VPN Gateway için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Son güncelleme: Nisan 2019

VPN'e yönelik her bir Temel Ağ Geçidi veya ExpressRoute'a yönelik Temel Ağ Geçidi için kullanılabilirlik oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Temel hariç VPN SKU'ları için tüm Ağ Geçidi için % 99,95 kullanılabilirlik garantisi veriyoruz.

Temel hariç ExpressRoute SKU'ları için tüm Ağ Geçidi için % 99,95 kullanılabilirlik garantisi veriyoruz.

Sürüm Geçmişi

1.4 Son güncelleme: Nisan 2019
Sürüm notları: SLA kapsamındaki tüm VPN için Ağ Geçidi ve ExpressRoute SKU’ları için Ağ Geçidini netleştirmek için güncelleştirilmiş özet ve Hizmet Kredisi.

1.3 Son güncelleştirme: Haziran 2017
Sürüm notları: Özet ve kredi tabloları, yeni nesil ağ geçitlerini içerecek şekilde güncellendi: VpnGw1, VpnGw2 ve VpnGw3

1.2 Son güncelleştirme: Eylül 2016
Sürüm notları: Tüm VPN Ağ Geçidi türlerini içerecek şekilde Özet bildirimi güncelledi

1.1 Son güncelleştirme: Temmuz 2016
Sürüm notları: “VPN veya ExpressRoute için Standart Ağ Geçidi/VPN veya ExpressRoute için Yüksek Performanslı Ağ Geçidi ile ilgili Hizmet Kredisi tablosunda güncelleştirilmiş aylık çalışma süresi yüzdesi”

1.0 Son güncelleştirme: Mayıs 2015