Gezintiyi Atla

Microsoft Azure Hizmet Hükümleri

Son güncelleştirme: Eylül 2014

Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi

Sizin veya Hizmetlere sizin aracılığınızla erişen kişilerin, Hizmetleri aşağıdaki şekilde kullanması söz konusu değildir:

  • kanun, düzenleme, kararname veya hüküm tarafından yasaklanan bir şekilde;
  • başkalarının haklarını ihlal etmek için;
  • herhangi bir hizmete, veriye, hesaba veya ağa yetkisiz erişim elde etmeye veya bunları aksatmaya çalışmak için;
  • herhangi bir protokolü veya e-posta üst bilgilerini yanıltıcı şekilde değiştirmek (örn. “kandırma”) için;  
  • istenmeyen e-posta göndermek veya kötü amaçlı yazılım dağıtmak için;
  • Hizmetlere zarar verebilecek veya bir başkasının Hizmetleri kullanımına zarar verebilecek bir şekilde;
  • veya Hizmetlere ilişkin hataların veya arızaların herhangi bir kişinin ölümüne veya ciddi şekilde yaralanmasına ya da ciddi fiziksel veya çevresel zarara yol açabileceği herhangi bir yüksek riskli kullanım için.

Sanal Makineler

Sanal Makine özelliği, çeşitli işletim sistemleri arasından seçtiğiniz bir işletim sisteminde bir sanal sunucu çalıştırabilmenizi sağlar. Kendi Sanal Makine görüntünüzü yükleyebilir veya Microsoft'un veya üçüncü kişilerin kullanıma sunduğu önceden yapılandırılmış Sanal Makine görüntüleri arasından seçim yapabilirsiniz. 

Tüm yazılımları (işletim sistemi dâhil) Sanal Makinenizde çalıştırmak için gereken hakları güvence altına almayı kabul etmektesiniz. Sanal Makinenizdeki işletim sistemi ve diğer yazılımlar için düzeltme eki uygulanmasından, yapılandırma gerçekleştirilmesinden ve bakım sağlanmasından siz sorumlu olursunuz. Sanal Makineyi ve içerdiği yazılımları saatlik kullanımınızı izleyen herhangi bir fatura mekanizmasını devre dışı bırakamaz, üzerinde oynama yapamaz veya başka şekillerde engellemeyi deneyemezsiniz.

Microsoft Azure, size Windows Server'ı ve başka Microsoft yazılımlarını bir Sanal Makinede çalıştırma seçeneği sağlayabilir. Bu yazılımları sadece Microsoft Azure çevrimiçi hizmetinde ve yalnızca geçerli herhangi bir Microsoft Azure rolü için izin verilen kullanımınızla bağlantılı olarak kullanabilirsiniz. Bu lisans koşulları kapsamında, yazılımı çalıştırmaya ilişkin başka hiçbir hakkınız (ör. bunlar için ayrıca lisans temin etmedikçe, kopyaları kendi tesislerinizdeki sunucularınızda çalıştıramazsınız) bulunmamaktadır.

Windows Server

Use of any Virtual Machine containing any version of Windows Server is subject to the following additional terms:

Limitations on Use.  You may not use the following functionality in the software:

  • Rights Management Services

Remote Desktop Services. Remote Desktop Services (RDS) Subscriber Access Licenses (SALs) purchased through the Microsoft Service Provider Licensing Agreement (SPLA) may be used to deliver graphical user interface functionality on Microsoft Azure virtual machines. RDS Client Access Licenses (CALs) purchased through other Volume Licensing programs including the Enterprise Agreement may not be used with Microsoft Azure virtual machines. Virtual Desktop Infrastructure functionality may not be used on Microsoft Azure virtual machines.

Hosting.  If you use the software to host a solution to be accessed or used by third parties, then that solution must consist of an application or service that is owned or licensed by you or a third party.

Data Storage Technology.  The server software includes data storage technology called Windows Internal Database or Microsoft SQL Server Desktop Engine for Windows.  Components of the server software use these technologies to store data.  You may not otherwise use or access these technologies under these license terms.

Icons, images, sounds.  While the software is running, you may use but not share its icons, images, sounds, and media. The sample images, sounds and media provided with the software are for your non-commercial use only.

Data Transfer Notices.  The notices applicable to Windows Server, as identified in the Data Transfer Notices document at https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2 apply to the use of Windows Server software under your Microsoft Azure licenses.

Validation

The software will from time to time update or require download of the validation feature of the software. Validation verifies that the software has been activated and is properly licensed.  Validation also permits you to use certain features of the software, or to obtain additional benefits.

During a validation check, the software will send information about the software and device to Microsoft.  This information includes the version and product key of the software, and the Internet protocol address of the device.  Microsoft does not use the information to identify or contact you.  By using the software, you consent to the transmission of this information.

If the software is not properly licensed, the functionality of the software may be affected. For example, you may need to reactivate the software, or receive reminders to obtain a properly licensed copy of the software, or you may not be able to obtain certain updates or upgrades from Microsoft.

You may only obtain updates or upgrades for the software from Microsoft or authorized sources.

Mağaza

Microsoft Azure, Microsoft Azure Mağaza Hükümlerine tabi şekilde Microsoft Azure Mağazası ve Sanal Makine galerisi gibi özellikler aracılığıyla birleşik bir tedarik ve fatura çerçevesi kapsamında üçüncü kişilerin Microsoft'a Ait Olmayan Ürünlerine (“Mağaza Hizmeti”) erişmenizi veya bunları satın almanızı mümkün kılar.

Müşteri Desteği

Tanımlar

“Müşteri Desteği”, Microsoft Azure Anlaşmanız kapsamında size sağlanan tüm destek veya tavsiye anlamına gelir.

“Düzeltmeler”, Microsoft tarafından genel olarak piyasaya sürülen (hizmet paketleri gibi) veya belirli bir konuya yönelik Müşteri Desteğinin gerçekleştirilmesi sırasında size sağlanan Ürün düzeltmeleri, değişiklikleri, iyileştirmeleri veya bunların türevleri anlamına gelir.

Düzeltmeler.  Müşteri Desteğinin ifası sırasında Düzeltmeler sağlamamız durumunda, ayrı koşullar içermedikleri sürece bu Düzeltmeler, söz konusu Düzeltmelerin ilgili oldukları Ürün için geçerli lisans koşullarına uygun olarak lisanslanır. Aksi halde, bu Düzeltmeler ilgili ayrı koşullara tabi olur. Düzeltmeler Microsoft Azure Hizmetleri için sağlanmamışsa, Microsoft'un Düzeltmeler ile birlikte sağladığı diğer tüm koşullar geçerli olur ve kullanıma ilişkin hiçbir koşul sağlanmamışsa, Düzeltmeleri yalnızca kuruluş içi kullanım amacıyla kullanmak ve çoğaltmak üzere münhasır olmayan, kalıcı ve bedeli tam olarak ödenmiş bir lisansa sahip olursunuz. Hiçbir Düzeltmeyi veya bunların dosya adını değiştiremez veya bunları, Microsoft'a Ait Olmayan hiçbir bilgisayar kodu ile birleştiremezsiniz.

Önceden Mevcut Eser.  Bir bilgisayar kodundaki veya taraflar ya da bunların Bağlı Kuruluşları tarafından veya bunlar için Microsoft Azure Anlaşmanızdan bağımsız olarak geliştirilmiş veya başka şekilde temin edilmiş kod tabanlı olmayan yazılı materyallerdeki (“Önceden Mevcut Eser”) tüm haklar, Önceden Mevcut Eseri sağlayan tarafın münhasır mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. Her bir taraf, müşteri desteğinin ifası sırasında diğer tarafa (ve gerektiği şekilde, yüklenicilerimize), Önceden Mevcut Eserini sadece Müşteri Desteği ile bağlantılı olarak ilgili yükümlülüklerini ifa etmek için ihtiyaç duyulan şekilde kullanmak, çoğaltmak ve değiştirmek üzere geçici, münhasır olmayan kullanma, çoğaltma ve değiştirme hakkı verir. Taraflarca aksi yazılı olarak açıkça kabul edilmediği sürece, ödemenin tam olarak yapılmasıyla size, bir Müşteri Desteğine ilişkin teslimatın bir parçası olarak sağlanmış olan herhangi bir Microsoft Önceden Mevcut Eserini yalnızca size sağlanan biçimde ve yalnızca kuruluş içi amaçlarla kullanmak, çoğaltmak ve değiştirmek (geçerliyse) için münhasır olmayan, kalıcı ve tam olarak ödenmiş bir lisans vermekteyiz. Microsoft'un Önceden Mevcut Eserine ilişkin lisans, Microsoft Azure Anlaşmanızın koşullarına uymanız şartına bağlıdır. Çek Cumhuriyeti'nde bulunuyorsanız, yazarın, önceden mevcut eserinizi değiştirmesine yönelik ilgili onayları vermiş olduğunu beyan etmiş olursunuz. Microsoft Azure Anlaşmanızın hükümlerinin veya ilgili anlaşma kapsamında müşteri desteğine ilişkin başka herhangi bir beyanın sizin tarafınızdan ihlali, Microsoft'un Müşteri Desteğini ifasının sonunda size bırakmış olduğu Microsoft'un Önceden Mevcut Eserine ilişkin kalıcı lisansı temin etmenizin aleyhinde bir fesih edici şart olacaktır.

Materyaller.  Tarafımızdan geliştirilmiş ve Müşteri Desteği ile ilintili olarak size sağlanmış materyallerdeki (“Materyaller”) tüm haklar, ilgili materyaller Önceden Mevcut Eserinizi teşkil etmediği sürece, tarafımıza ait olacaktır. Size, yalnızca kuruluş içi işlemlerinize yönelik olarak ve herhangi bir hesap verme veya telif ücreti ödeme yükümlülüğü olmaksızın, Materyalleri kullanmak, çoğaltmak ve değiştirmek için münhasır olmayan, kalıcı ve bedeli tam olarak ödenmiş bir lisans vermekteyiz.

Örnek Kod.  Aşağıda belirtilenleri kabul etmeniz koşuluyla, size görüntüleme amacıyla tarafımızca sağlanan herhangi bir yazılım kodunu (“Örnek Kod”) kullanmak ve değiştirmek ve Örnek Kodun nesne kodu biçimini çoğaltmak ve dağıtmak için münhasır olmayan, kalıcı ve telifsiz bir hak vermekteyiz: (i) adımızı, logomuzu veya markalarımızı, Örnek Kodun gömülü olduğu yazılım ürününüzü pazarlamak için kullanmamak (ii) Örnek Kodun gömülü olduğu yazılım ürününüze geçerli bir telif hakkı bildirimi dahil etmek ve (iii) avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere Örnek Kodun kullanımı veya dağıtımından kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek tüm hak talepleri veya davalar karşısında bizi ve tedarikçilerimizi tazmin etmek, ibra etmek ve savunmak.

Bağlı Kuruluşların Hakları.  İşbu madde kapsamındaki haklar için Bağlı Kuruluşlarınıza alt lisanslar verebilirsiniz ancak Bağlı Kuruluşlarınız bu haklar için alt lisans veremez ve Bağlı Kuruluşlarınızın bu hakları kullanımı Microsoft Azure Anlaşması'nda yer alan lisans hükümlerine uygun olmalıdır.

Garantiler ve Sorumluluk Redleri

Müşteri Desteği Garantisi.  Tüm Müşteri Desteğinin profesyonel özen ve beceriyle gerçekleştirileceğini garanti ederiz.

BAŞKA GARANTİLERİN BULUNMAMASI.  İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, Microsoft Azure ABONELİK ANLAŞMANIZDA AÇIKÇA BELİRTİLENLERİN DIŞINDA AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL TÜM BEYANLARI, GARANTİLERİ VE KOŞULLARI REDDETMEKTE VE HARİÇ TUTMAKTAYIZ. BU SORUMLULUK REDDİ TEDARİKÇİLERİMİZ VE YÜKLENİCİLERİMİZ TARAFINDAN MÜŞTERİ DESTEĞİNİN İFASINDA SAĞLANAN TÜM TAVSİYELER, ÖNERİLER, DÜZELTMELER, MÜŞTERİ DESTEĞİNE İLİŞKİN TESLİMATLAR VE İLGİLİ MATERYALLER BAKIMINDAN HER VE TÜM İYELİK, İHLAL ETMEME, TATMİNKAR KALİTE VEYA SONUÇLAR, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİNİ VE ŞARTLARINI İÇERİR. 

Ek 1: Bildirimler

Veri Aktarımı Bildirimi

Ürün, internet üzerinden Microsoft'un veya hizmet sağlayıcısının bilgisayar sistemlerine bağlanan bir veya daha fazla yazılım özelliği içerir. Bu özellikler, https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2 adresindeki Veri Aktarımı Bildirimleri belgesinde belirtilmiştir. Microsoft, ürünlerle birlikte bu özellikler üzerinden hizmetler sağlar. Bir özellik bağlandığında her zaman ayrı bir bildirim almazsınız. Bazı durumlarda, bu özelliği kapatabilirsiniz veya kullanmayabilirsiniz.

Bilgisayar Bilgileri

Özellikler, uygun sistemlere İnternet protokol adresiniz, işletim sisteminin türü, tarayıcı, kullandığınız yazılımın adıyla sürümü ve yazılımı kurduğunuz cihazın dil kodu gibi bilgisayar bilgilerini gönderen İnternet protokolleri kullanır. 

Bilgilerin Kullanımı

Microsoft, bilgileri kimliğinizi saptamak veya sizinle bağlantı kurmak için kullanmaz. Microsoft, bu bilgileri, yazılımı kullandığınızda hizmetleri kullanımınıza sunmak için kullanır. Microsoft bilgisayar bilgilerini, hızlandırıcı bilgilerini, arama önerileri bilgilerini, hata raporlarını, Kötü Amaçlı Yazılım raporlarını ve URL filtreleme raporlarını yazılımlarımızı ve hizmetlerimizi iyileştirmek amacıyla kullanabilir. Aynı zamanda, bunları donanım ve yazılım sağlayıcıları gibi başka kişilerle de paylaşabiliriz. Bu kişiler bahsi geçen bilgileri, ürünlerinin Microsoft yazılımıyla çalışmasını iyileştirmek için kullanabilir.

Veri Aktarımı Onayı

Bu yazılım özelliklerini kullanarak, İnternet protokol adresiniz, işletim sisteminin türü, tarayıcı, kullandığınız yazılımın adıyla sürümü ve yazılımı çalıştırdığınız cihazın dil kodu gibi bilgisayar bilgilerinin iletilmesini onaylarsınız.

H.264/AVC Görsel Standardı, VC-1 Video Standardı, MPEG-4 Görsel Standardı ve MPEG-2 Video Standardı hakkında bildirim

Bu yazılım; H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Kısım 2 ve MPEG-2 görsel sıkıştırma teknolojisi içerebilir. MPEG LA, L.L.C. aşağıdaki bildirimin de açıklanmasını zorunlu tutmuştur:

BU ÜRÜNÜN LİSANSI, AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 GÖRSEL VE MPEG-2 VİDEO PATENT PORTFÖYÜ LİSANSLARI UYARINCA, BİR KULLANICININ KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR AMAÇLA (i) YUKARIDAKİLERLE (“VİDEO STANDARTLARI”) UYUMLU VİDEO KODLAMASI VE/VEYA (ii) BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR FAALİYET ÇERÇEVESİNDE KODLANMIŞ VE/VEYA BU TÜRDE VİDEO TEMİN ETME LİSANSI OLAN BİR VİDEO SAĞLAYICIDAN ALINMIŞ AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VEYA MPEG 2 VİDEONUN KODUNU ÇÖZMESİ İÇİN VERİLMİŞTİR. BAŞKA AMAÇLA KULLANIMA YÖNELİK HİÇBİR LİSANS VERİLMEZ VEYA VERİLECEĞİ İMA EDİLEMEZ. BU ÜRÜNÜN, PAKET MEDYA İÇİN VİDEO BİLGİLERİNİN KODUNUN ÇÖZÜLMESİ AMACIYLA MPEG-2 STANDARDINA UYAN KİŞİSEL KULLANIM DIŞINDA MPEG LA LİSANSI OLMADAN KULLANILMASI YASAKTIR. EK BİLGİ MPEG LA, L.L.C.’DEN ELDE EDİLEBİLİR. BKZ. http://www.mpegla.com/main/default.aspx.

Kuşkuları ortadan kaldırmak için bu bildirim, yazılımın, (i) yazılımın üçüncü kişilere yeniden dağıtılması ya da (ii) üçüncü kişilere dağıtım için VİDEO STANDARTLARI teknolojilerine uygun içeriğin oluşturulmasını içermeyen, ilgili işe özel normal iş kullanımları için kullanımını sınırlandırmamakta ya da yasaklamamaktadır.

İstenmeyebilecek Yazılım (Bildirim I)

Windows Defender etkinleştirilmişse, “spyware” (casus yazılım) , “adware” (reklam yazılımı) ve diğer istenmeyebilecek yazılımlara karşı bilgisayarınızı tarayacaktır. İstenmeyebilecek yazılımlar bulması durumunda, yazılım size; bunu yok saymak, devre dışı bırakmak (karantina) veya kaldırmak mı istediğinizi soracaktır. “Yüksek” ya da “ciddi” olarak derecelendirilen istenmeyebilecek yazılımlar, varsayılan ayarı değiştirmediğiniz takdirde taramadan sonra otomatik olarak silinecektir. İstenmeyebilecek yazılımların kaldırılması veya devre dışı bırakılması, bilgisayarınızdaki diğer yazılımların çalışmasının durmasına veya bilgisayarınızdaki diğer yazılımların kullanım lisansının ihlaline neden olabilir.

Bu yazılımı kullanarak, istenmeyebilecek yazılım olmayan yazılımları da silmeniz veya deve dışı bırakmanız mümkündür.