Azure Search için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Son güncelleştirme: Mayıs 2015

Azure Arama Hizmeti Örneğinin iki veya daha fazla çoğaltmayla yapılandırılması durumunda dizin sorgu isteklerinin ve Azure Arama Hizmeti Örneğinin üç veya daha fazla çoğaltmayla yapılandırılması durumunda dizin güncelleştirme isteklerinin kullanılabilirlik oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz. Free tier için hiçbir hizmet düzeyi anlaşması sağlanmaz.