Cloud Services için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Son güncelleştirme: Nisan 2017

Bulut Hizmetleri için, farklı Yükseltme Etki Alanlarında iki veya daha fazla rol örneği dağıttığınızda, en az bir rol örneğinin en az %99,95 Rol Örneği Bağlantısına sahip olacağını taahhüt ediyoruz.

Sürüm Geçmişi

1.5 Son güncelleştirme: Nisan 2017
Sürüm notları: Bir yazım yanlışının düzeltilmesi için aylık çalışma süresi formülüne “X 100” eklendi.

1.4 Son güncelleştirme: Mart 2017
Sürüm notları: Yükseltme etki alanlarıyla ilgili yazım hataları düzeltilmiştir ve SLA'da başvurulmayan Arıza Etki Alanı tanımı kaldırılmıştır.

1.3 Son güncelleştirme: Kasım 2016
Sürüm notları: Çalışmama Süresi tanımında Rol Örneği bağlantısını içerecek şekilde güncelleştirildi

1.2 Son güncelleştirme: Temmuz 2016
Sürüm notları: Rol Örneği bağlantısını içerecek şekilde hizmet düzeyi anlaşması güncelleştirildi

1.1 Son güncelleştirme: Nisan 2016
Sürüm notları: Sanal Makine bölümü, Bulut Hizmetleri SLA'sından çıkarılarak Sanal Makineler SLA'sına taşındı

1.0 Son güncelleştirme: Mayıs 2015