Gezintiyi Atla

Azure Doğrudan Ödeme Değişikliği

Geçerli olması için, Müşterinin bu Değişikliği, Azure portalında ortaya konduğu şekilde kabul etmiş olması gerekir.

Bu Azure Doğrudan Ödeme Değişikliği (“Değişiklik”), Müşterinin Microsoft Azure Hizmetleri'ni satın aldığı bir Açık Program Lisans Sözleşmesinin ("Sözleşme") tarafları olan, müşteri tüzel kişiliği (“Müşteri”) ve Microsoft tüzel kişiliği (“Microsoft”) arasında geçerlidir. Taraflar, Değişikliğin, Sözleşme'yi tamamladığını ve yalnızca burada satın alınan Abonelik (yukarıda tanımlandığı şekilde) için geçerli olduğunu kabul eder.

 1. Tanımlı Terimler.

  Bu Değişiklikte kullanılan ancak tanımlanmayan büyük harflerle yazılan ifadeler, Sözleşme'de belirtilen anlamlara sahip olur. Bu Değişiklikte, aşağıdaki tanımlar kullanılmaktadır:

  “Microsoft Azure Hizmetleri", Microsoft tarafından lisanslanan ve hizmetler sayfamızda belirtilen Microsoft Azure hizmet ve özelliklerinden (ayrı olarak satılan Microsoft Azure Marketi hariç) birini veya daha fazlasını ifade eder.

  “Portal”, Müşterinin, fiyatlandırma sayfamızdan veya Microsoft'un belirlediği alternatif bir siteden Aboneliği satın aldığı çevrimiçi portaldır.

  “Abonelik”, tanımlı bir Dönem için Microsoft Azure Hizmetleri'nin bir miktarı için ödenebilecek, belirlenmiş değerli bir abonelik anlamına gelir.

  “Dönem”, burada satın alınan Aboneliğin kullanıldığı tarihten başlayan ve hangisi önce geliyorsa, Aboneliğin sonuna kadar tüketildiği tarihte (1) ya da on iki ayın sonunda (2) sona eren süredir.

 2. Teklif Ayrıntıları.

  Bir Abonelik satın alarak, Müşteri, Microsoft Azure Hizmetleri'nin belirli bir miktarını, bir Dönem boyunca kullanım için satın almayı ve kullanım öncesinde ödeme yapmayı taahhüt eder. Müşteri tarafından ilave veya başka kullanım (örneğin, Aboneliğin sunduğu taahhüt miktarından fazla kullanım), Microsoft Azure Hizmetleri'nin Müşteriye iletilmesinde bir kesintinin önüne geçebilmek adına, bu gibi ilave veya başka kullanımın öncesinde ayrı bir Değişiklik altında yeni bir Abonelik satın alınmasını gerektirir. Müşterinin Microsoft Azure Hizmetleri kullanımı, şüpheye mahal vermemek adına Ürün Kullanım Hakları'nı içeren, Sözleşme koşullarına tabi olacaktır.

 3. Kullanım Fiyatlandırması ve Kredi Kartından Çekim Yetkisi.
  1. Kullanım Fiyatlandırması. Microsoft Azure Hizmetleri için kullanım fiyatları, herhangi bir anda, bildirim yapılmak kaydıyla değiştirebilir.
  2. Kredi Kartından çekim onayı. Bu Değişikliği kabul ederek, Müşteri, Abonelik için ödeme yapmayı kabul eder ve Microsoft firmasını, bu Değişiklik kabul edildiğinde Portal'da iletilmiş olan Abonelik fiyatını, Müşterinin kredi kartından çekmeye yetkilendirir.
 4. Vergiler.

  Fiyatlara herhangi bir vergi dahil değildir. Müşteri, bu sözleşme altında yer alan herhangi bir siparişle ilgili olarak borçlu olunan ve Microsoft'un geçerli yasalar altında Müşteriden almasına izin verilen herhangi bir geçerli katma değer, mal ve hizmet, satış veya benzeri vergileri ödeyecektir. Müşteri, geçerli herhangi bir damga vergisinden ve Müşterinin yasal olarak ödemesi gereken, Microsoft Azure Hizmetleri'nin Müşteri Bağlı Şirketlerine tedarikinden kaynaklanan herhangi bir vergi dahil diğer tüm vergilerinden sorumludur. Microsoft, net gelirine veya malvarlığına göre tüm vergilerden sorumludur. Müşterinin Microsoft'a yaptığı ödemelerden herhangi bir verginin verilmemesi gerekiyorsa, Müşteri bu gibi vergileri Microsoft'a borçlu olunan miktardan kesebilir ve ilgili vergi merciine ödeyebilir, ancak Müşterinin, bunu yapabilmesi için, bu kesintiler ve Microsoft'un bir yurt dışı vergi mahsubu veya geri ödeme iddia etmek için makul nedenlerle talep ettiği diğer belgeler için, zamanında resmi bir makbuz almalı ve bunu iletmelidir. Müşteri, kesintiye uğratılan herhangi bir verginin, geçerli yasalar altında mümkün olduğu kadarıyla en aza indirgendiğinden emin olmalıdır.

 5. Çeşitli.
  1. Dönem ve Sonlandırma. Bu Değişiklik Protokolü, Dönem sona erdiğinde otomatik olarak sonlanacaktır. Bu Değişiklik altında satın alınan Abonelik, Sözleşme'nin sonlandırılmasına veya sona ermesine bağlı olmaksızın Sözleşme koşullarına ve geçerli Ürün kullanım haklarına tabi kalacaktır.
  2. Öncelik Sırası. Bu Değişiklik içindeki herhangi bir hüküm ile Sözleşme'deki herhangi bir hüküm arasında tutarsızlık olması durumunda bu Değişiklik geçerli olacaktır.
  3. Bütün Sözleşme. Bu Değişiklik Protokolü, taraflar arasında, bu Değişiklik Protokolü’nün konusu kapsamındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve bu Sözleşme'nin konusuyla ilgili olan sözlü veya yazılı diğer tüm sözleşmelerin yerine geçer. Bu Değişiklikte açık bir şekilde belirtilen durumlar hariç, Sözleşme aynı ve tam olarak yürürlükte kalır.
  4. Sözleşme Makamı. Bir tüzel kişilik adına bu koşulları kabul eden bir bireyseniz, bu Değişikliğe, o tüzel kişilik adına girmek için yasal yetkiye sahip olduğunuzu ortaya koyarsınız.
  5. Avustralya Bağlı Kuruluşları. Yeni Zelanda veya Okyanusya ülkelerinden birinde yaşıyorsanız bu Değişiklik Protokolü veya Sözleşme'deki tüm hükümlerden bağımsız olarak, Avustralya'da bulunan herhangi bir Bağlı Kuruluş için bu Değişiklik Protokolü veya Sözleşme kapsamında sipariş veremez ya da Avustralya'da bulunan veri merkezlerimizden sunulan Çevrimiçi Hizmetlere erişmeyi ve bunları kullanmayı seçtiyseniz, Avustralya'da bulunan herhangi bir Bağlı Kuruluşa Aboneliğiniz için yönetim hakları veremezsiniz. Avustralya'da bulunan veri merkezlerimizden sunulan Çevrimiçi Hizmetler'e erişmek ve bu hizmeti kullanmak isteyen bir Avustralya Bağlı Kuruluşu'nun, ayrı bir Açık Program Lisans Sözleşmesi kapsamında kendi Aboneliğine giriş yapması gerekmektedir.