跳过导航

Efterleva GDPR: så blir det enklare med infrastruktur som tjänst

此资源在 Svenska 中可用。

发布时间:2018/6/8

Förbered er på den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) med Azure infrastructure as a service (IaaS). Ladda ner denna visuella infografik som ger en översikt av hur ni följer GDPR och på vilket sätt Azure IaaS kan förenkla det hela. Studera missuppfattningarna om och de viktiga förändringarna i samband med GDPR samt effektiva, billiga och skalbara, långsiktiga lösningar från Azure som hjälper er att uppfylla de nya kraven.