App Service için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Son güncelleştirme: Temmuz 2016

Müşteri üyeliğinde çalışan tüm Uygulamaların kullanılabilir olma oranının %99,95 olmasını taahhüt ediyoruz. Free veya Shared katmanlar kapsamındaki Uygulamalar için hiçbir hizmet düzeyi anlaşması sağlanmaz.

Sürüm Geçmişi

1.4 Son güncelleştirme: Temmuz 2016
Sürüm notları: Uygulama ücretsiz ön izleme durumunda yapılan değişikliği yansıtacak şekilde, 27.07.2016'da yeniden düzenlenmiştir

1.3 Son güncelleştirme: Temmuz 2016
Sürüm notları: Mantıksal Uygulamaların genel kullanılabilirliğini yansıtacak şekilde 21.07.2016'da yeniden düzenlenmiştir

1.2 Son güncelleştirme: Ocak 2016
Sürüm notları: 1/12/2015 tarihinde Mobil Uygulamaların genel kullanılabilirliğini yansıtmak üzere gözden geçirilmiştir

1.1 Son güncelleştirme: Eylül 2015
Sürüm notları: 9/29/2015: Yeni Uygulama Hizmeti SKU'sunu yansıtmak için Güncelleştirilmiş Uygulama Hizmetleri Hizmet Düzeyi Anlaşması

1.0 Son güncelleştirme: Temmuz 2015