跳至主要內容

SQL Server migreren naar Azure SQL Database Managed Instance: een stapsgewijze handleiding

此資源可於 Nederlands 中取得。

已發行:2018/8/23

Omdat SQL Server 2008 en 2008 R2 vanaf 2019 niet meer worden ondersteund, is dit je kans om te upgraden naar een cloudoplossing. Volg deze stapsgewijze handleiding voor het effectief beheren van de verandering terwijl je je migratie implementeert. 

Evalueer, migreer en optimaliseer. SQL Server migreren naar Azure SQL Database Managed Instance: een stapsgewijze handleiding is een uitgebreid handboek voor het uitvoeren van een migratie, met begeleiding bij elke stap en belangrijke tips voor het stroomlijnen van het proces en het minimaliseren van onderbrekingen voor je bedrijf. 

Download de gids nu voor een overzicht van de tactische stappen voor de uitvoering van een snelle, eenvoudige en probleemloze datamigratie met Azure SQL Database Managed Instance.

您好。

填寫下列表單,告訴我們關於您的一些資訊。

所有標示 * 的欄位均為必填項目