略過導覽

Utnytting av SAP på Azure for bedriftstransformasjon

En guide for bedriftsledere

此資源可於 Norsk 中取得。

已發行:2018/12/18

For å lykkes i dagens forstyrrede forretningsmiljø, har du ikke råd til å vente med å begynne å planlegge flyttingen av SAP-systemene til skyen. Ved å koble SAP-dataene til andre data på Azure nå, vil du kunne bruke ende-til-ende innsikt i sanntid, til raskt å legge inn nye markeder, avverge forstyrrende konkurranse, forbedre marginer, og utvide virksomheten din med en gang. 

Last ned denne hvitboken for å se hvordan SAP på Azure kan hjelpe bedriften – og hvorfor SAP-transformasjon må styres av bedriftsledere i samarbeid med IT.

您好。

填寫下列表單,告訴我們關於您的一些資訊。

所有標示 * 的欄位均為必填項目