跳过导航

Příprava na ukončení podpory pro Windows Server 2008

该资源提供 Čeština 版。

发布时间:2018/9/17

Prodloužená podpora pro systém Windows Server 2008 a 2008 R2 končí 14. ledna 2020, nastává tedy čas začít s přípravou na změnu a předejít tak narušení chodu podniku. 

V této e-knize zjistíte, jak vám rychlá a nenáročná migrace do Azure zajistí pravidelné aktualizace zabezpečení, které vám pomáhají ochránit se před útoky a zajistit soulad s oborovými předpisy, a nabídne inteligentní cloudové funkce včetně nejnovějších inovací. Při migraci využijete své stávající dovednosti a známé nástroje Microsoft. 

Další témata: 

  • Možnosti a výhody Azure – proč je Azure nejlepším cloudovým řešením pro Windows Server. 
  • Úspora nákladů – jak vám program Azure Hybrid Benefit a vyhrazené instance Azure Reserved Virtual Machine Instances mohou ušetřit až 80 % nákladů na virtuální počítače.* 
  • Strategie migrace – objevte osvědčené postupy a přístupy ke zvládnutí migrace.
*Údaj o 80% úspoře počítá s kombinací systému Windows Server a služby Azure Reserved Instance na tři roky. Odhad nezahrnuje náklady na program Software Assurance. Příklad porovnání ročních nákladů na dva virtuální počítače D2V3 se systémem Windows Server. Úspora vypočtena pro dva virtuální počítače D2V3 v oblasti USA – západ 2 běžící 744 hodin měsíčně po 12 měsíců při základní sazbě za výpočetní výkon SUSE Linux Enterprise pro USA – západ 2. Ceny za Azure platné k 24. dubnu 2018. Ceny se mohou měnit. Skutečná úspora se může lišit podle lokality, typu instance nebo využití.

请使用首选帐户登录

- 或 -

简单向我们介绍下你自己。

带有 * 的所有字段均必填