Microsoft Azure Marketi Hükümleri

Son güncelleştirme Ekim 2018

Bu hükümler, Microsoft Azure Marketi ile Sanal Makine Galerisi kullanımınızı ve Azure ile kullanılmak üzere optimize edilmiş ürünlere ve hizmetlere erişmenizi veya bunları satın almanızı sağlayan diğer herhangi bir Microsoft Azure (“Market”) özelliğini kullanımınızı yönetir. Market, Microsoft ve çeşitli üçüncü taraf yayıncılar (bu gibi her yayımlayan taraf, “Yayıncı”) tarafından yayımlanan ürün ve hizmetleri (“Market Teklifleri” veya “Teklifler”) içerebilir.

 1. Satın Alma ve Faturalama.
  1. Doğrudan müşteriler. Bir Microsoft Azure üyeliğini Microsoft'tan satın aldıysanız, bu üyelik yoluyla Market Tekliflerini satın almanız için aşağıdaki hükümler geçerlidir:
   1. Ödeme. Market Teklifleri kullanımınıza ilişkin tüm ilgili ücretleri ödemeyi kabul edersiniz. Bu ücretler ayrıdır ve herhangi bir Microsoft Azure Hizmeti kullanımınızla ilgili ücretlere ektir.
   2. Fiyatlar. Aksi belirtilmediği sürece, uygulanacak tüm vergiler ve döviz kuru hesaplamaları, Market Teklifleri için belirtilen fiyatların dışındadır. Söz konusu vergileri veya diğer ücretleri ödemekten yalnızca siz sorumlu olursunuz. Fiyatlar, üyelik türü Teklifler için tekrarlayan ücretler olarak veya kullanım türü Teklifler için ölçüm birimi olarak (çalıştırma saati veya gerçekleştirilen işlem sayısı gibi) ifade edilebilir.
   3. Ödeme Aracı. Microsoft Azure üyeliğiniz ile bağlantılı olarak Microsoft'a bir ödeme yöntemi sağladıysanız (kredi kartı veya bir başka çevrimiçi ödeme yöntemi gibi), bu gibi ürünleri satın alarak, Market Teklifleri kullanımınız karşılığını, ilgili ödeme yöntemine göre sizden alma yetkisini Microsoft'a vermiş olursunuz.
   4. Fatura. Tüketim veya kullandığın kadar öde satın almaları için geçerli Microsoft Azure üyelik sözleşmenizin fatura ve ödeme koşulları Marketten satın almalarınızı yönetir. Satın alma ve kullanımınızın fatura dönemi sırasında işlenmeyen harcamalar yaparsanız, bu gibi harcamaları size takip eden fatura döneminde faturalayabiliriz. Ücretlerinizi görüntüleyip yazdırabileceğiniz Microsoft Azure hesap portalınız aracılığıyla size ücretler listesi sağlayacağız. Bu bizim sağladığımız tek hesap özetidir. Nihai bir hesap özetinde gösterilen dışında herhangi bir yerde gösterilen kullanım veya harcama tutarları yalnızca tahmin niteliğindedir ve son etkinlikleri içermeyebilir veya önceki kullanım şekillerine dayanan gösterimler sağlıyor olabilir.
   5. Fiyat Artışı. Aktif aboneliğiniz bulunan bir Market Teklifi için fiyat artışı yapılırsa, bu artışa ilişkin size 30 gün öncesinden bildirimde bulunacağız. 30 günlük bildirim süresinin sonra ermesi üzerine, Market Teklifini kullanımınızın devam etmesi, yeni fiyattan ücretlendirilmeye yetki vermeniz anlamına gelecektir.
   6. Geri Ödemeler. Yasalarca aksi belirtilmediği veya bir Yayıncı tarafından izin verilmediği sürece, geri ödeme söz konusu değildir.
   7. Fatura Düzeltmeleri. Faturanızda bir hata yaptığımızı fark ederseniz, faturanızda hatanın ilk ortaya çıkışından sonraki 120 gün içinde bize bunu bildirmelisiniz. Söz konusu süre içinde durumu bize bildirmezseniz, bu hatadan dolayı meydana gelen her türlü kayba ilişkin zarar talebi ve yükümlülükten bizi ibra edersiniz ve hatayı düzeltmemiz ya da size iadede bulunma yükümlülüğümüz olmayacaktır. Biz fatura hatası saptarsak, bu hatayı 90 gün içinde düzelteceğiz.
  2. Dolaylı müşteriler. Kurumsal bir bayiden bir Microsoft Azure üyeliği satın aldıysanız, kurumsal bayi ile sözleşmenizde belirtilen satın alma ve faturalama koşulları, ilgili üyelik yoluyla Market Teklifleri satın alma işleminizi yönetecektir.
  3. Genel. Microsoft Azure üyeliğinizi satın aldığınız tüzel kişiden bağımsız olarak aşağıdaki hükümler geçerlidir.
   1. Parasal Taahhüt. Belirli bir Market Teklifi için aksi belirtilmedikçe, Microsoft üyelik kredileri (ücretsiz deneme, MSDN veya BizSpark gibi) veya parasal taahhüt fonları, Market Tekliflerinin satın alınması için kullanılamaz. Bu gibi satın alma işlemleri ayrıca faturalanacaktır.
   2. Rezervasyonlar. “Rezervasyonlar” uygun Market Tekliflerinin belirli bir dönem ve bölge için önceden satın alınması anlamına gelir (ör. Rezerve Yazılım Örnekleri, vb.). Rezervasyonlar üç yıl kadar olabilen belirli süreler için satın alınır. Rezervasyonlar belirtilen sürenin sonunda sona erer. Kullanılmayan Rezervasyonlar için size ödeme iadesi yapılmayacaktır. Belirli bir Market Teklifi için aksi belirtilmedikçe değiştirme ve iptal mümkün değildir. Rezervasyon fiyatlandırması her satın alma zamanında mevcut fiyatlandırmaya göre yapılacaktır. Yazılım için Rezerve Örnekler işlem masrafını içermez.
   3. Otomatik Yenileme. Satın aldığınız Market Teklifi, otomatik yenileme seçeneği sunan bir üyelikse, yenileme tarihinden önce iptal yapmadığınız sürece, kurumsal bayiniz (ilgiliyse) veya biz, üyeliğinizi otomatik olarak yenileyebilir ve yenileme anlaşmasının süresi boyunca sizi ücretlendirebiliriz.
   4. Ücretsiz Denemeler. Bir Market Teklifi için ücretsiz deneme üyeliğine katılırsanız, tekrarlayan ücretlendirmeleri önlemek için deneme süresinin bitiminden önce üyeliğinizi iptal etmeniz gerekir. Ücretsiz deneme süresinin bitiminden önce üyeliğinizi iptal etmezseniz, bunu takip eden sürede, Market Teklifi için satın alma tarihinde belirtilen fiyatlar üzerinden ücretlendirilirsiniz. Bir ücretsiz deneme Teklifi için birden çok üyelik oluşturursanız, tüm bu üyelikler için ilgili deneme süresi, ilk üyeliğinizi oluşturduğunuz tarihte başlar ve tüm bu üyelikler bu sürenin sonunda ücretli Tekliflere dönüştürülür.
   5. İptal Etme. Zamanında ve eksiksiz ödeme yapmazsanız, Market Tekliflerine erişiminizi askıya alabilir veya iptal edebiliriz. Ödeme yapılmadığı için erişimin askıya alınması veya iptal edilmesi, verilerinizi kaybetmenize yol açabilir.
 2. Kullanım Hakları.
  1. Yayıncı Kullanım Koşulları. Herhangi bir Market Teklifini kullanma hakkınız, Market Teklifinin Yayıncısı tarafından sağlanan ayrı koşullara (“Kullanım Koşulları”) tabidir. Bizim tarafımızdan yayımlanan Market Teklifleri dışında, bu gibi hiçbir Yayıncı Kullanım Koşullarına taraf ya da bağlı değiliz.
  2. KLG Teklifleri. Yayıncılar, belirli Market Tekliflerini kullanmak için gerekli hakları, Market dışında edinmeniz koşuluyla bazı Teklifler sunabilirler (“Kendi Lisansını Getir (KLG) Teklifleri”). Herhangi bir KLG Teklifini kullanırsanız, bu Teklifi kullanmak için yeterli haklara sahip olmanızı sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.
  3. Microsoft Yazılımı Ürünleri. Bir üçüncü taraf Yayıncısı, Market içinde http://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/ adresinde listelenen herhangi bir Microsoft yazılımı ürününü içeren bir sanal makine Teklifi (“Microsoft Yazılımı Ürünü”) yayımlarsa:
   1. Microsoft Yazılımı Ürününün lisans vereni üçüncü taraf değil, Microsoft'tur;
   2. Microsoft Yazılımı Ürününü kullanımınız, üçüncü taraf Teklifine ilişkin tüm ücretlere ek olarak, Microsoft Azure üyeliğinizle ilgili Microsoft Yazılımı Ürünü için ücretlere veya kurumsal bayiniz (ilgiliyse) tarafından belirlenen ücretlere tabi olacaktır ve
   3. Microsoft Azure dışında Microsoft Yazılımı Ürününü kullanma hakkınız (varsa) dahil olmak üzere Teklif içindeki herhangi bir Microsoft Yazılımı Ürününü kullanımınız, üçüncü tarafın Kullanım Koşullarına değil, Microsoft'un koşullarına tabidir.
  4. Uygulama Programlama Arabirimleri. Market ile kullanım için uygulama programlama arabirimlerini (“Market API'leri”) kullanıma sunabiliriz. Market Teklifleri satın almak veya bunlara erişmek için Market API'leri kullanırsanız, Market kullanıcı arabiriminde sunulan ve zaman zaman değişebilecek olan ilgili Kullanım Koşullarını incelemekten ve bunlara uymaktan sorumlu olursunuz. Market Teklifleri satın almak için herhangi bir Market API'sini kullanımınız, ayrıca, satın alma tarihinde Market kullanıcı arabiriminde belirtilen ödeme koşullarına uygun olarak ilgili tüm ücretlerin ödenmesine yetki vermeniz anlamına da gelecektir.
 3. Gizlilik ve Veri Koruma.
  1. Yayıncılara Açıklanan Bilgiler. Bir Market Teklifini satın alır ya da kullanırsanız, iletişim bilgilerinizi ve işlem hakkındaki ayrıntıları, bu Teklifin Yayıncısı ile paylaşabiliriz. Müşteri Verilerinizi izniniz olmadan hiçbir Yayıncı ile paylaşmayız.
  2. Yayıncı Gizlilik İlkeleri. Yayıncılar, Teklifleri tarafından toplanan Müşteri Verilerine ve Microsoft'tan aldıkları her türlü müşteri bilgilerine ilişkin olarak gizlilik uygulamalarını açıklayan gizlilik bildirimlerini sağlamaktan kendileri sorumludur. Microsoft tarafından yayımlanan bir Market Teklifi ile bağlantılı olarak aksi belirtilmediği sürece, Microsoft'un gizlilik, güvenlik ve verilerin konumu ve verilerin saklanması ilkeleri, hiçbir Market Teklifi için veya Yayıncıların herhangi bir Müşteri Verisini veya diğer müşteri bilgilerini kullanımı için geçerli değildir.
  3. Kişisel Verilerin İşlenmesi. Microsoft'un Tekliflerin sunulmasıyla bağlantılı olarak bir kişisel veri işleyen veya alt işleyen olması dolayısıyla Microsoft, tüm müşteriler için Çevrimiçi Hizmet Koşullarının http://go.microsoft.com/?linkid=9840733 adresinde yer verilen Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Koşullarını 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe alacaktır
 4. Muhtelif Hükümler.
  1. Finansal veriler. Belirli Market Teklifleri, finansal veriler içerebilir. Microsoft, ABD federal menkul kıymetler yasası veya diğer yetkili mahkemelerin menkul kıymetler yasaları kapsamında bir borsa aracısı/borsa acentesi veya kayıtlı yatırım danışmanı değildir ve menkul kıymetlere ya da diğer finansal ürünlere veya hizmetlere yatırım yapmanın, bunları almanın veya satmanın uygunluğu açısından bireylere tavsiyede bulunmaz. Markette bulunan hiçbir şey, herhangi bir menkul kıymeti satın almak veya satmak için bir teklif veya talep oluşturmaz. Microsoft ya da borsa bilgileri veya endeks verilerinin lisans verenleri, hiçbir özel finansal ürünü veya hizmeti onaylamaz veya tavsiye etmez. Veri kümeleri veya finansal uygulamalar dahil olmak üzere, Marketteki hiçbir şey yatırım, vergi veya hukuki öneri dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla profesyonel tavsiye değildir.
  2. Kısıtlama. Sistemimizi korumak veya Marketi kullanımınıza ilişkin makul sınırlar getirmek üzere Market için yapabileceğiniz istek sayısını sınırlayabiliriz. Ek olarak, yayıncılar, hizmetlerine yönelik olarak yapabileceğiniz istek sayısına sınırlama getirebilirler. Bu durum, Microsoft tarafından uygulanacaktır (“Özel Kısıtlama”). Özel Kısıtlama sınırları, geçerli oldukları yayıncı içeriği ayrıntı sayfasında gösterilebilir. Önceden bildirimde bulunularak veya bulunulmaksızın, Özel Kısıtlama sınırları herhangi bir zamanda değiştirilebilir.