Od zakończenia wsparcia technicznego do platformy Azure: ścieżka migracji

Zaplanuj udane przejście od systemu Windows Server 2008 i 2008 R2 do platformy Azure

该资源提供 Polski 版。

发布时间:2018/9/17

Okres wsparcia technicznego dla systemu Windows Server 2008 i 2008 R2 zakończy się w styczniu 2020 r. Warto w związku z tym rozważyć migrację lokalnych serwerów do platformy Azure. Przenosząc dane do chmury, zyskujesz możliwość dowolnego skalowania w górę lub w dół, zwiększoną niezawodność, poprawę zgodności i wysoką dostępność swoich aplikacji. 

Przeczytaj ten e-book, aby dowiedzieć się, jak łatwo możesz przenieść swoje licencje systemu Windows Server 2008 do platformy Azure. Poznając ten trzyetapowy proces migracji serwerów, odkryjesz jak:

  • Ocenić swoje potrzeby w zakresie migracji. 
  • Zapewnić replikację w czasie rzeczywistym lokalnego centrum danych oraz wbudowane narzędzia do obsługi migracji. 
  • Optymalizować środowisko chmury, aby upewnić się, że uzyskujesz maksymalne korzyści — od wydajności i skalowalności do znacznie niższych kosztów.

登录以下载

- 或 -

请提供其他详细信息并提交。

Microsoft 可能会使用你的联系信息来提供有关 Microsoft Azure 及其他 Microsoft 产品和服务的更新和特别优惠信息。你可以随时取消订阅。若要了解更多信息,请参阅隐私声明