Azure Stream Analytics için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Son güncelleştirme: Mayıs 2015

  • Akış Analizi API'lerinin kullanılabilirlik oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
  • Dağıtılan Akış Analizi işlerinin verileri işleme veya verileri işlemek üzere kullanılabilir olma oranının %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.