Ana içeriğe atla

Azure Doğrudan Ödeme Değişiklik Protokolü

Bu Değişiklik Protokolünün geçerli olması için Müşterinin onu Azure portalında açıklandığı gibi kabul etmiş olması zorunludur.

Bu Azure Doğrudan Ödeme Değişiklik Protokolü (“Değişiklik Protokolü”) müşteri kuruluş (“Müşteri”) ile Müşterinin Microsoft Azure Hizmetlerini satın aldığı Açık Program Lisansı Sözleşmesinin (“Sözleşme”) tarafı olan Microsoft kuruluşu (“Microsoft”) arasında akdedilmiştir. Taraflar Değişiklik Protokolünün Sözleşmeyi tamamladığını ve yalnız bu belgeye göre satın alınan Üyelik (aşağıda tanımlandığı gibi) için geçerli olduğunu kabul ederler.

 1. Tanımlanan Terimler.

  Bu Değişiklik Protokolünde kullanılan fakat tanımlanmamış olan büyük harfle başlayan terimler, Anlaşmada kendilerine verilen anlamlara sahiptir. Bu Değişiklik Protokolünde aşağıdaki tanımlar kullanılmaktadır:

  “Microsoft Azure Hizmetleri”, Microsoft Azure Marketplace dışında Microsoft tarafından lisansı verilen ve hizmet sayfamızda belirtilen bir veya daha çok Microsoft Azure hizmeti anlamına gelir.

  “Portal” Müşterinin fiyatlandırma sayfamızda veya Microsoft’un belirlediği alternatif bir sitede Üyelik satın aldığı çevrimiçi portal anlamına gelir.

  "Üyelik", tanımlanmış bir Süre için belirli miktarda Microsoft Azure Hizmeti olarak kullanılabilen saptanmış değer ile üyelik anlamına gelir.

  “Süre” bu belgeye göre satın alınan Üyeliğin kullanıldığı tarihte başlayan ve (1) Üyeliğin bedelinin tüketildiği tarih veya (2) on iki aylık süreden hangisi erken ise o tarihte sona eren dönem anlamına gelir.

 2. Teklif Ayrıntıları.

  Bir Üyelik satın alarak Müşteri bir Süre boyunca kullanmak için Microsoft Azure Hizmetlerinin belirli bir tutarını satın almayı ve kullanmadan önce avans ödemeyi taahhüt eder. Müşteri tarafından ilave veya diğer kullanım (örneğin, Üyelikte belirtilen taahhüt miktarını aşan kullanım), Müşteriye Microsoft Azure Hizmetlerinin verilmesinde kesintiyi engellemek için, söz konusu ilave veya diğer kullanımdan önce ayrı bir Değişiklik Protokolü kapsamında yeni bir Üyelik satın alınmasını gerektirecektir. Müşterinin Microsoft Azure Hizmetlerini kullanması Sözleşmenin şartlarına tabi olacaktır ve, şüpheye yer bırakmamak için, Ürün Kullanma Haklarını içermektedir.

 3. Tüketim Fiyatlandırması ve Kredi Kartına Ödetme Yetkisi.
  1. Tüketim Fiyatlandırması. Microsoft Azure Hizmetleri için tüketim ücretleri herhangi bir zamanda bildirim üzerine değiştirilebilir.
  2. Kredi Kartı ile ödeme alma yetkisi. Müşteri bu Değişiklik Protokolünü kabul ederek Üyelik için ödeme yapmayı kabul eder ve Microsoft’u Müşterinin kredi kartına bu Değişiklik Protokolünün kabul edildiği tarihte Portalda duyurulan Üyelik ücretini ödetmeye yetkilendirir.
 4. Vergiler.

  Fiyatlara vergiler dahil değildir. Müşteri, bu sözleşme kapsamında verilmiş bulunan siparişlerle ilgili olup Microsoft’un ilgili yasaya göre Müşteriden tahsil etmesine izin verilen söz konusu tüm katma değer vergisi, mal ve hizmet vergisi ve satış ya da benzeri vergi borçlarını ödeyecektir. Müşteri, kendisi tarafından Bağlı Kuruluşlarına sunulan Microsoft Azure Hizmetlerinin sağlanmasında ortaya çıkan tüm vergiler dahil, yasal olarak ödemek zorunda olduğu tüm ilgili damga vergilerinden ve diğer vergilerden sorumlu olacaktır. Microsoft, sadece kendi net gelirlerinden ve malvarlığından kaynaklanan tüm vergilerden sorumlu olacaktır. Müşterinin Microsoft'a yaptığı ödemeler üzerinde herhangi bir vergi stopajı uygulanması gerekli görülürse, Müşteri ilgili meblağları Microsoft’a ödeyeceği meblağdan düşerek ilgili vergi dairesine ödeyebilir; ancak bu durumda Müşteri, bu stopaj ödemelerine dair resmi makbuzları ve Microsoft'un yabancı vergi indirimi veya iadesi alması için makul olarak talep ettiği diğer belgeleri temin ederek Microsoft'a verecektir. Müşteri, stopaja tabi vergilerin ilgili yasanın müsaade ettiği asgari nispette olmasını sağlayacaktır.

 5. Muhtelif Hükümler.
  1. Süre ve Fesih. Bu Değişiklik Protokolü, Sürenin sonlanmasıyla otomatik olarak fesih olacaktır. Bu Değişiklik Protokolü kapsamında satın alınan Üyelik, Sözleşmenin feshine veya sona ermesine rağmen Sözleşmenin şartlarına ve ilgili Ürün kullanım haklarına tabi olmaya devam edecektir.
  2. Öncelik Sırası. Bu Değişiklik Protokolü hükümleri ile Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde bu Değişiklik Protokolü geçerli olacaktır.
  3. Anlaşmanın Tamamı. Bu Değişiklik Protokolü Değişiklik Protokolünün konusu bakımından taraflar arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturmaktadır ve bu Değişiklik Protokolünün konusu ile ilgili sözlü veya yazılı diğer tüm sözleşmeleri hükümsüz kılmaktadır. Bu Değişiklik Protokolünde açıkça belirtilmesi haricinde, Sözleşme tümüyle geçerli olarak yürürlükte kalacaktır.
  4. Sözleşmeyi İmzalayan Yetkili. Bu şartları bir tüzel kişi adına kabul eden bir kişiyseniz, bu Değişiklik Protokolünü söz konusu tüzel kişi adına imzalamaya yetkili olduğunuzu beyan edersiniz.
  5. Avustralyalı İştirakler. Bu Değişiklik Protokolü veya Sözleşmedeki aksine herhangi bir şeye rağmen, eğer Yeni Zelanda veya Okyanusya ülkelerinde bulunuyorsanız Avustralya’da bulunan hiç bir İştirak için bu Değişiklik Protokolü veya Sözleşmeye göre sipariş vermemelisiniz veya Avustralya’da bulunan veri merkezlerimizden verilen Çevrimiçi Hizmetlere erişmeyi ve bunları kullanmayı seçerseniz Avustralya’da bulunan hiç bir İştirake Üyeliğinizi yönetmek için yönetici hakları vermemelisiniz. Avustralya’da bulunan veri merkezlerimizden verilen Çevrimiçi Hizmetlere erişmek ve bunları kullanmak isteyen Avustralya’da bulunan bir İştirak kendi Üyeliğini ayrı bir Açık Program Lisansı Sözleşmesi kapsamında yaptırmalıdır.