Gezintiyi Atla

Microsoft Bilişsel Hizmetler - Hizmet Bileşenleri

Azure aboneliğinin bir parçası olarak kullandığınız Bilişsel Hizmetler için, lütfen Çevrimiçi Hizmet Şartlarında bir Bilişsel Hizmetler bölümü içeren Azure anlaşmanızabaşvurun.

Son Güncelleştirme: Mayıs 2017

Microsoft Bilişsel Hizmet Şartları (https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/cognitive-services-terms/) kapsamındaki “Hizmet Bileşenleri”:

 1. Akademik Bilgi API'si, sorgu dizelerini bir giriş olarak alan ve bu sorgu dizeleriyle ilgili açıklamalı bilgileri, yapılandırılmış sorgu ifadelerini, sorguyla eşleşen akademik kuruluş arama sonuçlarını ve arama sonucu kuruluşlarının özellik dağılımı histogramlarını veren bir http uygulama programlama arabiriminin Önizlemesidir (“Akademik Bilgi API'si”);
 2. Bing Otomatik Öneri API'si ücretsiz hizmet katmanı, son kullanıcı girişine yanıt olarak sorgu tamamlama önerilerini veren bir https uygulama programlama arabirimidir (“Otomatik Öneri API'si”);
 3. Bing Custom Search Service, web aramasına ilişkin kaynakları ve derecelendirmeyi özelleştirmek, ardından da son kullanıcı sorgularına yanıt olarak, özelleştirmenize göre arama sonuçları ve ilgili meta verileri sunan bir Arama API'si üzerinden programlanabilir şekilde erişmek için kullanabileceğiniz bir hizmetin Önizlemesidir (“Özel Arama API'si”);
 4. Bing Entity and Intent Detection API, metnin temel amacını ve ilgili kısımlarını daha iyi anlamak üzere metni tanımlamaya ve sınıflandırmaya yarayan bir https hizmetinin Önizlemesidir;
 5. Bing Entity Search API, ilgili kuruluş veya yerel işletme için arama yapmaya ve sonuçları bir kullanıcı deneyiminde görüntülemeye olanak tanıyan bir https araması uygulama programlama arabiriminin Önizlemesidir;
 6. Bing Görüntü Arama API'si ücretsiz hizmet katmanı, son kullanıcı sorgularına yanıt olarak resim arama sonuçları ve ilgili meta verileri veren bir https araması uygulama programlama arabirimidir (“Görüntü Arama API'si”);
 7. Bing Haber Arama API'si ücretsiz hizmet katmanı, son kullanıcı sorgularına yanıt olarak haber arama sonuçları ve ilgili meta verileri veren bir https araması uygulama programlama arabirimidir (“Haber Arama API'si”);
 8. Bing Video Arama API'si ücretsiz hizmet katmanı, son kullanıcı sorgularına yanıt olarak video arama sonuçları ve ilgili meta verileri veren bir https araması uygulama programlama arabirimidir (“Video Arama API'si”);
 9. Bing Voice Recognition API, Konuşma API'lerinden biridir; bir ses akışını bir giriş olarak alan, bunu metne çeviren ve metne dayalı dil anlama bilgileri verebilecek bir https uygulama programlama arabiriminin Önizlemesidir (“Recognition API” veya “Konuşmayı Metne Dönüştürme API'si”);
 10. Bing Voice Output API, Konuşma API'lerinden biridir; metin girişini alan ve bunu konuşma sesine çeviren bir https uygulama programlama arabiriminin Önizlemesidir (“Output API” veya “Metin Okuma API'si”);
 11. Bing Web Araması API'si ücretsiz hizmet katmanı, son kullanıcı sorgularına yanıt olarak web sayfası, resim, video, haber, ilgili meta verisi vb.'yi içeren arama sonuçları veren bir https araması uygulama programlama arabirimidir (“Bing Web Araması API'si”);
 12. Bing Yazım Denetleyici API'si, metni; yazım denetimi önerileri veren giriş olarak alan bir https uygulama programlama arabiriminin Önizlemesidir (“Yazım Denetleyici API'si”);
 13. Görüntü İşleme API'si, sağladığınız resimleri bir giriş olarak alan ve bu resimlerle ilgili olarak resim biçimi, resim kategorileri, resim etiketleri, resim açıklamaları, baskın renk, bir resmin müstehcen veya yetişkinlere yönelik içerik içerip içermediğine ilişkin makine öğrenimi tahminleri ile resimlerde bulunan metin gibi bilgiler veren ve küçük resimler üreten bir https uygulama programlama arabiriminin Önizlemesidir (“Görüntü İşleme API'si”);
 14. Custom Recognition Intelligent Services (CRIS), belirli bir uygulama, ortam veya kullanıcı grubu ile ilgili olarak Microsoft konuşma tanıma altyapısını özelleştirmek için kullanabileceğiniz bir hizmetin Önizlemesidir (“CRIS Model Derleyicisi”);
 15. Duygu Tanıma API'si, sağladığınız resim veya videoları bir giriş olarak alan ve bu resim veya videolardaki yüzlerle ilgili bilgileri, yüz ifadelerine dayalı makine öğrenimi tahminli duygular olarak veren ve yüzlerin resimdeki koordinatlarını sağlayabilen bir http uygulama programlama arabiriminin Önizlemesidir (“Duygu Tanıma API'si”);
 16. Entity Linking Intelligence Service, sağladığınız metni bir giriş olarak alan ve kişi, konum ile etkinlik bilgilerine ilişkin bağlamsal olarak alakalı bilgileri veren bir uygulama programlama arabiriminin Önizlemesidir (“Entity Linking Intelligence Service API”);
 17. Yüz Tanıma API'si, sağladığınız resimleri bir giriş olarak alan ve bu resimlerdeki yüzlerle ilgili olarak gözlerin, burnun ve ağzın yüzdeki koordinatları, yüzün yönü, yaş ve cinsiyete ilişkin makine öğrenimi tahmini ve sağladığınız resimdeki bir yüzün, sağladığınız diğer resimlerdekilerle eşleşip eşleşmediğine veya bunlara benzer olup olmadığına ilişkin makine öğrenimi tahmini gibi bilgileri veren bir http uygulama programlama arabiriminin Önizlemesidir (“Yüz Tanıma API'si”);
 18. Bilgi Bulma Hizmeti, yapılandırılmış veriler içerisinde etkileşimli arama deneyimlerini doğal dil girişleriyle etkinleştirmeye yarayan bir hizmetin Önizlemesidir (“Bilgi Bulma Hizmeti API'si”);
 19. Language Understanding Intelligence Service (LUIS), dil anlama modelleri oluşturmak, ardından da sağladığınız metni bir giriş olarak alan ve metne dayalı dil anlama bilgileri veren bir http uygulama programlama arabirimi (“LUIS API'si”) olarak erişmek için kullanabileceğiniz bir hizmetin Önizlemesidir (“LUIS Model Oluşturucu”);
 20. Linguistic Analysis API, doğal dil metnini alan ve metnin yapısını analiz eden, cümleler, sözcükler, sözcük türleri ve bileşenler gibi dilbilimsel yapıları bulan bir hizmetin Önizlemesidir (“Linguistic Analysis API”);
 21. QnA Maker, SSS URL'nize, yapılandırılmış belge veya diğer içeriğe dayalı basit soru ve cevap botu veya uygulaması oluşturmanıza, eğitmenize ve yayımlamanıza yardımcı olan bir hizmetin Önizlemesidir;
 22. Konuşmacı Tanıma, Konuşmacı Tanıma API'lerinden biridir; ses akışını bir giriş olarak alan ve bunu, konuşmacı tarafından kümelere bölünen metne çeviren bir hizmetin Önizlemesidir (“Konuşmacı Tanıma API'si”);
 23. Konuşmacı Tanıma API'sini ve Konuşmacı Doğrulama API'sini içeren Konuşmacı Tanıma API'si;
 24. Konuşmacı Doğrulama, Konuşmacı Tanıma API'lerinden biridir; sağladığınız bir ses dosyasındaki insan sesinin sağladığınız diğer ses dosyalarındaki insan sesleriyle eşleşip eşleşmediğinin makine öğrenimi tahminini veren bir hizmetin Önizlemesidir (“Konuşmacı Doğrulama API'si”);
 25. Video API'si, sağladığınız videoları bir giriş olarak alan ve bu videolardaki hareket, bu videolardaki yüzler ile ilgili bilgileri ve dengeleme ile küçük resim oluşturma gibi değişikliklerle bu videoların yeni sürümlerini veren bir http uygulama programlama arabiriminin Önizlemesidir (“Video API'si”);
 26. Web Language Model API, çeşitli standart doğal dil işleme görevlerini otomatikleştiren bir https uygulama programlama arabiriminin Önizlemesidir (“Web Language Model API”);
 27. Bu şartlar kapsamında sunulan, API'ler aracılığıyla erişilebilecek modeller oluşturmak için kullanılabilecek diğer hizmet Önizlemeleri (“Diğer Model Oluşturucular”) ve bu şartlar kapsamında sunulan diğer API'ler (“Diğer API'ler”);
 28. Microsoft tarafından, Model Oluşturucular veya API'ler ile birlikte kullanılmak üzere zaman içerisinde sunulabilecek belgeler, medya, örnek kod, SDK'lar ve diğer materyaller;
 29. yukarıda anılanlarla ilgili tüm güncelleştirmeler ve
 30. yukarıda anılanlarla ilgili tüm destekler.

Bu sayfanın en son sürümünü bulabileceğiniz adres: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691350&clcid=0x41f