Data Lake Analytics için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Son güncelleştirme: Ekim 2016

Data Lake Analytics'in kullanılabilir olma oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.