跳至主要內容

Leveraging SAP on Azure for Business Transformation

En vejledning til virksomhedsledere

此資源可於 Dansk 中取得。

已發行:2018/12/18

Hvis du vil opnå succes i vores tids disruptiondrevne erhvervsklima, har du ikke tid til at vente med at planlægge flytningen af dine SAP-systemer til skyen. Ved at integrere dine SAP-data med andre data på Azure nu kan du benytte end-to-end indsigter i real-tid til hurtigt at komme ind på nye markeder, afværge disruptiondrevet konkurrence, forbedre din indtjening og vækste din virksomhed med det samme. 

Download dette whitepaper for at se, hvordan SAP på Azure kan hjælpe din virksomhed – og hvorfor SAP-omstillingen skal ledes af virksomhedsledere i samarbejde med it. 

您好。

填寫下列表單,告訴我們關於您的一些資訊。

所有標示 * 的欄位均為必填項目