Knowit Amende AS

Knowit Amende AS

在 中文(繁體) 中無法使用 Knowit Amende AS 設定檔。在 Norsk 中可取得此資訊。

概觀

Knowit Amende benytter Microsoft Azure som vårt virtuelle datarom. Her utvikler vi våre kunders nye innovative løsninger eller vi flytter eksisterende løsninger hit om det er lønnsomt og formålstjenlig. Vi utvikler og bygger våre kunders løsninger i Azure eller vi forvalter deres løsninger her. Vi bygger hybride løsninger som en utvidelse av våre kunders datarom der de kan ta i bruk ressurser når de trenger det og slå dem av når de ikke trenger de. Vi skaper et "Dynamisk datasenter" med en utrolig fleksibilitet og tilgjengelighet.

連絡我們

造訪網站

02486

post@knowit.no