Gartner-rapport: Kom i gång med IoT-projekt för företag

Planera framgångsrika projekt och hantera förväntningar med hjälp av insikter och bästa praxis

该资源提供 Svenska 版。

发布时间:2018/7/18

Många IoT-projekt och koncepttester (POC) når aldrig så långt som till produktionen på grund av orimliga förväntningar och dålig planering. Se till att förbereda ert företag för ett framgångsrikt projekt genom att anta och införa ett gemensamt IoT-ramverk. 

I rapporten Kom igång: Sätta upp en strategi, förbereda, planera och hantera IoT-projekt för företag presenterar Gartner ett ramverk för bästa praxis som börjar med en inledande strategi för projektet och slutar med implementering och utveckling. Läs om varför det är så viktigt att fokusera arbetet på ett resultat för företaget och utgå från IoT-dataanalyser som omfattar företagets hela ekosystem, även leverans- och försörjningskedjan, i stället för att försöka hitta lösningar till varje enskild teknik eller produkt. Du kommer också att få se vilka åtgärder som krävs för att lösa interoperabilitets-, integrations- och säkerhetsproblemen som påverkar ert företag. 

Ladda ner rapporten om du vill 

• utforska ett 6-stegs ramverk för bästa praxis för IoT-implementeringen i företag 
• läsa mer om att använda en kompetensmodell för att fastställa ert företags IoT-beredskap 
• få insikter om interna och externa fördelar med IoT, baserat på enkätsvar från CIOs, som kan hjälpa er att bygga ert egna business case 
• använda Gartners IoT-referensmodell som ett riktmärke som hjälp när ni utformar er IoT-arkitektur. 

Resursen är endast tillgänglig på engelska.

登录以下载

- 或 -

请提供其他详细信息并提交。

Microsoft 可能会使用你的联系信息来提供有关 Microsoft Azure 及其他 Microsoft 产品和服务的更新和特别优惠信息。你可以随时取消订阅。若要了解更多信息,请参阅隐私声明