略過導覽

Seks cloud-dataudfordringer løst for appudviklere

Udnyt dine datas fulde potentiale, og drag fordel af kunstig intelligens

此資源可於 Dansk 中取得。

已發行:2017/11/13

Sørg for, at du udnytter både dine data og de kunstig intelligens (AI)-teknologier, der er tilgængelige, optimalt. Læs e-bogen Seks cloud-dataudfordringer løst for appudviklere, og få svar, du kan bruge i praksis. Lær den bedste tilgang, når du står over for seks velkendte datascenarier:


• At holde styr på grundlæggende ting som f.eks. skalerbarhed og tilgængelighed.
• At sørge for, at din app leverer ensartet service til flere kunder.
• At levere data i realtid over hele kloden uden kompleksiteten af flere datacentre.
• At få brugbar indsigt fra big data.
• At indarbejde kunstig intelligens i dine apps.
• At have styr på sikkerheden, når du udvikler i en cloud-løsning.
 
Tilmeld dig for at downloade e-bogen: Seks cloud-dataudfordringer løst for appudviklere

您好。

填寫下列表單,告訴我們關於您的一些資訊。

所有標示 * 的欄位均為必填項目