Kurumsal bir hesapla oturum açıldığında Hizmet Yöneticisi ve Ortak Yöneticinin değiştirilmesi

Kullanıcılar, klasik Microsoft Azure Portal’da iki yöntemle oturum açabilir: Bireysel kullanıcılar Microsoft Hesabı'nı kullanarak, kuruluş çalışanlarıysa kuruluş hesabıyla oturum açabilir. Bu makalede, bu iki yöntemden biriyle oturum açıldığında Hizmet Yöneticisi ve Ortak Yönetici işlevlerindeki değişiklikler açıklanmaktadır.

Bilgilendirme amacıyla Hizmet Yöneticisi ve Ortak Yönetici işlevleri hakkında kısa bir açıklama aşağıda sunulmaktadır:

  • Hizmet Yöneticisi, Azure aboneliğinin bir parçasıdır ve Geliştirici Portalında oturum açabilen ve abonelik çerçevesinde geliştirme yapabilen (örneğin, üzerinde uygulama yapabilen veya yeni kaynaklar oluşturan) bir kişiyi temsil eder. Genellikle Hizmet Yöneticisi bir Azure aboneliği satın alır, kendi geliştiricisini Hizmet Yöneticisi yapar ve böylece geliştirici, Geliştirici Portalında oturum açabilir. Bir Hizmet Yöneticisi aboneliğe ait fatura ayrıntılarını Fatura Portalında göremez. Hizmet Yöneticisi sadece Fatura Portalından değiştirilebilir.
  • Ortak Yönetici, küçük bir fark dışında Hizmet Yöneticisine çok benzer; Geliştirici Portalından eklenen Ortak Yönetici birden fazla olabilir ancak, yalnızca bir Hizmet Yöneticisi olabilir. Hizmet Yöneticisine benzer biçimde, Ortak Yönetici de fatura ayrıntılarını göremez.

Burada, kurumsal hesapla Azure oturumu açma özelliğinin tanıtımıyla birlikte, Hizmet Yöneticisi ve Ortak Yönetici işlevindeki değişiklikler de bulunmaktadır:

Oturum Açma Yöntemi Microsoft Hesabı, Ortak Yönetici veya Hizmet Yöneticisi olarak eklensin mi? Aynı kurumdan bir kurumsal hesap, Ortak Yönetici veya Hizmet Yöneticisi olarak eklensin mi? Farklı bir kurumdan bir kurumsal hesap, Ortak Yönetici veya Hizmet Yöneticisi olarak eklensin mi?
Microsoft Hesabı Evet Hayır Hayır
Kurumsal Hesap Evet Evet Hayır
  • Microsoft Hesabıyla oturum açarsanız, diğer Microsoft Hesaplarınızı sadece Hizmet Yöneticisi veya Ortak Yönetici olarak ekleyebilirsiniz. Bu, bazı hesapların (örneğin, isimsiz@contoso.com) geçerli hesaplar olması durumunda, kurumsal olmayan hesapların keşfedilmesini önleyen bir güvenlik önlemidir.
  • Kurumsal hesapla oturum açarsanız, kurumunuzdaki diğer kurumsal hesapları Hizmet Yöneticisi veya Ortak Yönetici olarak ekleyebilirsiniz. Örneğin, abby@contoso.com, bob@contoso.com'u Hizmet Yöneticisi veya Ortak Yönetici olarak ekleyebilir, ancak john@notcontoso.com'u ekleyemez. Kurumsal hesaplarla oturum açan kullanıcılar, Microsoft Hesabı kullanıcılarını Hizmet Yöneticisi veya Ortak Yönetici olarak eklemeye devam edebilirler.