Gezintiyi Atla

Azure hizmetleri için Hizmet Seviyesi Anlaşması özeti

Son güncelleme: Mart 2018

Azure Active Directory

Azure Active Directory Basic ve Premium hizmetlerinin en az %99,9 kullanılabilir olmasını taahhüt ediyoruz. Hizmetler, aşağıdaki senaryolarda kullanılabilir sayılır:

 • Kullanıcılar hizmette oturum açabiliyor, Erişim Panelinde oturum açabiliyor, Erişim Panelinde uygulamalara erişebiliyor ve parolaları sıfırlayabiliyor.
 • BT yöneticileri dizinde giriş oluşturabiliyor, okuyabiliyor, yazabiliyor ve silebiliyor veya kullanıcılara dizinde uygulama sağlayabiliyor ya da uygulamayı kullanımdan kaldırabiliyor.

Azure Active Directory'ye ait Free tier için hiçbir hizmet seviyesi anlaşması sunulmamaktadır.

Active Directory hizmet seviyesi anlaşmasını indirin

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Active Directory B2C

Azure Active Directory B2C hizmeti için en az %99,9 oranında kullanılabilirliği taahhüt ederiz. Hizmet, bir dizin için aşağıdaki senaryolarda kullanılabilir sayılır:

 • Hizmet, kullanıcının kaydolma, oturum açma, profil düzenleme, parola sıfırlama ve çok öğeli kimlik doğrulama isteklerini işleyebilir.
 • Geliştiriciler, dizinde girişler oluşturabilir, bunları okuyabilir, yazabilir ve silebilir.

Azure Active Directory B2C'ye ait Free tier için hiçbir hizmet seviyesi anlaşması sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Active Directory Domain Services

Yönetilen Etki Alanına ait kullanıcı hesaplarının kimlik doğrulamasına, LDAP'yi kök DSE'ye bağlamaya ya da DNS kayıt aramasına ilişkin Azure Active Directory Etki Alanı Hizmeti isteklerinin başarıyla tamamlanma oranının en az %99,9 olacağını garanti ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Advisor

Advisor, ücretsiz bir hizmettir ve bu nedenle finansal açıdan desteklenen bir SLA'ya sahip değildir.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Analysis Services

Azure Analysis Services sunucusunda gerçekleştirilen İstemci İşlemlerinin zamanın en az %99,9'unda başarılı olacağını taahhüt ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

API Management

 • Standard tier'da çalışan API Management Hizmeti örneklerinin işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik istekleri yanıtlama oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • İki ya da daha fazla bölge çapında dağıtılmış Premium tier'da çalışan API Management Hizmeti örneklerinin işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik istekleri yanıtlama oranının %99,95 olmasını taahhüt ediyoruz.

API Management Hizmetinin Developer tier'ı için hiçbir hizmet seviyesi anlaşması sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

App Service

Bir müşteri aboneliğinde çalışan tüm Uygulamaların zamanın %99,95'inde kullanılabilir olmasını taahhüt ediyoruz. Free veya Shared katmanlar kapsamındaki Uygulamalar için hiçbir hizmet seviyesi anlaşması sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Application Gateway

İki veya daha fazla orta veya büyük örneğe sahip olan her Uygulama Ağ Geçidi Bulut Hizmetinin zamanın en az %99,95'inde kullanılabileceğini taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Application Insights

Azure İzleyici şimdi uygulamanızı izlemek için Log Analytics ve Application Insights yeteneklerini bütünleştiriyor. Ayrıca istenmesi halinde Log Analytics’i ve Application Insights’ı bağımsız hizmetler halinde kullanmaya devam edebilirsiniz. Aşağıda bunların kendi SLA’larını görün.

Azure İzleyici SLA

Log Analytics SLA

Application Insights Hizmetindeki veri gecikmesinin %99,9 oranında iki saati aşmayacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Otomasyon

Runbook işlerinin planlanan başlangıç sürelerinden sonra 30 dakika içinde başlama oranının en az %99,9 olacağını taahhüt ederiz.

Azure Otomasyonu DSC aracısı hizmeti için en az %99,9 oranında kullanılabilirliği taahhüt ederiz.

Azure Otomasyonunun Ücretsiz katmanı için hiçbir SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure DevOps

 • Azure DevOps Hizmetleri için ödemeli Kullanıcı Tabanlı Uzantılara sahip kullanıcıların ilişkili Azure DevOps Hizmetleri hesabına erişmesi dahil olmak üzere ödemeli Azure DevOps Hizmetleri kullanıcıları için Azure DevOps Hizmetlerinin en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağını taahhüt ediyoruz.
 • Ödemeli Azure Test Plans Yük Testi Hizmetini kullanarak yük testi işlemleri yürütülmesinin en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağını taahhüt ediyoruz.
 • Azure Ardışık Düzenler kullanarak derleme ve dağıtım işlemleri yürütülmesinin en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Güvenlik Duvarı

Azure Güvenlik Duvarı, dahili yüksek kullanılabilirliğe ve otomatik şekilde ölçekleme yeteneğine sahip şekilde Sanal Ağ kaynakları için tamamen durum denetlemeli yerel güvenlik duvarı sağlar.

Azure Güvenlik Duvarının kullanılabilir olma oranının en az %99,95 olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Haritalar

Azure Maps'in mevcut olma oranının en az %99,9 olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure İlkesi

Azure Policy, ücretsiz bir hizmettir, bu nedenle finansal olarak desteklenen bir SLA’ya sahip değildir.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Databricks

Azure Databricks'in belirtilen zamanın %99,95'inde mevcut olacağını garanti ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Backup

Azure Backup hizmetinin yedekleme ve geri yükleme işlevlerinin kullanılabilirliğinin en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

BizTalk Services

Müşterilerin Basic, Standard ve Premium tier'lardaki BizTalk Hizmet Ortamları ile İnternet ağ geçidimiz arasında bağlantıya sahip olma oranlarının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz. BizTalk Hizmetleri Developer tier'ı için hizmet seviyesi anlaşması sunmuyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Bot Hizmeti

Azure Bot Service Premium Kanallarının, Premium Kanallar API Uç Noktasına yapılan REST API aramalarını %99,9 oranında başarıyla cevaplayacağını garanti ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Önbellek

Müşterilerin Cache uç noktaları ile İnternet ağ geçidimiz arasında bağlantıya sahip olma oranlarının en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Bilişsel Hizmetler

Standart katmanda çalışan Cognitive Services öğesinin en azından zamanın %99,9'u oranında kullanılabilir olacağını taahhüt ediyoruz. Free tier için hiçbir hizmet seviyesi anlaşması sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Content Delivery Network

CDN'nin müşteri isteklerini yanıtlama ve istenen içeriği hatasız bir şekilde sağlama oranının en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz. İçeriğinizi izlemek için seçtiğiniz, ticari açıdan makul bağımsız ölçüm sistemlerinden elde edilen verileri inceleyecek ve kabul edeceğiz. Genel olarak kullanıma sunulan ve dünyanın başlıca metropol bölgelerinde coğrafi açıdan farklı konumlarda bulunan en az beş yeri (Çin Halk Cumhuriyeti hariç) temsil eden ölçüm sisteminin standart aracılar listesinden aracılar grubu seçmelisiniz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Bulut Hizmetleri ve Sanal Makineler

 • Bulut Hizmetleri için, farklı hata ve yükseltme etki alanlarında iki veya daha fazla görev dağıttığınızda, en az bir görev örneğinin en az %99,95 Görev Örneği Bağlantısına sahip olacağını taahhüt ediyoruz.
 • Aynı Kullanılabilirlik Kümesinde dağıtılmış iki veya daha fazla örneğe sahip tüm Sanal Makineler için, bir örnekteki Sanal Makine Bağlantısının en az %99,95 olacağını taahhüt ediyoruz.
 • Tüm diskler için premium depolama kullanan tüm Tek Örnekli Sanal Makineler için, Sanal Makine Bağlantısının en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Container Registry

Azure Container Registry, ücretsiz bir hizmettir ve bu nedenle finansal açıdan desteklenen bir SLA'ya sahip değildir. Ancak, temel depolama kullanılabilirliği için Depolama SLA'sı geçerlidir. Daha fazla bilgi için bkz. Depolama SLA.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB, Microsoft'un global olarak dağıtılan çok modelli veritabanı hizmetidir. Verilerinizi nerede olursanız olun şeffaf olarak ölçeklendirip çoğaltarak herhangi bir Azure bölgesine eksiksiz global dağıtım sunar. Bu hizmet; beş Tutarlılık Düzeyinden herhangi biriyle yapılandırılmış tek bir Azure bölgesini kapsayan Cosmos DB Veritabanı Hesapları, ya da dört rahat Tutarlılık Düzeyinden herhangi biriyle yapılandırılmış, birden fazla Azure bölgesini kapsayan Veritabanı Hesapları için çıktı, tutarlılık, kullanılabilirlik ve gecikme sürelerini içeren kapsamlı % 99,99 Hizmet Seviyesi Anlaşması sunmaktadır. Azure Cosmos DB çoklu Azure bölgelerinin bir Veri Tabanı Hesabı için yazılabilir uç noktaları olarak yapılandırılmasına izin verir. By yapılandırmada, Cosmos DB hem okuma hem de yazma uygunluğu için %99,999 SLA sunar.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Veri Kataloğu

 • Veri Kataloğu Yöneticilerinin kullanıcı ekleme ve/veya çıkarma işlemini tamamlamaları için Veri Kataloğu Standart Sürümünün kullanılabilirlik oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Veri Kataloğu kullanıcılarının girişleri kaydetmek, araştırmak ve silmek amacıyla Veri Kataloğuna API çağrıları yürütmeleri için Veri Kataloğu Standart Sürümünün kullanılabilirlik oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Azure Veri Kataloğuna ait Ücretsiz Sürüm için hiçbir hizmet seviyesi anlaşması sağlanmaz

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Data Lake Analytics

Veri Gölü Analizinin zamanın en az %99,9'unda kullanılabilir olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Data Lake Storage Gen1

Veri Gölü Mağazası'nın zamanın en az %99,9'unda kullanılabilir olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure DDoS Koruması

DDoS Koruma Hizmetinin kullanılabilir olma oranının en az %99,99 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs ücretsiz bir hizmettir. Bu nedenle, finansal olarak desteklenen bir SLA'ya sahip değildir. Lab'ın kullanılabilirliği, kullanılan temel sanal makinelerin, depolamanın ve anahtar kasası kaynaklarının SLA'ya bağlıdır. Daha fazla ayrıntı için, lütfen Sanal Makine SLA'sına, Depolama SLA'sına ve Anahtar Kasası SLA'sına bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure DNS

Geçerli DNS isteklerinin, en az bir Azure DNS ad sunucusundan yanıt alma oranının, zamanın %100’ü olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Event Grid

Müşterilerin Event Grid’de iletileri %99,99 oranında yayınlayabileceğini taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Event Hubs

Etkinlik Hub'ları Basic ve Standard tier'lar için, doğru şekilde yapılandırılmış uygulamaların Etkinlik Hub'ında ileti gönderebilme veya alabilme ya da başka işlemler gerçekleştirebilme oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

ExpressRoute

Minimum %99,95 ExpressRoute için özel olarak ayrılmış devre kullanılabilirliği taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

İşlevler

App Service Planlarında çalışan İşlev Uygulamaları için, ilişkilendirilmiş İşlev işleminin kullanılabilirlik oranının %99,95 olacağını taahhüt ederiz.

Tüketim Planları kapsamında çalışan İşlev Uygulamaları için hiçbir hizmet seviyesi anlaşması sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

HockeyApp

HockeyApp Hizmetinin kullanılabilirlik oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

HDInsight

HDInsight için, dağıttınız HDInsight Kümelerinin aylık faturalama döngüsü boyunca en az %99,9 harici bağlantısı olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

IoT Central

IoT Merkezinin mevcut olma oranının en az %99,9 olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

IoT Edge

Azure IoT Edge, ücretsiz bir hizmettir, bu nedenle finansal olarak desteklenen bir SLA’ya sahip değildir.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

IoT Hub

 • IoT Hub'u için, dağıtılmış IoT hub'larının kayıtlı cihazlara ileti gönderebilme ve bunlardan ileti alabilme ve Hizmetin IoT hub'ları üzerinde oluşturma, okuma, güncelleştirme ve silme işlemleri gerçekleştirebilme oranının en az %99,9 olacağını taahhüt ederiz.
 • IoT Hub Cihaz Hazırlama Hizmeti için, dağıtılan sağlama hizmetlerinin en az %99,9'unun cihazlardaki sağlama istekleri alıp bir IoT hub'ına kaydedebileceğini taahhüt ederiz.
 • IoT Hub'unun Ücretsiz Katmanı için hiçbir SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Key Vault

Key Vault işlemlerini 5 saniye içinde işleme alma oranımızın en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Kubernetes Service (AKS)

AKS ücretsiz bir hizmet olarak mali olarak desteklenen bir hizmet düzeyi sözleşmesi teklif etmez. Kubernetes API sunucusu için en az %99,5 kullanılabilirlik elde etmeye çalışacağız. Sizin kümenizdeki aracı düğümlerinin kullanılabilirliği Sanal Makineler SLA kapsamındadır. Daha fazla ayrıntı için lütfen Sanal Makineler SLA’ya bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Log Analytics

Azure İzleyici şimdi uygulamanızı izlemek için Log Analytics ve Application Insights yeteneklerini bütünleştiriyor. Ayrıca istenmesi halinde Log Analytics’i ve Application Insights’ı bağımsız hizmetler halinde kullanmaya devam edebilirsiniz. Aşağıda bunların kendi SLA’larını görün.

Azure İzleyici SLA

Application Insights SLA

Verilerin Operations Management Suite Log Analytics Hizmeti tarafından dizine eklenmek üzere kuyruğa alınmasından sonraki altı saat içinde günlük verilerinin dizine eklenme oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Operations Management Suite Günlük Analizine ait Free tier için hiçbir hizmet seviyesi anlaşması sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Load Balancer

İki veya daha fazla Sağlıklı Sanal Makineye hizmet veren Azure Standart Yük Dengeleyicisini kullanan Yük Dengeli Uç Noktanın belirtilen sürenin %99,99'unda kullanılabilir olacağını garanti ederiz.

Temel Yük Dengeleyici bu SLA'dan hariç tutulmuştur.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Logic Apps

Müşteri üyeliğinde çalışan tüm Mantıksal Uygulamaların kullanılabilir olma oranının zamanın %99,9'u olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Machine Learning Studio

 • İstek Yanıtı Hizmeti (RRS) için, API işlemlerinin kullanılabilirlik oranının %99,95 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Toplu Yürütme Hizmeti (BES) ve yönetim API'ları için, API işlemlerinin kullanılabilirlik oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Machine Learning'e ait Free tier için hiçbir hizmet seviyesi anlaşması sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Yönetilen Uygulamalar

Azure Managed Applications, finansal açıdan desteklenen bir SLA'ya sahip değildir. Temel altyapı ve yazılım hizmetleri kendi SLA'ları tarafından yönetilirler.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Managed Disks (Yönetilen Diskler)

Yönetilen Diskler, finansal açıdan desteklenen bir SLA'ya sahip değildir. Yönetilen Disklerin kullanılabilirliği kullanılan depolamanın ve ona bağlı sanal makinenin SLA'sına dayanmaktadır. Daha fazla ayrıntı için, lütfen Sanal Makineler ve Depolama Hizmet Seviyesi Anlaşması'na bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Media Services

 • Medya Hizmetleri Kodlaması için, %99,9 REST API işlem kullanılabilirliği taahhüt ediyoruz.
 • Akış için, en az bir Akış Birimi satın alındığında mevcut medya içeriği için %99,9'luk kullanılabilirlik garantisiyle istekler için başarılı bir şekilde hizmet sağlayacağız.
 • Canlı Kanallar için, çalışan Kanalların harici bağlantı oranının en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.
 • İçerik Koruma için, anahtar istekleri başarıyla gerçekleştirme oranımızın en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.
 • Dizin Oluşturucu için, Ayrılmış Kodlama Birimiyle işleme alınan Dizin Oluşturucu istekleri için başarılı bir şekilde hizmet sağlama oranımızın %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Mobile Services

Müşteri üyeliğinde Standard ve Premium tier'larda çalışan ve sağlanmış tüm Azure Mobile Hizmetleri için %99,9'luk REST API Kullanılabilirliği taahhüt ediyoruz. Mobil Hizmetlere ait Free tier için hiçbir hizmet seviyesi anlaşması sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure İzleyici

Azure İzleyici şimdi uygulamanızı izlemek için Log Analytics ve Application Insights yeteneklerini bütünleştiriyor. Ayrıca istenmesi halinde Log Analytics’i ve Application Insights’ı bağımsız hizmetler halinde kullanmaya devam edebilirsiniz. Aşağıda bunların kendi SLA’larını görün.

Log Analytics SLA

Application Insights SLA

Azure İzleyici, Azure kaynaklarınızda tutarlı bir şekilde ayrıntılı performans ve kullanım verileri, etkinlik ile tanılama günlükleri toplamanıza ve uyarı ile bildirimler tanımlamanıza olanak tanır. Azure İzleyici’nin uyarı kurallarını yürütme, bildirimleri tetikleme ve teslim etme işlemlerinin en az %99,9’unu başarıyla gerçekleştireceğini garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Multi-Factor Authentication

%99,9'luk Azure Multi-Factor Authentication kullanılabilirliği taahhüt ediyoruz. Müşteri üyeliğinde dağıtılan Multi-Factor Authentication sağlayıcısı için kimlik doğrulama istekleri alamadığında veya bu istekleri işleyemediğinde, hizmet kullanılamıyor sayılır.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

MySQL için Azure Veritabanı

Müşterilerin zamanın en az %99,99'unda MySQL Sunucusu için Microsoft Azure Veri Tabanları ile bizim İnternet ağ geçidimiz arasında bağlantıya sahip olacaklarını garanti ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Ağ İzleyicisi

Ağ Tanılama Araçlarının en az %99,9 oranında başarıyla yanıt işleyeceğini ve vereceğini taahhüt ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

PostgreSQL için Azure Veritabanı

Müşterilerin zamanın en az %99,99'unda PostgreSQL Sunucusu için Microsoft Azure Veri Tabanları ile bizim İnternet ağ geçidimiz arasında bağlantıya sahip olacaklarını garanti ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Power BI Embedded

API çağrıları yürütecek ve raporları katıştıracak kullanıcılar için en az %99,9 oranında Power BI Embedded kullanılabilirliği taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

SAP HANA on Azure Large Instances

 • Yüksek Kullanılabilirlik Çifti'nde yapılandırılmış Azure üzerindeki SAP HANA için, zamanın en az %99,99'unda en az bir kademede bağlantıya sahip olacağınızı garanti ederiz.
 • Tüm Tek Kademeli'ler için, zamanın en az %99,9'unda bağlantıya sahip olacağınızı garanti ederiz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Scheduler

Tüm zamanlanmış işlerin planlanan yürütme sürelerinden sonra 30 dakika içinde başlama oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Search

Azure Arama Hizmeti Örneğinin iki veya daha fazla çoğaltmayla yapılandırılması durumunda dizin sorgu isteklerinin ve Azure Arama Hizmeti Örneğinin üç veya daha fazla çoğaltmayla yapılandırılması durumunda dizin güncelleştirme isteklerinin kullanılabilirlik oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz. Free tier için hiçbir hizmet seviyesi anlaşması sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Güvenlik Merkezi

Azure Güvenlik Merkezi'nin Standart katmanı için bir Korumalı Düğümün Güvenlik İzlemesi bilgilerinin kullanılabilirliğinin %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz. Azure Güvenlik Merkezi'ne ait Ücretsiz katman için hiçbir hizmet seviyesi anlaşması sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Service Bus

 • Hizmet Veri Yolu Geçişleri için, doğru şekilde yapılandırılmış uygulamaların dağıtılmış bir Geçişle bağlantı oluşturabilme oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Hizmet Veri Yolu Kuyrukları ve Konuları için, doğru şekilde yapılandırılmış uygulamaların dağıtılmış bir Kuyrukta veya Konuda ileti gönderebilme veya alabilme ya da başka işlemler gerçekleştirebilme oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Hizmet Veri Yolu Basic ve Standard Bildirim Hub'ı tier'ları için, doğru şekilde yapılandırılmış uygulamaların Bildirim Hub'ıyla ilgili olarak bildirim gönderebilme veya kayıt yönetimi gerçekleştirebilme oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Etkinlik Hub'ları Basic ve Standard tier'lar için, doğru şekilde yapılandırılmış uygulamaların Etkinlik Hub'ında ileti gönderebilme veya alabilme ya da başka işlemler gerçekleştirebilme oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Service Fabric

Service Fabric ücretsiz bir hizmettir. Bu nedenle, finansal olarak desteklenen bir Hizmet Seviyesi Anlaşmasına sahip değildir. Service Fabric kümesinin kullanılabilirliği, kullanılan temel sanal makinelerin ve depolama kaynaklarının hizmet seviyesi anlaşmasına bağlıdır. Daha fazla ayrıntı için, lütfen Sanal Makine SLA'sına ve Depolama SLA'sına bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure SignalR Service

SignalR Hizmetinin kullanılabilir olma oranının en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Site Recovery

 • Tesisten Tesise Yük Devretme için yapılandırılan her Korunan Örnek için, Tesis Kurtarma hizmeti kullanılabilirliğinin en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz. Kullanılabilirlik, aylık faturalama döngüsüne göre hesaplanır.
 • Tesisten Azure'a planlı ve plansız Yük Devretme için yapılandırılan her Korunan Örnek için, iki saatlik Kurtarma Süresi Hedefi taahhüt ediyoruz.
 • Azure’dan Azure'a Yük Devretme için yapılandırılan her Korunan Örnek için, iki saatlik Kurtarma Süresi Hedefi taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure SQL Veritabanı

Basic, Standard ve Premium Tier'lar

Müşterilerin tek veya esnek Basic, Standard ya da Premium Microsoft Azure SQL Veritabanı ile internet ağ geçidimiz arasında bağlantıya sahip olma oranlarının zamanın en az %99,99 olmasını taahhüt ediyoruz.

Web ve Business Katmanları (kullanımdan kaldırıldı)

Müşterilerin Web veya İş Microsoft Azure SQL Veritabanı ile İnternet ağ geçidimiz arasında bağlantıya sahip olma oranlarının zamanın en az %99,9'u olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

SQL Veri Ambarı

Bir SQL Veri Ambarı veritabanında istemci işlemlerini başarıyla gerçekleştirme süremizin en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

SQL Server Esnetme Veritabanı

Müşterilerin kendi SQL Server Esnetme Veritabanları ile internet ağ geçidimiz arasında bağlantıya sahip olma oranlarının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Depolama

 • Birincil bölgeden veri okumaya yönelik başarısız girişimlerin ikincil bölgede yeniden denenmesi kaydıyla Okuma Erişimli Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (RA-GRS) Hesaplarından veri okumak için istekleri başarıyla işleme oranımızın en az %99,99 (Cool Access Kademesi için %99,9) olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Yerel Olarak Yedekli Depolama (LRS), Bölgesel Olarak Yedekli Depolama (ZRS) ve Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (GRS) Hesaplarından veri okumak için istekleri başarıyla işleme oranımızın en az %99,9 (Cool Access Kademesi için %99) olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Yerel Olarak Yedekli Depolama (LRS), Bölgesel Olarak Yedekli Depolama (ZRS) ve Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (GRS) Hesaplarına ve Okuma Erişimli Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (RA-GRS) Hesaplarına veri yazmak için istekleri başarıyla işleme oranımızın en az %99,9 (Cool Access Kademesi için %99) olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

StorSimple

 • Azure StorSimple hizmetinin Yedekleme, Bulut Katmanı Oluşturma ve Geri Yükleme işlevlerinin en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.
 • Azure StoreSimple Data Manager’a yönelik isteklerin en az %99,9’unun başarıyla işleneceğini garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Stream Analytics

 • Akış Analizi API'lerinin kullanılabilirlik oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Dağıtılan Akış Analizi işlerinin verileri işleme veya verileri işlemek üzere kullanılabilir olma oranının %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Zaman Serisi İçgörüleri

Zaman Serisi Öngörüleri veri düzlemi API'sına ilişkin istekleri işleme oranının %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Traffic Manager

DNS sorgularının Azure Trafik Yöneticisi adlı sunucu kümelerimizin en az birinden geçerli bir yanıt alma oranının %99,99 olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Sanal Makine Ölçek Kümeleri

Virtual Machine Scale Sets ücretsiz bir hizmettir. Bu nedenle, finansal olarak desteklenen bir Hizmet Seviyesi Anlaşmasına sahip değildir. Buna rağmen, Virtual Machine Scale Sets hizmetinin en az 2 Hata Etki Alanında Sanal Makineler içermesi durumunda, temel Sanal Makineler SLA'sının kullanılabilirliği geçerli olur. Daha fazla ayrıntı için, Sanal Makineler SLA'sına bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Sanal WAN

Azure Sanal WAN, Azure vasıtası ile daldan dala otomatik ve optimize edilmiş bağlanabilirlik sağlayan bir ağ kurma hizmetidir. Sanal WAN, müşterilerin, dalları birbirine ve Azure’a bağlayarak güvenlik duvarları ve Azure ağı ve güvenlik hizmetleri gibi sanal aletler ile ağ ve güvenlik ihtiyaçlarını merkezileştirmesini sağlar.

Azure Sanal WAN için %99,95 kullanılabilirlik garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Visual Studio App Center

 • Visual Studio App Center Yapı Hizmetini kullanarak yapı işlemleri yürütülmesine yönelik kullanılabilirliğin en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Visual Studio App Center Test Hizmetini kullanarak test işlemleri yürütülmesine yönelik kullanılabilirliğin en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
 • Visual Studio App Center Anında Bildirim Hizmetini kullanarak anında bildirim işlemleri yürütülmesine yönelik kullanılabilirliğin en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

VPN Gateway

VPN'e yönelik her bir Temel Ağ Geçidi veya ExpressRoute'a yönelik Temel Ağ Geçidi için kullanılabilirlik oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

VPN için her bir Standart, Yüksek Performanslı, VpnGw1, VpnGw2, VpnGw3 Ağ Geçidi'nin %99,95 oranında kullanılabilir olacağını taahhüt ediyoruz.

ExpressRoute için her bir Standart, Yüksek Performanslı, Ultra Performanslı Ağ Geçidi'nin %99,95 oranında kullanılabilir olacağını taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Information Protection

Son kullanıcıların IRM belgelerini ve e-postalarını %99,9 oranında oluşturabileceğini ve kullanabileceğini taahhüt ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Windows 10 IoT Core Services

 • Device Update Center için, zamanın en az % 99,9’unda, Müşteri için Device Update Center’da oturum açmak ve Hizmet’te aygıt modelleri oluşturmak, paketler oluşturmak, paketleri yayımlamak ve cihazlar için uçuş güncelleştirmelerinin mümkün olacağına söz veriyoruz.
 • LTSC erişimi için, kullanıcıların Device Update Center’da oturum açmak için en az % 99,9 olacağına ve hizmetin LTSC Windows 10 IoT Çekirdek sürümleri için güncelleştirmelere erişim sağlayacağına söz veriyoruz.
 • Aygıt Sağlık Kanıtlama bir istemci tarafı teknolojisidir; Bu nedenle, bir çevrimiçi hizmetler SLA’sı yoktur.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Ayrılmış HSM

Azure Dedicated HSM is a free service, therefore, it does not have a financially backed SLA.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Microsoft, yukarıda listelenen hizmet seviyesi anlaşmalarında yapılan önemli olumsuz değişiklikler için en az 90 gün önceden bildirim sağlayacaktır.

Tüm Azure hizmetleri için kullanılabilirlik, aylık faturalama döngüsüne göre hesaplanır. Microsoft Azure Hizmetlerinin çoğu için geçerli olan hizmet seviyesi anlaşmasını indirmek için burayı tıklatın. Active Directory hizmet seviyesi anlaşması burada yer almaktadır.