跳至主要內容

Utnyttja SAP på Azure för affärsutveckling

Guide för företagsledare

此資源可於 Svenska 中取得。

已發行:2018/12/18

Den som inte vill bli lämnad på efterkälken av andra företag har inte råd att vänta med att börja planeringen av flytten av SAP-systemen till molnet. Genom att sammanfoga era SAP-data med andra data på Azure nu kan ni utnyttja heltäckande insikter i realtid och snabbt ta er in på nya marknader, bekämpa besvärliga konkurrenter, förbättra era marginaler och få verksamheten att växa direkt. 

Ladda ner detta whitepaper och se hur SAP på Azure kan hjälpa företaget, och varför SAP-omvandlingen behöver skötas av företagsledare i samarbete med IT-avdelningen.

您好。

填寫下列表單,告訴我們關於您的一些資訊。

所有標示 * 的欄位均為必填項目