Media Services için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Son güncelleme: Eylül 2018

  • Medya Hizmetleri Kodlaması için, %99,9 REST API işlem kullanılabilirliği taahhüt ediyoruz.
  • Akış için, en az bir Akış Birimi satın alındığında mevcut medya içeriği için %99,9'luk kullanılabilirlik garantisiyle istekler için başarılı bir şekilde hizmet sağlayacağız.
  • Canlı Kanallar için, çalışan Kanalların harici bağlantı oranının en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.
  • İçerik Koruma için, anahtar istekleri başarıyla gerçekleştirme oranımızın en az %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.
  • Video Dizin Oluşturucu için, %99,9 REST API işlem kullanılabilirliğini taahhüt ediyoruz.
  • Medya Dizin Oluşturucu için, bir Ayrılmış Medya Birimiyle işleme alınan Dizin Oluşturucu Görevi isteklerinden konuşma içeriğini başarılı bir şekilde alma oranımızın %99,9 olacağını taahhüt ediyoruz.

Sürüm Geçmişi

1.2 Son güncelleme: Eylül 2018
Sürüm notları: Video Dizin Oluşturucu hizmeti SLA’sının eklenmesi

1.1 Son güncelleme: Temmuz 2018
Sürüm notları: ‘Ayrılmış Kodlama Birimi’ ‘Ayrılmış Medya Birimi’ haline değiştirildi ve Dizin Oluşturucu Görevi tanımına açıklık eklendi.

1.0 Son güncelleştirme: Mayıs 2015