略過導覽

Koble dataene dine til beslutningstaking

IoT-veiledning for bedriftsledere

此資源可於 Norsk 中取得。

已發行:2019/2/4

Løs forretningsproblemer med dine egne data. Få ny innsikt ved hjelp av utstyret du allerede har, og Internet of Things (IoT). Les denne e-boken for å lære hvordan Azure IoT hjelper deg å utvide virksomheten med sikre, innovative administrerte tjenester og løsningsakseleratorer. Få innsikt i hvordan du kan starte i det små og skalere opp i eget tempo. Utforsk emner som:

  • hva IoT er for noe – inkludert informasjon om tilkoblede enheter, hvordan data transformeres til innsikt, og hva du trenger for å iverksette handling
  • hvordan du skalerer IoT-kostnader etter bedriftens behov samtidig som du kommer raskt i gang med IoT-løsningene dine
  • hvorfor IoT kan gi en sikker ende-til-ende-tilnærming for vanlige scenarioer som fjernovervåkning, prediktivt vedlikehold, administrasjon av fasiliteter, tilkoblet produksjon og flåteadministrasjon.