Güncelleştirmelerin Arşivleri

Ürün kategorisi
Durum:

Haziran 2020 için Aylık güncelleştirmeler

10 Haz

Azure Media Services now supports Live Transcription preview in additional regions

ÖNİZLEME AŞAMASINDA

Live transcription is a new feature of Azure Media Services v3 APIs, wherein you can enhance the streams delivered to viewers with machine-generated text that is transcribed from spoken words in the audio feed. This feature was first announced in Nov 2019 and we are now making this available in additional regions.

 • Media Services
 • Features
10 Haz

Azure Spring Cloud Basic tier is now in preview

ÖNİZLEME AŞAMASINDA

Get started with Spring Cloud development and testing at a lower cost

 • Azure Spring Cloud
 • Pricing & Offerings
10 Haz

Transparent data encryption with customer-managed keys for Azure SQL Database Hyperscale

ÖNİZLEME AŞAMASINDA

Transparent data encryption (TDE) helps protect Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance, and Synapse SQL in Azure Synapse Analytics against the threat of malicious offline activity by encrypting data at rest.

 • Azure SQL Veritabanı
 • Features
10 Haz

PostgreSQL için Azure Veritabanı-tek sunucu üzerinde veri şifrelemesi

ÖNİZLEME AŞAMASINDA

PostgreSQL için Azure Veritabanı-tek sunucu üzerinde veri şifrelemesinin önizleme sürümü kullanıma sunuldu. PostgreSQL için Azure Veritabanı-tek sunucu üzerinde verilerin müşteri tarafından yönetilen anahtarlarla şifrelenmesini sağlayarak bekleyen veriler için kendi anahtarını getir (KAG) yaklaşımından faydalanabilirsiniz.

 • PostgreSQL için Azure Veritabanı
 • Security
 • Features
 • Open Source
10 Haz

MariaDB için Azure Veritabanı’na yönelik büyük depolama alanı

ÖNİZLEME AŞAMASINDA

MariaDB için Azure Veritabanı’nda 16 TB depolama alanına ve 20.000 IOPS’ye kadar destek olanağı önizleme aşamasında kullanıma sunuldu. Bu işlev, veritabanı sunucularınız için beş kat daha fazla depolama alanının yanı sıra kullanılabilir IOPS’nin üç katından fazlasını da sunar.

 • MariaDB için Azure Veritabanı
 • Features
10 Haz

MySQL için Azure Veritabanı’na yönelik müşteri tarafından yönetilen anahtarlarla veri şifrelemesi

ÖNİZLEME AŞAMASINDA

MySQL için Azure Veritabanı için veri şifrelemesinin önizlemesini heyecanla duyuruyoruz. MySQL için Azure Veritabanı'nda verilerin müşteri tarafından yönetilen anahtarlarla şifrelenmesini sağlayarak bekleyen veriler için kendi anahtarını getir (KAG) yaklaşımından faydalanabilirsiniz.

 • MySQL için Azure Veritabanı
 • Security
 • Features
10 Haz

MariaDB’ye bağlanan mysqlnd PHP sürücüsü için yeniden yönlendirme desteği önizleme aşamasında kullanıma sunuldu

ÖNİZLEME AŞAMASINDA

MariaDB için Azure Veritabanı'na bağlanmak üzere kullanılan mysqlnd PHP sürücüsüne yönelik yeniden yönlendirme desteği önizlemede kullanıma sunuldu.

 • MariaDB için Azure Veritabanı
 • Features
10 Haz

Azure SQL Veritabanı Hiper Ölçek - Müşteri tarafından yönetilen anahtarlar ile saydam veri şifrelemesi önizleme aşamasında kullanıma sunuldu

ÖNİZLEME AŞAMASINDA

Azure SQL Veritabanı’nda Hiper Ölçek hizmet katmanı için kendi anahtarını getir (BYOK) desteği ile birlikte TDE önizleme aşamasında kullanıma sunuldu. BYOK ile TDE, müşterilere veritabanı şifreleme anahtarının (TDE koruyucusu olarak da bilinir) kullanımı ve yönetimi üzerinde tam ve ayrıntılı denetim sağlarken Azure Key Vault anahtarların merkezi yönetimine olanak tanır.

 • Azure SQL Veritabanı
 • Security
 • Features
10 Haz

Azure SQL Yönetilen Örnek’te Makine Öğrenmesi sınırlı önizleme aşamasında kullanıma sunuldu

ÖNİZLEME AŞAMASINDA

R ve Python dillerine yönelik destek ile Makine Öğrenmesi hizmetleri, Azure SQL Yönetilen Örnek’te sınırlı önizleme desteğini içeriyor.

 • Azure SQL Veritabanı
 • Features
10 Haz

Azure Cosmos DB Java SDK 4.0 for Core (SQL) API release now in general availability

KULLANIMA SUNULDU

Azure Cosmos DB Java SDK for Core (SQL) API enables interaction with Azure Cosmos DB from Java applications. This latest SDK version 4.0 allows sending requests to Azure Cosmos DB via the recommended Core (SQL) API.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
10 Haz

Azure Policy support for Azure Cosmos DB is now available

KULLANIMA SUNULDU

Azure Cosmos DB resource governance can now be implemented with Azure Policy.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
9 Haz

Azure IoT Central—May 2020 dashboard updates

KULLANIMA SUNULDU

Azure IoT Central May 2020 dashboard feature updates are now available.

 • Azure IoT Central
 • Features
9 Haz

Azure Databricks is now available in the Azure Government cloud (in preview)

ÖNİZLEME AŞAMASINDA

Azure Databricks is now available in preview to Azure Government customers in the US Gov Virginia and Arizona regions. Azure Databricks provides a fast, easy, and collaborative Apache Spark™-based analytics platform as a fully managed service. It helps you increase your developer productivity, automatically scales with your most demanding workloads, and enables enterprise-grade security that’s easy to use on Azure.

 • Azure Databricks
 • Features
 • Regions & Datacenters
 • Open Source
9 Haz

Azure Service Fabric 7.1 İlk Yenileme Sürümü

KULLANIMA SUNULDU

Azure Service Fabric 7.1 ilk yenileme sürümü hem tek başına ortamlar hem de Azure ortamları için hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içerir.

 • Service Fabric
 • Services
 • SDK and Tools
 • Open Source
8 Haz

Azure DevOps Services artık Azure Artifacts'i diğer hizmetlerle tümleştirmeyi basitleştirir

KULLANIMA SUNULDU

Azure DevOps Services'ta yapılan son güncelleştirme, Azure Artifacts, Azure Boards ve Azure Pipelines'a yönelik yeni özellikler içerir. Diğer popüler paket yöneticileri ile Azure Artifacts için kimlik doğrulaması yapmayı kolaylaştıran yeni bir Azure Artifacts özelliği, önemli noktalardan biridir.

 • Azure DevOps
 • Features
8 Haz

A new consolidated API version in Azure Monitor Logs is now available

KULLANIMA SUNULDU

A new API version for Azure Monitor Logs resource provider, 2020-03-01-preview, is now available. This API supports new functionality like customer-managed keys (CMK), bring your own storage (BYOS), along with other capabilities.

 • Azure İzleyici
 • Log Analytics
 • SDK and Tools
5 Haz

Data Factory veri akışlarındaki CDM için yönetim merkezi, satır içi veri kümeleri ve destek ekler

KULLANIMA SUNULDU

Azure Data Factory ADF işlem hatları, Synapse işlem hatları ve veri akışı biçimlerine yönelik yeni özellikler ekler

 • Data Factory
 • Features
4 Haz

Azure Site Recovery toplu güncelleştirme 46 - Temmuz 2020

KULLANIMA SUNULDU

Son Azure Site Recovery güncelleştirmelerinde düzeltmelerin yanı sıra Site Recovery bileşenlerinin indirme bağlantıları sağlanmıştır.

 • Azure Site Recovery
 • Features
4 Haz

En düşük TLS sürümü ayarı MariaDB için Azure Veritabanı’na yönelik kullanıma sunuldu

KULLANIMA SUNULDU

Yeni TLS sürümü ayarını kullanarak MariaDB için Azure Veritabanı’nda geçerli olan sunucu düzeyinde en düşük TLS sürümünü uygulayın.

 • MariaDB için Azure Veritabanı
 • Security
 • Compliance
 • Features
 • Open Source
4 Haz

Minimal TLS version setting is now available for Azure Database for PostgreSQL

KULLANIMA SUNULDU

Enforce a minimal TLS version at the server level that applies to Azure Database for PostgreSQL using the new TLS version setting.

 • PostgreSQL için Azure Veritabanı
 • Security
 • Compliance
 • Features
 • Open Source

Kaynaklar

Geçmişe dönük üç aylık Azure Güncelleştirmelerini indirin.

2019 Ç4

2019 Ç3

2019 Ç2

Read the Azure blog for latest news and announcements.

Blog

Azure hakkındaki düşüncelerinizi ve gelecekte görmek istediğiniz özellikleri bize bildirin.

Geri bildirim sağlayın

Azure, diğer tüm bulut sağlayıcılarından daha fazla bölgede kullanıma sunulmuştur.

Ürünün bölgenizde kullanılabilir olup olmadığını denetleyin