Recept společnosti Allscripts na flexibilitu: Migrace do cloudu metodou „lift and shift“

Společnost Allscripts je předním výrobcem zdravotnického softwaru, který se používá v lékařských ordinacích, nemocnicích, zdravotních plánech a velkých farmaceutických firmách. Kvůli zajištění časté transformace aplikací a jejich bezpečného a spolehlivého hostování začala společnost Allscripts používat Microsoft Azure. Během pouhých tří týdnů společnost migrovala do Azure metodou „lift-and-shift“ desítky pořízených aplikací běžících na tisících virtuálních počítačů. Společnost Allscripts v Azure také vyvíjí software a využívá výrazné zkrácení doby uvádění na trh a úspory, které jí nabídka platformy Azure jako služby přináší.

Řešení migrace do cloudu ve velkém měřítku

Tisíce migrovaných virtuálních počítačů během tří týdnů
82% snížení nákladů s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure

"By moving our acquired applications to Azure, we were able to get them up, running, and adding value to the business in three weeks versus the three months needed to requisition servers and storage."

Peter Tomlinson, ředitel pro informační systémy a technologické operace