Container Kayıt Defteri için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Son güncelleştirme: Mart 2017

Azure Kapsayıcı Kayıt Defteri ücretsiz bir hizmettir. Bu nedenle, finansal olarak desteklenen bir SLA'ya sahip değildir. Ancak, altta yatan depolama kullanımı için Depolama SLA geçerlidir. Daha fazla bilgi için bkz. Depolama SLA.