Microsoft Azure Hizmet Hükümleri

Son güncelleme: Eylül 2014

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Sizin veya Hizmetlere sizin aracılığınızla erişen kişilerin, Hizmetleri aşağıdaki şekilde kullanması söz konusu değildir:

  • kanun, düzenleme, kararname veya hüküm tarafından yasaklanan bir şekilde;
  • başkalarının haklarını ihlal etmek üzere;
  • herhangi bir hizmete, veriye, hesaba veya ağa yetkisiz erişim elde etmeye veya bunları aksatmaya çalışmak için;
  • herhangi bir protokolü veya e-posta üst bilgilerini yanıltıcı şekilde değiştirmek (örn. “kandırma”) için;  
  • istenmeyen e-posta göndermek veya kötü amaçlı yazılım dağıtmak;
  • Hizmetlere zarar verebilecek veya bir başkasının Hizmetleri kullanımına zarar verebilecek bir şekilde;
  • veya Hizmetlere ilişkin hataların veya arızaların herhangi bir kişinin ölümüne veya ciddi şekilde yaralanmasına ya da ciddi fiziksel veya çevresel zarara yol açabileceği herhangi bir yüksek riskli kullanım için.

Sanal Makineler

Sanal Makine özelliği, birçok işletim sistemi arasından seçtiğiniz işletim sisteminde sanal bir sunucu çalıştırabilmenizi sağlar.  Kendi Sanal Makine görüntünüzü karşıya yükleyebilir veya Microsoft ya da üçüncü kişilerin kullanıma sunduğu önceden yapılandırılmış Sanal Makine görüntüleri arasından seçim yapabilirsiniz. 

Sanal Makinenizde tüm yazılımları (işletim sistemi dahil) çalıştırmak için gereken hakları vermeyi kabul edersiniz.  Sanal Makinenizdeki işletim sistemi ve diğer yazılımlar için düzeltme eki uygulanmasından, yapılandırma yapılmasından ve bakım sağlanmasından siz sorumlu olursunuz.  Sanal Makineyi ve Sanal Makinede bulunan yazılımları saatlik kullanımınızı izleyen herhangi bir fatura mekanizmasını devre dışı bırakamaz, üzerinde değişiklik yapamaz veya bunu başka şekillerde engelleyemezsiniz.

Microsoft Azure, size bir Sanal Makinede Windows Server'ı ve diğer Microsoft yazılımlarını çalıştırma seçeneği sağlayabilir.  Söz konusu yazılımı sadece Microsoft Azure çevrimiçi hizmetleri içerisinde ve sadece ilgili Microsoft Azure görevinizin izin verilen kullanımıyla ilişkili olarak kullanabilirsiniz.  Yazılımı çalıştırmak için bu lisans koşulları kapsamında başka herhangi bir hakkınız yoktur (örn. ayrıca gerekli lisansı almadan, kopyaları kendi tesislerinizdeki sunucularda çalıştıramaz veya yükleyemezsiniz).

Windows Server

Windows Server'ın herhangi bir sürümünü içeren herhangi bir Sanal Makinenin kullanımı, aşağıdaki ek hükümlere tabidir:

Kullanım üzerindeki Sınırlamalar.  Aşağıdaki işlevleri yazılımda kullanamazsınız:

  • Hak Yönetimi Hizmetleri

Uzak Masaüstü Hizmetleri. Microsoft Hizmet Sağlayıcı Lisanslama Anlaşması (SPLA) aracılığıyla satın alınan Uzak Masaüstü Hizmetleri (RDS) Abone Erişim Lisansları (SAL), Microsoft Azure sanal makinelerinde grafik kullanıcı arabirimi işlevleri sağlanması için kullanılabilir. Kurumsal Anlaşma dahil olmak üzere başka Toplu Lisanslama programları aracılığıyla satın alınan Uzak Masaüstü Hizmetleri İstemci Erişim Lisansları (CAL), Microsoft Azure sanal makineleriyle kullanılamayabilir. Sanal Masaüstü Altyapısı işlevleri, Microsoft Azure sanal makinelerinde kullanılamayabilir.

Barındırma.  Üçüncü kişilerce erişilecek veya kullanılacak bir çözüm barındırmak için yazılım kullanıyorsanız, o zaman söz konusu çözüm sizin tarafınızdan veya üçüncü bir kişi tarafından sahip olunan veya lisanslanan bir uygulama veya hizmet içermelidir.

Veri Depolama Teknolojisi.  Sunucu yazılımı, Windows Internal Database ya da Microsoft SQL Server Desktop Engine for Windows adı verilen bir veri depolama teknolojisi içerir.  Sunucu yazılımının bileşenleri veri depolamak için bu teknolojileri kullanır.  Aksi takdirde, bu lisans hükümleri kapsamında bu teknolojilere erişemez ve bunları kullanamazsınız.

Simgeler, görüntüler, sesler.  Yazılım çalışırken simgeleri, görüntüleri, sesleri ve ortamları kullanabilirsiniz ancak paylaşamazsınız. Yazılımla birlikte verilen örnek görüntüler, sesler ve medya, yalnızca ticari olmayan kullanımınız içindir.

Veri Aktarımı Bildirimleri.  https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2 adresindeki Veri Aktarımı Bildirimleri belgesinde belirtilen şekilde, Windows Server için geçerli bildirimler, Microsoft Azure lisanslarınız kapsamındaki Windows Server yazılımının kullanımı için geçerlidir.

Doğrulama

Yazılım zaman zaman, yazılımın doğrulama özelliğini güncelleştirir veya indirilmesini gerektirir. Doğrulama işlemi, yazılımın etkinleştirilmiş ve gerektiği gibi lisanslı olduğunu doğrular.  Doğrulama ayrıca, yazılımın belirli özelliklerini kullanmanıza veya ek avantajlar elde etmenize olanak sağlar.

Bir doğrulama kontrolü sırasında yazılım Microsoft’a yazılım ve aygıt ile ilgili bilgiler gönderecektir.  Bu bilgi yazılımın sürümünü ve ürün anahtarını ve aygıtın Internet protokol adresini de içerebilir.  Microsoft, bilgileri kimliğinizi saptamak veya sizinle bağlantı kurmak için kullanmaz.  Yazılımı kullanmakla bu bilgilerin iletilmesine onay vermiş olursunuz.

Yazılım için gerektiği gibi lisans alınmadıysa, yazılımın işlevleri etkilenebilir. Örneğin, yazılımı yeniden etkinleştirmeniz veya yazılımın gerektiği gibi lisanslı bir kopyasının alınması için anımsatıcılar almanız gerekebilir ya da Microsoft'un belirli güncelleştirmelerini veya yükseltmelerini alamayabilirsiniz.

Yazılım için güncelleştirmeleri veya sürüm yükseltmelerini yalnızca Microsoft veya yetkili kaynaklardan alabilirsiniz.

Mağaza

Microsoft Azure, Microsoft Azure Mağaza Hükümlerine tabi şekilde Microsoft Azure Mağazası ve Sanal Makine galerisi gibi özellikler aracılığıyla birleşik bir tedarik ve fatura çerçevesi kapsamında üçüncü kişilerin Microsoft'a Ait Olmayan Ürünlerine ("Mağaza Hizmeti") erişmenizi veya bunları satın almanızı mümkün kılar.

Müşteri Desteği

Tanımlar

"Müşteri Desteği", Microsoft Azure Anlaşmanız kapsamında size sağlanan tüm destek veya tavsiye anlamına gelir.

“Düzeltmeler”, Microsoft tarafından genel olarak piyasaya sürülen (hizmet paketleri gibi) veya belirli bir konuya yönelik Müşteri Desteğinin gerçekleştirilmesi sırasında size sağlanan Ürün düzeltmeleri, değişiklikleri, iyileştirmeleri veya bunların türevleri anlamına gelir.

Düzeltmeler.  Size Müşteri Desteğinin gerçekleştirilmesi bakımından Düzeltmeler sağlarsak, bu Düzeltmeler ayrı koşullar içermedikçe (ki bu durumda bu koşullar geçerli olacaktır), ilgili oldukları Ürün için geçerli lisans koşullarına göre lisanslanır.  Düzeltmeler Microsoft Azure Hizmetleri için sağlanmıyorsa, Microsoft’un Düzeltmeler ile birlikte sağladığı kullanım koşulları geçerli olacak ve herhangi bir kullanım koşulu sağlanmaması durumunda ise Düzeltmeleri sadece şirket içi işlerinizde kullanmak ve çoğaltmak için münhasır olmayan, kalıcı ve bedeli tamamen ödenmiş bir lisansa sahip olacaksınız.  Düzeltmeleri veya bunların dosya adını değiştiremez veya bunları Microsoft’a ait olmayan bilgisayar kodlarıyla birleştiremezsiniz.

Önceden Var Olan Eser.  Taraflar veya Bağlı Kuruluşlarca ya da bunlar için Microsoft Azure Anlaşmanızdan bağımsız olarak geliştirilmiş olan tüm bilgisayar kodları veya kod temelli olmayan yazılı materyaller (“Önceden Var Olan Eser”) üzerindeki tüm haklar, sadece Önceden Var Olan Eseri sağlayan tarafın mülkiyetinde kalacaktır.  Müşteri Desteğinin gerçekleştirilmesi sırasında taraflardan her biri, sadece Müşteri Desteğine ilişkin yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesi için gerektiği ölçüde, diğer tarafa sağlanan Önceden Var Olan Eserini kullanması, çoğaltması ve üzerinde değişiklik yapması için diğer tarafa (ve gerekirse yüklenicilerimize) geçici ve münhasır olmayan bir lisans vermektedir.  Taraflar aksini yazılı olarak ve açıkça kararlaştırmadığı sürece ve ücretinin tamamının ödenmesi halinde, bir Müşteri Desteğine bağlı teslimatın bir parçası olarak temin edilmiş olan Microsoft’un Önceden Var Olan Eseri, sadece size temin edilen şekliyle ve sadece şirket içi işlerinizde kullanmanız, çoğaltmanız ve (mümkünse) üzerinde değişiklik yapmanız için size münhasır olmayan, kalıcı ve bedeli tamamen ödenmiş bir lisans vermekteyiz. Microsoft’un Önceden Var Olan Eserine ilişkin lisans, Microsoft Azure Anlaşmanızın hükümlerine uymanız şartıyla verilmektedir. Çek Cumhuriyeti'nde bulunuyorsanız, yazarın önceden var olan eseriniz üzerinde değişiklik yapma izni verdiğini beyan edersiniz.  Microsoft Azure Anlaşmanızın şartlarını veya bu anlaşma kapsamında müşteri desteğiyle ilgili diğer tüm beyanları ihlal etmeniz, Microsoft’un Müşteri Desteğini yerine getirmesinin sonunda sizde bıraktığı Microsoft'un Önceden Var Olan Eseri için kalıcı lisans alınmasını sona erdirme nedeni olacaktır.

Materyaller.  Tarafımızca geliştirilmiş (yazılım kodu hariç) ve Müşteri Desteğiyle bağlantılı olarak size sağlanmış olan tüm materyaller (“Materyaller”) üzerindeki tüm haklar, bu Materyallerin Önceden Var Olan Eserinizi oluşturduğu durumlar hariç olmak üzere, bize ait olacaktır.  Size, Materyalleri yalnızca şirket içi operasyonlarınız için ve muhasebe veya isim ücreti ödeme yükümlülüğü olmadan kullanmanız, çoğaltmanız ve üzerinde değişiklik yapmanız için münhasır olmayan, kalıcı ve bedeli tamamen ödenmiş bir lisans veriyoruz.

Örnek Kod.  Aşağıda belirtilenleri kabul etmeniz koşuluyla, Size görüntüleme amacıyla kullanılmak üzere tarafımızca sağlanan herhangi bir bilgisayar kodunun nesne kodu biçimini çoğaltmak ve dağıtmak (“Örnek Kodu”) için münhasır olmayan, kalıcı ve telifsiz bir hak veriyoruz: (i) adımızı, logomuzu veya ticari markalarımızı, Örnek Kodun gömülü olduğu yazılım ürünlerinizi pazarlamak için kullanmamak (ii) Örnek Kodun gömülü olduğu yazılım ürününüze geçerli bir telif hakkı bildirimi dahil etmek; ve (iii) avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere Örnek Kodun kullanımı veya dağıtımından kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek tüm hak talepleri veya davalar karşısında Biz ve tedarikçilerimizin zararlarını tazmin etmek, ibra etmek ve savunmak.

Bağlı Kuruluşların Hakları.  İşbu madde kapsamındaki haklar için Bağlı Kuruluşlarınıza alt lisanslar verebilirsiniz ancak Bağlı Kuruluşlarınız bu haklar için alt lisans veremez ve Bağlı Kuruluşlarınızın bu hakları kullanımı Microsoft Azure Anlaşması'nda yer alan lisans hükümlerine uygun olmalıdır.

Garantiler ve Sorumluluk Retleri

Müşteri Desteği için Garanti.  Tüm Müşteri Desteğinin profesyonel özen ve beceriyle gerçekleştirileceğini garanti ederiz.

BAŞKA GARANTİ VERİLMEMESİ.  İLGİLİ YASALARCA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, Microsoft Azure ABONELİK ANLAŞMANIZDA AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDAKİ AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL TÜM BEYANLARI, GARANTİLERİ VE ŞARTLARI REDDETMEKTEYİZ VE BUNLARDAN SORUMLU DEĞİLİZ.  BU SORUMLULUĞUN REDDİ, MÜŞTERİ DESTEĞİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE BİZİM TARAFIMIZDAN, TEDARİKÇİLERİMİZ VE YÜKLENİCİLERİMİZ TARAFINDAN SAĞLANAN HERHANGİ BİR TAVSİYE, ÖNERİ, DÜZELTME, MÜŞTERİ DESTEĞİ TESLİM EDİLECEKLERİ VE İLGİLİ MALZEMELERE İLİŞKİN OLARAK MÜLKİYET, İHLAL ETMEME, TATMİNKAR KALİTE VEYA SONUÇLAR, TİCARİ OLARAK SATILABİLME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN HER TÜRLÜ GARANTİYİ VEYA ŞARTI KAPSAR. 

Ek 1: Bildirimler

Veri Aktarımı Bildirimi

Ürün, İnternet üzerinden Microsoft veya hizmet sağlayıcı bilgisayar sistemlerine bağlanan bir veya daha fazla özellik içerir.    Bu özellikler, https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2 adresindeki Veri Aktarımı Bildirimi belgesinde tanımlanmaktadır. Microsoft bu özellikler aracılığıyla ürünlerle birlikte hizmetler sunar.  Bir özellik bağlandığında her zaman ayrı bir bildirim almazsınız.  Bazı durumlarda, özelliği kapatabilir veya kullanmayabilirsiniz.

Bilgisayar Bilgileri

Özellikler, uygun sistemlere İnternet protokol adresiniz, işletim sisteminin türü, tarayıcı, kullandığınız yazılımın adıyla sürümü ve yazılımı kurduğunuz cihazın dil kodu gibi bilgisayar bilgilerini gönderen İnternet protokolleri kullanır. 

Bilgilerin Kullanımı

Microsoft, bilgileri kimliğinizi saptamak veya sizinle bağlantı kurmak için kullanmaz. Microsoft, bu bilgileri, yazılımı kullandığınızda hizmetleri kullanımınıza sunmak için kullanır. Microsoft, yazılımımızı ve hizmetlerimizi iyileştirmek için bilgisayar bilgilerini, hızlandırıcı bilgilerini, arama tavsiye bilgilerini, hata raporlarını, Kötü amaçlı yazılım raporlarını ve URL filtreleme raporlarını kullanabilir.  Aynı zamanda bunu donanım ve yazılım sağlayıcılar gibi diğer taraflarla da paylaşabiliriz.  Bunlar bilgileri kendi ürünlerinin Microsoft yazılımı ile çalışmasını nasıl geliştirebilecekleri konusunda kullanabilirler.

Veri Aktarımı Onayı

Bu yazılım özelliklerini kullanarak, İnternet protokol adresiniz, işletim sisteminin türü, tarayıcı, kullandığınız yazılımın adıyla sürümü ve yazılımı çalıştırdığınız cihazın dil kodu gibi bilgisayar bilgilerinin iletilmesini onaylarsınız.

H.264/AVC Görsel Standardı, VC-1 Video Standardı, MPEG-4 Görsel Standardı ve MPEG-2 Video Standardı hakkında bildirim

Bu yazılım; H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Kısım 2 ve MPEG-2 görsel sıkıştırma teknolojisi içerebilir. MPEG LA, L.L.C. aşağıdaki ihbarın da açıklanmasını zorunlu tutmuştur:

BU ÜRÜNÜN LİSANSI, AVC, VC-1, MPEG-4 KISIM 2 GÖRSEL VE MPEG-2 VİDEO PATENT PORTFÖYÜ LİSANSLARI UYARINCA, BİR TÜKETİCİNİN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR AMAÇLA (i) YUKARIDAKİLERE (“VİDEO STANDARTLARI”) UYGUN ŞEKİLDE VİDEO KODLAMASI VE/VEYA (ii) BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR FAALİYET ÇERÇEVESİNDE KODLANMIŞ VE/VEYA BU TÜR VİDEOYU TEMİN ETME LİSANSI OLAN BİR VİDEO SAĞLAYICIDAN ALINMIŞ AVC, VC-1, MPEG-4 KISIM 2 VEYA MPEG-2 VİDEONUN KODUNU ÇÖZMESİ İÇİN VERİLMİŞTİR.  BAŞKA BİR KULLANIMA YÖNELİK HİÇBİR LİSANS VERİLMEMİŞTİR VE ZIMNİ OLARAK VERİLDİĞİ SONUCU ÇIKARILAMAZ. BU ÜRÜNÜN, PAKET MEDYA İÇİN VİDEO BİLGİLERİNİN KODUNUN ÇÖZÜLMESİ AMACIYLA MPEG-2 STANDARDINA UYAN KİŞİSEL KULLANIM DIŞINDA MPEG LA LİSANSI OLMADAN KULLANILMASI YASAKTIR. EK BİLGİ MPEG LA, L.L.C.’DEN ELDE EDİLEBİLİR. BKZ. http://www.mpegla.com/main/default.aspx.

Kuşkuları ortadan kaldırmak için bu bildirim, yazılımın, (i) yazılımın üçüncü kişilere yeniden dağıtılması ya da (ii) üçüncü kişilere dağıtım için VİDEO STANDARTLARI teknolojilerine uygun içeriğin oluşturulmasını içermeyen, ilgili işe özel normal iş kullanımları için kullanımını sınırlandırmamakta ya da yasaklamamaktadır.

İstenmeyebilecek Yazılım (Bildirim I)

Açıldığında Windows Defender bilgisayarınızı “spyware,” “adware,” ve diğer istenmeyebilecek yazılımlara karşı tarayacaktır.  İstenmeyebilecek yazılım bulduğu takdirde, yazılım size bunu göz ardı etmek, devre dışı bırakmak (karantina) ya da silmek isteyip istemediğinizi soracaktır.  “Yüksek” ya da “ciddi” olarak belirtilen istenmeyebilecek yazılımlar, varsayılan ayarları değiştirmediğiniz takdirde taramadan sonra otomatik olarak silinecektir.  İstenmeyebilecek yazılımların kaldırılması veya devre dışı bırakılması, bilgisayarınızdaki diğer yazılımların çalışmasının durmasına veya bilgisayarınızdaki diğer yazılımların kullanım lisansının ihlaline neden olabilir.

Bu yazılımı kullanarak, istenmeyebilecek yazılım olmayan yazılımları da silmeniz veya deve dışı bırakmanız mümkündür.