跳过导航

Katalog řešení na platformě Microsoft Azure

资源“Katalog řešení na platformě Microsoft Azure”不在 中文(简体) 中提供。该信息在 Čeština 中提供。

发布时间:2016/5/9

Vydejte se s námi do nejrychleji se rozvíjející oblasti cloud computingu a díky platformě Microsoft Azure nastartujte další růst svého podnikání.

Rostoucí trend služeb v oblasti cloud computingu otevírá příležitosti jak pro vývojáře aplikací, tak pro organizace, které tyto aplikace využívají. Řešení zde uvedená staví na výhodách veřejného cloudu, resp. Microsoft Azure služeb, které nabízí možnost rychlého nasazení aplikace do vysoce škálovatelného prostředí s garantovanou dostupností.