Azure hizmetleri için SLA özeti

Son güncelleştirme: Mart 2018

Azure Active Directory

Azure Active Directory Temel ve Premium hizmetleri için aylık %99,9 oranında kullanılabilirliği garanti ediyoruz. Hizmetler aşağıdaki senaryolarda kullanılabilir kabul edilir:

 • Kullanıcılar hizmete oturum açabilir, Erişim Paneli'ne oturum açabilir, Erişim Paneli'ndeki uygulamalara erişebilir ve parolaları sıfırlayabilir.
 • BT yöneticileri dizinde giriş oluşturabilir, okuyabilir, yazabilir ve silebilir veya kullanıcıların dizindeki uygulamalara erişimini sağlayabilir veya kaldırabilir.

Ücretsiz Azure Active Directory katmanı için SLA sağlanmaz.

Active Directory SLA İndirin

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Active Directory B2C

Azure Active Directory B2C hizmeti için %99,9 oranında kullanılabilirliği garanti ediyoruz. Hizmetin aşağıdaki senaryolarda kullanılabilir olacağı kabul edilir:

 • Hizmet, kullanıcı kaydı, oturum açma, profil düzenleme, parola sıfırlama ve çok faktörlü kimlik doğrulama isteklerini işleyebiliyor.
 • Geliştiriciler dizinde girdi oluşturabiliyor, okuyabiliyor, yazabiliyor ve silebiliyor.

Azure Active Directory B2C’nin Ücretsiz katmanı için SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Active Directory Domain Services

Yönetilen Etki Alanına ait kullanıcı hesaplarının kimliğinin doğrulanması, kök DSE’ye LDAP bağlaması veya kayıtlarda DNS araması için Azure Active Directory Domain Services’dan gelen isteklerin en az %99,9’unun başarıyla tamamlanacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Advisor

Danışman ücretsiz bir hizmet olduğundan, mali olarak desteklenen bir SLA’sı yoktur.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Analysis Services

Azure Analysis Services sunucusunda yürütülen İstemci İşlemlerinin %99,9 oranında başarılı olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

API Management

 • Standart katmanda çalışan API Yönetim Hizmeti örneklerinin işlem yürütme isteklerine en az %99,9'luk bir oranla yanıt vereceğini garanti ediyoruz.
 • Premium katmanda çalışan, iki veya daha fazla bölgede dağıtılan API Yönetimi Hizmeti örneklerinin, işlem yürütme isteklerine en az %99,95'lik bir oranla yanıt vereceğini garanti ediyoruz.

API Yönetim Hizmeti'nin Geliştirici katmanı için SLA sağlanmamıştır.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

App Service

Bir müşteri aboneliğinde çalışan Uygulamaların %99,95 oranında kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz. Ücretsiz veya Paylaşılan katmanlar kapsamındaki Uygulamalar için SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Application Gateway

İki veya daha fazla orta büyüklükte ya da daha büyük örnek içeren tüm Application Gateway Bulut Hizmetleri için en az %99,95 oranında kullanılabilirliği garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Application Insights

Application Insights Hizmeti veri gecikme süresinin, kullanım süresinin %99,9’unda iki saati aşmayacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Otomasyon

Runbook işlerinin en az %99,9'unun planlanan başlangıç sürelerinden sonraki 30 dakika içinde başlatılacağını garanti ediyoruz.

Azure Automation DSC aracı hizmetinin aylık %99,9 oranında kullanılabilirliğini garanti ediyoruz.

Azure Otomasyonu Ücretsiz katmanı için SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Otomasyon ve Denetim

Otomasyon ve Denetim için kullanılabilirlik, temel alınan Log Analytics çalışma alanının SLA’sına ve kullanılan Otomasyon hesabı kaynaklarına bağlıdır. Daha fazla ayrıntı için bkz. Log Analytics SLA ve Otomasyon SLA.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Backup

Azure Yedekleme hizmetindeki yedekleme ve geri yükleme işlevselliğinin en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağına garanti veriyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

BizTalk Services

Müşterilerin Temel, Standart ve Premium katmanlarında BizTalk Hizmet Ortamları ile İnternet ağ geçidimiz arasında en az %99,9'luk bir oranla bağlantı kurabileceğini garanti ediyoruz. BizTalk Hizmetleri Geliştirici katmanı için SLA sunmuyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Robot Hizmeti

Azure Bot Hizmeti Premium Kanallar’ın Premium Kanallar API Uç Noktasına yapılan REST API çağrılarını %99,9 oranında başarılı olarak alacağını ve yanıtlayacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Önbellek

Müşterilerin, Cache uç noktaları ve Internet ağ geçidimiz arasında en az %99,9 düzeyinde bağlantıya sahip olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Bilişsel Hizmetler

Standart katmanda çalışan Bilişsel Hizmetler’in, çalışma süresinin en az %99,9’unda kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz. Ücretsiz katmanı için SLA sağlanmamıştır.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Content Delivery Network

En az %99,9 düzeyinde CDN'nin istemci taleplerine yanıt vereceğini ve talep edilen içeriği hatasız teslim edeceğini garanti ediyoruz. İçeriğinizi izlemek için seçtiğiniz tüm ticari olarak makul bağımsız ölçüm sisteminden gelen verileri inceleyeceğiz ve kabul edeceğiz. Ölçüm sisteminin genel olarak bulunan standart aracılar listesinden bir aracılar kümesi seçmeli ve dünyanın dört bir yanındaki metropolit bölgelerde (Çin Halk Cumhuriyeti hariç) en az beş farklı coğrafi konum belirlemelisiniz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Bulut Hizmetleri ve Sanal Makineler

 • Cloud Services için, iki veya daha fazla rol örneğini farklı hata ve yükseltme etki alanlarında dağıttığınız durumlarda en az bir rol örneğinin bağlantısının en az %99,95 düzeyinde olacağını garanti ediyoruz.
 • Aynı Kullanılabilirlik Kümesi’nde dağıtılan iki veya daha fazla örneğe sahip tüm Sanal Makinelerde en az bir örneğe Sanal Makine Bağlantısı için en az %99,95 çalışma süresi garanti ediyoruz.
 • Tüm disklerde, premium depolama kullanan Tek Örnekli Sanal Makinelerin tamamı için Sanal Makine Bağlantılarının en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Container Kayıt Defteri

Azure Container Kayıt Defteri ücretsiz bir hizmet olduğundan, mali olarak desteklenen bir SLA’sı yoktur. Ancak, yararlanılan depolama işlemlerinin kullanılabilirliği için Depolama SLA’sı uygulanır. Daha fazla bilgi için bkz. Depolama SLA’sı.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB, şemadan bağımsız veriler üzerinde sorgu ve işlemler gerçekleştirme, öngörülebilir ve güvenilir bir performans ve hızlı geliştirme olanakları sunan, tümüyle yönetilen bir NoSQL belge veritabanı hizmetidir. Hizmet; kullanılabilirlik, aktarım hızı, düşük gecikme süresi ve tutarlılık için %99,99 oranında garanti sunar.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Veri Kataloğu

 • Veri Kataloğu Yöneticilerinin kullanıcı ekleme ve/veya kaldırma işlemlerini tamamlaması için Azure Veri Kataloğu Standart Sürümü’nde en az %99,9 kullanılabilirlik garantisi veriyoruz.
 • Veri Kataloğu kullanıcılarının girişleri kaydetmek, aramak ve silmek üzere Veri Kataloğu hizmetine yapılan API çağrılarını yürütmesi için Azure Veri Kataloğu Standart Sürümü’nde en az %99,9 kullanılabilirlik garantisi veriyoruz.

Azure Veri Kataloğu’nun Ücretsiz katmanı için SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Data Lake Analytics

Data Lake Analytics için en az %99,9 oranında kullanılabilirliği garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Data Lake Store

Data Lake Store için en az %99,9 oranında kullanılabilirliği garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure DDoS Koruması

DDoS Koruması Hizmeti için en az %99,99 oranında kullanılabilirliği garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs ücretsiz bir hizmettir, bu nedenle mali olarak desteklenen bir SLA’sı yoktur. Laboratuvarınızın kullanılabilirliği, kullanılan temel sanal makinelerin, depolama kaynaklarının ve anahtar kasası kaynaklarının SLA’larına bağlıdır. Daha fazla ayrıntı için lütfen Sanal Makine SLA’sına, Depolama SLA’sına ve Key Vault SLA’sına bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure DNS

Geçerli DNS isteklerinin en az %99,99’unun, en az bir Azure DNS ad sunucusundan yanıt alacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Event Grid

Müşterilerin Event Grid’de %99,99 oranında mesaj yayımlayabileceğini garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Event Hubs

Event Hubs Temel ve Standart katmanları için, doğru bir şekilde yapılandırılmış uygulamaların Olay Hub’ında ileti gönderme, alma veya diğer yönetim işlemlerini gerçekleştirebileceğini %99,9 oranında garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

ExpressRoute

ExpressRoute adanmış devresinin en az %99,95’inin kullanımınıza hazır olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

İşlevler

App Service Planlarında çalıştırılan İşlev Uygulamaları için, ilişkili İşlev işlemlerinin %99,95 oranında kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.

Tüketim Planları altında çalıştırılan İşlev Uygulamaları için SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

HockeyApp

HockeyApp Hizmeti için en az %99,9 oranında kullanılabilirlik garantisi veriyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

HDInsight

HDInsight ürünümüzde, dağıttığınız tüm HDInsight Kümelerinin, aylık toplam fatura döngüsü süresinin en az %99,9'unda harici bağlantıya sahip olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Öngörü ve Analiz

Insight and Analytics için kullanılabilirlik, temel alınan Log Analytics çalışma alanının SLA’sına ve kullanılan Otomasyon hesabı kaynaklarına bağlıdır. Daha fazla ayrıntı için bkz. Log Analytics SLA ve Otomasyon SLA.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

IoT Hub

 • IoT Hub’ı için, dağıtılan tüm IoT hub’larının %99,9’unun kayıtlı cihazlara ileti gönderip kayıtlı cihazlardan ileti alabileceğini ve Hizmetlerin, IoT hub’larında operasyonlar oluşturma, okuma, güncelleştirme ve silme işlemlerini gerçekleştirebileceğini taahhüt ediyoruz.
 • IOT Hub Cihaz Sağlama Hizmeti için dağıtılan sağlama hizmetlerinin en az %99,9 oranında cihazlardan sağlama isteklerini alabileceğini ve bir IoT hub’a kaydedebileceğini taahhüt ediyoruz.
 • IoT Hub’ı Ücretsiz Katmanı için SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Key Vault

Anahtar kasası işlemlerinin en az %99,9'unun 5 saniye içinde işleme alacağımızı garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Log Analytics

Operations Management Suite Log Analytics Hizmeti tarafından dizin oluşturma için sıraya alınmasını izleyen altı saat içinde günlük verilerinin en az %99,9’unun dizininin oluşturulacağını garanti ediyoruz.

Operations Management Suite Log Analytics hizmetinin Ücretsiz katmanı için SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Load Balancer

Azure Standart Load Balancer kullanan ve iki veya daha fazla Sağlıklı Sanal Makine Örneğine hizmet sunan bir Yük Dengeli Uç Noktası’nın %99.99 olasılıkla kullanılabilir olacağını garanti ederiz.

Temel Load Balancer, bu SLA’ya dahil değildir.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Logic Apps

Bir müşteri aboneliğinde çalışan Mantıksal Uygulamaların %99,9 oranında kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Machine Learning Studio

 • İstek Yanıt Hizmeti (RRS) için API işlemlerinde %99,95 düzeyinde kullanılabilirlik garanti ediyoruz.
 • Toplu İşlem Yürütme Hizmeti (BES) ve yönetim API'ları için API işlemlerinde %99,9 kullanılabilirlik garanti ediyoruz.

Machine Learning Ücretsiz katmanı için SLA sağlanmamıştır.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Yönetilen Uygulamalar

Azure Yönetilen Uygulamalar’ın kendisi için finansal destekli bir SLA sunulmaz. Temel altyapı ve yazılım hizmetleri kendi SLA’larına tabidir.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Managed Disks (Yönetilen Diskler)

Yönetilen Diskler hizmetinin kendisi, finansal destekli bir SLA’ya sahip değildir. Yönetilen Diskler hizmetinin kullanılabilirliği, temelinde kullanılan depolamanın ve bağlı olduğu sanal makinenin SLA’sına bağlıdır. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen Sanal Makineler ve Depolama SLA’sına bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Media Services

 • Media Services Encoding için REST API işlemlerinin %99,9 düzeyinde olacağını garanti ediyoruz.
 • En az bir Akış Birimi satın alındığında var olan ortam içeriği için Akış, %99,9 düzeyinde erişilebilirlik başarısıyla sunulur.
 • Canlı Kanallar için, çalışan Kanalların dış bağlantısının en az %99,9 düzeyinde olacağını garanti ediyoruz.
 • Content Protection için anahtar isteklerinin %99,9 düzeyinde karşılanacağını garanti ediyoruz.
 • Dizinleyici için, Encoding’e Ayrılmış Birim ile işlenen Dizinleyici Görevlerini %99,9 oranında başarıyla hizmete sunarız.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Mobile Services

Bir müşteri aboneliğinde Standart ve Premium katmanlarda çalışan sağlanmış tüm Azure Mobil Hizmetleri'ne yapılan REST API çağrılarının kullanılabilirlik oranının %99,9 olacağını garanti ediyoruz. Ücretsiz Mobil Hizmetler katmanı için SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure İzleyici

Azure İzleyici ücretsiz bir hizmet olduğundan, mali olarak desteklenen bir SLA’sı yoktur.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Multi-Factor Authentication

Azure Multi-Factor Authentication için %99,9 kullanılabilirlik garanti ederiz. Müşteri aboneliğinde dağıtılmış Multi-Factor Authentication sağlayıcısı için kimlik doğrulama istekleri alınamadığında veya işlenemediğinde hizmet kullanılamaz olarak kabul edilir.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

MySQL için Azure Veritabanı

Müşterilerin MySQL Sunucusu için Microsoft Azure Veritabanı ile İnternet ağ geçidimiz arasında en az %99,99 düzeyinde bağlantıya sahip olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Ağ İzleyicisi

Ağ Tanılama Araçları’nın %99,9 oranında başarılı olarak yürütüleceğini ve bir yanıt döndüreceğini garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

PostgreSQL için Azure Veritabanı

Müşterilerin PostgreSQL Sunucusu için Microsoft Azure Veritabanı ile İnternet ağ geçidimiz arasında en az %99,99 düzeyinde bağlantıya sahip olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Power BI Embedded

Kullanıcıların API çağrılarını yürütmesi ve rapor eklemesi için Power BI Embedded’in en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Koruma ve Kurtarma

Koruma ve Kurtarma için kullanılabilirlik, temel alınan Backup SLA’sına ve kullanılan Site Recovery hesabı kaynaklarına bağlıdır. Daha fazla ayrıntı bkz. Backup SLA ve Site Recovery SLA.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure’da SAP HANA Büyük Örnekler

 • Yüksek Kullanılabilirlik Çiftinde yapılandırılan Azure’da SAP HANA için, en az bir örneğe yönelik bağlantının en az %99,99 düzeyinde olacağını garanti ediyoruz.
 • Her bir Tek Örneğe yönelik bağlantının en az %99,99 düzeyinde olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Scheduler

Zamanlanan tüm işlerin en az %99,9'unun planlanan yürütme zamanlarında 30 dakika içinde başlayacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Search

Azure Arama Hizmeti Örneği’nin iki veya daha fazla çoğaltma ile yapılandırıldığı durumlarda dizin sorgu istekleri için ve Azure Arama Hizmeti Örneği’nin üç veya daha fazla çoğaltma ile yapılandırıldığı durumlarda dizin güncelleştirme istekleri için en az %99,9 oranında kullanılabilirliği garanti ediyoruz. Ücretsiz katmanı için SLA sağlanmamıştır.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Güvenlik Merkezi

Azure Güvenlik Merkezi’nin Standart katmanında, bir Korumalı Düğüm için Güvenlik İzleme bilgilerinin %99,9 oranında kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz. Azure Güvenlik Merkezi’nin Ücretsiz katmanı için SLA sağlanmaz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Güvenlik ve Uyumluluk

Güvenlik ve Uyumluluk için kullanılabilirlik, temel alınan Log Analytics çalışma alanının SLA’sına ve kullanılan Otomasyon hesabı kaynaklarına bağlıdır. Daha fazla ayrıntı için bkz. Log Analytics SLA ve Otomasyon SLA.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Service Bus

 • Service Bus Geçişleri için %99,9'luk bir oranla, düzgün bir şekilde yapılandırılmış uygulamaların dağıtılan Geçiş ile bağlantı oluşturacağını garanti ediyoruz.
 • Hizmet Veri Yolu Kuyrukları ve Konular için %99,9'luk bir oranla, düzgün bir şekilde yapılandırılmış uygulamaların dağıtılan bir Kuyruk veya Konuda ileti alıp gönderebileceğini veya başka işlemler gerçekleştirebileceğini garanti ediyoruz.
 • Hizmet Veri Yolu Temel ve Standart Notification Hub katmanları için en az %99,9 bir oranla, düzgün bir şekilde yapılandırılmış uygulamaların bir Notification Hub'ı ile ilişkili bildirimler gönderebileceğini ya da kayıt yönetim işlemleri gerçekleştirebileceğini garanti ediyoruz.
 • Event Hubs Temel ve Standart katmanları için, doğru bir şekilde yapılandırılmış uygulamaların Olay Hub’ında ileti gönderme, alma veya diğer yönetim işlemlerini gerçekleştirebileceğini %99,9 oranında garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Service Fabric

Service Fabric ücretsiz bir hizmettir, bu nedenle mali olarak desteklenen bir SLA’sı yoktur. Service Fabric kümenizin kullanılabilirliği, kullanılan temel sanal makinelerin ve depolama kaynaklarının SLA’sına bağlıdır. Daha fazla ayrıntı için lütfen Sanal Makineler SLA’sına ve Depolama SLA’sına bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Site Kurtarma

 • Şirketten Şirkete İş Yükleme için yapılandırılmış her Korunan Örnek için Site Kurtarma hizmetinin en az %99,9 düzeyinde kullanılabilir olacağının garantisini veriyoruz. Kullanılabilirlik, bir aylık fatura döngüsü üzerinden hesaplanır.
 • Şirket içinden Azure’a planlı veya plansız Yük Devretme amacıyla yapılandırılan her Korumalı Örnek için iki saat Kurtarma Süresi Hedefi garantisi veriyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure SQL Veritabanı

Temel, Standart ve Premium Katmanları

Müşterilerin, tek ya da esnek Temel, Standart veya Premium Microsoft Azure SQL Veritabanı ile İnternet ağ geçidimiz arasında en az %99,99 düzeyinde bağlantıya sahip olacağını garanti ediyoruz.

Web ve Business Katmanları (devre dışı bırakıldı)

Müşterilerin Web veya Business Microsoft Azure SQL Veritabanı ile İnternet ağ geçidimiz arasında en az %99,9 düzeyinde bağlantıya sahip olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

SQL Veri Ambarı

SQL Veri Ambarı’nda yürütülen istemci işlemlerinin %99,9 oranında başarılı olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

SQL Server Esnetme Veritabanı

Müşterilerin SQL Server Esnetme Veritabanları ile İnternet ağ geçidimiz arasındaki bağlantının en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Depolama

 • Birincil bölgede gerçekleşen veri okuma denemelerinin başarısız olması durumunda yeniden deneme işleminin ikincil bölgede yapılması şartıyla, Okuma Erişimli Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (RA-GRS) Hesaplarından veri okuma isteklerinin en az %99,99’unu (Seyrek Erişimli Katman için %99,9) başarıyla işleyeceğimizi garanti ediyoruz.
 • Yerel Olarak Yedekli Depolama (LRS), Bölgesel Olarak Yedekli Depolama (ZRS) ve Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (GRS) Hesaplarından veri okuma isteklerinin en az %99,9’unu (Seyrek Erişimli Katman için %99) başarıyla işleyeceğimizi garanti ediyoruz.
 • Yerel Olarak Yedekli Depolama (LRS), Bölgesel Olarak Yedekli Depolama (ZRS) ve Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (GRS) Hesapları ile Okuma Erişimli Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (RA-GRS) Hesaplarına veri yazma isteklerinin en az %99,9’unu (Seyrek Erişimli Katman için %99) başarıyla işleyeceğimizi garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

StorSimple

 • Azure StorSimple hizmetindeki Yedekleme, Bulut Katmanı ve Geri Yükleme işlevselliğinin en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağına garanti veriyoruz.
 • Azure StorSimple Veri Yöneticisine yönelik işlem taleplerini en az %99,9 oranında karşılayacağımızı garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Stream Analytics

 • Stream Analytics API'si için en az %99,9 oranında kullanılabilirlik garantisi veriyoruz.
 • Dağıtılan Stream Analytics işlerinin %99,9'unun veri işleyeceğini veya veri işlemeye uygun olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Zaman Serisi Öngörüleri

Time Series Insights veri düzlemi API’sine yönelik işlem taleplerini en az %99,9 oranında karşılayacağımızı garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Traffic Manager

DNS sorgularının Azure Traffic Manager ad sunucusu kümelerimizin en az birinden %99,99'luk bir oranla geçerli bir yanıt alacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Sanal Makine Ölçek Kümeleri

Ücretsiz bir hizmet olduğundan, Sanal Makine Ölçek Kümeleri için mali olarak desteklenen bir SLA yoktur. Ancak, Sanal Makine Ölçek Kümeleri’nin iki veya daha fazla Hata Etki Alanı’nda yer alan Sanal Makineler içermesi durumunda, temel alınan Sanal Makineler SLA’sında belirtilen kullanılabilirlik geçerli olur. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için Sanal Makineler SLA’sına bakın.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Visual Studio Team Services

 • Visual Studio Team Services’ı ücretli olarak kullanan ve Visual Studio Team Services’ın Kullanıcı Tabanlı ücretli eklentilerini kullanan kullanıcıların ilişkili Visual Studio Team Services hesabına erişmesi için Visual Studio Team Services’ın en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.
 • Ücretli Visual Studio Team Services Derleme Hizmeti kullanılarak gerçekleştirilen derleme işlemlerinin en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.
 • Ücretli Visual Studio Team Services Yük Testi Hizmeti kullanılarak gerçekleştirilen yük testi işlemlerinin en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.
 • Ücretli Visual Studio Team Services Derleme ve Dağıtım Hizmeti kullanılarak gerçekleştirilen oluşturma ve dağıtma işlemlerinin en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.
 • Visual Studio Team Services’ın ücretli olarak sunulan Kod Arama Hizmeti kullanılarak gerçekleştirilen kod arama işlemlerinin yürütülmesi için en az %99,9 oranında kullanılabilirliği garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Visual Studio App Center

 • Visual Studio App Center Derleme Hizmeti kullanılarak gerçekleştirilen derleme işlemlerinin en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.
 • Visual Studio App Center Test Hizmeti kullanılarak gerçekleştirilen test işlemlerinin en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.
 • Visual Studio App Center Anında İletme Bildirimi Hizmeti kullanılarak gerçekleştirilen anında iletme bildirimi işlemlerinin en az %99,9 oranında kullanılabilir olacağını garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

VPN Gateway

VPN için Temel Ağ Geçidi veya ExpressRoute için Temel Ağ Geçidi’ne yönelik olarak %99,9 kullanılabilirlik garantisi veriyoruz.

VPN için Standart, Yüksek Performanslı, VpnGw1, VpnGw2, VpnGw3 Ağ Geçidi’nin her birine yönelik olarak %99,95 oranında kullanılabilirlik garantisi veriyoruz.

ExpressRoute için Standart, Yüksek Performanslı, Ultra Yüksek Performanslı Ağ Geçidi’nin her birine yönelik olarak %99,95 kullanılabilirlik garantisi veriyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Azure Information Protection

Son kullanıcıların IRM belgelerini ve e-postalarını %99,9 oranında oluşturup kullanabileceğini garanti ediyoruz.

Tüm ayrıntıları görüntüleyin

Microsoft, yukarıda listelenen SLA'ların herhangi birinde meydana gelen olumsuz önemli değişiklikler için en az 90 gün önceden bildirim gönderecektir.

Tüm Azure hizmetlerinin kullanılabilirliği aylık fatura döngüsü üzerinden hesaplanır. Birçok Microsoft Azure Hizmeti için SLA'yı indirmek için buraya tıklayın. Active Directory için SLA burada bulunabilir.