált szolgáltatási szintjein alapul. További részletekért lásd a Virtual Machines, a Storage és a Key Vault szolgáltatás garantált szolgáltatási szintjeit (SLA).

Minden részlet megjelenítése

Azure DNS

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,99%-ában válasz érkezik az érvényes DNS-lekérdezésekre legalább egy Azure DNS-névkiszolgálótól.

Minden részlet megjelenítése

Azure Cosmos DB

A teljes körűen felügyelt Azure Cosmos DB olyan NoSQL-alapú dokumentumadatbázis-szolgáltatás, amelynek sémamentes adatokra épülő lekérdezési és tranzakciófeldolgozási funkcióihoz kiszámítható és megbízható teljesítmény, valamint gyors fejlesztést biztosító lehetőségek társulnak. A szolgáltatás 99,99%-os rendelkezésre állást, gyors adatátvitelt, közel valós idejű adatelérést és konzisztenciát garantál.

Minden részlet megjelenítése

Event Grid

Garantáljuk, hogy az ügyfelek az idő legalább 99,99%-ában közzé tudnak tenni üzeneteket az Event Gridbe.

Minden részlet megjelenítése

Azure Event Hubs-eseményközpontok

Az Event Hubs alap- és normál szintű csomagjai esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk, vagyis a megfelelően konfigurált alkalmazások képesek üzeneteket küldeni vagy fogadni, vagy egyéb műveleteket képesek végrehajtani az eseményközponton.

Minden részlet megjelenítése

ExpressRoute

Garantáljuk az ExpressRoute dedikált kapcsolatcsoportok (circuitek) legalább 99,95%-os elérhetőségét.

Minden részlet megjelenítése

Functions

Az App Service-díjcsomagokkal futtatott Functions-alkalmazások esetében garantáljuk, hogy a társított számítási Functions-erőforrás az idő 99,95%-ában elérhető lesz.

A használatalapú díjcsomagokkal futtatott Functions-alkalmazások esetében nem biztosítunk szolgáltatói szerződést.

Minden részlet megjelenítése

HockeyApp

Garantáljuk a HockeyApp Service legalább 99,9%-os elérhetőségét.

Minden részlet megjelenítése

HDInsight

Az üzembe helyezett HDInsight-fürtökhöz egy-egy havi elszámolási időszakban legalább 99,9%-os külső elérhetőséget garantálunk.

Minden részlet megjelenítése

Insight and Analytics

Az Insight and Analytics rendelkezésre állása az alapjául szolgáló Log Analytics-munkaterület szolgáltatási szintjétől és az Automation-fiókhoz felhasznált erőforrásoktól függ. További információt a Log Analytics SLA és az Automation SLA témakörökben talál.

Minden részlet megjelenítése

IoT Hub

 • Az IoT Hub esetében garantáljuk, hogy az idő 99,9%-ában az üzembe helyezett IoT-csomópontok képesek lesznek üzeneteket küldeni a regisztrált eszközöknek, és üzeneteket fogadni azoktól, valamint a Szolgáltatás képes lesz létrehozási, olvasási, frissítési és törlési műveleteket végrehajtani az IoT-csomópontokon.
 • Az IoT Hub Device Provisioning szolgáltatás esetében garantáljuk, hogy az üzembe helyezett kiépítési szolgáltatások 99,9%-ban tudnak kiépítési kérelmeket fogadni az eszközöktől, és regisztrálni azokat az IoT Hubban.
 • Az IoT Hub ingyenes szintjéhez nem biztosítunk SLA-t.

Minden részlet megjelenítése

Key Vault

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában 5 másodperc alatt feldolgozzuk a Key Vault-tranzakciókat.

Minden részlet megjelenítése

Log Analytics

Az Operations Management Suite Log Analytics szolgáltatása általi indexelés céljából várólistára helyezett adatok esetében garantáljuk a naplóadatok hat órán belüli indexelését az esetek legalább 99,9%-ában.

Az Operations Management Suite Log Analytics szolgáltatásának ingyenes szintjéhez nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést.

Minden részlet megjelenítése

Logic Apps

Garantáljuk, hogy egy adott ügyfél-előfizetés által használt Logic Apps szolgáltatás az idő 99,9%-ában elérhető.

Minden részlet megjelenítése

Machine Learning Studio

 • A Request Response Service (RRS) API-tranzakciói esetében 99,95%-os rendelkezésre állást garantálunk.
 • A Batch Execution Service (BES) és a felügyeleti API-k API-tranzakciói esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk.

A Machine Learning ingyenes csomagjához nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést.

Minden részlet megjelenítése

Azure által felügyelt alkalmazások

Az Azure Managed Applicationsre nem vonatkozik pénzügyi felelősséggel vállalt szolgáltatásiszint-szerződés. A kapcsolódó infrastruktúrához és szoftverszolgáltatásokhoz külön szolgáltatásiszint-szerződés tartozik.

Minden részlet megjelenítése

Managed Disks

A Managed Disks szolgáltatásra nem vonatkozik pénzügyi felelősséggel vállalt szolgáltatási szint. A Managed Disks rendelkezésre állása az alapjául szolgáló tárolási és virtuális gépi szolgáltatás szolgáltatási szintjein alapul. További részletekért lásd a Virtual Machines és a Storage szolgáltatás garantált szolgáltatási szintjeit (SLA).

Minden részlet megjelenítése

Media Services

 • A Media Services Encoding szolgáltatás REST API-tranzakciói esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk.
 • Legalább egy igény szerinti folyamatos átviteli egység megvásárlása esetén a folyamatos átvitel sikeresen, 99,9%-os rendelkezésre állási garanciával kiszolgálja a meglévő médiatartalmak iránti kéréseket.
 • Az élő csatornák esetében garantáljuk, hogy a futtatott csatornák az idő 99,9%-ában elérhetők lesznek kívülről.
 • A Content Protection esetében garantáljuk, hogy a kulcskéréseket az idő 99,9%-ában sikeresen teljesítjük.
 • Az indexelő esetében sikeresen, 99,9%-os rendelkezésre állási garanciával kiszolgáljuk az egy kódolási egységgel feldolgozott indexelési kéréseket.

Minden részlet megjelenítése

Mobile Engagement

Az Azure Mobile Engagement szolgáltatásba irányuló REST API-hívások kapcsán legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk. Az ingyenes csomaghoz nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést.

Minden részlet megjelenítése

Mobile Services

Garantáljuk a REST API-hívások 99,9%-os rendelkezésre állását a Standard és Premium szintű ügyfél-előfizetések keretein belül vásárolt összes Azure-mobilszolgáltatáshoz. A mobilszolgáltatások Ingyenes szintjéhez nem biztosítunk SLA-t.

Minden részlet megjelenítése

Azure Monitor

Az Azure Monitor ingyenes szolgáltatás, így önmagában nem vonatkozik rá pénzügyi felelősséggel vállalt garantált szolgáltatási szint.

Minden részlet megjelenítése

Multi-Factor Authentication

Garantáljuk az Azure Multi-Factor Authentication 99,9%-os rendelkezésre állását. A szolgáltatás akkor tekinthető működésképtelennek, ha nem tudja fogadni vagy feldolgozni egy adott ügyfél-előfizetéshez tartozó, többtényezős hitelesítési szolgáltató hitelesítési kéréseit.

Minden részlet megjelenítése

A MySQL-hez készült Azure Database

Garantáljuk ügyfeleinknek, hogy Microsoft Azure Database for MySQL szolgáltatásuk az idő legalább 99,99%-ában kapcsolódni fog internetes átjárónkhoz.

Minden részlet megjelenítése

Network Watcher

Garantáljuk, hogy a hálózati diagnosztikai eszközök az idő 99,9%-ában sikeresen futnak és válasszal térnek vissza.

Minden részlet megjelenítése

A PostgreSQL-hez készült Azure Database

Garantáljuk ügyfeleinknek, hogy Microsoft Azure Database for PostgreSQL szolgáltatásuk az idő legalább 99,99%-ában kapcsolódni fog internetes átjárónkhoz.

Minden részlet megjelenítése

Power BI Embedded

A felhasználóknak minimum 99,9%-os rendelkezésre állást biztosítunk a Power BI Embedded szolgáltatásban API-hívások végrehajtására és jelentések beágyazására.

Minden részlet megjelenítése

Protection and Recovery

A Protection and Recovery rendelkezésre állása az alapjául szolgáló Backup- és Site Recovery-fiók szolgáltatási szintjétől és felhasznált erőforrásaitól függ. További információt a Backup SLA és a Site Recovery SLA témakörökben talál.

Minden részlet megjelenítése

SAP HANA az Azure-ban (nagyméretű példányok)

Legalább 99,99%-os kapcsolati elérhetőséget garantálunk legalább az egyik példányhoz, ha az Azure-beli SAP HANA magas rendelkezésre állású párként lett konfigurálva.

Minden részlet megjelenítése

Scheduler

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában minden ütemezett feladat végrehajtása a tervezett végrehajtási időtől számított 30 percen belül megkezdődik.

Minden részlet megjelenítése

Azure Search

Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk az indexlekérdezési és az indexfrissítési kérelmek esetében, ha egy adott Azure Search-szolgáltatáspéldányhoz legalább két replika van beállítva. Az ingyenes csomaghoz nem biztosítunk szolgáltatásiszint-szerződést.

Minden részlet megjelenítése

Security Center

Az Azure Security Center standard díjcsomagja esetében garantáljuk a védett csomópontok biztonsági figyelés információinak 99,9%-os rendelkezésre állását. Az Azure Security Center ingyenes szintjéhez nem biztosítunk szolgáltatói szerződést (SLA-t).

Minden részlet megjelenítése

Security & Compliance

A Biztonság és megfelelőség rendelkezésre állása az alapjául szolgáló Log Analytics-munkaterület szolgáltatási szintjétől és az Automation-fiókhoz felhasznált erőforrásoktól függ. További információt a Log Analytics SLA és az Automation SLA témakörökben talál.

Minden részlet megjelenítése

Service Bus

 • A Service Bus-továbbítók esetén 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk, vagyis a megfelelően konfigurált alkalmazások képesek kapcsolatot létesíteni egy továbbítóval.
 • A Service Bus-üzenetsorok és -témakörök esetén 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk, vagyis a megfelelően konfigurált alkalmazások képesek üzeneteket küldeni vagy fogadni, vagy egyéb műveleteket képesek végrehajtani egy üzenetsoron vagy témakörön.
 • Az alapszintű Service Bus és a standard szintű Értesítési központ esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk, vagyis a megfelelően konfigurált alkalmazások képesek értesítéseket küldeni az értesítési központnak, illetve képesek végrehajtani az értesítési köponttal kapcsolatos regisztrációkezelési műveleteket.
 • Az Event Hubs alap- és normál szintű csomagjai esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk, vagyis a megfelelően konfigurált alkalmazások képesek üzeneteket küldeni vagy fogadni, vagy egyéb műveleteket képesek végrehajtani az eseményközponton.

Minden részlet megjelenítése

Service Fabric

A Service Fabric egy ingyenes szolgáltatás, így önmagában nem vonatkozik rá pénzügyi felelősséggel vállalt garantált szolgáltatási szint. A Service Fabric-fürt rendelkezésre állása az alapjául szolgáló virtuális gépek és tárolási erőforrások garantált szolgáltatási szintjein alapul. További részletekért lásd a Virtual Machines és a Storage szolgáltatás garantált szolgáltatási szintjeit (SLA).

Minden részlet megjelenítése

Site Recovery

 • Minden egyes, helyi környezetek közötti feladatátvételre konfigurált védett példány esetében garantáljuk a Site Recovery szolgáltatás legalább 99,9%-os rendelkezésre állását. Az elérhetőséget havi elszámolási időszakra vetítve számítjuk ki.
 • Minden egyes, helyszíniről az Azure-ra történő, tervezett és nem tervezett feladatátvételre konfigurált védett példány esetében kétórás helyreállási idő-célkitűzést garantálunk.

Minden részlet megjelenítése

Azure SQL Database

Alap, Standard és Prémium szint

Garantáljuk ügyfeleinknek, hogy különálló vagy elasztikus alap-, standard vagy prémium szintű Microsoft Azure SQL Database szolgáltatásuk az idő legalább 99,99%-ában kapcsolódni fog internetes átjárónkhoz.

Web és Business csomagok (kivezetve)

Garantáljuk ügyfeleinknek, hogy Webes vagy Üzleti szintű Microsoft Azure SQL Database szolgáltatásuk az idő legalább 99,9%-ában kapcsolódni fog internetes átjárónkhoz.

Minden részlet megjelenítése

SQL Data Warehouse

Garantáljuk, hogy az SQL Data Warehouse-adatbázisokon végrehajtott ügyfélműveletek az idő legalább 99,9%-ában sikeresek lesznek.

Minden részlet megjelenítése

SQL Server Stretch Database

Garantáljuk ügyfeleinknek, hogy SQL Server Stretch Database szolgáltatásuk az idő legalább 99,9%-ában kapcsolódni fog internetes átjárónkhoz.

Minden részlet megjelenítése

Tárhely

 • Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,99%-ában (a lassú elérési szint esetében 99,9%-ában) sikeresen feldolgozzuk a georedundáns írásvédett társzolgáltatási (RA-GRS) fiókokból érkező adatolvasási kérelmeket, feltéve, hogy az elsődleges régióból történő sikertelen adatolvasási kísérletek megismétlődnek a másodlagos régióban.
 • Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában (a lassú elérési szint esetében 99,9%-ában) sikeresen feldolgozzuk a helyileg redundáns társzolgáltatási (LRS), a zónaredundáns társzolgáltatási (ZRS) és a georedundáns társzolgáltatási (GRS) fiókokból érkező adatolvasási kérelmeket.
 • Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában (a lassú elérési szint esetében 99%-ában) sikeresen feldolgozzuk a helyileg redundáns társzolgáltatási (LRS), a zónaredundáns társzolgáltatási (ZRS), a georedundáns társzolgáltatási (GRS) és a georedundáns írásvédett társzolgáltatási (RA-GRS) fiókokba történő adatírást.

Minden részlet megjelenítése

StorSimple

 • Garantáljuk az Azure StorSimple szolgáltatás biztonsági mentési, felhőrétegzési és visszaállítási funkciójának legalább 99,9%-os elérhetőségét.
 • Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában sikeresen feldolgozzuk az Azure StorSimple Data Managerbe érkező művelet-végrehajtási kérelmeket.

Minden részlet megjelenítése

Stream Analytics

 • Garantáljuk a Stream Analytics API legalább 99,9%-os elérhetőségét.
 • Garantáljuk, hogy az idő 99,9%-ában az üzembe helyezett Stream Analytics-feladatok adatok feldolgozását végzik, vagy rendelkezésre állnak ezen célra.

Minden részlet megjelenítése

Time Series Insights

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában sikeresen feldolgozzuk a Time Series Insights adatsíkok API-jához érkező művelet-végrehajtási kérelmeket.

Minden részlet megjelenítése

Traffic Manager

Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,99%-ában a DNS-lekérdezésekre érvényes válasz érkezik az Azure Traffic Manager legalább egy névkiszolgáló-fürtjétől.

Minden részlet megjelenítése

Virtual Machine Scale Sets

A Virtual Machine Scale Sets egy ingyenes szolgáltatás, így önmagában nem vonatkozik rá pénzügyi felelősséggel vállalt garantált szolgáltatási szint. Ha azonban a Virtual Machine Scale Sets-csoport legalább 2 hibatűrési tartományt tartalmaz, abban az esetben a mögöttes Virtual Machines garantált szolgáltatási szintje vonatkozik rá. További részletekért lásd a Virtual Machines garantált szolgáltatási szintjeit (SLA).

Minden részlet megjelenítése

Visual Studio Team Services

 • A Visual Studio Team Services esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a fizetős Visual Studio Team Services-felhasználóknak – beleértve a Visual Studio Team Services felhasználóalapú bővítményeinek fizetős felhasználóit is – a kapcsolódó Visual Studio Team Services-fiók eléréséhez.
 • Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a fizetős Visual Studio Team Services buildelési szolgáltatás használatával történő buildelési műveletek végrehajtásához.
 • Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a fizetős Visual Studio Team Services Load Testing Service használatával történő terheléses tesztelési műveletek végrehajtásához.
 • Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a fizetős Visual Studio Team Services buildelés szolgáltatás használatával történő buildelési és üzembe helyezési műveletek végrehajtásához.
 • Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a fizetős Visual Studio Team Services kódkereső szolgáltatás használatával történő kódkeresési műveletek végrehajtásához.

Minden részlet megjelenítése

Visual Studio App Center

 • Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a Visual Studio App Center Build Service használatával történő buildelési műveletek végrehajtásához.
 • Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a Visual Studio App Center Test Service használatával történő tesztelési műveletek végrehajtásához.
 • Legalább 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk a Visual Studio App Center Push Notification Service használatával történő leküldéses értesítéseket érintő műveletek végrehajtásához.

Minden részlet megjelenítése

VPN Gateway

99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk minden egyes alapszintű átjáróhoz VPN-hez vagy ExpressRoute-hoz.

99,95%-os rendelkezésre állást garantálunk minden Standard, Nagy teljesítményű, VpnGw1, VpnGw2 és VpnGw3 átjáróhoz VPN-hez.

99,95%-os rendelkezésre állást garantálunk minden Standard, Nagy teljesítményű és Ultranagy teljesítményű átjáróhoz ExpressRoute-hoz.

Minden részlet megjelenítése

Azure Information Protection

Garantáljuk a végfelhasználóknak, hogy az esetek 99,9%-ában létrehozhatnak és használhatnak IRM-dokumentumokat és -e-maileket.

Minden részlet megjelenítése

Ha a fentiekben felsorolt SLA-k bármelyikében alapvető tartalmi változás következik be, arról a Microsoft legalább 90 nappal korábban tájékoztatást ad közre.

Az Azure-szolgáltatások rendelkezésre állását minden esetben a havi elszámolási időszakra vetítve számítjuk ki. A legtöbb Microsoft Azure-szolgáltatás szolgáltatói szerződését innen letöltheti. Az Active Directory szolgáltatói szerződése (SLA) itt található.