Gezintiyi Atla

Sanal Makineler için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Son güncelleme: Temmuz 2020

 • Aynı Azure alanındaki iki veya daha fazla Kullanılabilirlik Alanında dağıtılan iki veya daha fazla örneğe sahip tüm Sanal Makineler için, zamanın en az %99,99'unda en az bir örnek için Sanal Makine Bağlantınızın olacağını garanti ederiz.
 • Aynı Kullanılabilirlik Kümesinde veya aynı Özel Barındırıcı Grubunda dağıtılmış iki veya daha fazla örneğe sahip tüm Sanal Makineler için, bir örnekteki Sanal Makine Bağlantısının en az %99,95 olacağını taahhüt ediyoruz.
 • Tüm İşletim Sistemi Diskleri ve Veri Diskleri için, Premium SSD veya Ultra Disk kullanan tüm Tekli Örnek Sanal Makineler için, Sanal Makine Bağlantısının en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.
 • İşletim Sistemi Diski ve Veri Diskleri için Standard SSD Yönetilen Diskleri kullanan tüm Tek Örnekli Sanal Makineler için, Sanal Makine Bağlantısının en az %99,5 olacağını taahhüt ediyoruz.
 • İşletim Sistemi Diskleri ve Veri Diskleri için Standard HDD Yönetilen Diskleri kullanan tüm Tek Örnekli Sanal Makineler için, Sanal Makine Bağlantısının en az %95 olacağını taahhüt ediyoruz.

Microsoft Çevrimiçi Hizmetler Hizmet Düzeyi Anlaşması (bu “Hizmet Düzeyi Anlaşması”), Microsoft toplu lisanslama anlaşmanızın (“Anlaşma”) bir parçasıdır. Bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında kullanılan ancak tanımlanmayan, büyük harfle yazılmış terimler Anlaşmada kendilerine verilen anlamları ifade edecektir. Bu Hizmet Düzeyi Anlaşması, burada listelenen Microsoft Çevrimiçi Hizmetler (“Hizmet” veya “Hizmetler”) için geçerlidir ancak Hizmetlerle birlikte veya Hizmetlerle bağlantılı olarak ayrıca markalanan hizmetler için veya herhangi bir Hizmetin parçası olan şirket içi yazılımlar için geçerli değildir.

Bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında açıklanan şekilde her Hizmet için Hizmet Düzeyine ulaşmaz ve bunu sürdürmezsek, o zaman aylık hizmet ücretlerinizin bir kısmı için krediye hak kazanabilirsiniz. Üyeliğinizin ilk sözleşme döneminde Hizmet Düzeyi Anlaşmanızın hükümlerini değiştirmeyeceğiz ancak üyeliğinizi yenilerseniz, yenileme sırasında geçerli olan bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasının sürümü yenileme anlaşmanızın süresi boyunca geçerli olacaktır. Bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında yapılan esasa ilişkin olumsuz değişiklikler için en az 90 gün önceden bildirim sağlayacağız.

Tanımlar

İlgili Aylık Süre” Hizmet Kredisinin borçlu olunduğu bir takvim ayı için Hizmetin üyesi olduğunuz gün sayısı anlamına gelir.

İlgili Aylık Hizmet Ücretleri” Hizmet Kredisinin borçlu olunduğu ay için geçerli olan bir Hizmet için tarafınızdan ödenen toplam ücret anlamına gelir.

Çalışmama Süresi” aşağıda Hizmetlere Özel Hükümlerde her Hizmet için tanımlanmıştır.

Hata Kodu” 5xx aralığında HTTP durum kodu gibi bir işlemin başarısız olduğuna ilişkin bir gösterge anlamına gelir.

Harici Bağlantı” genel bir IP adresinden gönderilebilen ve alınabilen HTTP ve HTTPS gibi desteklenen iletişim kuralları üzerinden gerçekleşen çift yönlü ağ trafiğidir.

Olay” Çalışmama Süresiyle sonuçlanan (i) tek bir olay veya (ii) olaylar kümesi anlamına gelir.

Yönetim Portalı” kapsamı dahilinde müşterilerin Hizmeti yönetebileceği ve Microsoft tarafından sağlanan web arabirimi anlamına gelir.

Hizmet Kredisi” Microsoft'un talebi onaylamasını takiben size ödenen İlgili Aylık Hizmet Ücretleri yüzdesidir.

Hizmet Düzeyi” Microsoft'un Hizmetleri sağlarken karşılamayı kabul ettiği ve bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında belirtilen performans ölçümü/ölçümleri anlamına gelir.

Hizmet Kaynağı” Hizmet dahilinde kullanım için sağlanan tek tek kaynaklar anlamına gelir.

Başarı Kodu” 2xx aralığında HTTP durum kodu gibi bir işlemin başarılı olduğuna ilişkin bir gösterge anlamına gelir.

Destek Aralığı” ayrı bir ürüne veya hizmete ait bir Hizmet özelliğinin veya uyumluluğunun desteklendiği süre anlamına gelir.

Hükümler

Talepler
Microsoft'un talebi kabul etmesi için talebi, aşağıdakiler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Microsoft'un talebi doğrulaması için gerekli tüm bilgilerle birlikte, Microsoft Corporation'daki müşteri desteğine göndermelisiniz: (i) Olayın ayrıntılı bir açıklaması; (ii) Çalışmama Süresinin zamanı ve süresiyle ilgili bilgiler; (iii) etkilenen kullanıcıların (varsa) sayısı ve konumu/konumları; ve (iv) Olay oluştuğu sırada Olayın çözülmesine yönelik bulunulan girişimlerin açıklamaları.

Microsoft Azure ile ilgili bir talep olduğunda, talebi, talebin konusu olan Olayın oluştuğu fatura ayı sonundan sonraki iki ay içinde almalıyız. Tüm diğer Hizmetlerle ilgili talep olduğunda, talebi, Olayın oluştuğu ayı takip eden takvim ayının sonuna kadar almalıyız. Örneğin, Olay 15 Şubat'ta oluşmuşsa 31 Mart'a kadar talebi ve gerekli tüm bilgileri almalıyız.

Bize makul şekilde sunulan tüm bilgileri değerlendirecek ve Hizmet Kredisinin borçlu olunup olunmadığını iyi niyetle belirleyeceğiz. Sonraki ay içinde ve alındıktan sonraki kırk beş (45) gün içinde talepleri işlemek için ticari açıdan makul çabayı göstereceğiz. Hizmet Kredisine hak kazanmak için Anlaşmaya uymalısınız. Size Hizmet Kredisinin borçlu olunduğunu belirlememiz durumunda, Hizmet Kredisini İlgili Aylık Hizmet Ücretleriniz için uygulayacağız.

Birden fazla Hizmet (paket şeklinde değil) satın aldıysanız, bu durumda talepleri, sanki her Hizmet tek tek bir Hizmet Düzeyi Anlaşması kapsamındaymış gibi, yukarıda açıklanan sürece uygun şekilde göndermelisiniz. Örneğin, hem Exchange Online hem de SharePoint Online (paket şeklinde değil) satın aldıysanız ve üyelik süresi boyunca bir Olay her iki Hizmet için de Çalışmama Süresine neden olduysa, bu durumda bu Hizmet Düzeyi Anlaşması kapsamında iki talep göndererek iki ayrı Hizmet Kredisine (her Hizmet için bir adet) hak kazanabilirsiniz. Aynı Olay nedeniyle belirli bir Hizmet için birden fazla Hizmet Düzeyinin karşılanmaması durumunda, kapsamı dahilinde söz konusu Olaya bağlı olarak bir talebin gerçekleştirilebileceği tek bir Hizmet Düzeyi seçmelisiniz. Spesifik bir SLA'da aksi belirtilmedikçe Geçerli Aylık Dönemde Hizmet başına yalnızca bir Hizmet Kredisine izin verilir.

Hizmet Kredileri
Hizmet Kredileri, Anlaşma ve bu Hizmet Düzeyi Anlaşması kapsamındaki herhangi bir Hizmetin yerine getirilmesi veya kullanılabilirliğiyle ilgili sorunlarda tek ve münhasır talep hakkınızdır. Yerine getirme veya kullanılabilirlik sorunları için İlgili Aylık Hizmet Ücretlerinizi tek taraflı olarak mahsup edemeyebilirsiniz.

Hizmet Kredileri, yalnızca belirli bir Hizmet, Hizmet Kaynağı veya Hizmet Düzeyinin karşılanmadığı Hizmet tier'ı için ödenen ücretlerde geçerlidir. Hizmet Düzeylerinin tek tek Hizmet Kaynakları veya ayrı Hizmet tier'ları için geçerli olduğu durumlarda, Hizmet Kredileri yalnızca etkilenen Hizmet Kaynağı veya Hizmet tier'ı (hangisi varsa) için ödenen ücretlerde geçerlidir. Belirli bir Hizmet veya Hizmet Kaynağı için herhangi bir fatura ayı boyunca verilen Hizmet Kredileri, hiçbir koşul altında, fatura ayı boyunca söz konusu Hizmet veya Hizmet Kaynağına (hangisi geçerliyse) yönelik aylık hizmet ücretlerinizi aşmayacaktır.

Hizmetleri bir paketin parçası olarak veya tek bir teklif olarak satın aldıysanız, her Hizmet için İlgili Aylık Hizmet Ücretleri ve Hizmet Kredisi eşit olarak bölüştürülecektir.

Hizmeti bir kurumsal bayiden satın aldıysanız, siz doğrudan kurumsal bayinizden hizmet kredisi alacaksınız ve kurumsal bayi doğrudan bizden Hizmet Kredisi alacaktır. Hizmet Kredisi, kendi makul takdirimizde olmak üzere, tarafımızdan belirlenen şekilde, ilgili Hizmet için tahmini perakende fiyatını temel alacaktır.

Sınırlamalar
Bu SLA ve ilgili Hizmet Seviyeleri, aşağıdaki tür performans veya kullanılabilirlik sorunları için geçerli değildir:

 1. Makul kontrolümüz dışındaki faktörlerden kaynaklanan (örneğin, doğal afet, savaş, terör olayları, ayaklanma, hükümet müdahalesi ya da tesisinizde veya tesisiniz ile veri merkezimiz arasında gerçekleşenler dâhil olmak üzere veri merkezlerimiz dışındaki bir ağ veya cihaz arızası);
 2. Yetersiz bant genişliğinden kaynaklanan sorunlar veya üçüncü kişi yazılım ya da hizmetleriyle ilgili sorunlar dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tarafımızdan sağlanmayan hizmetlerin, donanımların veya yazılımların kullanımından kaynaklanan;
 3. Durmakta olan, durdurulmuş veya sürdürülen bir sunucusuz veritabanına bağlanmanın sonucu.
 4. Size Hizmeti kullanmanızı değiştirmenizi önermemizden sonra Hizmeti kullanımınızı önerilen şekilde değiştirmediyseniz, Hizmeti kullanımınızdan doğan;
 5. Hizmetin, özelliğin veya yazılımın ön sürüm, beta veya deneme sürümleri sırasında veya bunlarla ilgili olarak ya da Microsoft üyelik kredileri kullanarak yapılan satın alma işlemleri sırasında veya bunlarla ilgili olarak gerçekleşen (tarafımızdan belirlenen şekilde);
 6. Gerektiğinde yetkisiz eylemde bulunmanızdan veya eylemde bulunmamanızdan ya da çalışanlarınızdan, vekillerinizden, yüklenicilerinizden veya satıcı firmalarınızdan veya parola ya da ekipman aracılığıyla ağımıza erişimi bulunan herhangi birinden kaynaklanan veya başka bir şekilde uygun güvenlik uygulamalarını takip etmemenizden kaynaklanan;
 7. Gerekli yapılandırmalara uymamanızdan, desteklenen platformlar kullanmamanızdan, kabul edilebilir kullanıma yönelik ilkeleri izlememenizden veya Hizmeti, Hizmetin özellikleri ya da işlevleriyle tutarlı olmayan (örneğin, desteklenmeyen işlemler gerçekleştirilmesine yönelik girişimler) veya yayınladığımız kılavuzla tutarlı olmayan bir şekilde kullanmanızdan kaynaklanan;
 8. Hatalı giriş, talimatlar veya tartışmalardan kaynaklanan (örneğin, var olmayan dosyalara erişime yönelik istekler);
 9. Tanımlanan kotaları aşan işlemler gerçekleştirilmesine yönelik girişimlerinizden kaynaklanan veya kötü eğilimli olduğundan şüphelenilen davranışları kısıtlamamızdan kaynaklanan;
 10. İlişkili Destek Aralıkları dışındaki Hizmet özelliklerini kullanımından kaynaklanan; veya
 11. Olay sırasında ayrılan ancak ödemesi yapılmayan lisanslar.
 12. Çalışmama süresine neden olabilecek yeniden başlatma, durdurma, başlatma, yük devretme, ölçek işleme ve ölçek depolama gibi başlattığınız işlemler, çalışma süresi hesaplamasına dahil edilmez.
 13. Sunucunuz ve altyapınızın yamalanması için çalışmama süresine neden olan aylık bakım aralıkları, çalışma süresi hesaplamasına dahil edilmez.

Open, Open Value ve Open Value Üyeliği toplu lisanslama anlaşmaları aracılığıyla satın alınan hizmetler ile bir Office 365 Small Business Premium paketi kapsamında bulunan ve bir ürün anahtarı olarak satın alınan hizmetler, hizmet ücretlerini esas alan Hizmet Kredileri için uygun değildir. Bu Hizmetler için uygun olabileceğiniz herhangi bir Hizmet Kredisi, hizmet ücretleri yerine hizmet süresi (örneğin, gün) olarak ödenebilir ve “İlgili Aylık Hizmet Ücretlerine” yapılan tüm atıflar kaldırılarak yerine “İlgili Aylık Süre” ifadesi kullanılmıştır.

Ek Tanımlar

"Kullanılabilirlik Kümesi", tek bir arıza noktasını engellemek için farklı Arıza Etki Alanlarında dağıtılan iki veya daha fazla Sanal Makine anlamına gelir.

"Kullanılabilirlik Bölgesi", Azure bölgesinde yedek güç, soğutma ve ağ iletişimi sağlayan arıza yalıtımlı bir alandır.

"Azure Özel Barındırıcısı" bir veya daha fazla Azure sanal makinesini barındıran fiziksel sunuculara, herhangi bir SLA için gerekli olan otomatik Hata Oluşunca Değiştir (varsayılan) ayarını sağlar.

"Veri Diski", uygulama verilerini depolamak için kullanılan, bir Sanal Makineye bağlı bir sürekli sabit disktir.

"Özel Barındırıcı Grubu" tek bir hata noktasından kaçınmak için Azure bölgesinde farklı Hata Etki Alanları arasında dağıtılan bir Azure Özel Barındırıcı kümesidir.

"Arıza Etki Alanı", güç ve ağ bağlantısı gibi ortak kaynaklar paylaşan sunucular koleksiyonudur.

"İşletim Sistemi Diski", Sanal Makinenin işletim sistemini depolamak için kullanılan, bir Sanal Makineye bağlı bir sürekli sabit disktir.

"Tek Örnek", bir Kullanılabilirlik Kümesinde dağıtılmamış herhangi bir tek Microsoft Azure Sanal Makinesi veya bir Kullanılabilirlik Kümesinde dağıtılmış tek örneği bulunan herhangi bir Microsoft Azure Sanal Makinesi olarak tanımlanır.

"Sanal Makine", Özel Barındırıcı Grubu kullanılarak veya Kullanılabilirlik Kümesinin bir parçası olarak tek tek dağıtılabilen kalıcı örnek türleri anlamına gelir. Sanal makine, Azure'daki çok kiracılı bir ortama veya Azure Özel Barındırıcılar kullanılarak yalıtılmış, tek kiracılı bir ortama dağıtılabilir.

"Sanal Makine Bağlantısı", Sanal Makine ile Sanal Makinenin izin verilen trafik için yapılandırıldığı TCP veya UDP ağ protokollerini kullanan diğer IP adresleri arasındaki iki yönlü ağ trafiğidir. IP adresleri, Sanal Makine olarak aynı Bulut Hizmetindeki, Sanal Makine veya kamu, yönlendirilebilir IP adresleri olarak aynı sanal ağ içindeki IP adresleri olabilir.

Kullanılabilirlik Bölgelerindeki Sanal Makineler için Aylık Çalışma Süresi Hesabi ve Hizmet Düzeyleri

"Kullanılabilir Maksimum Dakika", aynı alandaki iki veya daha fazla Kullanılabilirlik Bölgesinde dağıtılan iki veya daha fazla aşaması bulunan bir fatura ayı boyunca birikmiş dakikalar toplamıdır. Kullanılabilir Maksimum Dakika, aynı alandaki iki Kullanılabilirlik Bölgesinde en az iki Sanal Makinenin Müşteri tarafından başlatılan eylemden Müşterinin Sanal Makinelerin durdurulması veya silinmesi ile sonuçlanabilen eylemi başlatmasına kadar geçen sürenin ölçümünden oluşur.

"Çalışmama Süresi", alanda hiçbir Sanal Makine Bağlantısının olmadığı Kullanılabilir Maksimum Dakikanın bir parçasını oluşturan birikmiş dakika toplamıdır.

Kullanılabilirlik Bölgesindeki Sanal Makineler için "Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi", Kullanılabilir Maksimum Dakikadan Çalışmama Süresinin çıkarılıp belirli bir Microsoft Azure aboneliği için bir fatura ayındaki Kullanılabilir Maksimum Dakikaya bölünmesi ile hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi, aşağıdaki formülle gösterilir:

% Aylık Çalışma Süresi = (Kullanılabilir Maksimum Dakika – Çalışmama Süresi) / Kullanılabilir Maksimum Dakika X 100

Aşağıdaki Hizmet Düzeyleri ve Hizmet Kredileri, Müşterinin aynı alandaki iki veya daha fazla Kullanılabilirlik Alanında dağıtılan Sanal Makinelerin kullanımı için geçerlidir:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,99 %10
< %99 %25
< %95 %100

Kullanılabilirlik Kümesindeki veya aynı Özel Barındırıcı Grubundaki Sanal Makineler için Aylık Çalışma Süresi Hesaplaması ve Hizmet Düzeyleri

"Kullanılabilir Maksimum Dakika", aynı Kullanılabilirlik Kümesinde dağıtılan veya aynı Özel Barındırıcı Grubundaki iki veya daha fazla örneği bulunan, İnternet'e yönelik tüm Sanal Makineler için bir fatura ayı boyunca birikmiş dakikaların toplamıdır. Kullanılabilir Maksimum Dakika, Müşteri tarafından başlatılan eylemlerden kaynaklı olarak aynı Kullanılabilirlik Kümesindeki veya aynı Özel Barındırıcı Grubundaki en az iki Sanal Makinenin de başlatılmasından Müşterinin Sanal Makineleri durdurmasıyla veya silmesiyle sonuçlanan bir eylemi başlatmasına kadar geçen zaman üzerinden hesaplanır.

"Çalışmama Süresi", Sanal Makine Bağlantısı olmayan Kullanılabilir Maksimum Dakikaların bir parçası olan birikmiş dakikaların toplamıdır.

Sanal Makineler için "Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi", belirli bir Microsoft Azure üyeliği için bir fatura ayı boyunca Kullanılabilir Maksimum Dakikadan Çalışmama Süresinin çıkarılıp Kullanılabilir Maksimum Dakikaya bölünmesiyle hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi, aşağıdaki formülle gösterilir:

% Aylık Çalışma Süresi = (Kullanılabilir Maksimum Dakika-Kesinti Süresi) / Kullanılabilir Maksimum Dakika x 100

Aşağıdaki Hizmet Düzeyleri ve Hizmet Kredileri, Müşterinin Kullanılabilirlik Kümesindeki veya aynı Özel Barındırıcı Grubundaki Sanal Makineleri kullanımı için geçerlidir. Bu Hizmet Düzeyi Anlaşması, Azure paylaşılan disklerinden yararlanan Kullanılabilirlik Kümeleri için geçerli değildir:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,95 %10
< %99 %25
< %95 %100

Tek Örnekli Sanal Makineler için Aylık Çalışma Süresi Hesaplaması ve Hizmet Düzeyleri

"Ay İçerisindeki Dakikalar", belirli bir ay içerisindeki toplam dakika sayısıdır.

"Çalışmama Süresi", Hiç Sanal Makine Bağlantısı olmayan Ay İçerisindeki Dakikaların bir parçası olan birikmiş dakikaların toplamıdır.

"Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi", Tek Örnekli Sanal Makinelerin Çalışmama Sürelerinin olduğu Ay içindeki Dakika yüzdesine göre hesaplanır. Hizmet Kredileri, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi Sanal Makine tarafından kullanılan Disk türüne göre değişiklik gösterir.

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi = (Ay içerisindeki Dakika - Çalışmama Süresi) / Ay içerisindeki Dakika X 100

Aşağıdaki Hizmet Düzeyleri ve Hizmet Kredileri, Müşterinin Disk türüne göre Tek Örnekli Sanal Makine kullanımı için geçerlidir. Birden fazla disk türü kullanan Tek Örnekli Sanal Makineler için, Sanal Makinedeki tüm disklere ilişkin en düşük Hizmet Düzeyi Anlaşması geçerli olur.

Çalışma Süresi Yüzdesi (Premium ve Ultra SSD) Çalışma Süresi Yüzdesi (Standard SSD Yönetilen Disk) Çalışma Süresi Yüzdesi (Standard HDD Yönetilen Disk) Hizmet Kredisi
< %99,9 < %99,5 < %95 %10
< %99 < %95 < %92 %25
< %95 < %90 < %90 %100

Sürüm Geçmişi

1.9 Son güncelleme: Temmuz 2020
Sürüm notları: Depolama türüne göre Tek Örnekli Sanal Makineler için garanti açıklaması. Kullanılabilirlik Kümesindeki Sanal Makineler için paylaşılan disklere ilişkin muafiyet eklendi.

1.8 Son güncelleme: Mart 2018
Sürüm notları: İki veya daha fazla Kullanılabilirlik Bölgesinde dağıtılan Sanal Makineler için SLA ileva edildi.

1.7 Son güncelleme: Mart 2018
Sürüm notları: Tek Örnekli Sanal Makinelerin bakımı ile ilgili çalışmama süresinin hariç tutulması kaldırıldı

1.6 Son güncelleştirme: Nisan 2017
Sürüm notları: Bir yazım yanlışının düzeltilmesi için aylık çalışma süresi formüllerine “X 100” eklendi.

1.5 Son güncelleştirme: Mart 2017
Sürüm notları: Çalışma süresinin %95'in altına düşmesi durumunda %100 hizmet kredisi garantisi eklenerek hizmet düzeyi anlaşması geliştirilmiştir ve tekli örnek hizmet düzeyi anlaşmasında premium depolamaya sahip olma gerekliliğinden geçici diskler çıkarılmıştır.

1.4 Son güncelleştirme: Kasım 2016
Sürüm notları: Kullanılabilir maksimum dakikalara ilişkin güncelleştirmeler

1.3 Son güncelleştirme: Kasım 2016
Sürüm notları: Yeni bir, Tek Örnekli Sanal Makine SLA'sı eklendi

1.2 Son güncelleştirme: Temmuz 2016
Sürüm notları: Sanal Makine bağlantısını içerecek şekilde hizmet düzeyi anlaşması güncelleştirildi

1.1 Son güncelleştirme: Nisan 2016
Sürüm notları: Sanal Makine bölümü, Bulut Hizmetleri SLA'sından çıkarılarak Sanal Makineler SLA'sına taşındı

1.0 Son güncelleştirme: Mart 2015