跳至主要內容

Hovedutfordringene I&O ledere møter og hva du kan gjøre med dem

此資源可於 Norsk 中取得。

已發行:2018/7/17

Med den hurtige endringen innen IT, infrastruktur og operasjoner (I &O) møter ledere betraktelige utfordringer når de jobber med å skape en fleksibel og skalerbar infrastrukturstrategi. 

Last ned den kostnadsfrie Gartner-rapporten for å finne ut hva andre IT-eksperter oppga som deres største bekymringer i år, inkludert det å utvikle en vellykket hybrid skystrategi, finne riktig IT-talent og avgjøre om de skal modernisere eller avvikle eldre programmer. Du vil også bli anbefalt neste trinn og mulige løsninger for å hjelpe deg med å forbedre dine I&O egenskaper for å effektivt støtte den digitale forretningsdriften.

您好。

填寫下列表單,告訴我們關於您的一些資訊。

所有標示 * 的欄位均為必填項目