Veri Kataloğu için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Son güncelleştirme: Mart 2016

  • Veri Kataloğu Yöneticilerinin kullanıcı ekleme ve/veya çıkarma işlemini tamamlamaları için Veri Kataloğu Standart Sürümünün kullanılabilirlik oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.
  • Veri Kataloğu kullanıcılarının girişleri kaydetmek, araştırmak ve silmek amacıyla Veri Kataloğuna API çağrıları yürütmeleri için Veri Kataloğu Standart Sürümünün kullanılabilirlik oranının en az %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.

Azure Veri Kataloğuna ait Ücretsiz Sürüm için hiçbir hizmet düzeyi anlaşması sağlanmaz