Azure Data Lake Storage Gen1 için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Son güncelleştirme: Ekim 2016

Data Lake Store'un kullanılabilir olma oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.