Azure Stack 的混合式 CI/CD

當內部部署應用程式的建置和運作方式不同於雲端應用程式時,實作持續整合/持續開發 (CI/CD) 方法來部署應用程式會變得很困難。在 Azure 公用雲端與內部部署 Azure Stack 環境之間擁有一組一致的開發工具和程序,可讓組織更輕鬆地實作 CI/CD 實務。在 Azure 與 Azure Stack 中以適當方式部署的應用程式和服務,基本上可以互換並可在任一位置執行。

Hybride CI/CD met Azure StackHet implementeren van een aanpak van continue integratie/continue implementatie (CI/CD) voor het gebruiken van toepassingen wordt moeilijk wanneer on-premises toepassingen op een andere manier worden gemaakt en uitgevoerd dan cloudtoepassingen. Organisaties kunnen veel eenvoudiger een CI/CD-praktijk implementeren wanneer deze beschikken over een consistente reeks ontwikkelhulpmiddelen en -processen in de gehele openbare Azure-cloud en on-premises in Azure Stack-omgevingen. Wanneer apps en services op de juiste wijze in Azure en Azure Stack zijn geïmplementeerd, zijn deze in principe onderling verwisselbaar en kunnen ze op beide locaties worden gebruikt.123455

工程師變更應用程式程式碼和 ARM 範本。

將程式碼和 ARM 範本簽入 Visual Studio Team Services Git。

持續整合會觸發應用程式組建與單元測試。

持續部署觸發程序會協調應用程式構件的部署與環境專屬的參數。

同時部署到 Azure 與 Azure Stack 上的 App Service。

  1. 1 工程師變更應用程式程式碼和 ARM 範本。
  2. 2 將程式碼和 ARM 範本簽入 Visual Studio Team Services Git。
  3. 3 持續整合會觸發應用程式組建與單元測試。
  1. 4 持續部署觸發程序會協調應用程式構件的部署與環境專屬的參數。
  2. 5 同時部署到 Azure 與 Azure Stack 上的 App Service。

實作指南

相關解決方案架構