Microsoft Azure Kamu deneme sürümü

Deneme sürümünüzü hemen isteyin!

Microsoft Azure Kamu, büyük ölçekli işlem, depolama, ağ iletişimi ve kimlik yönetimi hizmetlerini dünya standartlarında sunan bir kamu-topluluk bulutudur. Azure Government, özel seçilmiş ABD vatandaşlarının çalıştırdığı, fiziksel olarak ve ağ olarak yalıtılmış bir Microsoft Azure örneği sunar. Böylece, kurumlar arası yeni işbirliği seçenekleri ve zengin bulut hizmeti tümleştirmesi sağlar. Daha fazla bilgi edinin.

Verileriniz

Kurumunuz

1 ABD bireyi ifadesi, yasal olarak kalıcı oturma izni olan veya devlet korumasındaki şahısları tanımlar. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde ticaret yapmak amacıyla kurulmuş tüm kurum, ticari ortaklık, iş ortaklığı, oda, vakıf veya diğer tüm teşebbüs, kuruluş ya da grupları tanımlar. Bunların yanı sıra tüm kamusal (federal, eyalet veya yerel) kurumları da içerir. Yabancı şahısları içermez.

Seçiminiz evet ise programların adlarını ve kayıt sözleşme numaralarını (#) belirtin

Seçiminiz evet ise kurumunuz için geçerli olan IT-70 kategorilerini seçin:

1 ABD bireyi ifadesi, yasal olarak kalıcı oturma izni olan veya devlet korumasındaki şahısları tanımlar. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde ticaret yapmak amacıyla kurulmuş tüm kurum, ticari ortaklık, iş ortaklığı, oda, vakıf veya diğer tüm teşebbüs, kuruluş ya da grupları tanımlar. Bunların yanı sıra tüm kamusal (federal, eyalet veya yerel) kurumları da içerir. Yabancı şahısları içermez.

Hükümet düzenlemeleri kapsamında olan aşağıdaki veri türlerini bulunduran bir Tüzel kişilik misiniz?

1 22 U.S.C. 2778 Silah İhracatı Kontrol Yasası (“AECA”) tarafından tanımlandığı üzere

2 28 CFR CH I Sec. 20.33 ve Ceza Hukuku Güvenlik İlkesi tarafından tanımlandığı üzere

Sağlama

Etki alanı adları, yalnızca a’dan z’ye kadar olan harfleri (büyük/küçük harfe duyarlı değil) ve 0’dan 9’a kadar olan sayıları içerebilir. Ayrıca, etki alanı adı ve yönetici kullanıcı adı uzunluğu 64 karakterden fazla olamaz.

Azure Kamu Bulutu mantıksal olarak yalıtılmış olduğundan, seçilen etki alanı adının onmicrosoft.com ad alanında benzersiz olması gerekir. Benzer şekilde, etki alanı adının sahip olduğunuz geçerli O365, Azure Global veya diğer bulut tekliflerinden farklı olması gerekir. Buna, tüm Azure Kamu Önizleme veya Deneme Sürümü etki alanları dahildir.

Microsoft Azure Kamu deneme sürümü talebiniz dolayısıyla, Microsoft’tan deneme sürümü bildirimleri ve hizmetle ilgili haberler alırsınız.