跳至主要內容

Förberedelser för att supporten för Windows Server 2008 upphör

此資源可於 Svenska 中取得。

已發行:2019/6/4

Den förlängda supporten för Windows Server 2008 och 2008 R2 upphör den 14 januari 2020 och nu är det dags att börja förbereda för att undvika störningar i verksamheten. 

I den här e-boken får du reda på hur en snabb migrering till Azure kan genomföras med liten påverkan och att regelbundna säkerhetsuppdateringar görs för att hjälpa till att förebygga angrepp, fortsätta uppfylla kraven på efterlevnad vad gäller branschregler och lägga till intelligenta molnfunktioner för de senaste innovationerna – samtidigt som du använder dina nuvarande färdigheter och välbekanta Microsoft-verktyg. 

Du lär dig även följande: 
  • Azure-funktioner och fördelar – varför Azure är det bästa molnet för Windows Server. 
  • Kostnadsbesparingar – hur instanser av Azure Hybrid Benefit och Azure Reserve Virtual Machine Instances kan ge dig kostnadsbesparingar på upp till 80 % på virtuella datorer.* 
  • Migreringsstrategier – identifiera de bästa metoderna för din egen migrering.

*Besparingen på 80 % baseras på kombinationen av Windows Server och Azure Reserved Instance under tre år. Beräkningen inkluderar inte kostnader för Software Assurance. Exempeljämförelse av den årliga kostnaden för två virtuella datorer med D2V3 Windows Server. Besparingar baserat på två virtuella datorer med D2V3 som körs 744 timmar/månad i 12 månader. Grundberäkningstaxa enligt SUSE Linux Enterprise-taxa för US West 2. Azures prissättning per den 24 april 2018. Priserna kan komma att ändras. Den faktiska besparingen kan variera beroende på plats, instanstyp och användning.

您好。

填寫下列表單,告訴我們關於您的一些資訊。

所有標示 * 的欄位均為必填項目