Ana içeriğe atla

Bu, bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasının tarihi geçmiş bir sürümüdür. Bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasının güncel sürümünü görüntülemek için burayı tıklayın.

Azure Cosmos DB için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Son güncelleme: Mayıs 2021

Azure Cosmos DB Microsoft'un her ölçekte açık API'ler içeren hızlı NoSQL veritabanıdır. Verilerinizi nerede olursanız olun şeffaf olarak ölçeklendirip çoğaltarak herhangi bir Azure bölgesine eksiksiz global dağıtım sunar. Bu hizmet; beş Tutarlılık Düzeyinden herhangi biriyle yapılandırılmış tek bir Azure bölgesini kapsayan Azure Cosmos DB Veritabanı Hesapları, ya da dört rahat Tutarlılık Düzeyinden herhangi biriyle yapılandırılmış, birden fazla Azure bölgesini kapsayan Veritabanı Hesapları için çıktı, tutarlılık, kullanılabilirlik ve gecikme sürelerini içeren kapsamlı % 99,99 Hizmet Seviyesi Sözleşmesi sunmaktadır. Azure Cosmos DB çoklu Azure bölgelerinin bir Veri Tabanı Hesabı için yazılabilir uç noktaları olarak yapılandırılmasına izin verir. Bu yapılandırmada, Azure Cosmos DB hem okuma hem de yazmaya uygunluk için %99,999 SLA sunar.

Microsoft Çevrimiçi Hizmetler Hizmet Düzeyi Anlaşması (bu “Hizmet Düzeyi Anlaşması”), Microsoft toplu lisanslama anlaşmanızın (“Anlaşma”) bir parçasıdır. Bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında kullanılan ancak tanımlanmayan, büyük harfle yazılmış terimler Anlaşmada kendilerine verilen anlamları ifade edecektir. Bu Hizmet Düzeyi Anlaşması, burada listelenen Microsoft Çevrimiçi Hizmetler (“Hizmet” veya “Hizmetler”) için geçerlidir ancak Hizmetlerle birlikte veya Hizmetlerle bağlantılı olarak ayrıca markalanan hizmetler için veya herhangi bir Hizmetin parçası olan şirket içi yazılımlar için geçerli değildir.

Bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında açıklanan şekilde her Hizmet için Hizmet Düzeyine ulaşmaz ve bunu sürdürmezsek, o zaman aylık hizmet ücretlerinizin bir kısmı için krediye hak kazanabilirsiniz. Üyeliğinizin ilk sözleşme döneminde Hizmet Düzeyi Anlaşmanızın hükümlerini değiştirmeyeceğiz ancak üyeliğinizi yenilerseniz, yenileme sırasında geçerli olan bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasının sürümü yenileme anlaşmanızın süresi boyunca geçerli olacaktır. Bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında yapılan esasa ilişkin olumsuz değişiklikler için en az 90 gün önceden bildirim sağlayacağız.

Tanımlar

İlgili Aylık Süre” Hizmet Kredisinin borçlu olunduğu bir takvim ayı için Hizmetin üyesi olduğunuz gün sayısı anlamına gelir.

İlgili Aylık Hizmet Ücretleri” Hizmet Kredisinin borçlu olunduğu ay için geçerli olan bir Hizmet için tarafınızdan ödenen toplam ücret anlamına gelir.

Çalışmama Süresi” aşağıda Hizmetlere Özel Hükümlerde her Hizmet için tanımlanmıştır.

Hata Kodu” 5xx aralığında HTTP durum kodu gibi bir işlemin başarısız olduğuna ilişkin bir gösterge anlamına gelir.

Harici Bağlantı” genel bir IP adresinden gönderilebilen ve alınabilen HTTP ve HTTPS gibi desteklenen iletişim kuralları üzerinden gerçekleşen çift yönlü ağ trafiğidir.

Olay” Çalışmama Süresiyle sonuçlanan (i) tek bir olay veya (ii) olaylar kümesi anlamına gelir.

Yönetim Portalı” kapsamı dahilinde müşterilerin Hizmeti yönetebileceği ve Microsoft tarafından sağlanan web arabirimi anlamına gelir.

Hizmet Kredisi” Microsoft'un talebi onaylamasını takiben size ödenen İlgili Aylık Hizmet Ücretleri yüzdesidir.

Hizmet Düzeyi” Microsoft'un Hizmetleri sağlarken karşılamayı kabul ettiği ve bu Hizmet Düzeyi Anlaşmasında belirtilen performans ölçümü/ölçümleri anlamına gelir.

Hizmet Kaynağı” Hizmet dahilinde kullanım için sağlanan tek tek kaynaklar anlamına gelir.

Başarı Kodu” 2xx aralığında HTTP durum kodu gibi bir işlemin başarılı olduğuna ilişkin bir gösterge anlamına gelir.

Destek Aralığı” ayrı bir ürüne veya hizmete ait bir Hizmet özelliğinin veya uyumluluğunun desteklendiği süre anlamına gelir.

Hükümler

Talepler
Microsoft'un talebi kabul etmesi için talebi, aşağıdakiler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Microsoft'un talebi doğrulaması için gerekli tüm bilgilerle birlikte, Microsoft Corporation'daki müşteri desteğine göndermelisiniz: (i) Olayın ayrıntılı bir açıklaması; (ii) Çalışmama Süresinin zamanı ve süresiyle ilgili bilgiler; (iii) etkilenen kullanıcıların (varsa) sayısı ve konumu/konumları; ve (iv) Olay oluştuğu sırada Olayın çözülmesine yönelik bulunulan girişimlerin açıklamaları.

Microsoft Azure ile ilgili bir talep olduğunda, talebi, talebin konusu olan Olayın oluştuğu fatura ayı sonundan sonraki iki ay içinde almalıyız. Tüm diğer Hizmetlerle ilgili talep olduğunda, talebi, Olayın oluştuğu ayı takip eden takvim ayının sonuna kadar almalıyız. Örneğin, Olay 15 Şubat'ta oluşmuşsa 31 Mart'a kadar talebi ve gerekli tüm bilgileri almalıyız.

Bize makul şekilde sunulan tüm bilgileri değerlendirecek ve Hizmet Kredisinin borçlu olunup olunmadığını iyi niyetle belirleyeceğiz. Sonraki ay içinde ve alındıktan sonraki kırk beş (45) gün içinde talepleri işlemek için ticari açıdan makul çabayı göstereceğiz. Hizmet Kredisine hak kazanmak için Anlaşmaya uymalısınız. Size Hizmet Kredisinin borçlu olunduğunu belirlememiz durumunda, Hizmet Kredisini İlgili Aylık Hizmet Ücretleriniz için uygulayacağız.

Birden fazla Hizmet (paket şeklinde değil) satın aldıysanız, bu durumda talepleri, sanki her Hizmet tek tek bir Hizmet Düzeyi Anlaşması kapsamındaymış gibi, yukarıda açıklanan sürece uygun şekilde göndermelisiniz. Örneğin, hem Exchange Online hem de SharePoint Online (paket şeklinde değil) satın aldıysanız ve üyelik süresi boyunca bir Olay her iki Hizmet için de Çalışmama Süresine neden olduysa, bu durumda bu Hizmet Düzeyi Anlaşması kapsamında iki talep göndererek iki ayrı Hizmet Kredisine (her Hizmet için bir adet) hak kazanabilirsiniz. Aynı Olay nedeniyle belirli bir Hizmet için birden fazla Hizmet Düzeyinin karşılanmaması durumunda, kapsamı dahilinde söz konusu Olaya bağlı olarak bir talebin gerçekleştirilebileceği tek bir Hizmet Düzeyi seçmelisiniz. Spesifik bir SLA'da aksi belirtilmedikçe Geçerli Aylık Dönemde Hizmet başına yalnızca bir Hizmet Kredisine izin verilir.

Hizmet Kredileri
Hizmet Kredileri, Anlaşma ve bu Hizmet Düzeyi Anlaşması kapsamındaki herhangi bir Hizmetin yerine getirilmesi veya kullanılabilirliğiyle ilgili sorunlarda tek ve münhasır talep hakkınızdır. Yerine getirme veya kullanılabilirlik sorunları için İlgili Aylık Hizmet Ücretlerinizi tek taraflı olarak mahsup edemeyebilirsiniz.

Hizmet Kredileri, yalnızca belirli bir Hizmet, Hizmet Kaynağı veya Hizmet Düzeyinin karşılanmadığı Hizmet tier'ı için ödenen ücretlerde geçerlidir. Hizmet Düzeylerinin tek tek Hizmet Kaynakları veya ayrı Hizmet tier'ları için geçerli olduğu durumlarda, Hizmet Kredileri yalnızca etkilenen Hizmet Kaynağı veya Hizmet tier'ı (hangisi varsa) için ödenen ücretlerde geçerlidir. Belirli bir Hizmet veya Hizmet Kaynağı için herhangi bir fatura ayı boyunca verilen Hizmet Kredileri, hiçbir koşul altında, fatura ayı boyunca söz konusu Hizmet veya Hizmet Kaynağına (hangisi geçerliyse) yönelik aylık hizmet ücretlerinizi aşmayacaktır.

Hizmetleri bir paketin parçası olarak veya tek bir teklif olarak satın aldıysanız, her Hizmet için İlgili Aylık Hizmet Ücretleri ve Hizmet Kredisi eşit olarak bölüştürülecektir.

Hizmeti bir kurumsal bayiden satın aldıysanız, siz doğrudan kurumsal bayinizden hizmet kredisi alacaksınız ve kurumsal bayi doğrudan bizden Hizmet Kredisi alacaktır. Hizmet Kredisi, kendi makul takdirimizde olmak üzere, tarafımızdan belirlenen şekilde, ilgili Hizmet için tahmini perakende fiyatını temel alacaktır.

Sınırlamalar
Bu SLA ve ilgili Hizmet Seviyeleri, aşağıdaki tür performans veya kullanılabilirlik sorunları için geçerli değildir:

 1. Makul kontrolümüz dışındaki faktörlerden kaynaklanan (örneğin, doğal afet, savaş, terör olayları, ayaklanma, hükümet müdahalesi ya da tesisinizde veya tesisiniz ile veri merkezimiz arasında gerçekleşenler dâhil olmak üzere veri merkezlerimiz dışındaki bir ağ veya cihaz arızası);
 2. Yetersiz bant genişliğinden kaynaklanan sorunlar veya üçüncü kişi yazılım ya da hizmetleriyle ilgili sorunlar dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tarafımızdan sağlanmayan hizmetlerin, donanımların veya yazılımların kullanımından kaynaklanan;
 3. Durmakta olan, durdurulmuş veya sürdürülen bir sunucusuz veritabanına bağlanmanın sonucu.
 4. Size Hizmeti kullanmanızı değiştirmenizi önermemizden sonra Hizmeti kullanımınızı önerilen şekilde değiştirmediyseniz, Hizmeti kullanımınızdan doğan;
 5. Hizmetin, özelliğin veya yazılımın ön sürüm, beta veya deneme sürümleri sırasında veya bunlarla ilgili olarak ya da Microsoft üyelik kredileri kullanarak yapılan satın alma işlemleri sırasında veya bunlarla ilgili olarak gerçekleşen (tarafımızdan belirlenen şekilde);
 6. Gerektiğinde yetkisiz eylemde bulunmanızdan veya eylemde bulunmamanızdan ya da çalışanlarınızdan, vekillerinizden, yüklenicilerinizden veya satıcı firmalarınızdan veya parola ya da ekipman aracılığıyla ağımıza erişimi bulunan herhangi birinden kaynaklanan veya başka bir şekilde uygun güvenlik uygulamalarını takip etmemenizden kaynaklanan;
 7. Gerekli yapılandırmalara uymamanızdan, desteklenen platformlar kullanmamanızdan, kabul edilebilir kullanıma yönelik ilkeleri izlememenizden veya Hizmeti, Hizmetin özellikleri ya da işlevleriyle tutarlı olmayan (örneğin, desteklenmeyen işlemler gerçekleştirilmesine yönelik girişimler) veya yayınladığımız kılavuzla tutarlı olmayan bir şekilde kullanmanızdan kaynaklanan;
 8. Hatalı giriş, talimatlar veya tartışmalardan kaynaklanan (örneğin, var olmayan dosyalara erişime yönelik istekler);
 9. Tanımlanan kotaları aşan işlemler gerçekleştirilmesine yönelik girişimlerinizden kaynaklanan veya kötü eğilimli olduğundan şüphelenilen davranışları kısıtlamamızdan kaynaklanan;
 10. İlişkili Destek Aralıkları dışındaki Hizmet özelliklerini kullanımından kaynaklanan; veya
 11. Olay sırasında ayrılan ancak ödemesi yapılmayan lisanslar.
 12. Çalışmama süresine neden olabilecek yeniden başlatma, durdurma, başlatma, yük devretme, ölçek işleme ve ölçek depolama gibi başlattığınız işlemler, çalışma süresi hesaplamasına dahil edilmez.
 13. Sunucunuz ve altyapınızın yamalanması için çalışmama süresine neden olan aylık bakım aralıkları, çalışma süresi hesaplamasına dahil edilmez.

Open, Open Value ve Open Value Üyeliği toplu lisanslama anlaşmaları aracılığıyla satın alınan hizmetler ile bir Office 365 Small Business Premium paketi kapsamında bulunan ve bir ürün anahtarı olarak satın alınan hizmetler, hizmet ücretlerini esas alan Hizmet Kredileri için uygun değildir. Bu Hizmetler için uygun olabileceğiniz herhangi bir Hizmet Kredisi, hizmet ücretleri yerine hizmet süresi (örneğin, gün) olarak ödenebilir ve “İlgili Aylık Hizmet Ücretlerine” yapılan tüm atıflar kaldırılarak yerine “İlgili Aylık Süre” ifadesi kullanılmıştır.

Ek Tanımlar

"Kapsayıcı", veri ögelerinin bir kapsayıcısı ve hareketler ve sorgular için bir ölçek birimidir.

Tüketilen RU’lar” Azure Cosmos DB Kapsayıcı tarafından belirli bir saniyede işlenen tüm istekler tarafından tüketilen İstek Birimlerinin toplamıdır.

Veritabanı Hesabı” Azure Cosmos DB kaynak modelinin üst düzey kaynağıdır. Azure Cosmos DB Veritabanı Hesabı bir veya daha fazla veritabanı içerir.

"Başarısız İstekler", Toplam İstekler içerisinde bir Hata Kodu veren veya aşağıdaki tablo içinde belgelenen maksimum üst sınırlar içinde bir Başarı Kodu vermeyen isteklerdir.

"Başarısız Yazma İstekleri", toplam Yazma İstekleri içerisinde aşağıdaki tabloda verilen maksimum üst sınırlar dahilinde bir Hata Kodu veren veya Başarı Kodu vermeyen tüm isteklerdir.

İşlem İşlem gecikmesinde maksimum üst sınır
Tüm Veritabanı Hesabı yapılandırma işlemleri 2 Dakika
Yeni bir Bölge ekle 60 Dakika
Manuel Yük Devretme 5 Dakika
Kaynak İşlemleri 5 Sn
Medya İşlemleri 60 Sn

Tahsis Edilen RU’lar” belirli bir saniye aralığında belirli bir Azure Cosmos DB Kapsayıcı için tahsis edilen toplam İstekler Birimidir.

"Tahsis Edilen İşleme Kaynakları" Tahsis Edilen RU sayısına göre faturalandırılmanın belirleneceği ilgili işleme modunda yapılandırılmış Azure Cosmos DB Kapsayıcılarıdır.

"Hız Sınırlı İstekler", tüketilen RU'ların belirli bir saniye aralığında Kapsayıcıdaki bir bölüm için Tahsis Edilen RU'ları aştığını gösteren, Azure Cosmos DB Kapsayıcıdaki 429 durum kodunu veren isteklerdir.

İstek Birimi (RU)” Azure Cosmos DB’deki çıktı ölçüsüdür.

Kaynak”, bir Veritabanı Hesabı ile ilişkilendirilmiş bir URL adresi atanabilen varlık kümesidir.

"Sunucusuz Kaynaklar" Tüketilen RU sayısına göre faturalandırılmanın belirleneceği sunucusuz modda yapılandırılmış Azure Cosmos DB Kapsayıcılarıdır.

Başarılı İstekler”, Toplam İstek eksi Başarısız İstek sayısıdır.

"Toplam İstekler", Derece Sınırlı İstekler ve Tüm Başarısız İstekler dâhil bir fatura ayında belirli bir Azure aboneliği kapsamında bir saatlik aralık dâhilindeki Kaynaklar için yayımlanan işlemlerin tüm istekler kümesidir.

"Toplam Okuma İstekleri", Hız Sınırlı İstekler ve tüm Başarısız Okuma İstekleri de dahil, bir fatura ayında belirli bir Azure üyeliği kapsamında bir saatlik aralık dâhilinde Kaynaklar için yayımlanan tüm okuma istekleri kümesidir.

Uygunluk Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

"Okuma Hata Oranı", belirli bir saatlik aralıkta, belirli bir Azure üyeliğindeki tüm Kaynaklar çapındaki Başarısız Okuma İsteği sayısının Toplam Okuma İsteği sayısına bölünmesiyle elde edilen toplam sayıdır. Belirli bir saatlik aralıktaki Toplam Okuma İsteği sıfırsa, söz konusu aralığa ait Okuma Hata Oranı %0 olur.

Hata Oranı”, belirli bir saatlik aralıkta, belirli bir Azure üyeliğindeki tüm Kaynaklar çapındaki Başarısız İstek sayısının Toplam İstek sayısına bölünmesiyle elde edilen toplam sayıdır. Belirli bir saatlik aralıktaki Toplam İstek sıfırsa söz konusu aralığa ait Hata Oranı %0 olur.

Bir fatura ayı için "Ortalama Hata Oranı", fatura ayındaki her saat için Hata Oranlarının fatura ayındaki toplam saat sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

Bir fatura ayı için "Ortalama Okuma Hatası Oranı", fatura ayındaki her saat için Okuma Hatası Oranlarının fatura ayındaki toplam saat sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

Beş Tutarlılık Seviyesinden herhangi biriyle yapılandırılmış tek bir Azure bölgesini kapsayan Azure Cosmos DB Veritabanı Hesapları, ya da dört rahat Tutarlılık Seviyesinden herhangi biriyle yapılandırılan, birden fazla bölgeyi kapsayan Veritabanı Hesapları için "Aylık Uygunluk Yüzdesi" bir fatura ayında belirli bir Microsoft Azure üyeliği için Ortalama Hata Oranının %100'den çıkarılmasıyla hesaplanır. Aylık Uygunluk Yüzdesi, aşağıdaki formülle gösterilir:

% Aylık Çalışma Süresi = %100 - Ortalama Hata Oranı

Tahsis Edilen İşleme Kaynakları için Hizmet Kredisi:

Aylık Uygunluk Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,99 %10
< %99 %25

Sunucusuz Kaynaklar için Hizmet Kredisi:

Aylık Uygunluk Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,9 %10
< %99 %25

Kullanılabilirlik bölgeleri ve beş Tutarlılık Seviyesinden herhangi biriyle yapılandırılmış, tek bir Azure bölgesini kapsayan Veritabanı Hesapları aracılığıyla dağıtılan Azure Cosmos DB Hizmeti için "Aylık Uygunluk Yüzdesi, kullanılabilirlik bölgeli tek bölge (SR-AZ)", bir fatura ayında belirli bir Microsoft Azure üyeliği için Ortalama Hata Oranının %100'den çıkarılmasıyla hesaplanır. Aylık Uygunluk Yüzdesi, aşağıdaki formülle gösterilir:

% Aylık Çalışma Süresi = %100 - Ortalama Hata Oranı

Tahsis Edilen İşleme Kaynakları için Hizmet Kredisi:

Aylık Kullanılabilirlik Yüzdesi (SR-AZ) Hizmet Kredisi
< %99,995 %10
< %99 %25

Sunucusuz Kaynaklar için Hizmet Kredisi:

Aylık Kullanılabilirlik Yüzdesi (SR-AZ) Hizmet Kredisi
< %99,95 %10
< %99 %25

İki veya daha fazla bölgeyi kapsamak için yapılandırılmış Veritabanı Hesabı vasıtasıyla dağıtılan Azure Cosmos DB hizmeti "Aylık Okumaya Uygunluk Yüzdesi", bir fatura ayında belirli bir Microsoft Azure üyeliği için Ortalama Okuma Hatası Oranının %100'den çıkarılmasıyla hesaplanır. Aylık Okumaya Uygunluk Yüzdesi aşağıdaki formülle gösterilir:

Aylık Okumaya Uygunluk Çalışma Süresi %'si = %100 - Ortalama Okuma Hata Oranı

Tahsis Edilen İşleme Kaynakları için Hizmet Kredisi:

Aylık Okumaya Uygunluk Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,999 %10
< %99 %25

Sunucusuz Kaynaklar için Hizmet Kredisi:

Aylık Okumaya Uygunluk Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,99 %10
< %99 %25

Çoklu yazılabilir konumlu çok sayıda Azure bölgesini kapsamak için yapılandırılmış Veritabanı Hesabı vasıtasıyla dağıtılan Azure Cosmos DB Hizmeti "Aylık Çoklu Yazmaya Uygunluk Yüzdesi", bir fatura ayında belirli bir Microsoft Azure üyeliği için Ortalama Hata Oranının %100'den çıkarılmasıyla hesaplanır. Aylık Uygunluk Yüzdesi, aşağıdaki formülle gösterilir:

% Aylık Çalışma Süresi = %100 - Ortalama Hata Oranı

Tahsis Edilen İşleme Kaynakları için Hizmet Kredisi:

Aylık Çoklu Yazma Konumu Uygunluk Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,999 %10
< %99 %25

Sunucusuz Kaynaklar için Hizmet Kredisi:

Aylık Çoklu Yazma Konumu Uygunluk Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,99 %10
< %99 %25

Çıktı Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

İş Hacmi Başarısız İstekler”, belirli bir saniye için Kapsayıcıdaki bir bölüm için Harcanan RU'lar Sağlanan RU'ları aşmadan önce bir Hata Kodu ile sonuçlanan Hız Sınırlı İsteklerdir.

"Hata Oranı", belirli bir saatlik bir aralıkta, belirli bir Azure üyeliğindeki tüm Kaynaklardaki İş Hacmi Başarısız İstekler sayısının Toplam İsteklere bölünmesiyle elde edilen toplam sayıdır. Belirli bir saatlik aralıktaki Toplam İstek sıfırsa söz konusu aralığa ait Hata Oranı %0 olur.

Bir fatura ayı için "Ortalama Hata Oranı", fatura ayındaki her saat için Hata Oranlarının fatura ayındaki toplam saat sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

Azure Cosmos DB Hizmeti için “Aylık Çıktı Yüzdesi” bir fatura ayında belirli bir Microsoft Azure üyeliği için Ortalama Hata Oranının %100'den çıkarılmasıyla hesaplanır. Aylık İş Hacmi Yüzdesi, aşağıdaki formülle gösterilir:

% Aylık Çıktı = %100 - Ortalama Hata Oranı

Tahsis Edilen İşleme Kaynakları için Hizmet Kredisi:

Aylık İş Hacmi Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,99 %10
< %99 %25

Tutarlılık Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

K”, belirli bir veri ögesi için okunanların yazılardan geride kaldığı versiyonlarının sayısıdır.

"T", belirli zaman aralığıdır.

"Tutarlılık Düzeyi", belirli bir okuma isteği için tutarlılık garantilerini destekleyen ayardır. Aşağıdaki tabloda, Tutarlılık Düzeyleri ile ilişkili garantiler yer verilmektedir. Oturum, Sınırlanmış Eskime Durumu, Tutarlı Önek ve Nihai Tutarlılık Düzeyleri "rahat" olarak anılmıştır.

Tutarlılık Düzeyi Tutarlılık Garantileri
Güçlü Doğrusallaştırılabilirlik
Oturum Kendi Yazınızı Okuyun
(Yazma Bölgesi İçerisinde)
Tekdüze Okuma
Tutarlı Ön Ek
Sınırlanmış Eskime Durumu Kendi Yazınızı Okuyun
(Yazma Bölgesi İçerisinde)
Tekdüze Okuma
(Bir Bölge İçerisinde)
Tutarlı Ön Ek
Sınırlı Eskilik < K,T >
Tutarlı Ön Ek Tutarlı Ön Ek
Nihai Nihai

"Tutarlılık İhlal Oranı" belirli bir saatlik aralıkta, belirli bir Azure üyeliğindeki tüm Kaynaklardaki seçili Tutarlılık Düzeyi için belirtilen tutarlılık garantileri gerçekleştirilirken teslim edilemeyen Başarılı İsteklerin Toplam İsteklere bölünmesiyle elde edilir. Belirli bir saatlik aralıktaki Toplam İstek sıfırsa söz konusu aralığa ait Tutarlılık İhlali Oranı %0 olur.

Bir fatura ayı için "Ortalama Tutarlılık İhlal Oranı", fatura ayındaki her saat için toplam Tutarlılık İhlal Oranlarının fatura ayındaki toplam saat sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

Azure Cosmos DB hizmeti için “Aylık Tutarlılık Elde Etme Yüzdesi” bir fatura ayında belirli bir Microsoft Azure Üyeliği için Ortalama Tutarlılık İhlali Oranının %100’den çıkarılmasıyla hesaplanır.

% Aylık Tutarlılık = %100 - Ortalama Tutarlılık İhlali Oranı

Hizmet Kredisi:

Aylık Tutarlılık Kazanım Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,99 %10
< %99 %25

Gecikme Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

"Uygulama", bir fatura ayında belirli bir Microsoft Azure üyeliği için hızlandırılmış ağ oluşturma etkinleştirilmiş olarak ve TCP doğrudan bağlantısıyla yapılandırılmış Azure Cosmos DB istemci SDK'sini kullanarak yerel bir Azure bölgesinde dağıtılmış bir Azure Cosmos DB uygulamasıdır.

N”, belirli bir Uygulama için belirli bir saatte 1 KB veya bundan daha az bir veri yükü ile veri ögesi okuma ya da veri ögesi yazma işlemleri gerçekleştiren Başarılı İsteklerin sayısıdır.

"S", belirli bir Uygulama için belirli bir saatte 1 KB veya bundan daha az bir veri yükü ile belge okuma veya belge yazma işlemleri gerçekleştiren Başarılı İstek yanıt sürelerinin gecikmeye göre sınıflandırılan ve artan sırada kümesidir.

Sıralı Derece”, aşağıdaki formülle temsil edilen ve en yakın derecelendirme yöntemini kullanan, 99. yüzdelik sistemdir:

Sıralı Derece = (99 / 100) * N

P99 Gecikme” , S'nin Sıralı Derecesi'ndeki değerdir.

"Aşırı Gecikme Saatleri" bir Uygulama tarafından gönderilen Başarılı İsteklerin veri ögesi okuma işlemleri için 10 ms veya bundan daha fazla veya veri ögesi yazma işlemleri için 10 ms veya bundan daha fazla bir P99 Gecikmesiyle sonuçlandığı bir saatlik aralıkların toplam sayısıdır. Belirli bir saatlik aralıktaki Başarılı İstek sayısı sıfırsa söz konusu aralığa ait Aşırı Gecikme Süreleri %0 olur.

Bir fatura ayı için "Ortalama Aşırı Gecikme Oranı", toplam Aşırı Gecikme Saatlerinin fatura ayındaki toplam saat sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

Beş Tutarlılık Düzeyinden herhangi biriyle yapılandırılmış tek bir Azure bölgesini kapsamak üzere Veritabanı Hesapları ile ya da dört rahat Tutarlılık Seviyesinden herhangi biriyle yapılandırılan, birden fazla bölgeyi kapsayan Veritabanı Hesapları ile dağıtılan Azure Cosmos DB Uygulaması için "Aylık P99 Gecikme Kazanım Yüzdesi" bir fatura ayında belirli bir Microsoft Azure üyeliği için Ortalama Hata Oranının %100'den çıkarılmasıyla hesaplanır. Aylık P99 Gecikme Kazanım Yüzdesi, aşağıdaki formülle gösterilir:

Aylık P99 Gecikme Kazanım %'si = %100 - Aşırı Gecikme Oranı

Tahsis Edilen İşleme Kaynakları için Hizmet Kredisi:

Aylık P99 Gecikme Kazanım Yüzdesi Hizmet Kredisi
< %99,99 %10
< %99 %25

Sürüm Geçmişi

1.5 Last updated: October 2022
Sürüm notları: Addition of PostgreSQL, rebranding of all other database API’s, removal of processing latency SLA terms for database account configuration, add a new region and region failover. Clarification of single region read requests terms and multi-region read requests terms.

1.4 Son güncelleme: Mayıs 2021
Sürüm notları: Hizmetin GA Başlatması.

1.3 Son güncelleme: Aralık 2020
Sürüm notları: Tüm hesaplar için 10ms'ye artırılmış yazma SLA

1.2 Son güncelleme: Eylül 2018
Sürüm notları: Çok sayıda Azure bölgesi yazılabilir uç noktaları olarak yapılandırıldığında gelişmiş yazı Hizmet Düzeyi Anlaşması. Network Optimized Uygulamalar için 10ms yazı gecikme ilavesi.

1.1 Son güncelleme: Kasım 2017
Sürüm notları: Azure Cosmos DB şimdi yeni bir yapılandırmayı destekliyor: Güçlü Tutarlılıkla birden fazla bölgeyi kapsayan veritabanı hesaplarında, bu yapılandırmanın tutarlılığı, çıktısı ve okuma kullanılabilirliği Hizmet Düzeyi Anlaşması vardır. Mevcut yapılandırmalar için Hizmet Düzeyi Anlaşması (Beş Tutarlılık Seviyesinden herhangi biriyle yapılandırılmış tek bir bölgeyi kapsayan Cosmos DB Veritabanı Hesapları ya da dört esnek Tutarlılık Seviyesinden herhangi biriyle yapılandırılan, birden fazla bölgeyi kapsayan Veritabanı Hesapları) aynı şekilde kalır. Endüstri genelinde standartlaştırılmış dönemle açıklamalı Tutarlılık Garantileri tablosu.

1.0 Son güncelleme: Mayıs 2017
Sürüm notları: Hizmet, Azure Cosmos DB olarak yeniden markalaştırılmıştır.