Azure ve zdravotnictví

Azure nabízí platformu pro vývoj propojených řešení, která poskytují proaktivní individuální zdravotní péči napříč populací i zařízeními. Microsoft splňuje celosvětové standardy zabezpečení a dodržování předpisů a naplňuje tak svoje závazky z pohledu technologií i důvěryhodnosti.

Citace Parexelu

“Microsoft and PAREXEL form cloud technology alliance aimed at accelerating the pace of drug development.”

Důvěryhodné zabezpečení a dodržování předpisů

Cloud představuje výkonný a levnější způsob inovace, ale zdravotnické organizace musí mít důvěru v to, že jejich citlivé informace budou zabezpečené a budou odpovídat standardům. Platformy Microsoftu poskytují důvěryhodná cloudová řešení, která zajišťují, že data se odpovídajícím způsobem spravují a chrání, že zůstávají privátní a odpovídají standardům.

D+R Medical
„Používáme Microsoft Azure, protože poskytuje zabezpečení a dodržování předpisů tak, jak potřebujeme. Microsoft sehrál zásadní roli při zajištění, aby aplikace D+R Therapy odpovídala standardům HIPAA, a to nám otevřelo cestu na americký trh. Díky Microsoftu jsme mohli rozšířit naše obchodní aktivity do zámoří mnohem rychleji, než jsme čekali.“

Vivian Austin, spoluzakladatel a technický ředitel, D+R Medical

Špičkové péče rychleji

Hospitalizace představuje nejdražší způsob poskytování zdravotní péče. Použití inteligentních zařízení k zajištění zdravotnických měření mimo zdravotnická zařízení a využití cloudové analýzy těchto dat k určení, kdy naměřené údaje překročí přípustné prahové limity, umožňuje poskytovatelům péče zajistit korektivní akce dřív, než se problém zhorší natolik, aby vyžadoval hospitalizaci.

Care Innovations
„Azure nám umožňuje rychle a opakovaně provádět změny a to znamená, že kromě zrychlení procesů testování můžeme velice rychle také reagovat na různé obchodní požadavky. Pracujeme teď s menšími týmy, a přesto dokážeme být mnohem efektivnější a pružnější.“

Matt Surico, technický ředitel pro IT systémy, Care Innovations

Proaktivní individuální zdravotní péče

Pacienti navštíví svého lékaře, který je ošetří, a potom odejdou. To, co se stane po jejich odchodu, ale může určit, jestli se budou muset znovu vrátit a nebo ještě hůř, skončí v nemocnici. Použití správné platformy a nástrojů vám umožní vyvinout řešení, která se těmto situacím dokážou vyhnout a umožní, aby péče nadále probíhala mimo zdravotnické zařízení.

Poole Hospital NHS
„Vytváříme podnikovou platformu pro mobilní klinické aplikace nad sítí WAN se sdílenými záznamy. Pacienti mohou tuto platformu využít pro přístup k vlastním zdravotním záznamům a pro spojení s příslušnými podpůrnými skupinami."

Ian Denley, výkonný ředitel, Shearwater Systems

Platformy, které zvyšují kvalitu péče

Inteligentní zařízení pomáhají snižovat náklady díky efektivnější správě zdravotnických zařízení a jejich provozu a umožňují organizacím, aby větší část svého rozpočtu investovaly přímo do zdraví. Systémy mohou komunikovat s inteligentními zařízeními a sledovat umístění důležitého vybavení, jako jsou třeba vozíky, nebo dokonce lidí, a to jak doktorů, tak pacientů.

Weka Health Solutions
„Potřebovali jsme zajistit správu asi tak 1 000 chladniček na zhruba tisícovce míst po celém světě. K zajištění robustního a škálovatelného zasílání zpráv jsme zvolili Microsoft Azure. Zajišťuje potřebný middleware pro správu komunikace mezi všemi našimi komponentami. Zjistili jsme, že to, co Azure poskytuje bez jakýchkoli dalších úprav, pro nás z hlediska času implementace a zajištění podpory představuje velký přínos.“

Alan Lowenstein, provozní ředitel, Weka Health Solutions

Dodržování celosvětových standardů

Díky tomu, že při vývoji Azure se integrovalo zabezpečení a ochrana osobních údajů, můžete si být jistí, že vaše data jsou v bezpečí a že dodržujeme celosvětové standardy. Vy vlastníte údaje o pacientech a máte nad nimi kontrolu a víte přitom, jak jsou uložená a kdo k nim přistupuje.

Související služby Azure a produkty Microsoftu

IoT Suite

Zachycení a analýza neprobádaných dat s cílem zlepšit výsledky podniku

Microsoft Genomics

Výkonné sekvenování a výzkumy genomu

Azure Active Directory

Synchronizace místních adresářů a povolení jednotného přihlašování

Azure Active Directory B2C

Správa identit a přístupu zákazníků v cloudu

Traffic Manager

Směrování příchozího provozu kvůli vysokému výkonu a dostupnosti

Storage

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností