Gezintiyi Atla

Azure hizmetleri için Hizmet Seviyesi Sözleşmesi özeti

Last updated: August 2022

Ağ İzleyicisi

Ağ Tanılama Araçlarının en az %99,9 oranında başarıyla yanıt işleyeceğini ve vereceğini taahhüt ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Apache Cassandra için Azure Yönetilen Örnek

 • Apache Cassandra için Azure Yönetilen Örnek kullanılarak dağıtılan tüm Cassandra Veri Merkezleri için, Cassandra Veri Merkezine bağlanabilme oranınızın en az %99,95 olacağını garanti ediyoruz (Cassandra Veri Merkeziniz, Uyumlu Ağ Yapılandırma gereksinimlerini karşıladığı takdirde).
 • Kullanılabilirlik Alanlarını destekleyen bir Azure bölgesinde, Kullanılabilirlik Alan desteği etkinleştirilmiş şekilde dağıtılan Cassandra Veri Merkezleri, Cassandra Veri Merkezine bağlanabilme oranınızın en az %99,99 olacağını garanti ediyoruz (Cassandra Veri Merkeziniz, Uyumlu Ağ Yapılandırma gereksinimlerini karşıladığı takdirde).

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

API Management

 • Tek bir bölgede ölçeklendirilmiş Tüketim Katmanı, Basic Katman, Standard Katman ve Premium Katmanda dağıtımlarında API Management Hizmeti örneklerinin işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik istekleri yanıtlama oranının %99,95 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • İki ya da daha fazla bölgede ölçeklendirilmiş dağıtımlarla sahip Premium katmanda çalışan API Management Hizmeti örneklerinin işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik istekleri yanıtlama oranının %99,99 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Bir bölgedeki iki ya da daha fazla kullanılabilirlik alanlarında ölçeklendirilmiş dağıtımlarla sahip Premium katmanda çalışan API Management Hizmeti örneklerinin işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik istekleri yanıtlama oranının %99,99 olmasını taahhüt ediyoruz.

Şunlar için hiçbir SLA sağlanmaz:

 • API Management Hizmetinin Geliştirici katmanı.
 • Kendinden barındırılan API yönetim bileşenleri.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

App Service

Bir müşteri aboneliğinde çalışan tüm Uygulamaların zamanın %99,95'inde kullanılabilir olmasını taahhüt ediyoruz. Free veya Shared katmanlar kapsamındaki Uygulamalar için hiçbir hizmet seviyesi sözleşmesi sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Application Gateway

Otomatik ölçeklendirme veya bölgesel yedeklemeyi destekleyen iki veya daha fazla orta veya büyük örneğe veya dağıtıma sahip Uygulama Ağ Geçidi Bulut Hizmetinin zamanın en az %99,95'inde kullanılabilir olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Application Insights

Azure İzleyici şimdi uygulamanızı izlemek için Log Analytics ve Application Insights yeteneklerini bütünleştiriyor. Ayrıca istenmesi halinde Log Analytics’i ve Application Insights’ı bağımsız hizmetler halinde kullanmaya devam edebilirsiniz. Aşağıda bunların kendi SLA’larını görün.

Azure İzleyici SLA

Log Analytics SLA

Application Insights Hizmetindeki veri gecikmesinin %99,9 oranında iki saati aşmayacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Active Directory

Azure Active Directory Basic ve Premium hizmetlerinin %99,99 kullanılabilir olmasını taahhüt ediyoruz. Hizmetler, aşağıdaki senaryolarda kullanılabilir sayılır:

 • Kullanıcılar Azure Active Directory hizmetinde oturum açabilir.
 • Azure Active Directory, kullanıcıların hizmete bağlı uygulamalarda oturum açması için gereken kimlik doğrulama ve yetkilendirme belirteçlerini başarıyla yayar.

Azure Active Directory'nin Ücretsiz sürümü için hiçbir SLA sunulmamaktadır.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Active Directory B2C

Azure Active Directory B2C hizmetleri için en az %99,99 oranında kullanılabilirliği taahhüt ederiz. Hizmetler, aşağıdaki senaryolarda "kullanılabilir" sayılır:

 • Hizmetler, kullanıcı kaydetme işlemini gerçekleştirebilir ve Azure AD B2C hizmetlerinde oturum açabilir.
 • Azure AD B2C, kullanıcıların hizmete bağlı uygulamalarda oturum açması için gereken kimlik doğrulama ve yetkilendirme belirteçlerini başarıyla yayar.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Active Directory Domain Services

Yönetilen Etki Alanına ait kullanıcı hesaplarının kimlik doğrulamasına, LDAP'yi kök DSE'ye bağlamaya ya da DNS kayıt aramasına ilişkin Azure Active Directory Domain Services isteklerinin başarıyla tamamlanma oranının en az %99,9 olacağını garanti ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Açık Veri Kümeleri

Azure Açık Veri Kümeleri ücretsiz bir hizmettir. Bu nedenle, finansal olarak desteklenen bir SLA'ya sahip değildir.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Akıcı Röle

We guarantee that Fluid Relay running in a customer subscription will be available 99.9% of the time.

No SLA is provided for the Basic Tier.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Analysis Services

Azure Analysis Services sunucusunda gerçekleştirilen İstemci İşlemlerinin zamanın en az %99,9'unda başarılı olacağını taahhüt ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Arc

Azure Arc özelliği etkin Kubernetes

 • Azure Arc özelliğinin etkin olduğu Kubernetes kümelerinin yanı sıra, Kubernetes Yapılandırma kaynağı üzerindeki REST API işlemlerinde %99,9 kullanılabilirliği garanti ediyoruz. Kullanılabilirlik garantisi yalnızca Azure Arc özelliğinin etkin olduğu Kubernetes kaynağının yanı sıra, Kubernetes yapılandırma kaynağındaki REST API işlemleri için sağlanır, ancak müşteri tarafından yönetilen Kubernetes kümesinde dağıtılan aracıların bağlantı durumu için sağlanamaz.
 • Kubernetes kümesini Azure Arc özelliği etkin Kubernetes'e bağlama işlemi ücretsiz olduğundan, Kubernetes kümelerini Azure Arc'a bağlamaktan sorumlu Kubernetes Connect hizmetinin kullanılabilirliği için finansal olarak desteklenen SLA sağlanmamaktadır.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Arc Bağlantılı Sunucular için Azure Konuk Yapılandırması

 • Konuk Yapılandırması ARM kaynak sağlayıcısı için REST API işlemlerinin %99,9 oranında kullanılabilir olacağını taahhüt ediyoruz. Kullanılabilirlik garantisi, Azure Arc aracısındaki Konuk Yapılandırma istemcisi özelliğinin bağlantı durumunda ilişkin değil yalnızca REST API işlemleri için sağlanır.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Ayrılmış HSM

Azure Dedicated HSM, ücretsiz bir hizmettir, bu nedenle finansal olarak desteklenen bir SLA’ya sahip değildir.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Backup

Azure Backup hizmetinin yedekleme ve geri yükleme işlevlerinin kullanılabilirliğinin en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Bastion

Azure Bastion sanal makinelerinize doğrudan Azure Portal üzerinden, sanal makine üzerinde genel bir IP gerektirmeden RDP ve SSH erişimi sağlar.

Azure Bastion'un kullanılabilir olma oranının en az %99,95 olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Bilişsel Arama

Azure Bilişsel Arama Hizmeti Örneğinin iki veya daha fazla çoğaltmayla yapılandırılması durumunda dizin sorgu isteklerinin ve Azure Bilişsel Arama Hizmeti Örneğinin üç veya daha fazla çoğaltmayla yapılandırılması durumunda dizin güncelleştirme isteklerinin kullanılabilirlik oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz. Ücretsiz katman için hiçbir SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Bot Hizmetleri

Azure Bot Hizmetlerinin Premium Kanallarının, Premium Kanallar API Uç Noktasına yapılan REST API çağrılarını %99,9 oranında başarıyla cevaplayacağını garanti ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB, Microsoft'un global olarak dağıtılan çok modelli veritabanı hizmetidir. Verilerinizi nerede olursanız olun şeffaf olarak ölçeklendirip çoğaltarak herhangi bir Azure bölgesine eksiksiz global dağıtım sunar. Bu hizmet; beş Tutarlılık Düzeyinden herhangi biriyle yapılandırılmış tek bir Azure bölgesini kapsayan Cosmos DB Veritabanı Hesapları, ya da dört rahat Tutarlılık Düzeyinden herhangi biriyle yapılandırılmış, birden fazla Azure bölgesini kapsayan Veritabanı Hesapları için çıktı, tutarlılık, kullanılabilirlik ve gecikme sürelerini içeren kapsamlı % 99,99 Hizmet Seviyesi Sözleşmesi sunmaktadır. Azure Cosmos DB çoklu Azure bölgelerinin bir Veri Tabanı Hesabı için yazılabilir uç noktaları olarak yapılandırılmasına izin verir. Bu yapılandırmada, Cosmos DB hem okuma hem de yazmaya uygunluk için %99,999 SLA sunar.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Danışmanı

Danışman, ücretsiz bir hizmettir ve bu nedenle finansal açıdan desteklenen bir SLA'ya sahip değildir.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Data Lake Storage 1. Nesil

Veri Gölü Mağazası'nın zamanın en az %99,9'unda kullanılabilir olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Databricks

Azure Databricks'in belirtilen zamanın %99,95'inde mevcut olacağını garanti ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure DDoS Koruması

DDoS Koruma Hizmetinin kullanılabilir olma oranının en az %99,99 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Defender

Azure Defender'ın Standart katmanı için bir Korumalı Düğümün Güvenlik İzlemesi bilgilerinin kullanılabilirliğinin %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz. Azure Güvenlik Merkezi'ne ait Ücretsiz katman için hiçbir hizmet seviyesi sözleşmesi sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure DevOps

 • Azure DevOps Hizmetleri için ödemeli Kullanıcı Tabanlı Uzantılara sahip kullanıcıların ilişkili Azure DevOps Hizmetleri hesabına erişmesi dahil olmak üzere ödemeli Azure DevOps Hizmetleri kullanıcıları için Azure DevOps Hizmetlerinin en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağını taahhüt ediyoruz.
 • Azure Pipelines kullanarak derleme ve dağıtım işlemleri yürütülmesinin en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs ücretsiz bir hizmettir. Bu nedenle, finansal olarak desteklenen bir SLA'ya sahip değildir. Lab'ın kullanılabilirliği, kullanılan temel sanal makinelerin, depolamanın ve anahtar kasası kaynaklarının SLA'ya bağlıdır. Daha fazla ayrıntı için, lütfen Sanal Makine SLA'sına, Depolama SLA'sına ve Anahtar Kasası SLA'sına bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Digital Twins

Azure Digital Twins’in, zamanın en az %99,9’unda kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure DNS

Geçerli DNS isteklerinin, en az bir Azure DNS ad sunucusundan yanıt alma oranının, zamanın %100’ü olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure ExpressRoute

Minimum %99,95 ExpressRoute için özel olarak ayrılmış devre kullanılabilirliği taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Front Door and Azure Front Door (classic)

Azure Front Door ve Azure Front Door'un (klasik) müşteri isteklerini yanıtlama ve istenen içeriği hatasız bir şekilde sağlama oranının en az %99,99 olacağını taahhüt ediyoruz. İçeriğinizi izlemek için seçtiğiniz, ticari açıdan makul bağımsız ölçüm sistemlerinden elde edilen verileri inceleyecek ve kabul edeceğiz. Genel olarak kullanıma sunulan ve dünyanın başlıca metropol bölgelerinde coğrafi açıdan farklı konumlarda bulunan en az beş yeri (Çin Halk Cumhuriyeti hariç) temsil eden ölçüm sisteminin standart aracılar listesinden aracılar grubu seçmelisiniz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Gizli Kayıt Defteri

We guarantee that we will process Azure Confidential Ledger transactions within 5 seconds at least 99.9% of the time.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Güvenlik Duvarı

Azure Güvenlik Duvarı, dahili yüksek kullanılabilirliğe ve otomatik şekilde ölçekleme yeteneğine sahip şekilde Sanal Ağ kaynakları için tamamen durum denetlemeli yerel güvenlik duvarı sağlar.

Tek bir Kullanılabilirlik Alanında dağıtıldığında Azure Güvenlik Duvarının kullanılabilir olma oranının en az %99,95 olacağını garanti ediyoruz.

Azure Güvenlik Duvarının aynı Azure bölgesinde iki veya daha fazla Kullanılabilirlik Alanı içinde dağıtıldığında zamanın en az %99,99'unda kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Güvenlik Duvarı Yöneticisi

Azure Güvenlik Duvarı Yöneticisi, finansal açıdan desteklenen bir SLA'ya sahip değildir. Temel hizmetler kendi SLA'ları tarafından yönetilirler. Daha fazla bilgi için lütfen Azure Güvenlik Duvarı, VPN Gateway ve Azure Sanal WAN SLA'larına bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Haritalar

Azure Haritalar’ın mevcut olma oranının en az %99,9 olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Health Data Services

FHIR için Azure Health Data Services ve Azure API'nin kullanılabilir olma oranının en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure HPC Önbelleği

Azure HPC Cache, mali olarak desteklenen bir hizmet düzeyi sözleşmesi sunmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Information Protection

Son kullanıcıların IRM belgelerini ve e-postalarını %99,9 oranında oluşturabileceğini ve kullanabileceğini taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure IoT Central

IoT Merkezinin kullanılabilir olma oranının en az %99,9 olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure IoT Edge

Azure IoT Edge, ücretsiz bir hizmettir, bu nedenle finansal olarak desteklenen bir SLA’ya sahip değildir.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure IoT Hub

 • IoT Hub'u için, dağıtılmış IoT hub'larının kayıtlı cihazlara ileti gönderebilme ve bunlardan ileti alabilme ve Hizmetin IoT hub'ları üzerinde oluşturma, okuma, güncelleştirme ve silme işlemleri gerçekleştirebilme oranının en az %99,9 olacağını taahhüt ederiz.
 • IoT Hub Cihaz Hazırlama Hizmeti için, dağıtılan sağlama hizmetlerinin en az %99,9'unun cihazlardaki sağlama istekleri alıp bir IoT hub'ına kaydedebileceğini taahhüt ederiz.
 • IoT Hub'unun Ücretsiz Katmanı için hiçbir SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure İletişim Hizmetleri

Azure İletişim Hizmetleri, kaynağa göre kategorize edilmiş iki farklı SLA'ya sahiptir:

 • Arama (sesli ve görüntülü aramalar - hem VoIP hem de PSTN)
 • Diğer tüm temel hizmetler (SMS, Sohbet, UTM, Kaynak Sağlayıcı, Etkinlikler ve Bildirimler)

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure İlkesi

Azure Policy, ücretsiz bir hizmettir, bu nedenle finansal olarak desteklenen bir SLA’ya sahip değildir.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure İşlevleri

Tüketim planında çalışan İşlev Uygulamaları için, tetikleyici başarılı şekilde harekete geçtikten sonra ilişkili işlevlerin zamanın %99,95’inde çalışacağını garanti ederiz.

Premium plan veya Özel App Service planında çalışan İşlev Uygulamaları için ilişkilendirilmiş işlemin kullanılabilirlik oranının %99,95 olacağını taahhüt ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure İzleyici

Azure İzleyici şimdi uygulamanızı izlemek için Log Analytics ve Application Insights yeteneklerini bütünleştiriyor. Ayrıca istenmesi halinde Log Analytics’i ve Application Insights’ı bağımsız hizmetler halinde kullanmaya devam edebilirsiniz. Aşağıda bunların kendi SLA’larını görün.

Log Analytics SLA

Application Insights SLA

Azure İzleyici, Azure kaynaklarınızda tutarlı bir şekilde ayrıntılı performans ve kullanım verileri, etkinlik ile tanılama günlükleri toplamanıza ve uyarı ile bildirimler tanımlamanıza olanak tanır. Azure İzleyici’nin uyarı kurallarını yürütme, bildirimleri tetikleme ve teslim etme işlemlerinin en az %99,9’unu başarıyla gerçekleştireceğini garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Kapsayıcı Uygulamaları

We guarantee that Apps running in a customer subscription will be available 99.95% of the time.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Kapsayıcı Uygulamaları

We guarantee that Apps running in a customer subscription will be available 99.95% of the time.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Key Vault Yönetilen HSM

Yönetilen HSM işlemlerini 5 saniye içinde işleme alma oranımızın en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Kubernetes Service (AKS)

Azure Kubernetes Service (AKS) Çalışma Süresi Hizmet Düzeyi Sözleşmesi satın almış olan müşteriler için, Azure Kullanılabilirlik Bölgelerini kullanan AKS Kümeleri için Kubernetes API Sunucusuna yönelik %99,95 ve Azure Kullanılabilirlik Bölgelerini kullanmayan AKS Kümeleri için %99,9 çalışma süresi taahhüt ediyoruz. Ücretsiz kümeleri kullanan müşteriler için AKS, finansal olarak desteklenen bir hizmet düzeyi anlaşması sunmaz, ancak Kubernetes API sunucusu için en az %99,5 kullanılabilirlik elde etmeye çalışır. Kümenizdeki vekil düğümlerinin kullanılabilirliği Sanal Makineler SLA'sı kapsamındadır. Daha fazla ayrıntı için lütfen Sanal Makineler SLA’sına bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Lab Services

Azure Lab Services’in bir parçası olarak sağlanan herhangi bir Lab Sanal Makinesi için en az % 99,9 Lab Sanal Makine Bağlantısına sahip olacağınızı garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Logic Apps

Müşteri üyeliğinde çalışan tüm Mantıksal Uygulamaların kullanılabilir olma oranının zamanın %99,9'u olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Managed Grafana

We guarantee that Azure Managed Grafana Workspaces will be available at least 99.9% of the time.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure NetApp Files

Azure NetApp Files hizmetinin kullanılabilirlik oranının en az %99,99 olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Orbital Yer İstasyonu

We guarantee at least 99.9% of the scheduled contacts via Azure Orbital Ground Station will be successful.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Özel Bağlantı

Azure Özel Bağlantının kullanılabilir olma oranının en az %99,99 olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Red Hat OpenShift

Azure Red Hat OpenShift’in kullanılabilirlik oranının en az %99,9 olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Route Server

Azure Route Server, sanal ağ aygıtınız ve sanal ağınız arasındaki dinamik yönlendirmeyi basitleştirir. Ağınızdaki rota değişikliklerini işlemek için statik rotaları yapılandırmanız veya özel komut dosyaları yazmanız gerekmez.

Azure Route Server'ın kullanılabilir olma oranının en az %99,95 olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure RTOS

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (RTOS) için kullanılabilir SLA yok.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Sanal Ağ Adresi Çevirisi

İki veya daha fazla sağlıklı Sanal Makine örneği sunan, Azure VNet kullanan NAT Uç Noktasının %99,99 oranında kullanılabilir olacağının taahhüdünü veriyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Sanal Masaüstü

Azure Sanal Masaüstü hizmet uygunluğu için, burada açıklanan lisans koşullarına bakın. Microsoft, mali olarak desteklenen bir hizmet düzeyi sözleşmesi sunmaz. Azure Sanal Masaüstü hizmet URL'leri için en az %99,9 kullanılabilirlik elde etmeye çalışıyoruz. Aboneliğinizdeki oturum ana bilgisayarı sanal makinelerinin kullanılabilirliği, Sanal Makineler SLA'sı kapsamındadır.

Daha fazla ayrıntı için, lütfen Sanal Makineler SLA'sına bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Sentinel

Azure Sentinel, Azure İzleyici Log Analytics'in temeli üzerine kurulmuştur. Azure Sentinel'in kullanılabilirliği, Log Analytics için SLA'ya dayalıdır. Daha fazla ayrıntı için lütfen Log Analytics SLA’sına bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure SignalR Service

SignalR Hizmetinin kullanılabilir olma oranının en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Site Recovery

 • Tesisten Tesise Yük Devretme için yapılandırılan her Korunan Örnek için, Tesis Kurtarma hizmeti kullanılabilirliğinin en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz. Kullanılabilirlik, aylık fatura döngüsüne göre hesaplanır.
 • Tesisten Azure'a planlı ve plansız Yük Devretme için yapılandırılan her Korunan Örnek için, iki saatlik Kurtarma Süresi Hedefi taahhüt ediyoruz.
 • Azure’dan Azure'a Yük Devretme için yapılandırılan her Korunan Örnek için, iki saatlik Kurtarma Süresi Hedefi taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Sphere

Azure Sphere’in aylık ücreti yoktur; bu nedenle finansal olarak desteklenen bir SLA’ya sahip değildir.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Spring Apps

We guarantee that Azure Spring Apps running in a Customer subscription will be available 99.9% of the time.

No SLA is provided for Apps under the Basic Tier

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure SQL Veritabanı

Azure SQL Database is a fully managed relational database with built-in regional high availability and turnkey geo-replication to any Azure region. It includes intelligence to support self-driving features such as performance tuning, threat monitoring, and vulnerability assessments and provides fully automated patching and updating of the code base.

 • Azure SQL Database Business Critical, Premium or General Purpose tiers configured as Zone Redundant Deployments have an availability guarantee of at least 99.995%.
 • Azure SQL Database Hyperscale, Business Critical, Premium, or General Purpose tiers not configured for Zone Redundant deployments have an availability guarantee of at least 99.99%.
 • Azure SQL Database Basic or Standard tiers have an availability guarantee of at least 99.99%.
 • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery point objective (RPO) of 5 sec for 100% of deployed hours.
 • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery time objective (RTO) of 30 sec for 100% of deployed hours.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure SQL Yönetilen Örneği

Azure SQL Yönetilen Örnek, yerleşik bölgesel yüksek kullanılabilirlik ve herhangi bir Azure bölgesine anahtar teslimi coğrafi çoğaltma ile tam olarak yönetilen bir ilişkisel veritabanı örneğidir. SQL Server ile kapsamlı bir uyumluluk sağlar ve tesiste ölçekli olarak uygulama modernizasyonu sunar. Yerleşik istihbarat performans ayarlama, tehdit izleme ve güvenlik açığı değerlendirmeleri gibi kendi kendine çalışan özellikleri destekler ve tam otomatik yamalama ve kod tabanı güncelleştirmesi sağlar.

Azure SQL Yönetilen Örnek, en az %99,99 oranında kullanılabilirlik garantisine sahiptir. Bu hem İş Açısından Kritik katman hem de Genel Amaçlı katmanlar için geçerlidir.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Stream Analytics

 • Akış Analizi API'lerinin kullanılabilirlik oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Dağıtılan Akış Analizi işlerinin verileri işleme veya verileri işlemek üzere kullanılabilir olma oranının %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Synapse Analytics

Azure Synapse'taki veritabanında istemci işlemlerini başarıyla gerçekleştirme süremizin en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

 • Azure Synapse'ta kullanılan Veri Tümleştirmesi Kaynaklarına yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin istekleri işleme oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Tüm Azure Synapse ardışık düzeni etkinliği çalıştırmalarının zamanlanan yürütme sürelerinden sonra 4 dakika içinde başlama oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Apache Spark oturumlarının en az %99 oranında başarıyla oluşturulmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Time Series Insights

Zaman Serisi Öngörüleri veri düzlemi API'sına ilişkin istekleri işleme oranının %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Uygulamalı AI Hizmetleri

 • Uygulamalı AI Hizmetlerin kullanılabilir olma oranının en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz. Ücretsiz katman için hiçbir SLA sağlanmaz.
 • Azure Bot Hizmetleri SLA'sı için bu bağlantıyı inceleyin
 • Azure Bilişsel Arama SLA'sı için bu bağlantıyı inceleyin

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Veri Gezgini

Azure Data Explorer Hizmetinin kullanılabilirlik oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz. Önceden Kusto olarak bilinirdi.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Veri Paylaşımı

Azure Data Share API işlemleri gerçekleştirme isteklerinin en az %99,9’unun başarıyla işleneceğini taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure VMware Solution

 • Azure VMware Çözümünün zamanın en az %99,9’unda kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.
 • Azure VMware yönetim araçlarının (vCenter Server ve NSX Yöneticisi) en az % 99,9 kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Web PubSub

WebPubSub Hizmetinin kullanılabilir olma oranının en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

WebPubSub Hizmetine ait Ücretsiz katman için hiçbir hizmet düzeyi anlaşması sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Yönetilen Uygulamalar

Azure Yönetilen Uygulamalar, finansal açıdan desteklenen bir SLA'ya sahip değildir. Temel altyapı ve yazılım hizmetleri kendi SLA'ları tarafından yönetilirler.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

BareMetal Infrastructure

 • Yüksek Kullanılabilirlik çiftinde yapılandırılmış BareMetal Infrastructure ("BareMetal") iş yükleri için, zamanın en az %99,99'unda en az bir örnekte bağlantıya sahip olacağınızı garanti ederiz.
 • Tüm Tek Kademeli'ler için, zamanın en az %99,9'unda bağlantıya sahip olacağınızı garanti ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Batch

We guarantee at least 99.9% of the time, we will successfully process requests to perform operations against Batch accounts.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Bilişsel Hizmetler

Standart katmanda çalışan Bilişsel Hizmetler öğesinin kullanılabilirlik oranının en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz. Ücretsiz katman için hiçbir SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

BizTalk Services

Müşterilerin Temel, Standart ve Premium katmanlardaki BizTalk Hizmet Ortamları ile İnternet ağ geçidimiz arasında bağlantıya sahip olma oranlarının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz. BizTalk Hizmetleri Geliştirici katmanı için SLA sunmuyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Bulut Hizmetleri ve Sanal Makineler

 • Bulut Hizmetleri için, farklı hata ve yükseltme etki alanlarında iki veya daha fazla görev dağıttığınızda, en az bir görev örneğinin en az %99,95 Görev Örneği Bağlantısına sahip olacağını taahhüt ediyoruz.
 • Aynı Kullanılabilirlik Kümesinde dağıtılmış iki veya daha fazla örneğe sahip tüm Sanal Makineler için, bir örnekteki Sanal Makine Bağlantısının en az %99,95 olacağını taahhüt ediyoruz.
 • Tüm diskler için premium depolama kullanan tüm Tek Örnekli Sanal Makineler için, Sanal Makine Bağlantısının en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

CloudSimple tarafından sunulan Azure VMware Çözümü

 • Azure VMware Çözümlerin zamanın en az %99,9’unda kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.
 • Azure VMware yönetim araçlarının (vCenter Server ve NSX Yöneticisi) en az % 99,9 kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Container Registry

Azure Container Registry, ücretsiz bir hizmettir ve bu nedenle finansal açıdan desteklenen bir SLA'ya sahip değildir. Ancak, temel depolama kullanılabilirliği için Depolama SLA'sı geçerlidir. Daha fazla bilgi için Depolama SLA'sına bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Content Delivery Network

CDN'nin müşteri isteklerini yanıtlama ve istenen içeriği hatasız bir şekilde sağlama oranının en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz. İçeriğinizi izlemek için seçtiğiniz, ticari açıdan makul bağımsız ölçüm sistemlerinden elde edilen verileri inceleyecek ve kabul edeceğiz. Genel olarak kullanıma sunulan ve dünyanın başlıca metropol bölgelerinde coğrafi açıdan farklı konumlarda bulunan en az beş yeri (Çin Halk Cumhuriyeti hariç) temsil eden ölçüm sisteminin standart aracılar listesinden aracılar grubu seçmelisiniz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Data Lake Analytics

Veri Gölü Analytics zamanın en az %99,9'unda kullanılabilir olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Defender Harici Saldırı Yüzeyi Yönetimi

We guarantee for a given Defender EASM resource that query availability for the Attack Surface Inventory & derived analytics will not fall below 99.9%, calculated as specified below.

No SLA is provided during the free demo period or prior to the completion of the initial successful generation (“discovery”) of an inventory.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Depolama Hesapları

 • Birincil bölgeden veri okumaya yönelik başarısız girişimlerin ikincil bölgede yeniden denenmesi kaydıyla Okuma Erişimli Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (RA-GRS) Hesaplarından veri okumak için istekleri başarıyla işleme oranımızın en az %99,99 (Cool ve Archive* Access Kademesi için %99,9) olmasını taahhüt ediyoruz. Rehidrasyon ikincil bölgede desteklenmez.
 • Yerel Olarak Yedekli Depolama (LRS), Bölgesel Olarak Yedekli Depolama (ZRS) ve Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (GRS) Hesaplarından veri okumak için istekleri başarıyla işleme oranımızın en az %99,9 (Cool ve Archive* Access Kademesi için %99) olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Yerel Olarak Yedekli Depolama (LRS), Bölgesel Olarak Yedekli Depolama (ZRS) ve Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (GRS) Hesaplarına ve Okuma Erişimli Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (RA-GRS) Hesaplarına veri yazmak için istekleri başarıyla işleme oranımızın en az %99,9 (Cool ve Archive* Access Kademesi için %99) olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Event Grid

Müşterilerin Event Grid’de iletileri %99,99 oranında yayınlayabileceğini taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Event Hubs

Temel ve Standart katmanlar için Event Hubs'ın en az %99,95 kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.

Premium ve Adanmış katmanlar için Event Hubs'ın en az %99,99 kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

HDInsight

HDInsight için, dağıttınız HDInsight Kümelerinin aylık fatura döngüsü boyunca en az %99,9 harici bağlantısı olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Health Bot

Azure Health Bot Kanallarının, Azure Health Bot Kanalları API Uç Noktasına yapılan REST API çağrılarını %99,9 oranında başarıyla cevaplayacağını garanti ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Key Vault

Key Vault işlemlerini 5 saniye içinde işleme alma oranımızın en az %99,99 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Load Balancer

İki veya daha fazla Sağlıklı Sanal Makineye hizmet veren Azure Standart Yük Dengeleyicisini kullanan Yük Dengeli Uç Noktanın belirtilen sürenin %99,99'unda kullanılabilir olacağını garanti ederiz.

Temel Yük Dengeleyici bu SLA'dan hariç tutulmuştur.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Log Analytics

Azure İzleyici şimdi uygulamanızı izlemek için Log Analytics ve Application Insights yeteneklerini bütünleştiriyor. Ayrıca istenmesi halinde Log Analytics’i ve Application Insights’ı bağımsız hizmetler halinde kullanmaya devam edebilirsiniz. Aşağıda bunların kendi SLA’larını görün.

Azure İzleyici SLA

Application Insights SLA

Verilerin Operations Management Suite Log Çözümleme Hizmeti tarafından dizine eklenmek üzere kuyruğa alınmasından sonraki altı saat içinde günlük verilerinin dizine eklenme oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Operations Management Suite Günlük Analizine ait Free tier için hiçbir hizmet seviyesi anlaşması sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Machine Learning Studio

 • İstek Yanıtı Hizmeti (RRS) için, API işlemlerinin kullanılabilirlik oranının %99,95 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Toplu Yürütme Hizmeti (BES) ve yönetim API'leri için, API işlemlerinin kullanılabilirlik oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Machine Learning'e ait Ücretsiz katman için hiçbir SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Maliyet Yönetimi + Faturalandırma

Cross Cloud harcamanızı görüntülemek ve yönetmek için Azure Maliyet Yönetimi hizmetinin (şu anda Cross Cloud yalnızca AWS ile sınırlıdır) %99,9 oranında kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.

Cross Cloud uç noktalarındaki sorunlar, Azure Maliyet Yönetimi dışındaki hizmetler veya Azure yapılandırmalarındaki Müşteri değişikliklerinden kaynaklanan harcama verilerinin görüntülenememesi durumları için SLA geçerli olmayacaktır.

Ücretsiz bir hizmet olduğu için Azure harcamanızı görüntülemek ve yönetmek için hiçbir SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

MariaDB için Azure Veritabanı

Müşterilerin zamanın en az %99,99'unda Microsoft MariaDB için Azure Veritabanı Sunucusu ile bizim İnternet ağ geçidimiz arasında bağlantıya sahip olacaklarını garanti ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Media Services

 • Medya Hizmetleri Kodlaması için, %99,9 REST API işlem kullanılabilirliği taahhüt ediyoruz.
 • Akış için, en az bir Akış Birimi satın alındığında mevcut medya içeriği için %99,9'luk kullanılabilirlik garantisiyle istekler için başarılı bir şekilde hizmet sağlayacağız.
 • Canlı Kanallar için, çalışan Kanalların harici bağlantı oranının en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.
 • İçerik Koruma için, anahtar istekleri başarıyla gerçekleştirme oranımızın en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.
 • Dizin Oluşturucu için, Ayrılmış Kodlama Birimiyle işleme alınan Dizin Oluşturucu Görevi istekleri için başarılı bir şekilde hizmet sağlama oranımızın %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Microsoft Purview

 • Purview Hizmetinin kullanılabilir olma oranının en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.
 • Purview Hizmetine ait Free tier için hiçbir hizmet düzeyi anlaşması sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Mobile Services

Bir müşteri aboneliğinde Standart ve Premium katmanlarda çalışan ve sağlanmış tüm Azure Mobil Hizmetleri için %99,9'luk REST API çağrısı kullanılabilirliği taahhüt ediyoruz. Mobil Hizmetlere ait Ücretsiz katman için hiçbir SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

MySQL için Azure Veritabanı

Müşterilerin zamanın en az %99,99'unda Microsoft MySQL için Azure Veritabanı Sunucusu ile bizim İnternet ağ geçidimiz arasında bağlantıya sahip olacaklarını garanti ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Otomasyon

Runbook işlerinin planlanan başlangıç sürelerinden sonra 30 dakika içinde başlama oranının en az %99,9 olacağını taahhüt ederiz.

Azure Otomasyonu DSC aracısı hizmeti için en az %99,9 oranında kullanılabilirliği taahhüt ediyoruz.

Azure Otomasyonunun Ücretsiz katmanı için hiçbir SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Önbellek

 • Herhangi bir Standart, Premium, Kurumsal ve Kurumsal Flash katman Önbelleği için, Önbellek Uç Noktasına en az %99,9 oranında bağlanabileceğinizi taahhüt ediyoruz.
 • Aynı Azure bölgesindeki üç veya daha fazla Kullanılabilirlik Alanına dağıtılan herhangi bir Kurumsal ve Kurumsal Flash katman Önbelleği için, Önbellek Uç Noktasına her zaman en az%99,99 oranında bağlanabileceğinizi taahhüt ediyoruz.
 • (1) en az üç Azure bölgesine ve her bir bölgede üç veya daha fazla Kullanılabilirlik bölgesine ve (2) tüm Önbellek örnekleri için etkin coğrafi kopyalama ile dağıtılan Kurumsal ve Kurumsal Flash katman Önbelleği için her zaman en az %99,999 oranında bir bölgesel Önbellek Uç Noktaya bağlanabileceğinizi taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

PostgreSQL için Azure Veritabanı

Müşterilerin zamanın en az %99,99'unda Microsoft PostgreSQL Sunucusu - Tek Sunucu için Azure Veritabanı ile bizim İnternet ağ geçidimiz arasında bağlantıya sahip olacaklarını garanti ederiz.

Müşterilerin zamanın en az %99,95'unda Microsoft PostgreSQL – Hiper Ölçek (Citus) Yüksek Kullanılabilirlik Düğümü için Azure Veritabanı Sunucusu bağlantısına sahip olacaklarını garanti ederiz.

Müşterilerin zamanın en az %99,99'unda Microsoft PostgreSQL – Alan Olarak Yedekli ile yapılandırılmış esnek sunucu Yüksek Kullanılabilirlik için Azure Veritabanı Sunucusu bağlantısına sahip olacaklarını garanti ederiz.

Müşterilerimizin, PostgreSQL için Microsoft Azure Veritabanlarına en az %99,95 oranında bağlanabileceğinin taahhüdünü veririz (Aynı Bölge Yüksek Kullanılabilirlik ile yapılandırılmış esnek sunucu).

Müşterilerin zamanın en az %99,9'unda Microsoft PostgreSQL – Alan Olarak Yedekli olmadan yapılandırılmış esnek sunucu Yüksek Kullanılabilirlik için Azure Veritabanı Sunucusu bağlantısına sahip olacaklarını garanti ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Power BI Embedded

API çağrıları yürütecek ve raporları katıştıracak kullanıcılar için en az %99,9 oranında Power BI Embedded kullanılabilirliği taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Remote Rendering

 • Dönüştürme için REST API işlemlerinin %99,9 oranında kullanılabilir olacağını taahhüt ediyoruz.
 • İşleme Oturumlarının harici bağlantıya en az %99,9 oranında sahip olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Sanal Makine Ölçek Kümeleri

Virtual Machine Scale Sets ücretsiz bir hizmettir. Bu nedenle, finansal olarak desteklenen bir Hizmet Seviyesi Sözleşmesine sahip değildir. Buna rağmen, Virtual Machine Scale Sets hizmetinin en az 2 Hata Etki Alanında Sanal Makineler içermesi durumunda, temel Sanal Makineler SLA'sının kullanılabilirliği geçerli olur. Daha fazla ayrıntı için, Sanal Makineler SLA'sına bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Sanal Makineler için İsteğe Bağlı Kapasite Rezervasyonları

 • Tüm İsteğe Bağlı Kapasite Rezervasyonları ile ilgili olarak en az %99,9 oranında rezerve edilen miktarın işlem kapasitesini sağlayacağımızın taahhüdünü veriyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Sanal WAN

Azure Sanal WAN, Azure vasıtası ile daldan dala otomatik ve optimize edilmiş bağlanabilirlik sağlayan bir ağ kurma hizmetidir. Sanal WAN, müşterilerin, dalları birbirine ve Azure’a bağlayarak güvenlik duvarları ve Azure ağı ve güvenlik hizmetleri gibi sanal aletler ile ağ ve güvenlik ihtiyaçlarını merkezileştirmesini sağlar.

Azure Sanal WAN için %99,95 kullanılabilirlik garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

SAP HANA on Azure Large Instances

 • Yüksek Kullanılabilirlik Çifti'nde yapılandırılmış Azure üzerindeki SAP HANA için, zamanın en az %99,99'unda en az bir kademede bağlantıya sahip olacağınızı garanti ederiz.
 • Tüm Tek Kademeli'ler için, zamanın en az %99,9'unda bağlantıya sahip olacağınızı garanti ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Scheduler

Tüm zamanlanmış işlerin planlanan yürütme sürelerinden sonra 30 dakika içinde başlama oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Service Bus

 • Hizmet Veri Yolu Geçişleri için, doğru şekilde yapılandırılmış uygulamaların dağıtılmış bir Geçişle bağlantı oluşturabilme oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Hizmet Veri Yolu Kuyrukları ve Konuları için, doğru şekilde yapılandırılmış uygulamaların dağıtılmış bir Kuyrukta veya Konuda ileti gönderebilme veya alabilme ya da başka işlemler gerçekleştirebilme oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Hizmet Veri Yolu Temel ve Standart Bildirim Hub'ı katmanları için, doğru şekilde yapılandırılmış uygulamaların Bildirim Hub'ıyla ilgili olarak bildirim gönderebilme veya kayıt yönetimi gerçekleştirebilme oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Etkinlik Hub'ları Temel ve Standart katmanlar için, doğru şekilde yapılandırılmış uygulamaların Etkinlik Hub'ında ileti gönderebilme veya alabilme ya da başka işlemler gerçekleştirebilme oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Service Fabric

Service Fabric ücretsiz bir hizmettir. Bu nedenle, finansal olarak desteklenen bir Hizmet Seviyesi Sözleşmesine sahip değildir. Service Fabric kümesinin kullanılabilirliği, kullanılan temel sanal makinelerin ve depolama kaynaklarının hizmet seviyesi sözleşmesine bağlıdır. Daha fazla ayrıntı için, lütfen Sanal Makine SLA'sına ve Depolama SLA'sına bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Spatial Anchors

Azure Spatial Anchors'ın kullanılabilir olma oranının en az %99,9 olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

SQL Server Stretch Database

Müşterilerin kendi SQL Server Esnetme Veritabanları ile internet ağ geçidimiz arasında bağlantıya sahip olma oranlarının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Static Web Apps

Bir Standart barındırma planında çalışan tüm Uygulamaların zamanın %99,95'inde kullanılabilir olmasını taahhüt ediyoruz. Ücretsiz planda Uygulamalar için SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

StorSimple

 • Azure StorSimple hizmetinin Yedekleme, Bulut Katmanı Oluşturma ve Geri Yükleme işlevlerinin en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.
 • Azure StorSimple Data Manager’a yönelik isteklerin en az %99,9’unun başarıyla işleneceğini garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Traffic Manager

DNS sorgularının Azure Trafik Yöneticisi adlı sunucu kümelerimizin en az birinden geçerli bir yanıt alma oranının %99,99 olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Uygulama Yapılandırması

Müşteri üyeliğinde çalışan tüm Yapılandırma Mağazalarının kullanılabilir olma oranının zamanın %99,9'u olmasını taahhüt ediyoruz. Ücretsiz katman altında Yapılandırma Mağazası için hizmet düzeyi sağlanmamaktadır.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Veri Kataloğu

 • Veri Kataloğu Yöneticilerinin kullanıcı ekleme ve/veya çıkarma işlemini tamamlamaları için Veri Kataloğu Standart Sürümünün kullanılabilirlik oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Veri Kataloğu kullanıcılarının girişleri kaydetmek, araştırmak ve silmek amacıyla Veri Kataloğuna API çağrıları yürütmeleri için Veri Kataloğu Standart Sürümünün kullanılabilirlik oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Azure Veri Kataloğuna ait Ücretsiz Sürüm için hiçbir SLA sağlanmaz

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Visual Studio App Center

 • Visual Studio App Center Yapı Hizmetini kullanarak yapı işlemleri yürütülmesine yönelik kullanılabilirliğin en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Visual Studio App Center Test Hizmetini kullanarak test işlemleri yürütülmesine yönelik kullanılabilirliğin en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Visual Studio App Center Anında Bildirim Hizmetini kullanarak anında bildirim işlemleri yürütülmesine yönelik kullanılabilirliğin en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

VPN Gateway

VPN'e yönelik her bir Temel Ağ Geçidi veya ExpressRoute'a yönelik Temel Ağ Geçidi için kullanılabilirlik oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

VPN için her bir Standart, Yüksek Performanslı, VpnGw1, VpnGw2, VpnGw3 Ağ Geçidi'nin %99,95 oranında kullanılabilir olacağını taahhüt ediyoruz.

ExpressRoute için her bir Standart, Yüksek Performanslı, Ultra Performanslı Ağ Geçidi'nin %99,95 oranında kullanılabilir olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Web Application Firewall

Web Uygulaması Güvenlik Duvarı kullanılabilirlik garantileri, Application Gateway veya Azure Front Door olarak seçilen dağıtım seçeneğinin SLA'sına dahildir. Daha fazla bilgi için lütfen Application Gateway SLA ve Azure Front Door SLA öğelerine bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Windows 10 IoT Core Services

 • Device Update Center için, zamanın en az % 99,9’unda, Müşteri için Device Update Center’da oturum açmak ve Hizmet’te aygıt modelleri oluşturmak, paketler oluşturmak, paketleri yayımlamak ve cihazlar için uçuş güncelleştirmelerinin mümkün olacağına söz veriyoruz.
 • LTSC erişimi için, en az %99,9 oranında kullanıcıların Device Update Center’da oturum açabileceğine ve Hizmetin LTSC Windows 10 IoT Çekirdek sürümleri için güncelleştirmelere erişim sağlayacağına söz veriyoruz.
 • Aygıt Sağlık Kanıtlama bir istemci tarafı teknolojisidir; Bu nedenle, bir çevrimiçi hizmetler SLA’sı yoktur.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Yönetilen Diskler

Yönetilen Diskler, finansal açıdan desteklenen bir SLA'ya sahip değildir. Yönetilen Disklerin kullanılabilirliği kullanılan depolamanın ve ona bağlı sanal makinenin SLA'sına dayanmaktadır. Daha fazla ayrıntı için, lütfen Sanal Makineler ve Depolama SLA'sına bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Microsoft, yukarıda listelenen SLA'larda yapılan önemli olumsuz değişiklikler için en az 90 gün önceden bildirim sağlayacaktır.

Tüm Azure hizmetleri için kullanılabilirlik, aylık fatura döngüsüne göre hesaplanır. Microsoft Azure Hizmetlerinin çoğu için geçerli olan SLA'yı indirmek için buraya tıklayın. Active Directory SLA'sı burada yer almaktadır.