Azure Ayrılmış VM Örnekleri Kullanım Koşulları

Son güncelleştirme: Kasım 2017

Bu kullanım koşulları, Microsoft Corporation kuruluşu (veya yaşadığınız göre bir bağlı kuruluşu) ile sizin aranızda yapılan anlaşmayı oluşturur. Aşağıdaki hüküm ve koşullar ile Ayrılmış VM Örnekleri aboneliğiniz için Teklifin koşullarından oluşmaktadır. Ayrılmış VM Örnekleri, bir Market Teklifidir ve Müşteri Anlaşmanızdan ayrı olarak lisanslanır; ancak, Microsoft Azure Hizmetleri için geçerli Çevrimiçi Hizmetler Koşulları, bu Kullanım Koşullarına dâhil edilmiştir ve Ayrılmış VM Örnekleri için geçerli olacaktır.

Kullanım Koşulları, Ayrılmış VM Örnekleri için ve aynı zamanda her türlü Microsoft yazılımı, güncelleştirmeleri, ekleri ve destek hizmetleri için, bu öğelere başka koşullar eşlik etmiyorsa geçerlidir.

 1. Tanımlar.
  1. “Müşteri Anlaşması”, kapsamı altında Microsoft'tan Microsoft Azure hizmetlerini aldığınız anlaşma anlamına gelir ve Ayrılmış VM Örnekleriniz süresinde yapılan bu anlaşmanın her türlü devamını içerir.
  2. “Teklif”, Ayrılmış VM Örnekleri teklifi için geçerli fiyatlandırma, süre ve ilgili ayrıntılar anlamına gelir.
  3. “Ayrılmış VM Örneği”, Microsoft tarafından yayınlanmış ve Azure Marketinde kullanıma sunulmuş bir Ayrılmış VM Örneği anlamına gelir.
 2. Kullanım Hakları.
  1. Microsoft Azure içinde kullanım. Bu anlaşmanın hüküm ve koşullarına tabi olarak Microsoft size, Ayrılmış VM Örneklerine erişme ve bunları kullanma ve sadece hizmet ile kullanım amacıyla Microsoft tarafından Ayrılmış VM Örnekleri ile birlikte sağlanan herhangi bir yazılımı yükleyip kullanma hakkı vermektedir. Microsoft, diğer tüm hakları saklı tutar.
  2. Üçüncü Kişi Programları. Ayrılmış VM Örnekleri, bir veya daha çok üçüncü kişi programı içerebilir. Bir üçüncü kişi programı, Microsoft tarafından sağlanan ayrı bir “ThirdPartyNotices” dosyasında listelenmişse, bu dosyada belirtilen koşullar geçerli olur. Aksi halde, bu programları kullanımınız, programlara entegre veya eşlik eden koşullara tabi olur. Her durumda, zararların hariç tutulmasına ilişkin aşağıdaki feragat ve sınırlamalar geçerlidir.
 3. Müşteri Anlaşması Koşulları. Müşteri Anlaşmanızda aşağıdakilere ilişkin hükümler, Microsoft Azure Hizmetlerine geçerli oldukları ölçüde bu Kullanım Koşullarına dahil edilmiştir: üçüncü kişi iddialarına karşı savunma, devir, ihracat kısıtlamaları, ilgili yasalar ve uyuşmazlıkların çözümü.
 4. Garanti. Ayrılmış VM Örnekleri “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Microsoft tarafından hiçbir açık garanti verilmemekte veya koşul sunulmamaktadır. Yerel yasalara göre ek haklara veya yasal garantilere sahip olabilirsiniz ve bu anlaşma bunlar üzerinde etkili değildir. Microsoft, bölgenizdeki yasalar çerçevesinde izin verilen ölçüde, ticari olarak satılabilme, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal bulunmaması dâhil tüm zımni garantileri kapsam dışında bırakır.

  Avustralya için – Avustralya Tüketici Yasası kapsamında yasal garantileriniz bulunmaktadır ve bu koşullardaki hiç bir şey, bu hakları etkilemeyi amaçlamaz.

 5. Telafilerin ve Zararların Sınırlanması ve Hariç Tutulması. Bu anlaşma ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü talepte, Müşteri Anlaşmanızda (tüm hariç tutulanlar ve istisnalar dâhil) Microsoft Azure Hizmetleri için geçerli çözümler ve sorumluluğun sınırlandırılması, Ayrılmış VM Örnekleri için geçerli olacaktır. Ayrılmış VM Örnekleri ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir kâr, gelir, veri veya veri kullanımı kaybı zararı, neticede oluşan, özel, dolaylı, cezai veya müspet zararlarla bağlantılı zararlar dahil hiçbir zararı Microsoft'tan tazmin edemezsiniz.