Azure Databricks için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Son Güncelleştirme: Mart 2018

Azure Databricks'in belirtilen zamanın %99,95'inde kullanılabilir olacağını garanti ederiz.